รากนครา (2000)

ก่อนสายลม...จะพัดผ่าน...ลบเลือน
ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 7

ร่วมกับบริษัท

ดาราวิดีโอ จำกัด

เสนอละครโทรทัศน์

แนว ชีวิต / การเมือง

อิงประวัติศาสตร์

เรื่อง รากนครา

โดยเป็นการสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์

จากบทประพันธ์

ที่ได้รับรางวัลชมเชย

ประเภทนวนิยาย

จากคณะกรรมการ

พัฒนาหนังสือแห่งชาติ

ประจำปี พ.ศ. 2541

และเป็น 1 ใน 6

ของวรรณกรรม

ที่เข้ารอบสุดท้าย

รางวัลวรรณกรรม

สร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

แห่งอาเซียน

หรือ ซีไรต์

ประจำปี พ.ศ. 2543

ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย ศัลยา

และกำกับการแสดง

โดย จรูญ ธรรมศิลป์

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง รากนครา

ประพันธ์คำร้อง

โดย รายาสุรีย์ โทณะวณิก

ประพันธ์ทำนอง

และเรียบเรียงดนตรี

โดย โชคดี พักภู่

ขับร้องโดย วัชรินทร์ มะยมทอง

ละครโทรทัศน์

เรื่อง รากนครา

ออกอากาศ

เป็นครั้งแรก

เวลา 20.30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

ในช่วงปี พ.ศ. 2543

(โดยมีการเริ่มต้น

การออกอากาศ

ในตอนแรก

ในวันที่ 6

ของเดือนตุลาคม

ในปี พ.ศ. 2543)


ละครโทรทัศน์

เรื่อง รากนครา

ฉบับการสร้าง

ในปี พ.ศ. 2543

นำแสดงโดย ดนุพร ปุณณกันต์

รับบท เจ้าน้อยศุขวงศ์

แห่งเมืองเชียงคำ

ชายหนุ่มรูปงาม

ที่มีแนวคิด

ในแบบคนรุ่นใหม่

และมีความสามารถ

ในการสื่อสาร

ในภาษาอังกฤษ

ได้อย่างคล่องแคล่ว

จากการใช้ชีวิต

และผ่านการศึกษา

อยู่ที่สิงคโปร์

เป็นระยะเวลา 10 ปี

โดยหลังจากสำเร็จการศึกษา

เขาได้ตัดสินใจ

ที่จะกลับมา

และรับราชการ

ในราชสำนักสยาม

โดยในฐานะ

ของชายหนุ่ม

ที่มีความคิด

ที่กว้างไกล

เขาเฝ้ามอง

และให้ความสนใจ

ในความเปลี่ยนแปลง

ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ณ ดินแดนทางเหนือ

ของราชอาณาจักรสยาม

ในช่วงยุคสมัย

ที่ชาวตะวันตก

กำลังก้าวเข้ามา

ให้ความสนใจ

ในทรัพยากรมากมาย

ของดินแดน

ที่สวยงาม

ในแถบนี้


พัชราภา ไชยเชื้อ

รับบท เจ้าแม้นเมือง

หญิงสาวสวย

ผู้ฉลาดเฉลียว

ซึ่งมีความเข้มแข็ง

และมักจะเก็บซ่อน

ในความรู้สึก

ซึ่งมีตำแหน่งเป็นธิดา

ของเจ้าหลวงแสนอินทะ

และเจ้านางกาบแก้ว

แห่งนครเชียงเงิน

รวมถึงมีฐานะ

เป็นน้องสาว

ร่วมมารดา

กับเจ้าหน่อเมือง

ผู้เป็นราชบุตร

แห่งเชียงเงิน

โดยในฐานะ

ของธิดา

ของเจ้านางหลวง

องค์ก่อน

ที่ได้สิ้นไป

ทำให้เจ้าแม้นเมือง

ในสายตา

ของบ่าวไพร่นั้น

มีฐานะและศักดิ์ศรี

ที่ด้อยกว่า

ผู้เป็นน้องสาว

คือ เจ้ามิ่งหล้า

ที่เป็นธิดา

ของเจ้านางข่ายคำ

ซึ่งเป็นเจ้านางหลวง

องค์ปัจจุบัน

ของนครเชียงเงิน


วรนุช วงษ์สวรรค์

รับบท เจ้ามิ่งหล้า

ธิดาสาวสวย

ของเจ้าหลวงแสนอินทะ

และเจ้านางข่ายคำ

แห่งนครเชียงเงิน

ด้วยความเพียบพร้อม

ทั้งรูปโฉม

ที่มีความงดงาม

และบุคลิก

ที่มีความน่ารัก

น่าเอ็นดู

และความสูงส่ง

จากฐานะ

และศักดิ์ศรี

ในชาติกำเนิด

จากการเป็นธิดา

ของเจ้านางข่ายคำ

ซึ่งมีตำแหน่ง

เป็นเจ้านางหลวง

องค์ปัจจุบัน

ของนครเชียงเงิน

ก็ทำให้หญิงสาว

ที่งดงาม

ผู้นี้นั้น

ได้เติบโตขึ้นมา

ด้วยความพะเน้าพะนอ

ของผู้เป็นมารดา

และเหล่าบ่าวไพร่

ที่รายล้อมรอบตัว

โดยชีวิต

ของเจ้ามิ่งหล้า

ต้องมาพบ

กับความพลิกผัน

จากการที่เธอนั้น

ต้องเดินทาง

ไปยังเมืองมัณฑ์

ในฐานะตัวแทน

ของนครเชียงเงิน

เพื่อเป็นการผูกสัมพันธ์

และผนึกกำลังอำนาจ

เพื่อเป็นการต่อต้าน

ราชสำนักสยาม

รวมถึงชาติตะวันตก

ทีกำลังก้าวเข้ามา

และมีอิทธิพล

ในดินแดงแถบนี้


สหภาพ วีระฆามินทร์

รับบท เจ้าหน่อเมือง

ชายหนุ่มรูปงาม

ผู้เป็นราชบุตร

แห่งนครเชียงเงิน

ซึ่งเป็นทายาท

ของเจ้าหลวงแสนอินทะ

และเจ้านางกาบแก้ว

โดยหลังจากมารดา

ของเขา

และแม้นเมือง

ได้สิ้นลง

เขาและน้องสาว

ก็อยู่ภายใต้การดูแล

และการอบรมเลี้ยงดู

ของเจ้าอุปราชสิงห์คำ

ที่มีแนวความคิด

ในการต่อต้าน

การถูกควบคุม

โดยราชอาณาจักรสยาม

ทำให้ในฐานะ

ของผู้เป็นทายาท

แห่งนครเชียงเงิน

เจ้าหน่อเมือง

ถือเป็นผู้สืบทอด

ที่ได้รับการปลูกฝัง

แนวความคิด

ในการใฝ่หา

ความเป็นอิสระ

ที่ไม่อาจเป็นไปได้

จากเจ้าอุปราชสิงห์คำ

ซึ่งจากการเติบโต

มาด้วยการปลูกฝัง

แนวความคิด

ในรูปแบบนี้

ก็ทำให้ชายหนุ่ม

ที่มีความทระนง

ในเกียรติและศักดิ์ศรี

ของการเป็นผู้ครองแคว้น

ของดินแดนทางเหนือ

ที่มีตำแหน่ง

ทางสายเลือด

ที่สืบทอด

กันมาช้านาน

ซึ่งจากแนวความคิด

ที่มีความต้องการ

ที่จะเป็นอิสระ

จากราชอาณาจักรสยาม

ก็ทำให้เจ้าหน่อเมือง

ที่มีอุดมการณ์ใหญ่

ที่เต็มไปด้วยแข็งกร้าว

กลายเป็นผู้มีบทบาท

ที่มีความสำคัญ

ในเรื่องราว

ที่ยิ่งใหญ่

และพลิกผันนี้


โดยนอกจากนักแสดง

ในบทบาท

ดังกล่าวแล้ว

ละครโทรทัศน์

เรื่อง รากนครา

ฉบับการสร้าง

ในปี พ.ศ. 2543

ยังมีนักแสดงชั้นนำ

อีกมากมาย

ที่มาร่วมแสดง

สร้างสีสัน

ความสนุกสนาน

ให้กับละครโทรทัศน์

ในเรื่องนี้

เช่น น้ำทิพย์ เสียมทอง

รับบท วรรณา

วรพรต ชะเอม

รับบท จักรคำ

อนุสรณ์ เดชะปัญญา

รับบท เจ้าอาศรีวงศ์

นาถ ภูวนัย

รับบท เจ้าหลวงแสนอินทะ

สุพรรษา เนื่องภิรมย์

รับบท เจ้านางข่ายคำ

ปิยะมาศ โมนยะกุล

รับบท เขียนจันทร์

ครรชิต ขวัญประชา

รับบท พญาวังขวา

เยาวเรศ นิสากร

รับบท นางเพ็ง

วนิษฐา วัชโรบล

รับบท บัวผัน

ปิยะดา เพ็ญจินดา

รับบท เจ้าบัวทิพย์

อรรถชัย อนันตเมฆ

รับบท เจ้าอุปราชสิงห์คำ

บดินทร์ ดุ๊ก

รับบท กษํตริย์เมืองมัณฑ์

จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา

รับบท นางมิ่น

อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา

รับบท มะยอขิ่น

สรนันท์  ร เอกวัฒน์

รับบท เจ้าคุณศรีวิศัลย์

ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา

รับบท เจ้าเมืองเชียงใหม่

พงษ์ประยูร ราชอาภัย

รับบท เจ้าอุปราช

พอเจตน์ แก่นเพชร

รับบท บุญสูง

วชิรา เพิ่มสุริยา

รับบท ฟองจันทร์

ปราบ ยุทธพิชัย

รับบท อินทร

รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง

รับบท เจ้าแม่เรือนคำ

ธรรมชาติ แฟร์เน็ต

รับบท มิสเตอร์จอห์นสัน

ภัทรี ชนะศักดิ์

รับบท ศรีมาย

พีระพร มะโนชัย

รับบท คำหล้า

และนักแสดงพิเศษ

ชไมพร จตุรภุช

ให้เกียรติร่วมแสดง

ในบท เจ้านางหลวงปัทมสุดา


ละครโทรทัศน์

เรื่อง รากนครา

จากบทประพันธ์

โดย ปิยะพร ศักดิ์เกษม

เป็นเรื่องราว

ความพลิกผัน

ของประวัติศาสตร์

ในช่วงเวลา

ที่ชาติตะวันตก

กำลังพยายาม

ที่จะรุกล้ำ

และเข้ามา

เพื่อยึดครอง

ดินแดนล้ำค่า

ที่มีความสวยงาม

และเปี่ยมล้น

ด้วยทรัพยากร

ในแถบเอเชีย

โดยโศกนาฏกรรม

ทางความรัก

ในเรื่องราว

อิงประวัติศาสตร์

ในครั้งนี้นั้น

เริ่มต้นเรื่องราว

ขึ้นในปี พ.ศ. 2427

โดยเจ้าศุขวงศ์

ในฐานะตัวแทน

ของนครเชียงคำ

ได้ออกเดินทาง

ไปยังนครเชียงเงิน

เพื่อเข้าร่วม

ในพิธีปลงศพ

ของเจ้าอุปราชสิงห์คำ

ที่ถึงแก่พิราลัย

ซึ่งในการไปร่วมพิธี

ในครั้งนี้นั้น

เจ้าศุขวงศ์ได้พบ

กับเจ้าหน่อเมือง

ผู้เป็นราชบุตร

แห่งเชียงเงิน

และเจ้าแม้นเมือง

ผู้เป็นน้องสาว

ซึ่งนอกจากความงาม

และบุคลิก

ที่สง่างาม

หญิงสาวผู้นี้

ยังมีความฉลาดเฉลียว

และมีความเข้มแข็ง

ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าที

ที่ไม่เปิดเผย

หรือแสดงออก

ให้ผู้ใด

ได้มารับรู้

ถึงความคิด

และความรู้สึก

ซึ่งจากความงาม

และความเฉลียวฉลาด

ของแม้นเมือง

ก็ทำให้เจ้าศุขวงศ์นั้น

ได้เกิดความรู้สึก

ที่มีความพิเศษ

ให้กับหญิงสาวผู้นี้

ตั้งแต่ในครั้งแรก

ที่ได้พบเจอกัน


ซึ่งหลังจากงานพิธี

ที่มีความยิ่งใหญ่

ได้ผ่านพ้นไป

เจ้าศุขวงศ์

ซึ่งมีความเอ็นดู

ในตัวเจ้ามิ่งหล้า

น้องสาวผู้งดงาม

น่ารัก น่าเอ็นดู

ของเจ้ามิ่งเมือง

ได้ถูกเธอรบเร้า

จนเขาให้สัญญา

ว่าจะช่วยเหลือ

สาวน้อยผู้นี้

ที่กำลังทุกข์โศก

จากการต้องเป็นตัวแทน

ของนครเชียงเงิน

ในการไปถวายตัว

ให้กับกษัตริย์

แห่งเมืองมัณฑ์

ซึ่งจากความเห็นใจ

ในตัวเจ้ามิ่งหล้า

ผู้น่ารัก งดงาม

เหมือนดอกไม้

ที่พึ่งแรกแย้ม

เจ้าศุขวงศ์

จึงได้ให้สัญญา

และเริ่มวางแผน

ที่จะช่วยเหลือ

โดยเขามีความตั้งใจ

ที่จะไปช่วงชิงเธอ

ในระหว่างการเดินทาง

และนำไปซ่อนตัว

แต่เเผนการณ์ลับ

ของเจ้าศุขวงศ์

เพื่อช่วยเหลือ

และพาตัว

ของเจ้ามิ่งหล้า

ออกไปจากขบวน

ของการเดินทาง

ในครั้งนี้นั้น

ได้มีการล่วงรู้

ไปถึงเจ้าหลวงฯ

ทำให้เจ้าศุขวงศ์นั้น

ได้ถูกตลบหลัง

ด้วยการซ้อนแผน

จากการเปลี่ยนเส้นทาง

ในการเดินทาง

ของเจ้ามิ่งหล้า

ให้เปลี่ยนเป็นขบวน

ของเจ้ามิ่งเมือง

ทำให้ในขณะ

ที่ทางเชียงเงิน

สามารถสร้างไมตรี

กับทางกษัตย์

แห่งเมืองมัณฑ์

สมตามความตั้งใจ

ตัวเจ้าศุขวงศ์

และมิ่งเมืองเอง

ที่ต้องครองคู่

กันจากเหตุการณ์

ในครั้งนี้นั้น

ได้กลายเป็นหมาก

ในอีกเกมหนึ่ง

ของเกมการเมือง

จากการเป็นเหยื่อ

ในการเชื่อมสัมพันธ์

ระหว่างเชียงเงิน

และเชียงคำ

ซึ่งจากเหตุการณ์

ที่มีความพลิกผัน

ในครั้งนี้เอง

ก็ทำให้ความรัก

และความผูกพัน

ของหนุ่มสาว

ทั้งสองคน

ที่แม้จะมีใจ

มอบให้กัน

ตั้งแต่ในครั้งแรก

ที่ได้พบเจอ

ก็เปรียบเสมือน

ได้มีกำแพง

ที่มองไม่เห็น

เข้ามาขวางกั้น

ในความสัมพันธ์

ของทั้งสอง

จากการที่เจ้าศุขวงศ์

ก็ได้แสดงท่าที

ที่มีความห่วงใย

ในตัวเจ้ามิ่งหล้า

และมีความสงสัย

ว่ามิ่งเมืองนั้น

จะรู้เห็นเป็นใจ

กับทางเชียงเงิน

ในแผนการณ์

การเปลี่ยนตัว

ขณะเดียวกัน

ในความรู้สึก

ของมิ่งเมือง

หญิงสาวเอง

ก็รู้สึกเจ็บปวด

และเป็นทุกข์

อยู่ภายในใจ

ด้วยความยึดติด

และความเข้าใจผิด

ว่าเจ้าศุขวงศ์นั้น

ได้มีความรัก

และความห่วงใย

ในแบบหนุ่มสาว

มอบให้กับมิ่งหล้า

ผู้เป็นน้องสาว

ของเธอ

ที่ได้เดินทาง

ไปพบเจอ

กับชะตากรรม

ที่โหดร้าย

และทุกข์ทรมาน

ที่เมืองมัณฑ์รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

รัตนาวดี (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

COCA-COLA / TAISHU KASE (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)