นิตยสารทีวีวีดีโอไทมส์ (1984-1998)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ที่ออกวางจำหน่าย

ในประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารมากมาย

ที่มีความหลากหลาย

ทั้งในด้านรูปแบบ

ของเนื้อหา

รวมถึงความแตกต่าง

ในการจัดจำหน่าย

ที่เริ่มต้นการก่อตั้ง

และออกวางจำหน่าย

สู่สายตาผู้อ่าน

ให้ได้ติดตาม

และซื้อหา

ตามแต่รสนิยม

และความชื่นชอบ

ของผู้อ่านท่านนั้นๆ

ซึ่งในจำนวน

ของนิตยสารต่างๆ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในแต่ละยุคสมัยนั้น

ก็มีนิตยสารมากมาย

ที่มีการยุติการผลิต

และห่างหายไป

จากแผงหนังสือ

ด้วยเหตุผล

และปัจจัยต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

และแตกต่างกันไป

โดยนิตยสารบันเทิง

ที่นำเสนอข่าวสาร

ของวงการบันเทิง

จากเกาะฮ่องกง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

แนวบันเทิง

อีกหนึ่งฉบับ

ที่มีการเปิดตัว

ตั้งแต่ในช่วงยุค 80

ที่ได้ห่างหายไป

จากแผงหนังสือ

และยังคงเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

ที่มีความชื่นชอบ

ในดารา นักแสดง

จากเกาะฮ่องกง

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อผิดพลาด

ในด้านรายละเอียด

หรือมีข้อมูลต่างๆ

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้
สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารบันเทิง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

เป็นนิตยสาร

ที่นำเสนอข่าวสาร

ของนักแสดง

และนักร้อง

รวมถึงสื่อบันเทิง

ในด้านต่างๆ

จากวงการบันเทิง

ของเกาะฮ่องกง

ที่มีกำหนดการ

ในการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

โดยออกวางจำหน่าย

ในทุกวันที่ 1

ของแต่ละเดือน

โดยนิตยสารบันเทิง

ที่มีการวางจำหน่าย

ในช่วงระยะเวลา

ในปี พ.ศ. 2527

ถึงในปี พ.ศ. 2541

ในฉบับนี้นั้น

มีการเปิดตัว

เป็นครั้งแรก

โดยมีการวางจำหน่าย

นิตยสารทีวีวีดีโอไทมส์

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ในเดือนมกราคม

ปี พ.ศ. 2527

โดยมีราคาปก

ต่อหนึ่งฉบับ

คือ 20 บาท

(โดยในช่วงปี พ.ศ. 2527

ถึงปี พ.ศ. 2541

มีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านราคา

เป็น 25 / 30 / 40 บาท

ในแต่ละช่วงเวลา)

ซึ่งในการวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรกนี้

นิตยสารทีวีวีดีโอไทมส์

มีคุณเพ็ญพักตร์ ศิริกุล

นางแบบสาวสวย

และนักแสดงชื่อดัง

ซึ่งเป็นชาวไทย

มาเป็นผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

เป็นท่านแรก

ของนิตยสาร

แนวบันเทิง

ที่ในช่วงแรก

นำเสนอข่าวสาร

ในวงการบันเทิง

ทั้งของไทย

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

และ ฮ่องกง
สำหรับข้อมูล

ในด้านรายชื่อ

ของทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ของนิตยสาร

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ซึ่งเป็นนิตยสาร

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด

เอเชียมีเดียพับลิชชิ่ง

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในช่วงยุคแรก

นิตยสารฉบับนี้

มีรายชื่อทีมงาน

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ดังนี้ คุณนวนิตย์ ประถมบูรณ์

เป็นบรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

คุณมนตรี สิริรักษ์

เป็นบรรณาธิการบริหาร

คุณอนัน อุดมวิทยานุกูล

เป็นบรรณาธิการ

ฝ่ายศิลปกรรม

คุณธงชัย มานะสุรการ

เป็นหัวหน้า

กองบรรณาธิการ

คุณอนุรักษ์ จารุวัฒนาศิริ

คุณทวี เต็งรัง

คุณอุดร แซ่บ่าง

คุณสุกิจ นรินทร์

คุณโก๊ะ มักกะสัน

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณเจฟฟรี่ ข่าน

เป็นฝ่ายภาพ

คุณมนตรี สิริรักษ์

เป็นผู้จัดการ

ฝ่ายโฆษณา

คุณสุภาพ ปลื้มปรีดี

คุณทัศนีพร เสริฐสนิท

เป็นฝ่ายโฆษณา

และประชาสัมพันธ์

โดยนิตยสาร

ในชื่อ ทีวีสแควร์

มีการจัดพิมพ์

ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด

รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์

และมีการเรียงพิมพ์

ที่นิว กรุ๊ฟ คอมพิว

(เป็นข้อมูล

รายชื่อทีมงาน

ในช่วงยุคก่อตั้ง

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในช่วงยุคแรก

เพียงเท่านั้น

โดยหากไม่ครบถ้วน

หรือไม่ถุกต้อง

ในด้านรายละเอียด

ผู้เขียนบลอก

ต้องขอออภัย

ทางทีมงาน

ของนิตยสาร

ไว้ ณ ที่นี้)
สำหรับรุปแบบ

และเนื้อหาหลัก

ของนิตยสาร

แนวบันเทิง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

มีรูปแบบ

และเนื้อหา

ที่แบ่งรูปแบบ

เป็นสองช่วง

โดยในช่วงแรก

ของการสร้างสรรค์

คือ ปี พ.ศ. 2527

ถึงปี พ.ศ. 2530

นิตยสารบันเทิง

ในฉบับนี้นั้น

มีการนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการบันเทิง

ทั้งของประเทศไทย

ญี่ปุ่น ฮ่องกง

และ สหรัฐอเมริกา

รวมถึงเน้นหนัก

ในข่าวสาร

และรายละเอียด

ของเครื่องเล่นวีดีโอ

และร้านเช่าวีดีโอ

ที่กำลังเป็นที่นิยม

ในประเทศไทย

อยู่ในขณะนั้น

โดยจากการค้นข้อมูล

ของคอลัมภ์ต่างๆ

จากนิตยสาร

ทีวีวีดีโอไทมส์

ในช่วงแรกนั้น

นิตยสารบันเทิงฉบับนี้

มีรูปแบบเนื้อหา

และคอลัมภ์เด่น-เด่น

ที่มีความน่าสนใจ

อย่างแฟชั่น

ที่มีดารา นักแสดง

ที่เป็นชาวไทย

มาเป็นผู้แสดงแบบ

และได้รับเลือก

ให้ขึ้นปกนิตยสาร

(ในภายหลัง

มีการยกเลิกไป)

โลกเทคโนโลยี

ข่าวเครื่องใหม่

เยี่ยมศูนย์บริการ

โปรแกรมวีดีโอ

วีดีโอน่ารู้

(รายละเอียด

และข่าวสาร

ของเครื่องเล่น

และร้านเช่าวีดีโอ)

เปิดช่องทีวี

เปิดโปรแกรม

เรื่องย่อภาพยนตร์

และละครโทรทัศน์

(รายละเอียด

ของรายการโทรทัศน์

ทางสถานีโทรทัศน์

ในประเทศไทย)

ที่นี่วีไอพี

(บทสัมภาษณ์

บุคคลน่าสนใจ

ในวงสังคม

ที่มีความหลากหลาย

ในสาขาอาชีพ)

รูประบายสีคุณหนู

นินทาดาราจอแก้ว

ชิงรางวัล ปิดเล่ม

จดหมายจากผู้อ่าน

อันดับรายการโทรทัศน์ ฯลฯ
สำหรับรูปแบบ

และเนื้อหา

ของนิตยสาร

แนวบันเทิง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2530

ที่ผ่านมานั้น

นิตยสารฉบับนี้

ได้มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านของเนื้อหา

โดยมีการเน้น

ในการนำเสนอ

ในด้านข่าวสาร

ของวงการบันเทิง

ทั้งในด้านละครโทรทัศน์

ภาพยนตร์ ผลงานเพลง

เฉพาะจากนักแสดง

และนักร้อง

ของวงการบันเทิง

จากเกาะฮ่องกง

ซึ่งกลายเป็นจุดเด่น

ของนิตยสารฉบับนี้

ในความทรงจำ

ของผุ้อ่านทางบ้าน

ที่มีความชื่นชอบ

ในตัวนักแสดง นักร้อง

จากเกาะฮ่องกง

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงยุค 90

ที่ผ่านมา

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2530

นิตยสารทีวีวีดีโอไทมส์

มีรูปแบบ เนื้อหา

และคอลัมภ์

ที่มีความน่าสนใจ

นอกเหนือจากข่าวสาร

ของนักแสดง นักร้อง

อย่าง คอลัมภ์การร่วมสนุก

เพื่อชิงรางวัลพิเศษ

จากกองบรรณาธิการ

คอลัมภ์ถอดรหัส

(ความหมาย

ของบทเพลง

ที่เป็นเพลงฮิต

และเพลงไตเติ้ล

ของละครโทรทัศน์

จากฮ่องกง

ที่ได้รับความนิยม

ในประเทศไทย)

คอลัมภ์บทกวี

จากผู้อ่านทางบ้าน

การรายงานข่าว

และภาพบรรยากาศ

ของการโชว์ตัว

การแสดงคอนเสริต์

การร่วมกิจกรรม

กับสถานีโทรทัศน์

และบริษัทวีดีโอ

เรื่องย่อละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์

(ทั้งของฮ่องกง

และประเทศไทย)

เบื้องหลังการถ่ายทำ

ละครโทรทัศน์

ภาพยนตร์

และมิวสิควีดีโอ

คอลัมภ์ร่วมสนุก

เพื่อชิงรางวัล

เป็นสร้อยทอง

และของที่ระลึก

จากกองบรรณาธิการ

จดหมายจากผู้อ่าน

บทบรรณาธิการ

ข่าวสารการนัดหมาย

และรายละเอียด

ของการจัดทัวร์

ไปเยี่ยมชม

สถานีโทรทัศน์

และโรงถ่าย

ของทีวีบี

ที่เกาะฮ่องกง

(ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงต้นยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

นิตยสารฉบับนี้

มีการจัดทัวร์พิเศษ

ในการไปเที่ยว

ที่เกาะฮ่องกง

สำหรับผู้อ่าน

ของทางนิตยสาร)

ดาวกระจาย

(คอลัมภ์ข่าว

จากต่างประเทศ)

คอลัมภ์จตุรัสเพลง

(ข่าววงการดนตรี

จากเกาะฮ่องกง)

โปรแกรมวีดีโอ

ดาราพาเที่ยว ฯลฯ

โดยนอกจากนิตยสาร

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ที่ออกวางจำหน่าย

ในทุกวันที่ 1

ของแต่ละเดือนแล้ว

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงต้นยุค 90

ซึ่งถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์

จากวงการบันเทิง

ของเกาะฮ่องกง

รวมถึงเป็นยุคเฟื่องฟู

ของร้านเช่าวีดีโอ

และละครจีนชุด

ที่ได้รับความนิยม

อย่างมาก

จากผู้ชมชาวไทย

ทางทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

นิตยสารทีวีดีโอไทมส์

ยังมีนิตยสาร

ฉบับพิเศษ

ออกวางจำหน่าย

สำหรับผู้อ่าน

เป็นการเพิ่มเติม

โดยในช่วงปี พ.ศ. 2530

ถึงปี พ.ศ. 2532

ที่ผ่านมานั้น

นอกจากนิตยสาร

ในแบบเฉพาะกิจ

ที่นำเสนอข่าวสาร

ของการมาเยือน

ยังประเทศไทย

ของนักร้อง นักแสดง

ในแต่ละช่วงเวลาแล้ว

นิตยสารทีวีดีโอไทมส์

ยังมีการเปิดตัว

นิตยสารฉบับใหม่

ในชื่อ ทีวีสแควร์

ซึ่งมีเนื้อหา

และรุปแบบ

ที่คล้ายคลึงกัน

แต่มีการวางจำหน่าย

ในทุกวันที่ 15

ของแต่ละเดือน

ซึ่งถือเป็นนิตยสาร

ทีวีวีดีโอไทมส์

ในรูปแบบรายปักษ์

เป็นการเพิ่มเติม

สำหรับผู้อ่าน

ที่มีความชื่นชอบ

ในสื่อบันเทิง

จากฮ่องกง

ในขณะนั้นนั่นเอง

(นิตยสารทีวีสแควร์

ในฉบับที่ 1 ปีที่ 1

มีการวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในเดือนมิถุนายน

ปี พ.ศ. 2530

ในราคาปก

ต่อหนึ่งฉบับ

คือ 25 บาท)

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

หลังจากการเปิดตัว

นิตยสารบันเทิง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ในฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ในเดือนมกราคม

ปี พ.ศ. 2527

นิตยสารฉบับนี้

ก็ได้มีการจัดทำ

เพื่อวางจำหน่าย

อย่างต่อเนื่อง

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2541

โดยนิตยสารบันเทิง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

คือฉบับที่ 169

ประจำปีที่ 15

ซึ่งมีการจัดพิมพ์

และวางจำหน่าย

ในเดือนมกราคม

ของปี พ.ศ. 2541

ซึ่งในฉบับสุดท้ายนี้

มีราคาปก

ต่อหนึ่งฉบับ

คือ 40 บาท

โดยในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

มีเก็บไว้นั้น

มีผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

ในฉบับนี้

คือ หลิวข่ายเวย

หรือ Hawick Lau

นักแสดงและนักร้อง

ซึ่งเป็นหนุ่มน้อยน่ารัก

ที่มีผลงาน

ทั้งในวงการบันเทิง

ของไต้หวัน

และฮ่องกง

มาเป็นผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

(ข้อมูลนิตยสาร

ในช่วงสุดท้ายนั้น

เป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูล

จากนิตยสาร

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

มีเก็บไว้เท่านั้น

โดยหากไม่ใช่

ฉบับสุดท้าย

ของทางนิตยสาร

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ไว้ ณ ที่นี้)
Always On My Mind - Eisaku Yoshida

Always On My Mind - Eisaku Yoshida
อ่านเรื่องราวของเขาได้ในหัวข้อ 90 Japan Actor

From Me To You


บลอกนี้เกิดจากความรู้สึก

ที่อยากจะบันทึก

ประสบการ์ณ

และความทรงจำ

ในช่วงเวลาวัยเด็ก

ผ่านเส้นทาง

ผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

ผู้เกี่ยวข้องกับศิลปะบันเทิง

ในวงการบันเทิง

ในช่วงยุค 70-90

ก่อนการมาถึง

ของอินเตอร์เนต

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนได้รวบรวม

จากความทรงจำ

และค้นเรื่องราว

และรูปภาพ

นำมารวบรวม

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความให้เกียรติ

ผู้ให้ความบันเทิงเหล่านั้น

ในด้านที่สวยงาม

โดยหากท่านใด

ต้องการจะแก้ไข

หรือแนะนำข้อมูลต่างๆ

กรุณาฝากข้อความไว้

ทางอีเมล์ แอดเดรส

ทุกสิ่งจะได้รับการแก้ไข

ตามความต้องการ

ของทุกท่าน

และขอความกรุณา

ผู้อ่านทุกๆท่าน

ที่นำข้อมูลและภาพ

ในบลอกไปใช้

ขอให้ใช้ด้วยความสร้างสรรค์

มิใช่เพื่อการค้า ธุรกิจ

หรือทำการล่วงเกินผู้นั้น

ด้วยข้อความหรือข้อมูล

ในด้านลบต่างๆ

ให้สมกับเจตนารมณ์

ของผู้เขียนบลอก

ที่จัดทำบลอกขึ้นมา

ด้วยความตั้งใจ

ที่จะมอบความทรงจำ

ที่สวยงามในวันเก่า

ให้กับผู้อ่านมากมาย

ผ่านการจัดทำบลอกนี้

ผู้เขียนบลอก

หวังว่าท่านผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ได้ร่วมย้อนวันเวลา

กลับไปในวัน-คืนเก่าๆ

ผ่านเรื่องราว

และรูปภาพต่างๆ

ในบลอกแห่งนี้

อย่างมีความสุข

Always On My Mind - Ekin Cheng

MY FAVORITE THAI MOVIE

MY FAVORITE THAI MOVIE
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

จอนนี่ แอนโฟเน่ - ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ (1990)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
hello magazine (1985-1989)

Mr Private Eye / City Hunter (1987)

กิฟท์ แมกกาซีน (1981-1992)

ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

Always On My Mind

Always On My Mind
แอน สุธิดา ทอมป์สัน

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

CLASSIC CM / WWW.OLDTHAITV.COM

ละครเก่าในความทรงจำ - ไก่นา (2002)

my favorite thai teen idol

นิด อรพรรณ พานทอง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของ

บริษัทโพลีพลัส

ที่ผลิตรายการต่างต่าง

และละครโทรทัศน์ในวันนี้

ในความทรงจำของหลายคน

เธอคือนางเอกขวัญใจวัยรุ่น

ที่สร้างกระเเสให้วัยรุ่นในช่วงยุค80

ต่างพากันไว้ผมหน้าม้า

ผุกโบว์น่ารัก แต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่น

รัดผมหางม้าเอียงไปข้างหนึ่ง

เขียนตัวหนังสือลายมือกุ้กกิ้ก

และอยากจะมีฟันกระต่าย

น่ารักน่ารักแบบเธอกันบ้าง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ด่งดังอย่างมากจากภาพยนต์วัยรุ่น

โดยเฉพาะเมื่อประกบกับวงดนตรี

ขวัญใจวัยรุ่นยุค 80

อย่าง วงแมคอินทอช

ใน วันวานยังหวานอยู่

และ วันนี้ยังมีเธอ

รวมถึงอีกหลายเรื่องในช่วงยุค80

ไม่ว่าจะเป็นสวัสดีความรัก

ป.ล.ผมรักคุณ แกงค์ไอติม

เรารักกันนะที่ปักกิ่ง พิศวาส

รักเล่นเล่นไม่เห็นเป็นไร

โดยเธอเป็นนางแบบวัยรุ่น

ซึ่งมีจดหมายเรียกร้องจากผู้อ่าน

ซึ่งเป็นแฟนแแฟนของเธอ

ให้มาถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารวัยรุ่น

มากที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุค 80

โดยสิ่งที่ยืนยัน อรพรรณฟีเวอร์

ในยุคนั้นได้อย่างดี

คือเธอคือนางแบบคนแรกบนแผ่นปก

ของสองนิตยสารวัยรุ่น

ที่เป็นตำนานของวัยรุ่นยุค80

คือ เธอกับฉัน และ วัยหวาน

และเมื่อเธอก้าวเข้าสู่วงการละคร

ในช่วงยุค 90 เป็นต้นมา

ก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน

จากละคร แม่ปูเปรี้ยว ตะวันชิงพลบ

เศรษฐีตีนเปล่า คู่ชื่นชุลมุน

เรือใบไม้ แก้วกลางดง

ชีวิตเปื้อนฝุ่น มัตติกา

ซึ่งเธอถือเป็นแบบอย่างของเยาวชน

จากการเป็นพิธีกรในรายการเด้ก

เล้กพริกขี้หนู ทางช่อง 7

อีกทั้งเธอสามารถเอนทร้านซ์

ติดคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม้จะมีงานมากมายเพียงใด

นอกจากนี้ยังมีอัลบั้มเพลง

ชุด ตัวนิด...นิด กับบริษัทแกรมมี่

ที่ใครหลายคนยังคงจำเพลง

โดน เพลงแรกของอัลบั้มนี้ได้ดี

หลังห่างจากวงการบันเทิง

ในช่วงที่เธอสมรส

และมีลุกลุกที่น่ารัก

คุณนิด อรพรรณกลับมาอีกครั้ง

กับบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่ใช้ชื่อว่า โพลีพลัส

ซึ่งมีรายการสุดฮิตหลายรายการ

ไม่ว่าจะเป็นดาวกระจาย

ศึก12ราศรี สมาคมชมดาว

ตลาดสดสนามเป้า

ราตรีสโมสร วันวานยังหวานอยู่

และรายการวีไอพี

รวมไปถึงการผลิตละครโทรทัศน์

ที่มีผลงานเป็นที่นิยมตลอดมา

โดยเริ่มต้นจาก รักแท้แค่ขอบฟ้า

จนมาถึงหลายหลายเรื่องในปัจจุบัน

เช่น แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา

แรมพิศวาส พระจันทร์ลายพยัคฆ์

เธอกับเขาและรักของเรา

นอกจากนี้ยังออกนิตยสารรายปักษ์

เกี่ยวกับวงการบันเทิงในชื่อoops!

ทำให้บริษัทโพลีพลัสในวันนี้

เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการบันเทิง

Always On My Mind / Katsuhide Uekusa

Always On My Mind / Katsuhide Uekusa
(อ่านเรื่องราวของเขาได้ในหัวข้อ 80 japan male idol)

shonentai - private life (1987)

ธรณีนี่นี้ใครครอง (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท No Problem

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

และ ธิติมา สังขพิทักษ์

เสนอละครโทรทัศน์

แนว Romantic Comedy

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

ซึ่งนำแสดงโดย แอนดริว เกร็กสัน

และ ปิยธิดา วรมุสิก

ร่วมด้วย จุรี โอศิริ

อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

วิยะดา อุมารินทร์

เวนย์ ฟอลโคเนอร์

พาเมล่า เบาว์เด้น

จตุรงค์ โกลิมาศ

และ อาภรณ์ บุญเสนอ

โดยละครโทรทัศน์

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กาญจนา นาคนันท์

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรการ

กำกับการแสดง

โดย ยิ่งยศ ปัญญา

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกคืนวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20:30 น.

โดยเริ่มต้นแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในเดือน มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2541

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่สนใจเรื่องราว

และรูปภาพต่างๆ

จากละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สามารถติดตามอ่านได้

ในหัวข้อ 90 Thai Drama Ch.3

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
M MAGAZINE (1990-1992)

พิสัย ศะศิสมิต - โฆษณายาสีฟันใกล้ชิด

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต (หนุ่มแพรว1988)

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต-หนุ่มแพรว 1988

หากจะกล่าวถึง

นายแบบในยุค 80

ที่มีรอยยิ้มกว้าง สดใส

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ก็คงจะเป็นใครไม่ได้

นอกจากคุณป๊อบ

พิสัย ศะศิสมิต

เจ้าของตำแหน่งหนุ่มแพรว

ประจำปี พ.ศ 2531 คนนี้

โดย พิสัย ศะศิสมิต

คือ ชื่อและนามสกุลจริง

เขามีชื่อเล่นว่า ป๊อบ

เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2510

หนัก 63 กิโลกรัม

สูง 175 เซนติเมตร

ศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขณะที่ก้าวเข้าวงการบันเทิง

(ข้อมูลในปี พ.ศ. 2532 เท่านั้น)

คุณป๊อบเข้าสู่วงการแฟชั่น

จากการประกวดหนุ่มสาวแพรว

ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2531

จากแรงยุของเพื่อนเพื่อน

ให้เขาลองเข้าประกวดดู

ซึ่งในประกวดครั้งแรกของเขาครั้งนี้

คุณป๊อบสามารถคว้าตำแหน่งหนุ่มแพรว

จากการลงคะเเนนของคณะกรรมการ

และได้รับรางวัลนายแบบยอดนิยม

จากการโหวตของผู้ชม

มาได้ทั้งสองรางวัล

โดยในวันนั้นเขามีคุณแม่

และคุณป้าไปร่วมเชียร์

เป็นกำลังใจในการประกวดด้วย

โดยการที่เขาชนะเลิศ

ในการประกวดครั้งนี้

น่าจะมาจากรอยยิ้ม

และความเป็นธรรมชาติ

ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีบนเวที

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด

เขามีงานถ่ายแบบมากมาย

โดยเริ่มจากนิตยสาร

ในเครือแพรว

อย่างแพรว แพรวสุดสัปดาห์

ก่อนจะเริ่มถ่ายแบบ

ให้กับนิตยสารอื่นอื่น

และมีผลงานการถ่ายแบบ

เดินแบบ โฆษณา

ฝากไว้มากมาย

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงยุค 90 ที่ผ่านมา

My Favorite Thai Actress

My Favorite Thai Actress
แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช

ปริศนา (1987)

ภาพสวยสวยจากวันวาร...

ภาพสวยสวยจากวันวาร...
รัฐ จำเดิมเผด็จศึก - แพรวฉบับพิเศษ 1986

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

ALWAYS ON MY MIND / LEON LAI

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

my favorite thai drama - ตามรักคืนใจ

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

post to the past (70-90 tape / cd)

post to the past (70-90 tape / cd)
This Old Guitar / Phusming Nosavan (1985)

post to the past (70-90 magazine)

post to the past (70-90 magazine)
นิตยสารมรกต (1985-1996)

post to the past (70-90 sport guy)

post to the past (70-90 sport guy)
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

post to the past (70-90 actress)

post to the past (70-90 actress)
แหม่ม จินตหรา สุขพัฒน์

post to the past (70-90 actor)

post to  the past (70-90 actor)
เล็ก ศรัณย์ สาครสิน

post to the past (70-90 tv drama)

post to the past (70-90 tv drama)
แต่งกับงาน (1998)

post to the past (70-90 movie)

post to the past (70-90 movie)
พ่อจอมยวนแม่จอมยุ่ง (1986)

post to the past (70-90 singer)

post to the past (70-90 singer)
เบิร์ด กุลพงศ์ บุนนาค

post to the past (70-90 asian star)

post to the past (70-90 asian star)
Yuki Saito

post to the past (70-90 asian star)

post to the past (70-90 asian star)
Kazukiyo Nishikiori / Shonentai

post to the past (70-90 model)

post to the past (70-90 model)
เปิ้น สปัน เสลาคุณ

post to the past (70-90 model)

post to the past (70-90 model)
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

post to the past (70-90 teen idol)

post to the past (70-90 teen idol)
เอ อริชัย อรัญนารถ