เลือดขัตติยา (2003-2004)

ในปี พ.ศ. 2546

สถานีโทรทัศน์ช่อง 5

ร่วมกับบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด

โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ

เสนอละครโทรทัศน์

แนวชีวิต-โรแมนติก

เรื่อง เลือดขัตติยา

โดยเป็นการสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์

จากบทประพันธ์

ของ ลักษณวดี

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรรณา แต่งพลุเลิศ

และกำกับการแสดง

โดย สันต์ ศรีแก้วหล่อ

ละครโทรทัศน์

เรื่อง เลือดขัตติยา

ออกอากาศเป็นประจำ

อย่างต่อเนื่อง

ในทุกวันเสาร์ อาทิตย์

ในช่วงปี พ.ศ. 2546

ถึงปี พ.ศ. 2547


ละครโทรทัศน์

เรื่อง เลือดขัตติยา

นำแสดงโดย เจษฎาภรณ์ ผลดี

รับบท อโณทัย

นายทหารหนุ่มหล่อ

ผู้เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว

เขาศึกษาวิชาการทหาร

ด้วยความมุ่งมั่น

และมีความตั้งใจ

ที่จะรับใช้แผ่นดินเกิด

โดยระหว่างที่ฝึกฝน

ในด้านวิชาการทหาร

อโณทัยได้พบ

และตกหลุมรัก

ในตัวสาวน้อยคนหนึ่ง

ที่เขาได้รู้จักเพียงชื่อ

ที่เธอบอกกับเขา

ว่าดาราเท่านั้น


พิยดา อัครเศรณี

รับบท เจ้าฟ้าทิพยรัตน์ดารากุมารี

หรือ ดารากุมารี

ธิดาสาวแสนสวย

ของเจ้าหลวงองค์ก่อน

มีความงดงาม

และฉลาดเฉลียว

มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น

เธอได้รับการฝึกฝน

และได้รับการสั่งสอน

ในทุก-ทุกด้าน

จากพระองค์หญิงภาณุประภัส

ที่มีความวาดหวังในใจ

ว่าในสักวันหนึ่ง

เจ้าหญิงน้อยองค์นี้

จะเป็นผู้ครองมงกุฎราชินี

และขึ้นครองบังลังก์

แทนเจ้าชายสิทธิประวัติ

มกุฎราชกุมาร

ที่เป็นเจ้าชายหนุ่มน้อย

ที่มีความอ่อนแอ


ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์

รับบท เจ้าชายไชยันตร์

เจ้าชายหนุ่มหล่อ

แห่งเขมรัฐ

ผู้มีความทะเยอทะยาน

เขามีความคาดหวัง

ที่จะครอบครองยโสธร

ด้วยการอภิเษกสมรส

กับเจ้าหญิงแขไขจรัส

เจ้าหยิงรัชทายาท

ในลำดับที่สอง

แต่เมื่อได้พบ

กับความงดงาม

และความชาญฉลาด

ของเจ้าหญิงทิพยรัตน์ดารา

เจ้าชายไชยยันตร์นั้น

ก็เกิดมีความหลงใหล

และมีความปราถนา

ในตัวดารากุมารีทันที


มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

รับบท เจ้าหญิงแขไขจรัส

เจ้าหญิงรัชทายาท

ในลำดับที่สอง

แห่งนครยโสธร

จากการเลี้ยงดู

ของผู้เป็นมารดา

ทำให้เจ้าหญิงผู้นี้

มีจิตใจอำมหิต ริษยา

มีความทะเยอทะยาน

แต่ขาดชั้นเชิง ไหวพริบ

เธอมีความคาดหวัง

ที่จะก้าวขึ้นครองบังลังค์

ท่ามกลางการสนับสนุน

ของเจ้านางนันทวดี

ผู้เป็นพระมารดา

ที่ต้องการอำนาจ

และความยิ่งใหญ่

ในราชบังลังก์

มาเป็นของตน


กฤช หิรัญพฤกษ์

รับบท เจ้าชายสิทธิประวัติ

มกุฎราชกุมารหนุ่มน้อย

แห่งนครยโสธร

เขาเป็นเจ้าชายหนุ่ม

ผู้มีมีจิตใจที่ดีงาม

มีความอ่อนโยน 

โดยแม้จะสูงส่ง

แต่มักจะวางตัว

อย่างสุภาพ เรียบร้อย

เขามีความชื่นชม

ในตัวของอโณทัย

ที่เป็นทหารหนุ่ม

ผู้ที่มีความเข้มแข็ง

และเป็นคนเด็ดเดี่ยว

โดยในส่วนลึก

ของหัวใจ

เจ้าชายหนุ่มผู้นี้

ก็มีความหลงใหล

ในทิพยรัตน์ดารา

ญาติสาวผู้น้อง

ผู้มีความงดงาม


พีรชัย โปษยานนท์

(หรือ พีรไชย โปษยานนท์

หากมีข้อผิดพลาด

ต้องขออภัยไว้ ณที่นี้)

รับบท สีหศักดิ์

นายทหารหนุ่มหล่อ

ที่สำเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนทหาร

ในรุ่นเดียวกัน

กับอโณทัย

แต่จากความทะเยอทะยาน

ที่ต้องการจะก้าวเป็นใหญ่

และมีมีจิตใจส่วนลึก

ที่มีความริษยา

ในเพื่อนร่วมรุ่น

อย่างอโณทัย

เขาจึงคิดคดทรยศง

ต่อบ้านเมืองของตน

โดยตัดสินใจทำงาน

ให้กับนครเขมรัฐ

ซึ่งถือเป็นศัตรู

ของบ้านเมือง


เดือนเต็ม สาลิตุลย์

รับบท พระองค์หญิงภาณุประภัส

พระมารดาผู้สง่างาม

และเฉลียวฉลาด

ของดารากุมารี

จากความคาดหวัง

ในส่วนลึกของจิตใจ

จึงพยายามฝึกฝน อบรม

ให้ดารากุมารีนั้น

เติบโตและมีความรู้

อย่างเพียบพร้อม

ในทุก-ทุกด้าน

เพื่อที่สักวันหนึ่งนั้น

เธออาจได้รับหน้าที่

ในการขึ้นครองบังลังก์

และเป็นผู้สวมมงกุฎ

แห่งราชินี

ของแคว้นยโสธร


ปิยะมาศ โมนยะกุล

รับบท เจ้านางนันทวดี

ราชินีองค์ก่อน

ของเจ้าหลวง

แห่งแคว้นยโสธร

หลังการขึ้นครองราชย์

ของเจ้าหลวงนรอินทร์

ทำให้บทบาท อำนาจ

ของเจ้านางผู้นี้

ลดทอนลงไป

โดยหลังการสิ้นพระชนม์

ของเจ้าหลวงนริอินทร์

ที่ถูกลอบพระชนม์

และเจ้าหลวงอิทธิบดี

เป็นผู้ขึ้นครองบังลังก์

โดยมีเจ้าชายสิทธิประวัติ

ผู้มีร่างกายอ่อนแอ

รับตำแหน่ง

เป็นรัชทายาท

ทำให้เจ้านางนันทวดี

มีความหวังยิ่งใหญ่

ในการครอบครอง

ในราชบังลังก์

โดยได้วาดหวัง

และวางแผนการ

ในการผลักดัน

เจ้าหญิงแขไขจรัส

รัชทายาทลำดับที่สอง

ให้ขึ้นครองบังลังก์

แทนเจ้าชายสิทธิประวัติ

ในวันหนึ่งข้างหน้า


โดยนอกจากนักแสดง

ในบทบาทเหล่านี้แล้ว

ละครโทรทัศน์

เรื่อง เลือดขัตติยา

ยังมีนักแสดงชั้นนำ

อีกมากมาย

ที่มาร่วมสร้างสีสัน

ให้กับละครโทรทัศน์

แนวชีวิต-โรแมนติกเรื่องนี้

เช่น สุเชาว์ พงษ์วิไล

รับบท เจ้าหลวงอิทธิบดี

วาสนา สิทธิเวช

รับบท เจ้าหลวงศรีมาดา

พงศ์ประยูร ราชอาภัย

รับบท เจ้าหลวงนรอินทร์

กรุง ศรีวิไล

รับบท เจ้าหลวงศรีเทพ

คมกริช ยุติยงค์

รับบท อินทร

โกวิท วัฒนกุล

รับบท เสนาบดีกลาโหม

จีน แฟรนเนท

รับบท เสนาบดีคลัง

เมตตา รุ่งรัตน์

รับบท พระนม

หลักเขต วสิกชาติ

รับบท นรชิต


ละครโทรทัศน์

เรื่อง เลือดขัตติยา

เป็นเรื่องราวชีวิต

และความรัก

ของอโณทัย

นายทหารหนุ่มหล่อ

ผู้มีความมุ่งมั่น

เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว

ที่มีความจงรักภักดี

พร้อมที่จะจะเสียสละ

ชีวิตของตน

เพื่อแผ่นดินเกิด

เขามีความรักยิ่งใหญ่

มอบให้ดารากุมารี

หรือ เจ้าหญิงทิพยรัตน์ดารากุมารี

หญิงสูงศักดิ์อันเป็นที่รัก

ผู้ที่เขามีความผูกพัน

ตั้งแต่ยังไม่รู้ถึงฐานะ

และตัวตนที่แท้จริง

โดยแม้ความรัก

ที่บริสุทธิ์

ของทั้งสองนั้น

จะยิ่งใหญ่ งดงาม

สักเพียงไหน

ก็ไม่อาจเทียบเท่า

กับหน้าที่  บทบาท

และความจงรักภักดี

ที่ต้องเสียสละ

ต่อชาติ บ้านเมือง

แม้ว่าใครคนหนึ่งนั้น

จะต้องเสียสละ

แม้กระทั่งชีวิต

ให้ไปก็ตาม
ซึ่งจากความโดดเด่น

ในแง่ของวรรณศิลป์

และเนื้อหาเรื่องราว

ที่มีความน่าประทับใจ

ทำให้นวนิยาย

เรื่อง เลือดขัตติยา

จากบทประพันธ์

ของ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์

ในนามปากกา ลักษณวดี

ได้รับความนิยม

จากผู้อ่านมากมาย

ที่ประทับใจในภาพฝัน

ที่สวยงาม โรแมนติก

ของนวนิยายเรื่องนี้

ซึ่งจากควา่มนิยม

ในนวนิยายเรื่องนี้

ทำให้นวนิยายเรื่องนี้

เคยได้รับการนำมาสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์

มาแล้วหลายครั้ง

โดยจากการค้นข้อมูล

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากการสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์

ฉบับปี พ.ศ. 2546

ที่นำมาบันทึกไว้

ในบลอกครั้งนี้

นวนิยายเรื่องนี้

เคยนำมาสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์

เป็นครั้งแรก

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9

ในช่วงปี พ.ศ. 2521

ซึ่งในการสร้างครั้งนนั้น

นำแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี

กนกวรรณ ด่านอุดม

ภิญโญ ทองเจือ

สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงษ์

โดยหลังจากการสร้าง

ในครั้งแรกนี้

ได้มีการนำมาสร้างอีกครั้ง

ในรูปแบบละครโทรทัศน์

โดยในฉบับการสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงปี พ.ศ. 2527

ในครั้งนั้น

นำแสดงโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

วาสนา สิทธิเวช

นพพล โกมารชุน

อุทุมพร ศิลาพันธ์

(ซึ่งก็ได้รับการเปิดตัว

ต่อสื่อมวลชน

และมีการกำหนด

วันเเละเวลา

ในการออกอากาศ

ทางนิตยสารรายการโทรทัศน์

ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2527 

ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้นำมาออกอากาศในที่สุด)

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)