นิตยสารวัยหวาน (1983-1995)

ในช่วงต้นยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

วงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ในประเทศไทย

ได้เริ่มมีกระแส

ของความนิยม

ในการสร้างสรรค์

นิตยสารบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

ที่มีลักษณะเฉพาะ

ในการนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการดนตรี

และวงการบันเทิง

ผ่านเรื่องราว

ของดารา นักแสดง

นักร้อง นักดนตรี

และวงดนตรีต่างๆ

จากการที่ในช่วงเวลา

ดังกล่าวนั้นเอง

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักร้อง

และนักดนตรี

วงดนตรีสตริง

รวมถึงเหล่าดาราวัยรุ่น

ที่เป็นที่นิยมอย่างสูง

จากการแสดงนำ

และเป็นที่รู้จัก

จากผลงานภาพยนตร์

แนวชีวิต-วัยรุ่น

ของคุณศุภักษร

ผู้กำกับภาพยนตร์

ที่มีชื่อเสียง

จากการสร้างสรรค์

ผลงานภาพยนตร์

ในแนวทางนี้

หลาย-หลายเรื่อง

ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ

ของเหล่าผู้ชม

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารเธอกับฉัน

และนิตยสารวัยหวาน

ซึ่งในช่วงต้นยุค 90

เป็นที่จดจำ

ในฐานะนิตยสาร

แนววัยรุ่น

ที่เป็นที่นิยมนั้น

ต่างก็เริ่มต้น

การสร้างสรรค์

และเปิดตัวนิตยสาร

โดยเน้นในการนำเสนอ

เรื่องราวและข่าวสาร

ของเหล่านักร้อง

และนักดนตรี

และวงดนตรีสตริง

ตามกระแสความนิยม

ก่อนจะปรับเปลี่ยน

รูปแบบการนำเสนอ

ไปเน้นในเรื่องราว

ของเหล่านายแบบ

และนางแบบวัยรุ่น

เมื่อก้าวเข้าสู่

ช่วงต้นยุค 90

โดยเพื่อความกลมกลืน

ของการจัดบลอก

รวมถึงข้อจำกัด

ในการบันทึก

บทความของบลอก

ทำให้ในบทความ

ครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

เรื่องราวการสร้างสรรค์

ของนิตยสารวัยหวาน

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ที่ใช้หัวหนังสือ

ในแบบแรก

ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์

ของนิตยสาร

ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในด้านหัวหนังสือ

รูปเล่ม ขนาด

รวมถึงชื่อนิตยสาร

ในระยะเวลาต่อมา

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อผิดพลาด

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทุก-ทุกท่าน

ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารวัยหวาน

ไว้ ณ ที่นี้สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น

ในฉบับนี้

นิตยสารวัยหวาน

ในช่วงยุคแรกเริ่มนั้น

เป็นนิตยสารแนวบันเทิง

ที่เน้นในการนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักดนตรี

และวงดนตรีสตริง

(มีการปรับเปลี่ยน

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

โดยเน้นในการนำเสนอ

ข่าวสารของดารา

นายแบบ นางแบบวัยรุ่น

มากกว่านักร้อง

และนักดนตรี

อย่างในช่วงยุคแรก)

ซึ่งเป็นผลงาน

การสร้างสรรค์

ของสำนักพิมพ์

ประพันธ์สาส์น

ที่มีการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

โดยออกวางจำหน่าย

ในทุกวันจันทร์

ของต้นเดือน

และกลางเดือน

(ในภายหลังนั้น

มีการเปลี่ยนแปลง

เป็นรายสัปดาห์

และรายเดือน)

โดยนิตยสารฉบับนี้

มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในช่วงปักษ์แรก

ของเดือนตุลาคม

ปี พ.ศ. 2526

โดยในการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ในฉบับแรก

ของปีที่ 1 ฉบับที่ 1

นิตยสารวัยหวาน

มีคุณอรพรรณ พานทอง

นางเอกวัยรุ่นชื่อดัง

ซึ่งในขณะนั้น

เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้ชมทางบ้าน

จากผลงานการแสดง

ในภาพยนตร์

เรื่อง วันวานยังหวานอยู่

และวันนี้ยังมีเธอ

มาเป็นผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

เป็นท่านแรก

ของทางนิตยสาร

โดยในการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

นิตยสารวัยหวาน

ในฉบับแรกนี้

มีราคา 12 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

และมีขนาดรูปเล่ม

ในแบบเล่มบาง

ที่มีรูปเล่มกะทัดรัด

ในแบบเย็บมุงหลังคา

(โดยในภายหลังนั้น

มีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านราคา

เป็น 14 / 15 / 20

25 / 30 / 39 / 45

ในแต่ละช่วงเวลา

รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านขนาด

ของนิตยสาร

เป็นขนาดปกติ

แบบมีสันปก

ในช่วงปี พ.ศ. 2530)สำหรับรายชื่อ

ของทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ในชื่อ วัยหวาน

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

นิตยสารบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในฉบับนี้

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ดังนี้ คุณสุพล เตชะธาดา

เป็นผู้อำนวยการ

คุณประพันธ์ เตชะธาดา

เป็นบรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

คุณน้ำมนต์ อยู่สกุล

เป็นบรรณาธิการ

คุณอดุลย์พันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เป็นบรรณาธิการที่ปรึกษา

คุณมานพ ถนอมศรี

คุณอุบลวรรณ ธนโชติกุลศักดิ์

คุณกอบกุล อิงคุนานนท์

คุณฐานิฎา นูร์

คุณธาดา อติโรจน์

คุณรุ่งกานต์ อุดมวัฒน์ทวี

คุณบุรณี สุนทรธัย

คุณวีรพร คชกาญจน์

คุณราชาวดี งามสง่า

เป็นกองบรรณาธิการ

Guy Group

จัดรูปเล่มและภาพ

ประกอบนิตยสาร

คุณองอาจ ศุกระมณี

คุณภานุเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา

คุณพงษ์นาถ ทรัพย์สมปอง

คุณโสภณ หงษ์วิทยากร

เป็นฝ่ายภาพ

คุณสุวัตร อภัยภักดิ์

เป็นที่ปรึกษา

ด้านกฎหมาย

คุณคำนึงนิตย์ ทรัพย์สมปอง

เป็นเลขานุการสำนักงาน

(เป็นรายชื่อทีมงาน

จากนิตยสาร

ในฉบับแรก

เพียงเท่านั้น

โดยในระยะเวลา

ในช่วงต่อมานั้น

มีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านบรรณาธิการบริหาร

โดยในช่วงปี พ.ศ. 2531

มีการเปลี่ยนแปลง

โดยคุณอดุลยพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

คุณพีระวุธ ฉัตรกุล ณ อยุธยา

เป็นบรรณาธิการฝ่ายภาพ

และคุณรณภพ ทรงเสรีย์

เป็นบรรณาธิการเฉพาะกิจ

นอกจากนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ยังมีการเปลี่ยนแปลง

โดยคุณบุญบันเทิง บุญทอง

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2536

มีการเปลี่ยนแปลง

โดยคุณชวลิต เจริญสุข

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2537

มีการเปลี่ยนแปลง

โดยคุณกฤษฎา ปิติเจริญพันธ์

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

และในช่วงปี พ.ศ. 2538

มีการเปลี่ยนแปลง

โดยคุณรัชนก รัตนประสิทธิ์

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร)
สำหรับรุปแบบ

ของนิตยสาร

แนวบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น

ในชื่อ วัยหวาน

ที่มีการวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2538

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

ในช่วงยุคแรกเริ่มนั้น

ถือเป็นนิตยสาร

ที่มีคอลัมภ์

และข้อเขียนต่างๆ

ที่เน้นในการนำเสนอ

เรื่องราวต่างๆ

เกี่ยวกับนักร้อง

นักดนตรี

วงดนตรีสตริง

นักแสดงวัยรุ่น

รวมถึงเรื่องราวอื่นๆ

ที่ผู้อ่านทางบ้าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

กำลังให้ความสนใจ

ก่อนจะปรับเปลี่ยน

ในด้านเนื้อหา

มาเป็นการนำเสนอ

เรื่องราวของนักแสดง

ดีเจ พิธีกร

นายแบบ นางแบบวัยรุ่น

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

หลังจากกระแส

ของความนิยม

ในนักร้อง นักดตรี

วงดนตรีสตริง

เริ่มที่จะซาลงไป

นอกจากนี้

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีการนำเสนอ

ในด้านเรื่องสั้น

นวนิยาย บทกวี

(โดยมีนักเขียน

อย่าง มานพ อุดมเดช

ไมตรี ลิมปิชาติ

พิบูลศักดิ์ ละครพล

สันติ เศวตวิมล

อ.สมศรี สุกมลนันทน์

ปะการัง จิตติมา ผลเสวก

ควันบุหรี่ ดวงดาว

งามชิด ละครพล

กิ่งฟ้า เสนีย์วงศ์ ฯลฯ)

สารคดี บทสัมภาษณ์

คอลัมภ์แนะนำ

ภาพยนตร์

นักแสดง นักร้อง

นักดนตรี

วงดนตรีใหม่

เพลง หนังสือ

คอลัมภ์การร่วมสนุก

เพื่อชิงของรางวัล

สารคดีการท่องเที่ยว

บทความจิตวิทยา

กีฬา สุขภาพ

คอลัมภ์ตอบจดหมาย

ตอบปัญหาชีวิต

ดวงชะตาราศี

ของสะสมต่างๆ

การรายงาน

ภาพคอนเสริต์

เบื้องหลังโฆษณา

รายการโทรทัศน์

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์ ฯลฯ
โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารวัยหวาน

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

ในกลุ่มผู้อ่าน

ของนิตยสารฉบับนี้

ดังนี้ แซวรายตัว

(คอลัมภ์ซุบซิบ

เกี่ยวกับดารา)

ชายคา

(เยี่ยมบ้านดารา)

เรื่องพิเศษประจำฉบับ

สังคมวัยหวาน

สื่อสัมพันธ์

แห่งความรัก

การประกวดหนุ่มสาว

นิตยสารวัยหวาน

(คอลัมภ์ลงประกาศ

หาเพื่อนใหม่

ทางจดหมาย

โดยผู้ที่ได้รับโหวต

จากผู้อ่านอื่นๆ

จะได้รับรางวัลพิเศษ)

คนเขียนบทเพลง

(บทสัมภาษณ์

นักแต่งเพลง)

บททดสอบ

บททดสอบชิงโชค

ความในใจวัยหวาน

แทนความในใจ

เป็นภาษา

ร้อยอารมณ์

เขียนเป็นบทกวี

ประกวดเรื่องสั้น

ชิงทุนการศึกษา

ฝอยมันส์ฝันแหลก

(เป็นการรับผลงาน

ในด้านข้อเขียน

จากผู้อ่านทางบ้าน)

นับหนึ่งถึงสิบ

Five Minutes Action

(รวมภาพน่ารัก

ของเหล่าดรา)

วิจารณ์เทป เทปหมุน

หนังหนุก ดนตรีเทศ

หนังสือเพื่อคุณ

แฟ้มนักเขียน

เปิดโลกซุเปอร์วัยหวาน

บุคคลวัยหวาน

เรื่องย่อมิวสิควีดีโอ

ที่นี่สถานีวัยหวาน

เบื้องหลังบทเพลง

อ่านให้เป็น

(บทวิจารณ์และแนะนำ

ผลงานหนังสือ

อัลบั้มเพลง ภาพยนตร์

ละครโทรทัศน์

รายการโทรทัศน์

มิวสิควีดีโอใหม่)

อาจาร์ยสมศรี

ไขข้อข้องประตูใจ

(ตอบปัญหาชีวิต

และการศึกษา)

51 คำถามกับดารา

สุดๆเก้าแบบกับดารา

(บทสัมภาษณ์ดารา)

วัยหวานทัวร์

(แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว)

ทิศทางแฟชั่นวัยหวาน

วัยรุ่นอยากสวย

(บทความสุขภาพ

ความงาม จิตวิทยา

แนะนำการใช้ชีวิต)

นักกีฬาวัยหวาน

คนน่ารักแห่งสถาบัน

คนเก่งกับคนน่ารัก

(แนะนำวัยรุ่น

ที่มีความโดดเด่น)

หน้านี้มีของขวัญ

เกมส์วัยหวาน

เล่าเรื่องขำขัน

ชิงโชคกับปาร์ตี้

(ทายปัญหาชิงรางวัล

ซึ่งเป็นของขวัญ

จากดารา นักร้อง)

ดวงหวาน-หวาน

ตอบปัญหาชีวิต

จากชะตาราศี

กาลัญญูเจาะดวง

(ทำนายดวงชะตา

จากราศีและวันเกิด)

นัยยะหนึ่ง

จากบางซอก

ของบทเพลง

(คอลัมภ์แปลเพลง

จากต่างประเทศ)

เรื่องจากปก

(เบื้องหลังการถ่ายทำ

ภาพแฟชั่นและปก)

วาดเล่นๆเย็ยๆใจ

(ประกวดภาพวาด

จากผู้อ่านทางบ้าน)
ในฐานะนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

ที่ประสบความสำเร็จ

ตั้งแต่ในช่วงแรก

ของการเปิดตัว

จนทำให้มีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านการวางจำหน่าย

จากที่ในช่วงปีแรกนั้น

เป็นการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

ที่ประสบความสำเร็จ

จนมีการเปลี่ยนแปลง

มาเป็นรายสัปดาห์

ในช่วงปี พ.ศ. 2527

ซึ่งเป็นปีต่อมาในทันทีนั้น

ก็ทำให้ในช่วงกลางยุค 80

ที่่ผานมานั้นเอง

ทางกองบรรณาธิการ

ของนิตยสารฉบับนี้

ได้มีการสร้างสรรค์

นิตยสารวัยหวาน

ในฉบับพิเศษ

รวมถึงพ๊อกเกตบุ๊ค

อย่าง วัยหวานฉบับพิเศษ

ความในใจวัยหวาน

วัยหวานพ๊อกเกต

รวมที่อยู่ดารา

และนักแสดง ฯลฯ

รวมถึงมีการจำหน่าย

ในด้านภาพถ่าย

และปฏิทิน ฯลฯ

ในแต่ละช่วงเวลา

ที่ไม่มีกำหนดการ

ในแบบตายตัว

ออกมาวางจำหน่าย

สำหรับผุ้อ่าน

ที่เป็นแฟน-แฟน

ของนิตยสารฉบับนี้

นอกจากนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2527

ที่ผ่านมานั้น

นิตยสารวัยหวาน

ยังมีการเปิดตัว

นิตยสารฉบับพิเศษ

ที่ใช้ชื่อนิตยสาร

ว่า ลิตเติ้ลวัยหวาน

ที่มีรูปแบบ

และขนาดนิตยสาร

ในแบบเล่มเล็ก

เท่าพ๊อกเกตบุ๊ค

ออกมาวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

เพื่อให้มีการวางจำหน่าย

นิตยสารวัยหวาน

และลิตติ้ลวัยหวาน

ตลอดระยะเวลา

ทุก-ทุกอาทิตย์

ของในแต่ละเดือน

(นิตยสารวัยหวาน

ฉบับพิเศษ

ในชื่อ ลิตเติ้ลวัยหวาน

มีอายุการวางจำหน่าย

ที่ไม่ยาวนานนัก

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน

ให้นิตยสารวัยหวาน

ในรูปแบบปกติ

ออกวางจำหน่าย

เป็นรายสัปดาห์

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2527

นิตยสารลิตเติ้ลวัยหวาน

จึงเปลี่ยนกลับไป

เป็นนิตยสารวัยหวาน

ในรุปแบบและขนาด

เท่ากับนิตยสารปกติ)
ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการสร้างสรรค์

เพื่อออกวางจำหน่าย

ตลอดระยะเวลา

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

จนถึงในช่วงปี พ.ศ. 2538

ซึ่งถือเป็นช่วงเวลา

ที่เรียกได้ว่ายาวนาน

สำหรับนิตยสารวัยรุ่น

ที่มักจะมีการวางจำหน่าย

ที่ไม่ยาวนานมากนัก

นิตยสารวัยหวาน

จึงเป็นนิตยสาร

อีกฉบับหนึ่ง

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในหลาย-หลายด้าน

ตลอดระยะเวลา

ของการสร้างสรรค์

สำหรับกลุ่มผุ้อ่าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

ในแต่ละยุคสมัยเสมอ

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

หลังจากปรับเปลี่ยน

ในด้านรูปเล่ม

ในแบบกะทัดรัด

ที่ไม่มีสันปก

จากการเย็บ

ในแบบมุงหลังคา

มาเป็นนิตยสาร

ในขนาดปกติ

ที่มีสันปก

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

นิตยสารวัยหวาน

ก็มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านรุปแบบ

และหัวหนังสือ

ซึ่งถือได้ว่าครั้งใหญ่

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

ที่มีการใช้หัวหนังสือ

ในรุปแบบใหม่

ที่มีความทันสมัย

ตามการเปลี่ยนแปลง

ของช่วงเวลา

รวมถึงมีการปรับ

ในด้านเนื้อหา

ที่เน้นในด้านนักแสดง

นายแบบ นางแบบวัยรุ่น

มากกว่าการนำเสนอ

เรื่องราวของนักร้อง

นักดนตรี วงดนตรี

อย่างในช่วงยุคแรกเริ่ม

ซึ่งหลังจากการปรับเปลี่ยน

ในครั้งนี้แล้ว

นิตยสารวัยหวาน

ก็มีการเปรับเปลี่ยน

อีกหลายครั้ง

ไม่ว่าจะเป็นราคา

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

คอลัมภ์ต่างๆ

รูปบบหัวนิตยสาร ฯลฯ

โดยการเปลี่ยนแปลง

ในช่วงยุคสุดท้าย

ก่อนที่นิตยสารฉบับนี้

จะปิดตัวลงไป

คือการปรับเปลี่ยน

ชื่อของนิตยสาร

จากนิตยสารวัยหวาน

มาเป็นนิตยสาร

ในชื่อ วัยหวาน นิวคิดส์

ในช่วงปี พ.ศ. 2536

เพื่อความทันสมัย

สำหรับกลุ่มผู้อ่าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

ในรุ่นใหม่ๆมากยิ่งขึ้น

ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลง

ในหลาย-หลายครั้ง

ในช่วงยุคท้าย-ท้าย

รวมถึงการวางจำหน่าย

ที่มีความล่าช้า

แม้จะมีการปรับเปลี่ยน

มาออกวางจำหน่าย

ในรุปแบบรายเดือน

แล้วก็ตามที

ก็ดูจะเป็นอีกหนึ่ง

ของสัณญาณ

ในการยุติบทบาท

ในการสร้างสรรค์

ของนิตยสารฉบับนี้

หลังจากผ่านพ้น

ช่วงระยะเวลา

ของการสร้างสรรค์

มาถึง 10 กว่าปี
ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการเปิดตัว

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2526

นิตยสารวัยหวาน

ที่มีการปรับเปลี่ยน

ในหลาย-หลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นราคา

ขนาดรูปเล่ม

เนื้อหาและรูปแบบ

กำหนดการ

ในวางจำหน่าย

ในช่วงตลอดระยะเวลา

ที่มีการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

โดยในฐานะนิตยสาร

นิตยสารบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในชื่อ วัยหวาน

ก็ยุติการสร้างสรรค์

และการวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2538

โดยนิตยสารวัยหวาน

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

คือนิตยสารวัยหวาน

ในรูปแบบใหม่

คือ วัยหวาน นิวคิดส์

ในฉบับที่ 247

ประจำปักษ์แรก

ของเดือนสิงหาคม

ปี พ.ศ. 2538

ซึ่งมีผู้แสดงแบบปก

คือ คุณออย

ธนา สุทธิกมล

และคุณลิฟท์

สุพจน์ จันทร์เจริญ

โดยนิตยสารวัยหวาน

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้นั้น

มีราคาต่อปก

คือ 39 บาท

ซึ่งเป็นการปรับราคา

ลงมาจากราคาเก่า

คือ 45 บาท

ซึ่งเป็นราคาเดิม

ที่มีการปรับเปลี่ยน

มาก่อนหน้านี้

โดยนิตยสาร

วัยหวาน นิวคิดส์

ในช่วงยุคสุดท้ายนี้

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

นิตยสารฉบับนี้

เป็นนิตยสาร

จากการสร้างสรรค์

ของ หจก.

เพชรกะรัต สตูดิโอ

และมีการจัดพิมพ์

ที่ อินเตอร์ พริ้นท์

คอปเปอเรชั่น

(เป็นนิตยสารวัยหวาน

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

มีหลงเหลือไว้

เพียงเท่านั้น

ซึ่งอาจจะไม่ใช่

นิตยสารฉบับสุดท้าย

ของนิตยสาร

โดยในการจัดทำ

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

ในช่วงเวลา

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของนิตยสารวัยหวาน

ที่ใช้หัวนิตยสาร

ในแบบยุคแรก

เพียงเท่านั้น

และหากมีข้อผิดพลาด

หรือมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)


Always On My Mind - Eisaku Yoshida

Always On My Mind - Eisaku Yoshida
อ่านเรื่องราวของเขาได้ในหัวข้อ 90 Japan Actor

From Me To You


บลอกนี้เกิดจากความรู้สึก

ที่อยากจะบันทึก

ประสบการ์ณ

และความทรงจำ

ในช่วงเวลาวัยเด็ก

ผ่านเส้นทาง

ผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

ผู้เกี่ยวข้องกับศิลปะบันเทิง

ในวงการบันเทิง

ในช่วงยุค 70-90

ก่อนการมาถึง

ของอินเตอร์เนต

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนได้รวบรวม

จากความทรงจำ

และค้นเรื่องราว

และรูปภาพ

นำมารวบรวม

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความให้เกียรติ

ผู้ให้ความบันเทิงเหล่านั้น

ในด้านที่สวยงาม

โดยหากท่านใด

ต้องการจะแก้ไข

หรือแนะนำข้อมูลต่างๆ

กรุณาฝากข้อความไว้

ทางอีเมล์ แอดเดรส

ทุกสิ่งจะได้รับการแก้ไข

ตามความต้องการ

ของทุกท่าน

และขอความกรุณา

ผู้อ่านทุกๆท่าน

ที่นำข้อมูลและภาพ

ในบลอกไปใช้

ขอให้ใช้ด้วยความสร้างสรรค์

มิใช่เพื่อการค้า ธุรกิจ

หรือทำการล่วงเกินผู้นั้น

ด้วยข้อความหรือข้อมูล

ในด้านลบต่างๆ

ให้สมกับเจตนารมณ์

ของผู้เขียนบลอก

ที่จัดทำบลอกขึ้นมา

ด้วยความตั้งใจ

ที่จะมอบความทรงจำ

ที่สวยงามในวันเก่า

ให้กับผู้อ่านมากมาย

ผ่านการจัดทำบลอกนี้

ผู้เขียนบลอก

หวังว่าท่านผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ได้ร่วมย้อนวันเวลา

กลับไปในวัน-คืนเก่าๆ

ผ่านเรื่องราว

และรูปภาพต่างๆ

ในบลอกแห่งนี้

อย่างมีความสุข

Always On My Mind - Ekin Cheng

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

จอนนี่ แอนโฟเน่ - ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ (1990)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
hello magazine (1985-1989)

Mr Private Eye / City Hunter (1987)

กิฟท์ แมกกาซีน (1981-1992)

ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

Always On My Mind

Always On My Mind
แอน สุธิดา ทอมป์สัน

MY FAVORITE CM / GLICO ALMOND (1992)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

CLASSIC CM / WWW.OLDTHAITV.COM

ละครเก่าในความทรงจำ - ไก่นา (2002)

SABOTEN NO HANA / TULIP

my favorite thai teen idol

นิด อรพรรณ พานทอง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของ

บริษัทโพลีพลัส

ที่ผลิตรายการต่างต่าง

และละครโทรทัศน์ในวันนี้

ในความทรงจำของหลายคน

เธอคือนางเอกขวัญใจวัยรุ่น

ที่สร้างกระเเสให้วัยรุ่นในช่วงยุค80

ต่างพากันไว้ผมหน้าม้า

ผุกโบว์น่ารัก แต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่น

รัดผมหางม้าเอียงไปข้างหนึ่ง

เขียนตัวหนังสือลายมือกุ้กกิ้ก

และอยากจะมีฟันกระต่าย

น่ารักน่ารักแบบเธอกันบ้าง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ด่งดังอย่างมากจากภาพยนต์วัยรุ่น

โดยเฉพาะเมื่อประกบกับวงดนตรี

ขวัญใจวัยรุ่นยุค 80

อย่าง วงแมคอินทอช

ใน วันวานยังหวานอยู่

และ วันนี้ยังมีเธอ

รวมถึงอีกหลายเรื่องในช่วงยุค80

ไม่ว่าจะเป็นสวัสดีความรัก

ป.ล.ผมรักคุณ แกงค์ไอติม

เรารักกันนะที่ปักกิ่ง พิศวาส

รักเล่นเล่นไม่เห็นเป็นไร

โดยเธอเป็นนางแบบวัยรุ่น

ซึ่งมีจดหมายเรียกร้องจากผู้อ่าน

ซึ่งเป็นแฟนแแฟนของเธอ

ให้มาถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารวัยรุ่น

มากที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุค 80

โดยสิ่งที่ยืนยัน อรพรรณฟีเวอร์

ในยุคนั้นได้อย่างดี

คือเธอคือนางแบบคนแรกบนแผ่นปก

ของสองนิตยสารวัยรุ่น

ที่เป็นตำนานของวัยรุ่นยุค80

คือ เธอกับฉัน และ วัยหวาน

และเมื่อเธอก้าวเข้าสู่วงการละคร

ในช่วงยุค 90 เป็นต้นมา

ก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน

จากละคร แม่ปูเปรี้ยว ตะวันชิงพลบ

เศรษฐีตีนเปล่า คู่ชื่นชุลมุน

เรือใบไม้ แก้วกลางดง

ชีวิตเปื้อนฝุ่น มัตติกา

ซึ่งเธอถือเป็นแบบอย่างของเยาวชน

จากการเป็นพิธีกรในรายการเด้ก

เล้กพริกขี้หนู ทางช่อง 7

อีกทั้งเธอสามารถเอนทร้านซ์

ติดคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม้จะมีงานมากมายเพียงใด

นอกจากนี้ยังมีอัลบั้มเพลง

ชุด ตัวนิด...นิด กับบริษัทแกรมมี่

ที่ใครหลายคนยังคงจำเพลง

โดน เพลงแรกของอัลบั้มนี้ได้ดี

หลังห่างจากวงการบันเทิง

ในช่วงที่เธอสมรส

และมีลุกลุกที่น่ารัก

คุณนิด อรพรรณกลับมาอีกครั้ง

กับบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่ใช้ชื่อว่า โพลีพลัส

ซึ่งมีรายการสุดฮิตหลายรายการ

ไม่ว่าจะเป็นดาวกระจาย

ศึก12ราศรี สมาคมชมดาว

ตลาดสดสนามเป้า

ราตรีสโมสร วันวานยังหวานอยู่

และรายการวีไอพี

รวมไปถึงการผลิตละครโทรทัศน์

ที่มีผลงานเป็นที่นิยมตลอดมา

โดยเริ่มต้นจาก รักแท้แค่ขอบฟ้า

จนมาถึงหลายหลายเรื่องในปัจจุบัน

เช่น แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา

แรมพิศวาส พระจันทร์ลายพยัคฆ์

เธอกับเขาและรักของเรา

นอกจากนี้ยังออกนิตยสารรายปักษ์

เกี่ยวกับวงการบันเทิงในชื่อoops!

ทำให้บริษัทโพลีพลัสในวันนี้

เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการบันเทิง

Always On My Mind / Katsuhide Uekusa

Always On My Mind / Katsuhide Uekusa
(อ่านเรื่องราวของเขาได้ในหัวข้อ 80 japan male idol)

shonentai - private life (1987)

ธรณีนี่นี้ใครครอง (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท No Problem

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

และ ธิติมา สังขพิทักษ์

เสนอละครโทรทัศน์

แนว Romantic Comedy

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

ซึ่งนำแสดงโดย แอนดริว เกร็กสัน

และ ปิยธิดา วรมุสิก

ร่วมด้วย จุรี โอศิริ

อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

วิยะดา อุมารินทร์

เวนย์ ฟอลโคเนอร์

พาเมล่า เบาว์เด้น

จตุรงค์ โกลิมาศ

และ อาภรณ์ บุญเสนอ

โดยละครโทรทัศน์

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กาญจนา นาคนันท์

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรการ

กำกับการแสดง

โดย ยิ่งยศ ปัญญา

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกคืนวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20:30 น.

โดยเริ่มต้นแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในเดือน มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2541

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่สนใจเรื่องราว

และรูปภาพต่างๆ

จากละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สามารถติดตามอ่านได้

ในหัวข้อ 90 Thai Drama Ch.3

ยากยิ่งนัก / เรนโบว์ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
M MAGAZINE (1990-1992)

พิสัย ศะศิสมิต - โฆษณายาสีฟันใกล้ชิด

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต (หนุ่มแพรว1988)

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต-หนุ่มแพรว 1988

หากจะกล่าวถึง

นายแบบในยุค 80

ที่มีรอยยิ้มกว้าง สดใส

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ก็คงจะเป็นใครไม่ได้

นอกจากคุณป๊อบ

พิสัย ศะศิสมิต

เจ้าของตำแหน่งหนุ่มแพรว

ประจำปี พ.ศ 2531 คนนี้

โดย พิสัย ศะศิสมิต

คือ ชื่อและนามสกุลจริง

เขามีชื่อเล่นว่า ป๊อบ

เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2510

หนัก 63 กิโลกรัม

สูง 175 เซนติเมตร

ศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขณะที่ก้าวเข้าวงการบันเทิง

(ข้อมูลในปี พ.ศ. 2532 เท่านั้น)

คุณป๊อบเข้าสู่วงการแฟชั่น

จากการประกวดหนุ่มสาวแพรว

ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2531

จากแรงยุของเพื่อนเพื่อน

ให้เขาลองเข้าประกวดดู

ซึ่งในประกวดครั้งแรกของเขาครั้งนี้

คุณป๊อบสามารถคว้าตำแหน่งหนุ่มแพรว

จากการลงคะเเนนของคณะกรรมการ

และได้รับรางวัลนายแบบยอดนิยม

จากการโหวตของผู้ชม

มาได้ทั้งสองรางวัล

โดยในวันนั้นเขามีคุณแม่

และคุณป้าไปร่วมเชียร์

เป็นกำลังใจในการประกวดด้วย

โดยการที่เขาชนะเลิศ

ในการประกวดครั้งนี้

น่าจะมาจากรอยยิ้ม

และความเป็นธรรมชาติ

ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีบนเวที

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด

เขามีงานถ่ายแบบมากมาย

โดยเริ่มจากนิตยสาร

ในเครือแพรว

อย่างแพรว แพรวสุดสัปดาห์

ก่อนจะเริ่มถ่ายแบบ

ให้กับนิตยสารอื่นอื่น

และมีผลงานการถ่ายแบบ

เดินแบบ โฆษณา

ฝากไว้มากมาย

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงยุค 90 ที่ผ่านมา

My Favorite Thai Actress

My Favorite Thai Actress
แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช

ปริศนา (1987)

ภาพสวยสวยจากวันวาร...

ภาพสวยสวยจากวันวาร...
รัฐ จำเดิมเผด็จศึก - แพรวฉบับพิเศษ 1986

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

ALWAYS ON MY MIND / LEON LAI

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

my favorite thai drama - ตามรักคืนใจ

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

post to the past (70-90 tape / cd)

post to the past (70-90 tape / cd)
This Old Guitar / Phusming Nosavan (1985)

post to the past (70-90 magazine)

post to the past (70-90 magazine)
นิตยสารมรกต (1985-1996)

post to the past (70-90 sport guy)

post to the past (70-90 sport guy)
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

post to the past (70-90 actress)

post to the past (70-90 actress)
แหม่ม จินตหรา สุขพัฒน์

post to the past (70-90 actor)

post to  the past (70-90 actor)
เล็ก ศรัณย์ สาครสิน

post to the past (70-90 tv drama)

post to the past (70-90 tv drama)
แต่งกับงาน (1998)

post to the past (70-90 movie)

post to the past (70-90 movie)
พ่อจอมยวนแม่จอมยุ่ง (1986)

post to the past (70-90 singer)

post to the past (70-90 singer)
เบิร์ด กุลพงศ์ บุนนาค

post to the past (70-90 asian star)

post to the past (70-90 asian star)
Yuki Saito

post to the past (70-90 asian star)

post to the past (70-90 asian star)
Kazukiyo Nishikiori / Shonentai

post to the past (70-90 model)

post to the past (70-90 model)
เปิ้น สปัน เสลาคุณ

post to the past (70-90 model)

post to the past (70-90 model)
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

post to the past (70-90 teen idol)

post to the past (70-90 teen idol)
เอ อริชัย อรัญนารถ