STARPICS MAGAZINE (1965)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ของประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารชั้นนำ

หลาย-หลายฉบับ

ที่มีการก่อตั้ง

และมีการสร้างสรรค์

เพื่อออกวางจำหน่าย

สำหรับผู้อ่าน

ตามความต้องการ

และความสนใจ

รวมถึงรสนิยม

ที่มีความหลากหลาย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากนิตยสาร

อย่างเปรียว

ดิฉัน ผู้หญิง

แพรว สุดสัปดาห์

เพื่อนเดินทาง

พลอยแกมเพชร

บ้านและสวน

ขวัญเรือน

และ เอนเตอร์เทน

ที่มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ผ่านช่วงระยะเวลา

มาอย่างยาวนานแล้ว

นิตยสารสตาร์พิค

ที่นำมาเรื่องราว

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ครั้งนี้นั้น

ก็เป็นนิตยสารชั้นนำ

อีกฉบับหนึ่ง

ที่หลังจากการเปิดตัว

ก็ได้รับความนิยม

และมีการวางจำหน่าย

มาอย่างยาวนาน

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการย้อนวันเวลา

กลับไปในช่วงแรกเริ่ม

ของการเปิดตัว

นิตยสารฉบับนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2508

ซึ่งถือเป็นยุคเเรกเริ่ม

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารภาพยนตร์

ที่ได้รับความนิยม

จากผู้อ่านทางบ้าน

ในทุกยุค-สมัย

ในฉบับนี้

(โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เนื่องจากนิตยสาร

ฉบับนี้นั้น

เป็นนิตยสาร

ที่มีระยะเวลา

ในการสร้างสรรค์

และวางจำหน่าย

เป็นระยะเวลานาน

รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน

ในด้านหัวนิตยสาร

หลาย-หลายครั้ง

ทำให้เพื่อความสวยงาม

และความกลมกลืน

ของหน้าบลอก

ผู้เขียนจึงตัดสินใจ

ที่จะบันทึก

บทความครั้งนี้

โดยมีการแบ่ง

เป็นหลายบทความ

โดยแต่ละบทความนั้น

จะเน้นในเรื่องราว

ในช่วงยุคเเรกเริ่ม

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

แต่ภาพประกอบ

และภาพปก

ในการบันทึก

ในแต่ละบทความนั้น

ก็จะเป็นการจำแนก

ไปตามหัวนิตยสาร

ในรูปภาพปก

ของแต่ละช่วงเวลา

ของนิตยสารฉบับนี้

เพื่อให้มีความกลมกลืน

ในหน้าบลอก

โดยในบทความครั้งนี้

จะเป็นการบันทึก

ภาพปกนิตยสาร

และภาพประกอบ

จากการใช้รูปแบบ

ของหัวนิตยสาร

ในการผลิต

นิตยสารฉบับนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2534

เพียงเท่านั้น)
สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงเวลา

ที่นิตยสารฉบับนี้

มีการเปิดตัว

ในช่วงปี พ.ศ. 2508

นิตยสารบันเทิง

ที่นำเสนอข้อมูล

จากวงการภาพยนตร์

จากฝั่งตะวันตก

ในชื่อ สตาร์พิค

ในฉบับนี้นั้น

เป็นนิตยสาร

ของบริษัท

สตาร์พิค จำกัด

(ในช่วงแรก

ของการจัดพิมพ์นั้น

ใช้ ห้างหุ้นส่วน

ห้องภาพสุวรรณ

เป็นชื่อเจ้าของ)

ซึ่งมีคุณสุชาติ เตชศรีสุธี

เป็นบรรณาธิการอำนวยการ

และผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

(รวมถึงรับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

เป็นท่านแรก

ของทางนิตยสาร)

โดยนิตยสารฉบับนี้

ถือกำเนิดขึ้นมา

จากแนวคิด

ของคุณชวนไชย เตชศรีสุธี

ซึ่งเป็นบุตรชายคนโต

ของครอบครัวเตชศรีสุธี

ที่เป็นเจ้าของ

ห้องภาพสุวรรณ

ที่สี่แยกบางขุนพรหม

ที่มีความต้องการ

ที่จะสร้างสรรค์

นิตยสารบันเทิง

ออกมาวางจำหน่าย

ซึ่งหลังจากการผลิต

นิตยสารรวมภาพ

ของนักแสดง นักร้อง

จากต่างประเทศ

ในชื่อ Star Parade

ออกมาวางจำหน่าย

เป็นการทดลอง

และมีเสียงตอบรับที่ดี

จากผู้อ่านทางบ้าน

ก็ทำให้ทางคุณชวนไชย

และทางครอบครัว

ได้ตัดสินใจ

ที่จะสร้างสรรค์

นิตยสารบันเทิง

ในชื่อ Starpics

ออกมาวางจำหน่าย

อย่างเต็มรูปแบบ

โดยในการจัดทำ

นิตยสารฉบับใหม่นี้

ทางครอบครัว

ได้มีการมอบหมาย

ให้คุณสุชาติ เตชศรีสุธี

ซึ่งเป็นบุตรชายคนที่ 7

ของทางครอบครัว

ซึ่งในขณะนั้น

กำลังศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมปลาย

มาเป็นผู้รับหน้าที่

เป็นบรรณาธิการ

และจัดหาทีมงาน

มาเป็นกองบรรณาธิการ

เพื่อการสร้างสรรค์

นิตยสารบันเทิง

ที่จะนำเสนอ

เรื่องราวข่าวสาร

ในแวดวงบันเทิง

ทั้งในด้านเพลง

ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์

จากทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

ออกมาวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

ในช่วงเวลานั้น
ในฐานะนิตยสาร

นิตยสารบันเทิง

ในชื่อ Starpics

มีการเปิดตัว

ออกมาวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในเดือนตุลาคม

ของปี พ.ศ. 2508

โดยนิตยสาร

ในชื่อ Starpics

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1 นั้น

ออกวางจำหน่าย

ในรุปแบบรายปักษ์

(ในช่วงระยะเวลาต่อมา

ของการวางจำหน่ายนั้น

มีการปรับเปลี่ยน

ในการวางจำหน่าย

เป็นราย 20 วัน

ก่อนจะปรับเปลี่ยน

มาเป็นรายปักษ์

ในทุก 15 วัน

ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยน

มาวางจำหน่าย

ในรุปแบบรายเดือน

ในช่วงระยะหลัง

ที่ผ่านมานี้)

โดยในฉบับแรก

ของการเปิดตัว

นิตยสารฉบับนี้

มีราคา 3 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

(โดยมีการปรับเปลี่ยน

ในด้านราคา

เป็น 5 / 7 / 9

15 / 20 / 25

30 / 40 / 50

60 / 80 บาท

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการวางจำหน่าย)

และมีภาพสวยๆ

ของ Elvis Presley

นักร้อง นักดนตรี

นักแสดงชื่อดัง

มาเป็นแบบปกแรก

ในการแนะนำตัว

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

(ในฉบับพิเศษ

ครบรอบ 40 ปี

ของทางนิตยสาร

บอกไว้ว่านิตยสาร

ในฉบับแรกนั้น

มีการเปิดตัว

และออกวางจำหน่าย

ในเดือนพฤษภาคม

ของปี พ.ศ. 2508

แต่เนื่องจากนิตยสาร

มีการฉลองครบรอบ

การก่อตั้งนิตยสาร

ในทุกเดือนตุลาคม

ของทุก-ทุกปี

ผู้เขียนบลอก

จึงอิงข้อมูล

จากเดือนตุลาคม

โดยหากมีข้อผิดพลาด

ในด้านข้อมูล

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

และผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)
สำหรับรายชื่อ

ของทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ในชื่อ Starpics

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในช่วงยุคแรก

ของการก่อตั้ง

ในช่วงปี พ.ศ. 2508

นิตยสารบันเทิง

เกี่ยวกับภาพยนตร์

ในฉบับนี้

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับการผลิต

ในช่วงยุคแรก

ดังนี้  ห้องภาพสุวรรณ

เป็นเจ้าของ

คุณชวนไชย เตชศรีสุธี

เป็นผู้อำนวยการ

คุณสุชาติ เตชศรีสุธี

เป็นบรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

คุณประสาน ทัศนพยัคฆ์

คุณเปี๊ยก โปสเตอร์

คุณนเรศน์ เจษฎา

คุณแชน แดนนที

คุณมนต์ มงกฎ

คุณวิบูลย์ ตระกูลฮุน

คุณอภิชาติ ศรีปรมานนท์

คุณพิชิต อัครเสนา

คุณเย็นชัย สุรภาพวงศ์

เป็นกองบรรณาธิการ

(เป็นรายชื่อทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสารสตาร์พิค

ในช่วงปี พ.ศ. 2511

ซึ่งเป็นฉบับเก่าสุด

ที่ผู้เขียนบลอกนั้น

ยังคงมีเก็บไว้

เพียงเท่านั้น

โดยในแต่ละช่วงเวลา

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ตลอดระยะเวลา

ในช่วง 50 ปี

ที่ผ่านมานี้

นอกจากคุณสุชาติ

ที่รับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

และบรรณาธิการอำนวยการ

ในระยะเวลาต่อมานั้น

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีผู้รับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการเล่ม

และหัวหน้า

กองบรรณาธิการ

ในแต่ละช่วงเวลา

ดังนี้ คุณสุทธากร สันติธวัช

คุณสมเกียรติ ชินตระกูลวัฒนะ

คุณบุษบา เตชศรีสุธี

คุณเกรียงศักดิ์ เตชะเกรียงไกร

คุณธัญญลักษณ์ เตชศรีสุธี

คุณธิติมน มงคลสวัสดิ์

คุณณัชมน มงคลสวัสดิ์

คุณวิโรจน์ สุทธสีมา

/ เป็นการบันทึกข้อมูล

จากหน้าสารบัญ

ของทางนิตยสาร

ในแต่ละช่วงเวลา

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

เพียงเท่านั้น

โดยหากไม่ครบถ้วน

หรือมีรายละเอียด

รวมถึงการสะกดชื่อ

ที่ไม่ถุกต้อง

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

ไว้ ณ ที่นี้)
สำหรับรุปแบบ

ของนิตยสาร

ในชื่อ Starpics

ที่ในปัจจุบัน

เป็นที่จดจำ

ในฐานะนิตยสาร

ที่นำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการภาพยนตร์

จากฝั่งตะวันตก

ซึ่งเป็นรูปแบบ

ที่เป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านนั้น

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงแรกเริ่ม

ของการเปิดตัวนั้น

นิตยสารฉบับนี้

ถือเป็นนิตยสาร

แนวบันเทิง

ที่มีการนำเสนอ

ข่าวบันเทิง

จากทั้งวงการภาพยนตร์

และวงการโทรทัศน์

ควบคู่กันไป

กับการนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการดนตรี

ซึ่งทั้งสองส่วนนั้น

ทางทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ได้มีการนำเสนอ

จากเรื่องราว

ของสื่อบันเทิง

ทั้งฝั่งในประเทศ

และต่างประเทศ

ควบคู่กันไป

ซึ่งจากความต้องการ

และเสียงเรียกร้อง

จากทางผู้อ่าน

ที่มีความต้องการ

อยากให้นิตยสาร

มีการแบ่งแยก

ในด้านการนำเสนอ

แบ่งเป็นฝั่งไทย

และต่างประเทศ

เข้ามาที่ทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

อย่างมากมายนั้น

ก็ทำให้ทางทีมงาน

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ได้มีการเปิดตัว

นิตยสารบันเทิง

ในชื่อ ดาราภาพ

ที่เน้นในการนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการบันเทิง

ในประเทศไทย

ที่เป็นส่วนแยก

มาจากนิตยสาร

ในฉบับเดิม

ที่ยังจัดพิมพ์

โดยยังคงใช้ชื่อ

ว่า สตาร์พิค

ที่มีการปรับเปลี่ยน

มาเน้นในการนำเสนอ

เฉพาะข่าวสาร

ของวงการภาพยนตร์

และวงการดนตรี

จากทางฝั่งตะวันตก

ออกวางจำหน่าย

ควบคู่กันไป

ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลง

ของทางนิตยสาร

ในรูปแบบนี้เอง

ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง

ที่นำมาสู่รุปแบบ

ของทางนิตยสาร

ในช่วงยุคต่อมา

ที่มีการนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ

ทั้งในด้านภาพยนตร์

และวงการดนตรี

(ในฐานะนิตยสาร

แม้ว่าดาราภาพ

จะประสบความสำเร็จ

และมียอดจำหน่าย

ที่สูงมากกว่า

นิตยสารสตาร์พิค

แต่ทางทีมงาน

ของนิตยสาร

ก็ได้ตัดสินใจ

ที่จะยุติ

การสร้างสรรค์

นิตยสารดาราภาพ

เนื่องจากทีมงาน

ของดาราภาพ

ในช่วงเวลานั้น

ต่างผันตัวเอง

เข้าสุ่วงการภาพยนตร์

ในยุคภาพยนตร์ไทย

กำลังเฟื่องฟู

นอกจากนี้

จากความสำเร็จ

และยอดขายที่ดี

ของนิตยสาร

ดาราภาพ

ก็ทำให้เวลานั้น

ได้มีบริษัทอื่นๆ

ได้เปิดตัว

นิตยสารใหม่ๆ

ที่นำเสนอ

ข่าวบันเทิง

ในประเทศไทย

โดยใช้ชื่อ

ที่มีความใกล้เคียง

กับดาราภาพ

ตามมามากมาย

ซึ่งจากเหตุผลนี้

ก็ถือเป็นอีกส่วนหนึ่ง

ที่ทำให้ทางทีมงาน

ได้ยุติการสร้างสรรค์

นิตยสารดาราภาพ)
โดยหลังจากปรับเปลี่ยน

ในรูปแบบนิตยสาร

ในครั้งแรก

จากการแยกตัว

ของส่วนบันเทิง

ในฝั่งไทย

ไปสู่การเปิดตัว

นิตยสารฉบับใหม่

ในชื่อ ดาราภาพ

ซึ่งทำให้นิตยสาร

ในฉบับเดิม

อย่างสตาร์พิคนั้น

มีการปรับเปลี่ยน

มาเน้นในการนำเสนอ

เฉพาะในด้านข่าวสาร

ของวงการภาพยนตร์

และวงการดนตรี

จากทางฝั่งตะวันตก

ซึ่งจากรูปแบบใหม่

ในแนวทางนี้เอง

ก็ทำให้ในช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

ทางทีมงาน

ของนิตยสาร

ก็ได้ตัดสินใจ

ที่จะปรับเปลี่ยน

รูปแบบและภาพรวม

ของทางนิตยสาร

อีกครั้งหนึ่ง

ตามเสียงเรียกร้อง

ของทางผู้อ่าน

ที่มีความต้องการ

อยากให้นิตยสาร

เน้นในการนำเสนอ

เฉพาะในด้านข่าวสาร

ของวงการภาพยนตร์

อย่างเต็มรูปแบบ

ซึ่งจากเสียงเรียกร้อง

ของผู้อ่านทางบ้าน

ที่มีอย่างต่อเนื่อง

ก็ทำให้ทีมงาน

ของทางนิตยสาร

มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านรุปแบบ

โดยมีการแยก

ในด้านคอลัมภ์

เกี่ยวกับดนตรี

ออกจากนิตยสาร

ในฉบับเดิม

และมีการเปิดตัว

นิตยสารฉบับใหม่

ในชื่อ Starpics

Music Edition

ซึ่งแยกไปนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการดนตรี

จากทางฝั่งตะวันตก

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

ที่มีความสนใจ

ในด้านดนตรี

อย่างเต็มรุปแบบ

ซึ่งรุปแบบใหม่

ของทางนิตยสาร

ที่มีการนำเสนอ

เฉพาะในด้านภาพยนตร์

ก็ถือเป็นรุปแบบหลัก

ที่มีความลงตัว

ของทางนิตยสาร

ที่เป็นที่จดจำ

และได้รับความนิยม

จากผู้อ่านทางบ้าน

ที่มีความชื่นชอบ

ในด้านภาพยนตร์

จากฝั่งตะวันตก

มาจนถึงในทุกวันนี้
โดยนอกจากรูปแบบ

ของทางนิตยสาร

ที่มีการปรับเปลี่ยน

และมีการพัฒนา

ในแต่ละช่วงเวลา

เพื่อความพอใจ

ของทางผู้อ่าน

ในแต่ละยุคสมัย

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในแต่ละช่วงเวลา

ที่ผ่านมานั้น

นักเขียนประจำ

และคอลัมภ์ต่างๆ

ในนิตยสารนั้น

ก็ถือเป็นส่วนสำคัญ

ของทางนิตยสาร

ที่มีการปรับเปลี่ยน

เพื่อผู้อ่านทางบ้าน

ในแต่ละยุคสมัยเสมอ

ซึ่งก่อนการปรับเปลี่ยน

รูปแบบต่างๆ

ในด้านคอลัมภ์

ในการสร้างสรรค์

ในแต่ละยุคสมัยนั้น

นิตยสารสตาร์พิค

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของการก่อตั้งนั้น

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความสนใจ

สำหรับผุ้อ่าน

ดังนี้ เปิดอก

(บทบรรณาธิการ

โดยคุณสุชาติ เตชศรีสุธี)

ข้องใจอะไร

ก็ว่ามาเลย

โดย มิสเตอร์เอ็ม

(การตอบจดหมาย

ของผู้อ่านทางบ้าน)

Star Parade

โดย นเรศร์ เจษฎา

(ข่าวดาราต่างชาติ)

Cash Box Top 100 Albums

Cash Box Top 100 Singles

(รายงาน 100 อันดับ

เพลงและอัลบั้มฮิต)

Music World

โดย Music Man

(ข่าววงการดนตรี)

Fab Songs

(เนื้อเพลงฮิต)

กังวานใจ

โดย มนต์ นที

(บทกวีจากทางบ้าน)

บริการ

โดย พิชิต อัครเสนา

(การลงประกาศ

เพื่อหาเพื่อน

ทางจดหมาย)

The Stars

(ประวัติดารา)

จิตรกรสมัครเล่น

โดย เปี๊ยก โปสเตอร์

(ประกวดวาดภาพ)

ของแถม

(การร่วมสนุก

เพื่อชิงรางวัล

จากทางนิตยสาร)

DJ'S PARTY

(ข่าวคราวสมาชิก

ของทางนิตยสาร)

สำหรับเกร็ดเล็กๆน้อยๆ

จากการที่บทความ

ในครั้งนี้นั้น

เป็นการบันทึก

ภาพปกและภาพประกอบ

จากนิตยสารสตาร์พิค

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2534

ซึ่งในช่วงเวลา

ดังกล่าวนี้

นอกจากบทวิจารณ์

ในด้านภาพยนตร์

โดยคุณสุทธากร

(คุณสุทธากร สันติธวัช)

และคอลัมภ์

We Read Your Mail

ซึ่งเป็นคอลัมภ์

ในการตอบจดหมาย

ของผู้อ่านทางบ้าน

โดย ทิวลิป

(นามปากกา

ของคุณมานิต เมฬีชาติ

และคุณกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน)

ที่ได้รับความนิยม

จากผู้อ่านทางบ้าน

อย่างมากแล้ว

ในช่วงปลายยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

นิตยสารฉบับนี้

ยังเป็นที่จดจำ

จากการมีภาพถ่าย

ของเหล่านักแสดงชื่อดัง

จากทางฝั่งฮอลลีวู๊ด

ที่เป็นภาพและข่าว

ที่ส่งโดยตรง

มาจากสหรัฐอเมริกา

โดย Mr. Charles B.Ellis

แห่งสมาคมผู้สื่อข่าว

ต่างประเทศ

ประจำฮอลลีวู๊ด

ซึ่งในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

แฟน-แฟนผู้อ่าน

ของทางนิตยสาร

ก็จะคุ้นเคยกันดี

กับภาพของคุณปู่

ท่าทางใจดี

ที่เป็นผู้สื่อข่าว

ชาวอเมริกันท่านนี้

ที่ในแต่ละภาพถ่าย

ที่มีการส่งตรง

มาถึงยังผู้อ่าน

ที่ประเทศไทยนั้น

นอกจากข่าวสาร

จากวงการภาพยนตร์

จากสหรัฐอเมริกา

นิตยสารสตาร์พิค

ยังมีการตีพิมพ์

ภาพน่ารักๆ

ของท่าน

ที่มีโอกาส

ในการถ่ายภาพ

ร่วมกับนักแสดง

ที่มีชื่อเสียง

ของฮอลลีวู๊ด

โดยในการถ่ายภาพ

ในทุก-ทุกครั้งนั้น

จะมีนิตยสาร

จากทางประเทศไทย

คือ สตาร์พิค

ร่วมอยู่ในภาพถ่าย

ในแต่ละครั้งเสมอ

ซึ่งจากความกรุณา

ของผู้สื่อข่าว

ชาวอเมริกัน

ผู้อาวุโสท่านนี้

ที่ได้เลือก

นิตยสารสตาร์พิค

ซึ่งเป็นนิตยสาร

ในประเทศไทย

ในการเป็นผู้ตีพิมพ์

ผลงานส่วนหนึ่ง

ในฐานะนักข่าว

ของท่านนั้น

ก็ทำให้ภาพถ่าย

ที่น่ารักเหล่านี้

ถือเป็นอีกหนึ่ง

ของความทรงจำ

ที่ผู้อ่านชาวไทย

มีต่อนิตยสารฉบับนี้

และถือเป็นข้อแตกต่าง

ของนิตยสารสตาร์พิค

กับนิตยสาร

แนวภาพยนตร์

ฉบับอื่น-อื่น

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการเปิดตัว

ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2508

ในขณะที่บันทึก

บทความของบลอก

อยู่ในขณะนี้นั้น

(ต้นปี พ.ศ. 2558)

นิตยสารสตาร์พิค

ก็นับได้ว่ามีอายุ

และผ่านช่วงเวลา

ในการสร้างสรรค์

ของทางทีมงาน

ในแต่ละยุคสมัย

มาถึง 50 ปี

โดยในฐานะนิตยสาร

ที่มีการวางจำหน่าย

มาอย่างยาวนาน

หลังจากการปรับเปลี่ยน

ในด้านรูปแบบ

ของการวางจำหน่าย

ในแบบรายปักษ์

มาออกวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

นิตยสารฉบับนี้

ก็มีการปรับเปลี่ยน

และมีการพัฒนา

อย่างไม่หยุดยั้ง

ทั้งในด้านของเนื้อหา

สาระบันเทิง

ที่มีความครบครัน

มากยิ่งขึ้น

จากการมีสกู็ปพิเศษ

ที่มีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสาร

ในแต่ละเดือน

รวมถึงมีการจัดพิมพ์

นิตยสารฉบับพิเศษ

ที่นำเสนอเรื่องราว

ของภาพยนตร์ต่างๆ

ในเชิงลึกมากขึ้น

ออกมาวางจำหน่าย

สำหรับแฟน-แฟน

ควบคู่กันไป

อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้

การออกแบบ

ในด้านหน้าปก

และรุปแบบ

ของทางนิตยสาร

ตั้งแต่ในช่วงหลัง

ปี พ.ศ. 2550

ที่มีความสวยงาม

และมีความทันสมัย

ในรูปแบบใหม่

มากยิ่งขึ้นนั้น

ก็ถือเป็นการปรับปรุง

ในด้านต่างๆ

ของทางนิตยสาร

ที่ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ทำให้นิตยสาร

ที่มีการสร้างสรรค์

และออกวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

มาอย่างยาวนาน

ในฉบับนี้

ยังคงครองใจ

ผู้อ่านมากมาย

ในแต่ละยุคสมัย

ของการจัดพิมพ์

(บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เป็นการบันทึก

ข้อมูลต่างๆ

ถึงในช่วงต้นปี

ของ พ.ศ. 2558

เพียงเท่านั้น

ซึ่งจากการบันทึก

โดยแบ่งภาพปก

และภาพประกอบ

เป็นหลายบทความ

ในแต่ละช่วงเวลา

ในการจัดทำนั้น

อาจทำให้การบันทึก

ข้อมูลต่างๆ

ในแต่ละบทความ

ไม่ครบถ้วน

หรือไม่ถุกต้อง

ซึ่งในจุดนี้นั้น

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

ไว้ ณ ที่นี้)Always On My Mind - Eisaku Yoshida

Always On My Mind - Eisaku Yoshida
อ่านเรื่องราวของเขาได้ในหัวข้อ 90 Japan Actor

From Me To You


บลอกนี้เกิดจากความรู้สึก

ที่อยากจะบันทึก

ประสบการ์ณ

และความทรงจำ

ในช่วงเวลาวัยเด็ก

ผ่านเส้นทาง

ผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

ผู้เกี่ยวข้องกับศิลปะบันเทิง

ในวงการบันเทิง

ในช่วงยุค 70-90

ก่อนการมาถึง

ของอินเตอร์เนต

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนได้รวบรวม

จากความทรงจำ

และค้นเรื่องราว

และรูปภาพ

นำมารวบรวม

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความให้เกียรติ

ผู้ให้ความบันเทิงเหล่านั้น

ในด้านที่สวยงาม

โดยหากท่านใด

ต้องการจะแก้ไข

หรือแนะนำข้อมูลต่างๆ

กรุณาฝากข้อความไว้

ทางอีเมล์ แอดเดรส

ทุกสิ่งจะได้รับการแก้ไข

ตามความต้องการ

ของทุกท่าน

และขอความกรุณา

ผู้อ่านทุกๆท่าน

ที่นำข้อมูลและภาพ

ในบลอกไปใช้

ขอให้ใช้ด้วยความสร้างสรรค์

มิใช่เพื่อการค้า ธุรกิจ

หรือทำการล่วงเกินผู้นั้น

ด้วยข้อความหรือข้อมูล

ในด้านลบต่างๆ

ให้สมกับเจตนารมณ์

ของผู้เขียนบลอก

ที่จัดทำบลอกขึ้นมา

ด้วยความตั้งใจ

ที่จะมอบความทรงจำ

ที่สวยงามในวันเก่า

ให้กับผู้อ่านมากมาย

ผ่านการจัดทำบลอกนี้

ผู้เขียนบลอก

หวังว่าท่านผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ได้ร่วมย้อนวันเวลา

กลับไปในวัน-คืนเก่าๆ

ผ่านเรื่องราว

และรูปภาพต่างๆ

ในบลอกแห่งนี้

อย่างมีความสุข

จอนนี่ แอนโฟเน่ - ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ (1990)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
สถาพร นาควิไลโรจน์ / สบู่ไดอัล (1986)

รัตนาวดี (1988)

Always On My Mind - Ekin Cheng

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

ไม่จำนนใจ - กิติกร เพ็ญโรจน์ (1993)

เพลง ไม่จำนนใจ

อัลบั้ม BERT

ผู้ชายที่ไม่ธรรมดา

บริษัท Kita Records

คำร้อง ธีระชัย แหล่งสนาม

ทำนอง / เรียบเรียง กิติกร เพ็ญโรจน์

ไม่อยากย้อนเวลากลับคืน

ไม่อาจฝืนความจริงบางอย่าง

ทุกครั้งจะบอก...เตือนให้ใจรู้อยู่

โลกต้องหมุน...ต้องเดินต่อไป

เมื่อลมหายใจยังมีอยู่

ท้อแท้หดหู่...มันยิ่งทำให้เสียเวลา

ไม่จำนนต่อเกมหัวใจ...ไม่ยอมสิ้นทาง

แค่หมดหวังด้วยเธอทิ้งไป

ก็คงไม่ตาย...สักหน่อย

ไม่ยอมแพ้...ไม่ยอมเศร้าซึม

ไม่เคย...อ่อนไหว

แต่ไม่พร้อมเจอใคร

เพราะหัวใจยังอ่อนแอ

ผ่านความเหงามาจนเนิ่นนาน

ผ่านความช้ำจนจำขึ้นใจ

ทิ้งไว้อดีต...มีแต่ความขมขื่น

ไม่เรียกร้องอะไรจากเธอ

จะไม่ขออะไรใครอีก

ถึงฉันหลบหลีก...

มันก็เพียงแค่ขอทำใจ

ไม่จำนนต่อเกมหัวใจ

ไม่ยอมสิ้นทาง

แค่หมดหวังด้วยเธอทิ้งไป

ก็คงไม่ตายสักหน่อย

ไม่ยอมแพ้...ไม่เคยเศร้าซึม

ไม่เคยอ่อนไหว...

แต่ไม่พร้อมเจอใคร

เพราะหัวใจยังอ่อนแอ

อีกไม่นาน...พอหัวใจมันแกร่ง

จากเรี่ยวแรงที่ยังมีอยู่

จะกลับมา...มาอีกครั้ง

กลับเป็นฉันคนเดิม

Mr Private Eye / City Hunter (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
hello magazine (1985-1989)

僕達のSEASON / 息っ子クラブ (1986)

กิฟท์ แมกกาซีน (1981-1992)

ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

คิขุอาโนเนะ / บอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต๊ะ ฌานิศ ใหญ่เสมอ / วงบอยสเก๊าท์

เจ้าสาวของอานนท์ (1988)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

เพลง เธอยังคงมีฉัน

อัลบั้ม เพราะเธอยังคงมีฉัน

สังกัด Kita Records

คำร้อง / ทำนอง วรรธนา วีรยวรรธน

เรียบเรียง สุรชัย บุญแต่ง

เธอยังคงมีฉัน...

หรือลืมเลือนกันไปแล้ว

ดวงตายังมีแวว...

ของการรอคอยเสมอ

อยากให้อยู่ตรงนี้...

อยู่ที่นี่...เพื่อคุยกับฉัน

ซับน้ำตาให้กันและกัน

แบ่งปัน...ความฝัน...ที่มี

ห่างไกล...แสนไกล...เพียงใด

ยังคิดถึงกันเสมอ...

หากแม้ว่าไม่พบเจอ

ตัวฉันก็ยังอุ่นใจ

ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน

เมื่อใดที่ฉันต้องการ

เธอจะมา...

เธอยังคงมีฉัน...

แม้วัน...เดือน...

นานเพียงไหน

จะไม่หวั่นใด-ใด

เพราะรู้ว่ายังมีเธอ

ฉันรู้...ว่ายังมีเธอ

กล้าได้กล้าเสีย / มะลิลา บราซิลเลี่ยน (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

MY FAVORITE CM / GLICO ALMOND (1992)

Always On My Mind

Always On My Mind
แอน สุธิดา ทอมป์สัน

MIYUKI (1983)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

my favorite thai teen idol

นิด อรพรรณ พานทอง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของ

บริษัทโพลีพลัส

ที่ผลิตรายการต่างต่าง

และละครโทรทัศน์ในวันนี้

ในความทรงจำของหลายคน

เธอคือนางเอกขวัญใจวัยรุ่น

ที่สร้างกระเเสให้วัยรุ่นในช่วงยุค80

ต่างพากันไว้ผมหน้าม้า

ผุกโบว์น่ารัก แต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่น

รัดผมหางม้าเอียงไปข้างหนึ่ง

เขียนตัวหนังสือลายมือกุ้กกิ้ก

และอยากจะมีฟันกระต่าย

น่ารักน่ารักแบบเธอกันบ้าง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ด่งดังอย่างมากจากภาพยนต์วัยรุ่น

โดยเฉพาะเมื่อประกบกับวงดนตรี

ขวัญใจวัยรุ่นยุค 80

อย่าง วงแมคอินทอช

ใน วันวานยังหวานอยู่

และ วันนี้ยังมีเธอ

รวมถึงอีกหลายเรื่องในช่วงยุค80

ไม่ว่าจะเป็นสวัสดีความรัก

ป.ล.ผมรักคุณ แกงค์ไอติม

เรารักกันนะที่ปักกิ่ง พิศวาส

รักเล่นเล่นไม่เห็นเป็นไร

โดยเธอเป็นนางแบบวัยรุ่น

ซึ่งมีจดหมายเรียกร้องจากผู้อ่าน

ซึ่งเป็นแฟนแแฟนของเธอ

ให้มาถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารวัยรุ่น

มากที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุค 80

โดยสิ่งที่ยืนยัน อรพรรณฟีเวอร์

ในยุคนั้นได้อย่างดี

คือเธอคือนางแบบคนแรกบนแผ่นปก

ของสองนิตยสารวัยรุ่น

ที่เป็นตำนานของวัยรุ่นยุค80

คือ เธอกับฉัน และ วัยหวาน

และเมื่อเธอก้าวเข้าสู่วงการละคร

ในช่วงยุค 90 เป็นต้นมา

ก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน

จากละคร แม่ปูเปรี้ยว ตะวันชิงพลบ

เศรษฐีตีนเปล่า คู่ชื่นชุลมุน

เรือใบไม้ แก้วกลางดง

ชีวิตเปื้อนฝุ่น มัตติกา

ซึ่งเธอถือเป็นแบบอย่างของเยาวชน

จากการเป็นพิธีกรในรายการเด้ก

เล้กพริกขี้หนู ทางช่อง 7

อีกทั้งเธอสามารถเอนทร้านซ์

ติดคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม้จะมีงานมากมายเพียงใด

นอกจากนี้ยังมีอัลบั้มเพลง

ชุด ตัวนิด...นิด กับบริษัทแกรมมี่

ที่ใครหลายคนยังคงจำเพลง

โดน เพลงแรกของอัลบั้มนี้ได้ดี

หลังห่างจากวงการบันเทิง

ในช่วงที่เธอสมรส

และมีลุกลุกที่น่ารัก

คุณนิด อรพรรณกลับมาอีกครั้ง

กับบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่ใช้ชื่อว่า โพลีพลัส

ซึ่งมีรายการสุดฮิตหลายรายการ

ไม่ว่าจะเป็นดาวกระจาย

ศึก12ราศรี สมาคมชมดาว

ตลาดสดสนามเป้า

ราตรีสโมสร วันวานยังหวานอยู่

และรายการวีไอพี

รวมไปถึงการผลิตละครโทรทัศน์

ที่มีผลงานเป็นที่นิยมตลอดมา

โดยเริ่มต้นจาก รักแท้แค่ขอบฟ้า

จนมาถึงหลายหลายเรื่องในปัจจุบัน

เช่น แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา

แรมพิศวาส พระจันทร์ลายพยัคฆ์

เธอกับเขาและรักของเรา

นอกจากนี้ยังออกนิตยสารรายปักษ์

เกี่ยวกับวงการบันเทิงในชื่อoops!

ทำให้บริษัทโพลีพลัสในวันนี้

เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการบันเทิง

ละครเก่าในความทรงจำ - ไก่นา (2002)

ยากยิ่งนัก / เรนโบว์ (1992)

Always On My Mind / Katsuhide Uekusa

Always On My Mind / Katsuhide Uekusa
(อ่านเรื่องราวของเขาได้ในหัวข้อ 80 japan male idol)

shonentai - private life (1987)

ธรณีนี่นี้ใครครอง (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท No Problem

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

และ ธิติมา สังขพิทักษ์

เสนอละครโทรทัศน์

แนว Romantic Comedy

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

ซึ่งนำแสดงโดย แอนดริว เกร็กสัน

และ ปิยธิดา วรมุสิก

ร่วมด้วย จุรี โอศิริ

อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

วิยะดา อุมารินทร์

เวนย์ ฟอลโคเนอร์

พาเมล่า เบาว์เด้น

จตุรงค์ โกลิมาศ

และ อาภรณ์ บุญเสนอ

โดยละครโทรทัศน์

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กาญจนา นาคนันท์

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรการ

กำกับการแสดง

โดย ยิ่งยศ ปัญญา

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกคืนวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20:30 น.

โดยเริ่มต้นแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในเดือน มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2541

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่สนใจเรื่องราว

และรูปภาพต่างๆ

จากละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สามารถติดตามอ่านได้

ในหัวข้อ 90 Thai Drama Ch.3

CLASSIC CM / WWW.OLDTHAITV.COM

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ป๊อป สุริยา เยาวสังข์

SABOTEN NO HANA / TULIP

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
ตฤณ เศรษฐโชค / ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล (1987)

101 KAIME NO PUROPOZU (1991)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
M MAGAZINE (1990-1992)

พิสัย ศะศิสมิต - โฆษณายาสีฟันใกล้ชิด

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต (หนุ่มแพรว1988)

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต-หนุ่มแพรว 1988

หากจะกล่าวถึง

นายแบบในยุค 80

ที่มีรอยยิ้มกว้าง สดใส

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ก็คงจะเป็นใครไม่ได้

นอกจากคุณป๊อบ

พิสัย ศะศิสมิต

เจ้าของตำแหน่งหนุ่มแพรว

ประจำปี พ.ศ 2531 คนนี้

โดย พิสัย ศะศิสมิต

คือ ชื่อและนามสกุลจริง

เขามีชื่อเล่นว่า ป๊อบ

เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2510

หนัก 63 กิโลกรัม

สูง 175 เซนติเมตร

ศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขณะที่ก้าวเข้าวงการบันเทิง

(ข้อมูลในปี พ.ศ. 2532 เท่านั้น)

คุณป๊อบเข้าสู่วงการแฟชั่น

จากการประกวดหนุ่มสาวแพรว

ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2531

จากแรงยุของเพื่อนเพื่อน

ให้เขาลองเข้าประกวดดู

ซึ่งในประกวดครั้งแรกของเขาครั้งนี้

คุณป๊อบสามารถคว้าตำแหน่งหนุ่มแพรว

จากการลงคะเเนนของคณะกรรมการ

และได้รับรางวัลนายแบบยอดนิยม

จากการโหวตของผู้ชม

มาได้ทั้งสองรางวัล

โดยในวันนั้นเขามีคุณแม่

และคุณป้าไปร่วมเชียร์

เป็นกำลังใจในการประกวดด้วย

โดยการที่เขาชนะเลิศ

ในการประกวดครั้งนี้

น่าจะมาจากรอยยิ้ม

และความเป็นธรรมชาติ

ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีบนเวที

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด

เขามีงานถ่ายแบบมากมาย

โดยเริ่มจากนิตยสาร

ในเครือแพรว

อย่างแพรว แพรวสุดสัปดาห์

ก่อนจะเริ่มถ่ายแบบ

ให้กับนิตยสารอื่นอื่น

และมีผลงานการถ่ายแบบ

เดินแบบ โฆษณา

ฝากไว้มากมาย

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงยุค 90 ที่ผ่านมา

MY FAVORITE TV SHOW

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

แต่ปางก่อน (1987)

My Favorite Thai Actress

My Favorite Thai Actress
แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช

ปริศนา (1987)

ภาพสวยสวยจากวันวาร...

ภาพสวยสวยจากวันวาร...
รัฐ จำเดิมเผด็จศึก - แพรวฉบับพิเศษ 1986

ช่างมันฉันไม่แคร์ (1986)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

ALWAYS ON MY MIND / LEON LAI

7 JUNK PARTY / MUSUKKO CLUB (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

เพลง สบตา

คำร้อง / ทำนอง วรรธนา วีรยวรรธน

เรียบเรียง สมศักดิ์ ผาสุขธรรม

อัลบั้ม Andrea

สังกัด Kita Records

เธอเคยรู้ไหมว่าใคร

เฝ้ามองตามแต่เธอไปทุกแห่ง

เก็บเธอเป็นแรงให้ใจทุกวัน

เก็บไว้...มานาน

หากได้อยู่ใกล้-ใกล้เธอ

ฉันจะบอกกับเธอให้รู้ใจ

สบตากับฉัน...ลึกลงข้างใน

ก็จะเข้าใจ...ความหมาย

เห็นเงาในตาฉันไหม

เห็นเธออยู่ในนั้นไหม

รู้ใจกันบ้างไหม

ว่าฉันนั้นคิดอะไร

เห็นเธอมานาน...รู้ไหม

ไม่เคยมองใครที่ไหน

ขอเพียงสักครั้ง...

แค่หันมาสบตา

ครั้งเดียว...ก็พอ

เพียงบอกฉันด้วยสายตา

คิดยังไง...บอกมา...ให้รู้บ้าง

ไม่หวังให้เธอต้องเดินร่วมทาง

แค่เธอ...เข้าใจ...

(อยากให้เธอรู้ใจ

อยากให้อยู่เป็นแรงของใจ

เก็บความรู้สึกที่ดีมากมาย

เก็บไว้ให้เธอคนเดียวเรื่อยไป)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

เพลง แกล้งโง่

ศิลปิน ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร

สังกัด Kita Records

แอบเห็นเธอข้างกายเขา

ได้เพียงมองอย่างเจ็บช้ำ

ไม่ร้อง...ไม่พูดจาสักคำ

ปิดบังน้ำตาเอาไว้

ส่งยิ้ม...ทั้งที่มันรู้

ว่าใจเธอมันเปลี่ยนไป

ต้องทำเหมือนไม่เคยเอะใจ

ไม่รู้เรื่องเขาและเธอ

จะยอมแกล้งทำเป็นโง่

ไม่เห็นเธอจับมือเขา

จะฝืน...แม้ว่าปวดร้าว

มันเจ็บช้ำสักเท่าไหร่

อย่างน้อย...

ถ้าไม่บอกไป

ก็คงยังไม่จบกัน

แค่ขอเธอยังอยู่กับฉัน

ต้องร้าวหัวใจ...ก็ยอม

(แค่ขอเธอยังอยู่กับฉัน

ต้องร้าวหัวใจ...ก็ยอม)

TOKIMEKI TONIGHT (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ยอร์ช เศรษฐ์ ชุมศิลป์

วนิดา (1991)

post to the past (70-90 tape / cd)

post to the past (70-90 tape / cd)
This Old Guitar / Phusming Nosavan (1985)

post to the past (70-90 magazine)

post to the past (70-90 magazine)
นิตยสารมรกต (1985-1996)

post to the past (70-90 sport guy)

post to the past (70-90 sport guy)
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

post to the past (70-90 actress)

post to the past (70-90 actress)
แหม่ม จินตหรา สุขพัฒน์

post to the past (70-90 actor)

post to  the past (70-90 actor)
เล็ก ศรัณย์ สาครสิน

post to the past (70-90 tv drama)

post to the past (70-90 tv drama)
แต่งกับงาน (1998)

post to the past (70-90 movie)

post to the past (70-90 movie)
พ่อจอมยวนแม่จอมยุ่ง (1986)

post to the past (70-90 singer)

post to the past (70-90 singer)
เบิร์ด กุลพงศ์ บุนนาค

post to the past (70-90 asian star)

post to the past (70-90 asian star)
Yuki Saito

post to the past (70-90 asian star)

post to the past (70-90 asian star)
Kazukiyo Nishikiori / Shonentai

post to the past (70-90 model)

post to the past (70-90 model)
เปิ้น สปัน เสลาคุณ

post to the past (70-90 model)

post to the past (70-90 model)
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

post to the past (70-90 teen idol)

post to the past (70-90 teen idol)
เอ อริชัย อรัญนารถ