นิตยสารโกลด์สตาร์ (1992-2002)

ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

สื่อบันเทิง

ประเภทภาพยนตร์

และละครโทรทัศน์

จากวงการบันเทิง

ของเกาะฮ่องกง

ถือเป็นอีกหนึ่ง

ของความบันเทิง

จากต่างประเทศ

ที่ผู้ชมชาวไทย

ให้ความชื่นชอบ

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากนิตยสาร

ข่าวงบันเทิง

ที่นำเสนอ

ข่าวสาร เรื่องราว

และรูปภาพ

ของนักแสดง

และนักร้อง

จากวงการบันเทิง

ของเกาะฮ่องกง

ในฉบับอื่นๆ

อย่าง ทีวีรีวิว

รีวิวทีวี ทีวีสแคว์

ทีวีวีดีโอไทม์ ฯลฯ

นิตยสารโกลด์สตาร์

ที่นำเรื่องราว

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

ประเภทข่าวบันเทิง

อีกฉบับหนึ่ง

ที่นำเสนอข่าวสาร

และเรื่องราวต่างๆ

เกี่ยวกับวงการบันเทิง

ของเกาะฮ่องกง

โดยในการบันทึก

บทความครั้งนี้

จะเป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูลต่างๆ

ของนิตยสารฉบับนี้

จากข้อมูล

การวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2545

ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ที่นิตยสารฉบับนี้

มีการสร้างสรรค์

เพื่ออกวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

(โดยเนื่องจากนิตยสาร

มีการใช้หัวหนังสือ

แบ่งเป็นสองช่วง

คือแบบแรกสุด

ที่ใช้ในช่วงแรก

ที่นิตยสารนั้น

ออกวางจำหน่าย

ในฉบับที่ 1

ถึงฉบับที่ 40

และมีแบบที่สอง

ที่ใช้ในช่วงต่อมา

คือฉบับที่ 41

ไปจนสิ้นสุด

การวางจำหน่าย

ทำให้เพื่อความสวยงาม

และความกลมกลืน

ของหน้าบลอก

ผู้เขียนบลอก

จึงตัดสินใจ

ที่จะแบ่งบทความ

ออกเป็น 2 ครั้ง

โดยในบทความแรก

และบทความที่สองนั้น

จะมีภาพปกนิตยสาร

และภาพประกอบ

ที่แตกต่างกันไป

แม้จะมีเนื้อหา

ในแบบเดีนยวกัน

โดยในบทความนี้

จะเป็นหัวนิตยสาร

และภาพประกอบ

จากนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

ถึงฉบับที่ 40

เพียงเท่านั้น)


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 90

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารโกลด์สตาร์

เป็นนิตยสารบันเทิง

ที่นำเสนอข่าวสาร

และเรื่องราว

ของวงการบันเทิง

ทางฝั่งเอเชีย

(ฮ่องกง ญี่ปุ่น

และ เกาหลีใต้)

ของคุณธนู จงเลิศจรรยา

จากการสร้างสรรค์

ของบริษัทอำนวย

เวบ พรินติ้ง จำกัด

โดยเป็นนิตยสาร

ในเครือเดียวกัน

กับนิตยสาร

ในชื่อ ดาราภาพยนตร์

ซึ่งเป็นนิตยสารบันเทิง

ที่นำเสนอข่าวสาร

ของวงการบันเทิง

ในประเทศไทย

รวมถึงนิตยสาร

ในชื่อ สตาร์แอนด์สไตล์

ซึ่งเป็นนิตยสารบันเทิง

ที่นำเสนอข่าวสาร

ของวงการบันเทิง

จากฝั่งตะวันตก

โดยนิตยสาร

ในชื่อ โกลด์สตาร์

ซึ่งมีกำหนดการ

ในการวางจำหน่าย

ในทุกวันที่ 25

ของแต่ละเดือน

(ก่อนจะมีการปรับ

มาวางจำหน่าย

ในช่วงต้นเดือน

ของแต่ละเดือนแทน)

มีการสร้างสรรค์

เพื่อวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในเดือนพฤษภาคม

ของปี พ.ศ. 2535

โดยในการวางจำหน่าย

ในฉบับที่ 1 ปีที่ 1

นิตยสารโกลด์สตาร์

ในฉบับปฐมฤกษ์

ที่มีโจวเหวินฟะ

(Chow Yun Fat)

นักแสดงชื่อดัง

จากวงการภาพยนตร์

ของเกาะฮ่องกง

มาเป็นแบบปก

ในฉบับแรกนี้

มีราคา 20 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

(โดยหลังจากช่วงแรก

ที่มีการวางจำหน่าย

ในราคาปก

เพียง 20 บาท

ในช่วงโปรโมท

ทางฝ่ายผู้ผลิต

นิตยสารฉบับนี้

ได้มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านของราคาปก

มาเป็น 30 / 40

และ 50 บาท

ในระยะเวลาต่อมา)
สำหรับข้อมูล

ในด้านรายชื่อ

ของทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผุ้เกี่ยวข้อง

ในการผลิต

นิตยสารฉบับนี้นั้น

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

ในเดือนพฤษภาคม

ของปี พ.ศ. 2535

นิตยสารโกลด์สตาร์

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ดังนี้ บริษัทอำนวย

เวบพรินติ้ง จำกัด

เป็นเจ้าของ

คุณธนู จงเลิศจรรยา

เป็นบรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

คุณธวัชชัย ชรินทราวุฒิ

เป็นบรรณาธิการบริหาร

คุณแพม คุณหนุ่ม '80

คุณกันทิมา ทิพย์ไสยาสน์

คุณธันว์ ธนูธร

คุณกอบกุล บุญศิริ

คุณประวิทย์ เจริญประวัติ

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณชัยพร ยศประสิทธิ์

คุณราชันย์ นุชาหาญ

คุณเอกชัย สุขเอม

คุณแสงเดือน พงษ์ไพเชษฐ

คุณนฤมล แก้วบาง

เป็นฝ่ายคอมพิวเตอร์

คุณพิทยา คำภิมูล

คุณแสงมณี หาญสุวรรณ

คุณกุหลาบ ประเสริฐสาร

คุณพจนีย์ หาญปรีชา

คุณวาสนา เสรีอรุโณ

คุณรจนา มหัทธนานนท์

คุณธิตินันท์ พงษ์เจริญ

เป็นฝ่ายศิลปกรรม

คุณจินดา จงเลิศจรรยา

เป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

คุณรัชนี ชินพฤทธิวงศ์

คุณอุสาห์ ตุลปันโต

คุณทัชชา เปียชาติ

เป็นฝ่ายโฆษณา

คุณนคร จงเลิศจรรยา

เป็นผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่าย

โดยนิตยสารโกลด์สตาร์

มีการแยกสี

ที่ 71 ฟิลม์

มีการจัดพิมพ์

ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด

อำนวยสาส์นการพิมพ์

(เป็นรายชื่อ

ของทางทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และฝ่ายผลิต

จากหน้าสารบัญ

ในนิตยสาร

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

เพียงเท่านั้น

โดยในส่วนของตำแหน่ง

บรรณาธิการบริหาร

หรือบรรณาธิการเล่ม

ของทางนิตยสารนั้น

หลังจากมีบรรณาธิการ

ในท่านแรก

คือ คุณธวัชชัย ชรินทราวุฒิ

มาเป็นผู้สร้างสรรค์

ตั้งแต่ในฉบับที่ 1

ถึงในฉบับที่ 36

ทางกองบรรณาธิการ

ของนิตยสารโกลด์สตาร์

ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง

โดยมีคุณจุรีรัตน์ ชัยพรหมประสิทธิ์

มาเป็นผู้รับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

เป็นท่านที่สอง

ตั้งแต่ในฉบับที่ 37

ต่อเนื่องไปจนถึง

ในฉบับสุดท้าย

ของการจัดพิมพ์

เป็นการทดแทน)
สำหรับข้อมูล

ในด้านรูปแบบ

และเนื้อหาหลัก

รวมถึงข้อมูล

ในด้านคอลัมภ์ต่างๆ

ของทางนิตยสาร

ในชื่อ โกลด์สตาร์

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารโกลด์สตาร์

เป็นนิตยสารบันเทิง

ที่ในช่วงแรกนั้น

เน้นในการนำเสนอ

ข่าวสารวงการบันเทิง

ทั้งในด้านภาพยนตร์

ละครโทรทัศน์

วงการเพลง

ของนักแสดง

และนักร้อง

จากวงการบันเทิง

ของเกาะฮ่องกง

จากนั้นในช่วงปลายยุค 90

และช่วงต้นยุค 2000

จากกระแสความนิยม

ของสื่อบันเทิง

ประเภทละครโทรทัศน์

ทั้งจากประเทศญี่ปุ่น

(ในช่วงยุคไอทีวี)

และละครโทรทัศน์

จากประเทศเกาหลีใต้

(ที่เริ่มมีเข้ามาแพร่ภาพ

ในประเทศไทย

ในช่วงแรกๆ)

ก็ทำให้นิตยสาร

มีการปรับเปลี่ยน

ในช่วงยุคท้ายๆ

จากการเพิ่มเติม

ในส่วนของเนื้อหา

เกี่ยวกับนักแสดง

และนักร้อง

จากวงการบันเทิง

ของประเทศญี่ปุ่น

และเกาหลีใต้

โดยในฐานะ

นิตยสารบันเทิง

นิตยสารโกลด์สตาร์

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2545

ที่มีการสร้างสรรค์

เพื่อการวางจำหน่ายนั้น

นิตยสารบันเทิงฉบับนี้

นอกจากรูปภาพ

และบทสัมภาษณ์

ของเหล่านักแสดง

และนักร้อง

ของวงการบันเทิง

จากทางฝั่งเอเชีย

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความโดดเด่น

และมีความน่าสนใจ

เป็นส่วนประกอบ

อีกด้านหนึ่ง

ของทางนิตยสาร

ดังนี้  เปิดโลกโกลด์สตาร์

(บทบรรณาธิการ)

หนุ่ม '80 แกะซอง

(ตอบจดหมาย

ของผู้อ่านทางบ้าน)

เกานิดสะกิดหน่อย

ทีวีนิวส์ มูฟวี่นิวส์

เพลงใหม่ วิจารณ์เพลง

ร้องรำทำเพลง

โลกวีดีโอ คุยเรื่องหนัง

ภาพอดีตแห่งความทรงจำ

เบื้องหลังงานละคร

เรื่องย่อภาพยนตร์

เรื่องย่อละครโทรทัศน์

China & Taiwan News

Concert Action

Gossip Mtv

Gold File Hot News

Golden Song

Media Theater

Hot Tapes-Hot Disc

Nippon Song Corner

Oricon Monthy Chart

Star Biography

(ข่าวบันเทิง

และข้อมูลต่างๆ

ของเหล่านักแสดง

และนักร้อง

และคอลัมภ์

ข่าวสารต่างๆ

จากวงการเพลง

วงการโทรทัศน์

วงการภาพยนตร์)

Pen Friends

โดย จุนโกะซัง

(ประกาศหาเพื่อน

และขายสินค้า

ทางจดหมาย)

การ์ตูนจูเนียร์

(การ์ตูนสั้น

จากประเทศญี่ปุ่น)

แบบทดสอบ

แฟชั่นดารา แต้มแต่ง

ชุดสวยด้วยสีสัน

เสริสสุขภาพ

เรียนภาษาจีนกลาง

เรียนภาษาจีนกลาง

กับเพลงจีน

สนทนาภาษาจีน

โดยโรงเรียนสอนภาษา

บ้านภาษาจีนสิริวิทย์

จิตวิทยาบนใบหน้า

Star & Style

(บทความความรู้

ในด้านภาษา

สุขภาพ ร่างกาย

แฟชั่น การแต่งตัว

การแต่งหน้า

โชคชะตาราศี

หลักจิตวิทยา

การวางตัว ฯลฯ)

บทความพิเศษ

เสี้ยวชีวิต

แห่งความทรงจำ

โดย หลิวเต๋อหัว

ผมคือหลีหมิง

โดย หลีหมิง

ผมต้องการความรัก

โดย กัวฟู่เฉิง

(บทความพิเศษ

จากงานเขียน

ของนักแสดง)
จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารโกลด์สตาร์

มีการสร้างสรรค์

และจัดพิมพ์

เพื่อการวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ต่อเนื่องไปจนถึง

ในช่วงปี พ.ศ. 2545

โดยนิตยสารโกลด์สตาร์

ถือเป็นนิตยสาร

ประเภทบันเทิง

ที่นำเสนอ

ข่าวสาร เรื่องราว

และรุปภาพ

ของนักแสดง

และนักร้อง

จากวงการบันเทิง

ของเกาะอ่องกง

ที่มีการผลิต

ออกมาวางจำหน่าย

สำหรับผุ้อ่าน

ที่เป็นชาวไทย

ในช่วงเวลา

ของยุคกลาง

จนถึงยุคสุดท้าย

ของช่วงเวลา

ในกระแสความนิยม

ที่ผู้ชมชาวไทย

ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

มีความชื่นชอบ

ต่อสื่อบันเทิง

จากทางฝั่งฮ่องกง

(ซึ่งรุ่งเรืองมาก

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 80)

โดยในฐานะนิตยสาร

ประเภทข่าวบันเทิง

ที่เน้นการนำเสนอ

ข่าว ข้อมูล

จากวงการบันเทิง

ของทางฝั่งเอเชีย

นิตยสารโกลด์สตาร์

ซึ่งมีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในช่วงเดียวกัน

กับการจัดพิมพ์

นิตยสารบันเทิง

จากฝั่งเอเชีย

ในประเภทเดียวกัน

อย่าง ทีวีวีดีโอไทม์

และ ไอดอล เอ็กเพรส

ก็มีความโดดเด่น

ในด้านของเนื้อหา

ที่เป็นการฉีกออกมา

จากอีกสองฉบับ

จากการมีบทความ

ที่เป็นการเจาะลึก

ในด้านข้อมูลต่างๆ

ของวงการบันเทิง

จากทางฝั่งเกาะฮ่องกง

ซึ่งถือว่ามีความแตกต่าง

จากทางนิตยสาร

อีกสองฉบับ

ซึ่งเน้นการนำเสนอ

ในด้านรูปเล่ม

ที่มีความสวยงาม

รวมถึงมีรูปภาพ

ของเหล่าดารา

และบทสัมภาษณ์

ในแบบกว้างๆ

ของนักแสดง

และนักร้อง

ในแบบไอดอล

ที่ผู้ชมชาวไทย

ให้การชื่นชอบ

มากกว่าจะเป็นข้อมูล

ในด้านเชิงลึก

เกี่ยวกับข่าวสาร

ที่มีความโดดเด่น

จากทางนิตยสาร

ประเภทกอซซิป

จากทางฝั่งฮ่องกง

ซึ่งจากบทความ

อย่างข้อมูล

ของภาพยนตร์

ในแบบเกรดสาม

หรือการเจาะลึก

ข่าวคราวความรัก

และการใช้ชีวิตคู่

รวมถึงการหย่าร้าง

ของเหล่านักแสดง

ในแบบนิตยสารบันเทิง

ประเภทรายสัปดาห์

จากทางฝั่งฮ่องกง

ในแบบโกลด์สตาร์

ที่มีการจัดทำนี้เอง

ก็ถือเป็นเสน่ห์

ที่ทำให้นิตยสารฉบับนี้

ได้รับความนิยม

จากทางผู้อ่าน

เช่นเดียวกัน

กับนิตยสารบันเทิง

อีกสองฉบับ

ที่มีการสร้างสสรรค์

เพื่อผู้อ่านทางบ้าน

ที่มีความชื่นชอบ

ในสื่อบันเทิง

จากทางฮ่องกง

ในช่วงเวลาเดียวกัน
ในฐานะนิตยสาร

ประเภทบันเทิง

ซึ่งนำเสนอ

ข่าวสาร รูปภาพ

ของนักแสดง

และนักร้อง

จากทางฝั่งเอเชีย

ที่มีการจัดพิมพ์

และมีการเปิดตัว

นิตยสารฉบับแรก

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

นิตยสารโกลด์สตาร์

ที่มีการจัดพิมพ์

และวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ของปี พ.ศ. 2535

ก็ได้ห่างหาย

จากแผงนิตยสาร

และผู้อ่านทางบ้าน

ไปในช่วงปี พ.ศ. 2545

โดยนิตยสารโกลด์สตาร์

ในช่วงยุคสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

เป็นฉบับสุดท้าย

คือโกลด์สตาร์

ในฉบับที่ 105

ประจำเดือนมกราคม

ของปี พ.ศ. 2545

ที่มีราคาปก

จำนวน 50 บาท

ซึ่งมีเฉินเฮ่าหมิน

นักแสดงหนุ่มหล่อ

ในสังกัดทีวีบี

ซึ่งในขณะนั้น

กำลังมีผลงาน

ละครโทรทัศน์

เรื่อง นาจา

ที่กำลังแพร่ภาพ

ในประเทศไทย

มาเป็นผู้แสดงแบบ

ในแผ่นปกสุดท้าย

ของทางนิตยสาร

(เป็นนิตยสาร

ฉบับสุดท้าย

ในช่วงยุคท้ายๆ

ของทางนิตยสาร

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

ซึ่งอาจจะไม่ใช่

นิตยสารฉบับสุดท้าย

ที่มีการจัดพิมพ์

เพื่อการวางจำหน่าย

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูล

จากนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

ถึงฉบับที่ 105

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2545

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ถูกต้อง

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผุ้เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารโกลด์สตาร์

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์

อรุณสวัสดิ์ (1992)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
Police Homme (1987)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

SCHOOL WARS (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เต๋า สมชาย เข็มกลัด

รัตนาวดี (1988)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เล็ก ศรัณย์ สาครสิน

MEIJI CHOCOLATE / NAOKI HOSAKA (1993)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

LEGEND OF THE EIGHT SAMURAI (1983)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Ekin Cheng

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

กิฟท์ แมกกาซีน (1981-1992)

ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โก้ นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร

WHITE LOVE STORY (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต๊ะ ฌานิศ ใหญ่เสมอ / วงบอยสเก๊าท์

PARADISE GINGA / HIKARU GENJI (1988)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
แต่งกับงาน (1998)

7 JUNK PARTY / MUSUKKO CLUB (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม จินตหรา สุขพัฒน์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

SUKEBAN DEKA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Katsuhide Uekusa (Shonentai)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

SUMMER NARABA SAMBA / SHONENTAI

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แอน สุธิดา ทอมป์สัน

SUKEBAN DEKA II (1985-1986)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

บทความเก่าของบลอก

นิด อรพรรณ พานทอง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของ

บริษัทโพลีพลัส

ที่ผลิตรายการต่างต่าง

และละครโทรทัศน์ในวันนี้

ในความทรงจำของหลายคน

เธอคือนางเอกขวัญใจวัยรุ่น

ที่สร้างกระเเสให้วัยรุ่นในช่วงยุค80

ต่างพากันไว้ผมหน้าม้า

ผุกโบว์น่ารัก แต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่น

รัดผมหางม้าเอียงไปข้างหนึ่ง

เขียนตัวหนังสือลายมือกุ้กกิ้ก

และอยากจะมีฟันกระต่าย

น่ารักน่ารักแบบเธอกันบ้าง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ด่งดังอย่างมากจากภาพยนต์วัยรุ่น

โดยเฉพาะเมื่อประกบกับวงดนตรี

ขวัญใจวัยรุ่นยุค 80

อย่าง วงแมคอินทอช

ใน วันวานยังหวานอยู่

และ วันนี้ยังมีเธอ

รวมถึงอีกหลายเรื่องในช่วงยุค80

ไม่ว่าจะเป็นสวัสดีความรัก

ป.ล.ผมรักคุณ แกงค์ไอติม

เรารักกันนะที่ปักกิ่ง พิศวาส

รักเล่นเล่นไม่เห็นเป็นไร

โดยเธอเป็นนางแบบวัยรุ่น

ซึ่งมีจดหมายเรียกร้องจากผู้อ่าน

ซึ่งเป็นแฟนแแฟนของเธอ

ให้มาถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารวัยรุ่น

มากที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุค 80

โดยสิ่งที่ยืนยัน อรพรรณฟีเวอร์

ในยุคนั้นได้อย่างดี

คือเธอคือนางแบบคนแรกบนแผ่นปก

ของสองนิตยสารวัยรุ่น

ที่เป็นตำนานของวัยรุ่นยุค80

คือ เธอกับฉัน และ วัยหวาน

และเมื่อเธอก้าวเข้าสู่วงการละคร

ในช่วงยุค 90 เป็นต้นมา

ก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน

จากละคร แม่ปูเปรี้ยว ตะวันชิงพลบ

เศรษฐีตีนเปล่า คู่ชื่นชุลมุน

เรือใบไม้ แก้วกลางดง

ชีวิตเปื้อนฝุ่น มัตติกา

ซึ่งเธอถือเป็นแบบอย่างของเยาวชน

จากการเป็นพิธีกรในรายการเด้ก

เล้กพริกขี้หนู ทางช่อง 7

อีกทั้งเธอสามารถเอนทร้านซ์

ติดคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม้จะมีงานมากมายเพียงใด

นอกจากนี้ยังมีอัลบั้มเพลง

ชุด ตัวนิด...นิด กับบริษัทแกรมมี่

ที่ใครหลายคนยังคงจำเพลง

โดน เพลงแรกของอัลบั้มนี้ได้ดี

หลังห่างจากวงการบันเทิง

ในช่วงที่เธอสมรส

และมีลุกลุกที่น่ารัก

คุณนิด อรพรรณกลับมาอีกครั้ง

กับบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่ใช้ชื่อว่า โพลีพลัส

ซึ่งมีรายการสุดฮิตหลายรายการ

ไม่ว่าจะเป็นดาวกระจาย

ศึก12ราศรี สมาคมชมดาว

ตลาดสดสนามเป้า

ราตรีสโมสร วันวานยังหวานอยู่

และรายการวีไอพี

รวมไปถึงการผลิตละครโทรทัศน์

ที่มีผลงานเป็นที่นิยมตลอดมา

โดยเริ่มต้นจาก รักแท้แค่ขอบฟ้า

จนมาถึงหลายหลายเรื่องในปัจจุบัน

เช่น แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา

แรมพิศวาส พระจันทร์ลายพยัคฆ์

เธอกับเขาและรักของเรา

นอกจากนี้ยังออกนิตยสารรายปักษ์

เกี่ยวกับวงการบันเทิงในชื่อoops!

ทำให้บริษัทโพลีพลัสในวันนี้

เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการบันเทิง

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ไก่นา (2002)

AMARYLLIS / MINAYO WATANABE (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
M MAGAZINE (1990-1992)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช

UNDER THE SAME ROOF (1993)

ธรณีนี่นี้ใครครอง (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท No Problem

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

และ ธิติมา สังขพิทักษ์

เสนอละครโทรทัศน์

แนว Romantic Comedy

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

ซึ่งนำแสดงโดย แอนดริว เกร็กสัน

และ ปิยธิดา วรมุสิก

ร่วมด้วย จุรี โอศิริ

อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

วิยะดา อุมารินทร์

เวนย์ ฟอลโคเนอร์

พาเมล่า เบาว์เด้น

จตุรงค์ โกลิมาศ

และ อาภรณ์ บุญเสนอ

โดยละครโทรทัศน์

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กาญจนา นาคนันท์

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรการ

กำกับการแสดง

โดย ยิ่งยศ ปัญญา

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกคืนวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20:30 น.

โดยเริ่มต้นแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในเดือน มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2541

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่สนใจเรื่องราว

และรูปภาพต่างๆ

จากละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สามารถติดตามอ่านได้

ในหัวข้อ 90 Thai Drama Ch.3

CIPHER (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เปิ้น สปัน เสลาคุณ

DAY / KEN IWASHIRO (1987)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
ตฤณ เศรษฐโชค / ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล (1987)

โฆษณาครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ป๊อป สุริยา เยาวสังข์

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

JAJAUMA NARASHI (1993)

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต (หนุ่มแพรว1988)

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต-หนุ่มแพรว 1988

หากจะกล่าวถึง

นายแบบในยุค 80

ที่มีรอยยิ้มกว้าง สดใส

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ก็คงจะเป็นใครไม่ได้

นอกจากคุณป๊อบ

พิสัย ศะศิสมิต

เจ้าของตำแหน่งหนุ่มแพรว

ประจำปี พ.ศ 2531 คนนี้

โดย พิสัย ศะศิสมิต

คือ ชื่อและนามสกุลจริง

เขามีชื่อเล่นว่า ป๊อบ

เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2510

หนัก 63 กิโลกรัม

สูง 175 เซนติเมตร

ศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขณะที่ก้าวเข้าวงการบันเทิง

(ข้อมูลในปี พ.ศ. 2532 เท่านั้น)

คุณป๊อบเข้าสู่วงการแฟชั่น

จากการประกวดหนุ่มสาวแพรว

ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2531

จากแรงยุของเพื่อนเพื่อน

ให้เขาลองเข้าประกวดดู

ซึ่งในประกวดครั้งแรกของเขาครั้งนี้

คุณป๊อบสามารถคว้าตำแหน่งหนุ่มแพรว

จากการลงคะเเนนของคณะกรรมการ

และได้รับรางวัลนายแบบยอดนิยม

จากการโหวตของผู้ชม

มาได้ทั้งสองรางวัล

โดยในวันนั้นเขามีคุณแม่

และคุณป้าไปร่วมเชียร์

เป็นกำลังใจในการประกวดด้วย

โดยการที่เขาชนะเลิศ

ในการประกวดครั้งนี้

น่าจะมาจากรอยยิ้ม

และความเป็นธรรมชาติ

ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีบนเวที

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด

เขามีงานถ่ายแบบมากมาย

โดยเริ่มจากนิตยสาร

ในเครือแพรว

อย่างแพรว แพรวสุดสัปดาห์

ก่อนจะเริ่มถ่ายแบบ

ให้กับนิตยสารอื่นอื่น

และมีผลงานการถ่ายแบบ

เดินแบบ โฆษณา

ฝากไว้มากมาย

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงยุค 90 ที่ผ่านมา

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
รัฐ จำเดิมเผด็จศึก

ปริศนา (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมรกต (1985-1996)

แก้วตาพี่ (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

SUKEBAN DEKA III (1986-1987)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

101 KAIME NO PUROPOZU (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เอ อริชัย อรัญนารถ

AGAINST ALL ODDS (1984)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
Paintings in My Mind / Tommy Page (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เบิร์ด กุลพงศ์ บุนนาค

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

คลังบทความของบล็อก

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Leon Lai

GLICO ALMOND / YOKO MINAMINO (1987)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

โฆษณาฟิลม์สีอักฟ่า / ศรราม เทพพิทักษ์ (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)
ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

KANOJO WA GIRLFRIEND / MUSUKKO CLUB

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

GLICO ALMOND / YOKO MINAMINO (1987)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
สถาพร นาควิไลโรจน์ / สบู่ไดอัล (1986)

KAGAYAKI NAGARA / HIDEAKI TOKUNAGA

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ยอร์ช เศรษฐ์ ชุมศิลป์

เจ้าสาวของอานนท์ (1988)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
พ่อจอมยวนแม่จอมยุ่ง (1986)

วนิดา (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito