แซม รวิน ชุมเกษียร

นายแบบหนุ่มหล่อจากวงการแฟชั่นยุค 80
ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

และวงการโฆษณา

ในประเทศไทย

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นายแบบ

และนางแบบอาชีพ

มาเป็นผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

ของนิตยสาร

และเป็นผู้แสดงแบบ

ในการถ่ายทำ

ภาพแฟชั่น

และงานโฆษณา

ซึ่งจากความแตกต่าง

จากวงการแฟชั่น

วงการโฆษณา

และวงการบันเทิง

ที่ในปัจจุบัน

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นักแสดง

ที่มีชื่อเสียง

มาเป็นแบบ

ในการถ่ายภาพ

และขึ้นปก

นิตยสารแฟชั่น

รวมถึงการถ่ายทำ

งานด้านโฆษณา

ซึ่งจากความแตกต่าง

ในรูปแบบเฉพาะ

ของยุคสมัย

ในรูปแบบนี้เอง

ที่ทำให้ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

มีนายแบบ

และนางแบบ

ที่มีชื่อเสียง

หลาย-หลายท่าน

ที่มีความโดดเด่น

และเป็นที่จดจำ

ของผุ้ชมทางบ้าน

จากการฝากผลงาน

ทั้งในด้านการถ่ายแบบ

การเดินแบบ

และงานด้านโฆษณา

ไว้ในความทรงจำ

ของผู้ชมทางบ้าน

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

คุณแซม รวิน ชุมเกษียร

นายแบบหนุ่มหล่อ

จากวงการแฟชั่น

ในช่วงยุค 80

ท่านนี้นั้น

ถือเป็นนายแบบ

อีกท่านหนึ่ง

ที่เป็นที่จดจำ

ในวงการแฟชั่น

จากการมีผลงาน

ทั้งในด้านการถ่ายแบบ

การเดินแบบแฟชั่น

และฝากผลงาน

ในด้านโฆษณา

ไว้ในช่วงยุค 80

ก่อนที่เขานั้น

จะเป็นที่รู้จัก

ในวงกว้าง

จากการมีผลงาน

ในด้านการแสดง

ทั้งในวงการภาพยนตร์

และวงการโทรทัศน์

ในช่วงระยะเวลาต่อมา

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

ถึงเส้นทาง

การทำงาน

ในฐานะนายแบบ

และนักแสดง

ของคุณแซม

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2528

ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ที่เขาเริ่มต้น

การทำงาน

การถ่ายแบบ

งานเดินแบบ

และงานโฆษณา

ในวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อมูล

ที่ไม่ถุกต้อง

หรือไม่รายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ต่อคุณแซม

และทางครอบครัว

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้


สำหรับประวัติส่วนตัว

ของนายแบบ

และนักแสดง

หนุ่มหล่อท่านนี้

คุณแซม รวิน ชุมเกษียร

เป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน

เป็นบุตรชายคนเดียว

ของคุณพ่อ คุณแม่

ที่ประกอบอาชีพ

ในด้านการค้าขาย

จากบทสัมภาษณ์

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

คุณแซมสูง 180 เซนติเมตร

หนัก 65 กิโลกรัม

โดยก่อนจะมีผลงาน

ในฐานะนายแบบ

และนักแสดง

ในวงการแฟชั่น

และวงการบันเทิง

ในช่วงปี พ.ศ. 2528

ที่ผ่านมานั้น

เขาพึ่งสำเร็จการศึกษา

จากแผนกช่างยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยี

ดอนบอสโก

(เป็นการบันทึก

จากข้อมูลต่างๆ

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

เพียงเท่านั้น)


เส้นทางในวงการบันเทิง

ของคุณแซม

รวิน ชุมเกษียร

เริ่มขึ้นจากการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ในวงการแฟชั่น

ในช่วงปี พ.ศ. 2528

โดยในฐานะนายแบบ

เขาได้รับการชักชวน

ให้เข้ามาทำงาน

ในด้านนี้

เป็นครั้งแรก

จากคุณสมนึก เอี่ยวเจริญ

ผู้จัดการส่วนตัว

ของคุณสรพงษ์ ชาตรี

พระเอกยอดนิยม

ที่ในช่วงเวลานั้น

คุณสมนึกเป็นผู้ดูแล

บริษัทโมเดลลิ่ง

ในชื่อ C.S.P.

ซึ่งในช่วงยุค 80

ถือเป็นบริษัทโมเดลลิ่ง

ที่มีนายแบบดังๆ

อยู่ในสังกัดมากมาย

(คุณธงไชย เเมคอินไตย์

คุณสรายุทธ คณานุรักษ์

คุณวีรยุทธ รสโอชา

คุณพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์

คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์

คุณเอกพัน บันลือฤทธิ์)

ซึ่งหลังจากการทำงาน

ในด้านการเดินแบบ

เป็นครั้งแรก

ในงานแฟชั่นโชว์

ที่โรงแรมดุสิตธานี

ในฐานะนายแบบ

ที่ถือว่าหน้าใหม่

ในวงการแฟชั่น

คุณแซมก็มีผลงาน

ในด้านโฆษณา

รวมถึงมีผลงาน

ในการถ่ายแบบ

ในด้านแบบผม

และงานการเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

ในช่วงแรกๆ

ของการทำงาน


ในฐานะนายแบบ

ของวงการแฟชั่น

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

คุณแซม รวิน ชุมเกษียร

เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

และได้รับความนิยม

ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

ในช่วงปี พ.ศ. 2529

จากการที่เขานั้น

ได้รับการชักชวน

จากคุณบุญศักดิ์ วัฒนหฤทัย

เจ้าของบริษัท

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

และเครื่องแต่งกาย

ในชื่อ DOMON

ที่ติดต่อให้เขานั้น

มาเป็นนายแบบประจำ

ให้กับทางบริษัท

ซึ่งจากการทำงาน

ในด้านการเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์

และการประกวด

เพื่อเฟ้นหา

นายแบบหน้าใหม่

ที่มีการจัดขึ้น

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ของทางบริษัท

ที่มีการจัดขึ้น

ทั้งในกรุงเทพฯ

และต่างจังหวัด

รวมถึงมีผลงาน

ทั้งในด้านการถ่ายแบบ

และโฆษณา

ให้กับทางบริษัท

ซึ่งในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

บริษัท DOMON

ถือเป็นบริษัท

ที่มีความโดดเด่น

ในแง่ของการประชาสัมพันธ์

จากการมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

และมีภาพแฟชั่น

ที่มีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสาร

ที่ครอบคลุม

ผู้อ่านทุกกลุ่ม

ทั้งในนิตยสาร

ในแนวแฟชั่น

(เปรียว แพรว

แพรวสุดสัปดาห์ฯลฯ)

นิตยสารสำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นที่ท่านชาย

(GM HI-CLASS

หนุ่มสาว แมน ฯลฯ)

นิตยสารสำหรับผุ้อ่าน

ที่เป็นเกย์

(นีออน มิถุนา

มิดเวย์ มรกต ฯลฯ)

นิตยสารสำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นวัยรุ่น

(วัยหวาน เธอกับฉัน

เรา ท๊อฟฟี่ ฯลฯ)

ก็ทำให้คุณแซม

ในฐานะ

นายแบบหน้าใหม่

กลายเป็นที่รู้จัก

ของผู้ชมทางบ้าน

จากการมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

และงานโฆษณา

รวมถึงมีผลงาน

ด้านการเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆ

ให้กับทาง DOMON

ในช่วงยุคเฟื่องฟู

อย่างสม่ำเสมอ


หลังจากเป็นที่รู้จัก

ในวงการแฟชั่น

จากการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ที่มีผลงาน

การถ่ายแบบ

และงานโฆษณา

รวมถึงมีผลงาน

ในด้านการเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์

ให้กับบริษัท DOMON

อย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงปี พ.ศ. 2529

ในฐานะนายแบบ

หลังจากเป็นที่รู้จัก

ของผุ้ชมทางบ้าน

คุณแซม รวิน ชุมเกษียร

ก็มีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ในนิตยสารแฟชั่น

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

รวมถึงมีผลงาน

ในด้านการเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์

ให้กับผลิตภัณฑ์

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

รวมถึงสินค้าอื่นๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

ตามมาอีกมากมาย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงยุคแรก

ของการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

คุณแซมมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ส่วนหนึ่ง

ฝากไว้ในวงการแฟชั่น

และวงการบันเทิง

ในช่วงยุค 80

ดังนี้ กางเกงยีนส์ฮาร่า

ศุนย์สุขภาพโอโตโกะ

โทรทัศน์สีเนชั่นเเนล

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

และเครื่องแต่งกาย

ยี่ห้อ DOMON

JASPAL J.FOX

HUNT CLUB

IT'S ME BY TELEPHONE

DESIGN FOR MEN

MANCHESTER

JAY BONAIR ฯลฯ

(รายชื่อส่วนหนึ่ง

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

เพียงเท่านั้น)


โดยก่อนจะเป็นที่รู้จัก

ในฐานะนักแสดง

คุณแซม รวิน ชุมเกษียร

ถือเป็นนายแบบ

ที่มีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ผลงานโฆษณา

และงานเดินแบบ

ให้ได้ติดตามรับชม

อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี พ.ศ. 2528

ถึงประมาณปี พ.ศ. 2534

โดยในฐานะนายแบบ

หนุ่มหล่อท่านนี้

เป็นที่จดจำ

ของผู้ชมทางบ้าน

ในช่วงยุค 80

จากการเป็นนายแบบ

ที่มีหน้าตา

ที่ดูหล่อเหลา

และมีรูปร่าง

ที่ดูสูงใหญ่

ในแบบลุกครึ่ง

ซึ่งจากใบหน้า

ที่มีรอยแผลเป็น

ซึ่งอยู่ใต้ตาขวา

รวมถึงคางบุ๋ม

ที่ทำให้ดูหล่อ

ในแบบร้ายๆ

ก็ถือเป็นเอกลักษณ์

และเสน่ห์อีกด้านหนึ่ง

ของนายแบบท่านนี้

นอกเหนือจากความสุภาพ

มีอัธยาศัยที่ดี

วางตัวง่ายๆ สบายๆ

และตรงต่อเวลา

ในการทำงาน

ซึ่งได้รับคำชื่นชม

จากทีมงาน

ของนิตยสาร

ในฉบับต่างๆ

อย่างสม่ำเสมอ


หลังจากเป็นที่รู้จัก

ในฐานะนายแบบ

ที่มีผลงาน

อย่างต่อเนื่อง

ในวงการแฟชั่น

คุณแซม รวิน ชุมเกษียร

ยังเป็นที่จดจำ

ของผู้ชมทางบ้าน

จากการเป็นนายแบบ

อีกท่านหนึ่ง

ที่ก้าวเข้ามา

ในวงการบันเทิง

อย่างเต็มตัว

จากการรรับงาน

ในด้านการแสดง

ในฐานะนักแสดง

โดยจากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

คุณแซมเริ่มงาน

ในด้านการแสดง

เป็นครั้งแรก

จากการรับบทบาท

ในฐานะนักแสดงสมทบ

กับบทบาทเล็กๆ

ในผลงานภาพยนตร์

แนววัยรุ่น-ตลก

เรื่อง เฮงได้เฮงดีรักนี้

ของบริษัทพรพจน์ฟิลม์

ที่มีการเปิดตัว

ต่อสื่อมวลชน

และเข้าฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

ซึ่งจากการทำงาน

ในฐานะนักแสดงสมทบ

ในบทบาทเล็กๆ

ในภาพยนตร์เรื่องนี้

ก็ทำให้ในฐานะ

นักแสดงหน้าใหม่

เขาได้รับประสบการณ์

ในด้านการทำงาน

อีกด้านหนึ่ง

ในวงการบันเทิง

ก่อนที่ในระยะเวลา

ในช่วงต่อมานั้น

เขาจะเริ่มงาน

ในด้านการแสดง

อย่างจริงจัง

อีกครั้งหนึ่ง

กับการทำงาน

ในบทบาทเด่น

มากยิ่งขึ้น

ในวงการโทรทัศน์

ในช่วงต้นยุค 90หลังจากผ่านงาน

ในด้านการแสดง

จากบทบาทสมทบ

ในผลงานภาพยนตร์

แนว วัยรุ่น-ตลก

เรื่อง เฮงได้เฮงดีรักนี้

ในปี พ.ศ. 2530

ในฐานะนักแสดง

คุณแซม รวิน ชุมเกษียร

เริ่มการทำงาน

ในด้านการแสดง

อย่างจริงจัง

และเป็นที่รุ้จัก

ในวงกว้าง

จากการรับงาน

ในด้านการแสดง

ในละครโทรทัศน์

แนว ชีวิต-สร้างสรรค์

เรื่อง สมการวัย

ซึ่งเป็นผลงานการผลิต

ของบริษัท กันตนา

ที่มีการแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

ในช่วงปี พ.ศ. 2532

โดยในฐานะนักแสดง

คุณแซมเริ่มงาน

ในด้านการแสดง

ในละครโทรทัศน์เรื่องนี้

จากการชักชวน

ของคุณเล็ก มัทรี

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

ที่แนะนำให้เขานั้น

เข้ามาเทสต์หน้ากล้อง

และเข้ามาพุดคุย

กับคุณสุชีรา กัลย์จาฤก

แห่งบริษัทกันตนา

(ซึ่งในช่วงเวลานั้น

บริษัทกันตนา

และบริษัทดาราวิดีโอ

ถือเป็นเพียงสองบริษัทใหญ่

ที่ผลิตละครโทรทัศน์

ในช่วงไพรม์ไทม์

ให้กับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7)หลังจากการทำงาน

ในบทบาทเด่น

ในละครโทรทัศน์

เรื่อง สมการวัย

ในปี พ.ศ. 2532

ในฐานะนักแสดง

คุณแซม รวิน ชุมเกษียร

ก็มีมีผลงาน

ในด้านละครโทรทัศน์

รวมถึงผลงาน

ในด้านภาพยนตร์

ให้ได้ติดตามรับชม

ตามมาอีกมากมาย

ในช่วงยุค 90

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นายแบบและนักแสดง

หนุ่มหล่อท่านนี้

มีผลงานการแสดง

ส่วนหนึ่ง

ฝากไว้ในวงการบันเทิง

ดังนี้ ผลงานละครโทรทัศน์

เรื่อง สมการวัย

ผู้หญิงแถวหน้า

อินทรีย์แดง

ฉก เสือดำ

ถล่มหินแตก

สะไภ้หัวนอก

เชลยศักดิ์ ฯลฯ

ผลงานภาพยนตร์

เรื่อง หลงไฟ

ปอบผีฟ้า

เองได้เฮงดีรักนี้

วันที่สองของเดือนที่สาม

ไนท์ตี้ช๊อค เตลิดเปิดโลง ฯลฯ

(เป็นผลงานการแสดง

เพียงส่วนหนึ่ง

ของคุณแซม

ในความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

เป็นการเพิ่มเติม

ก็จะมีการแก้ไข

ในภายหลัง)


ในฐานะนายแบบ

และนักแสดง

คุณแซม รวิน ชุมเกษียร

ห่างหายจากการทำงาน

ในเบื้องหน้า

ของวงการบันเทิง

ไปตามวันและเวลา

ของวงการบันเทิง

และวงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

ที่ในแต่ละยุคสมัย

ก็จะมีนักแสดง

นายแบบ นางแบบ

ในรุ่นใหม่

ที่ก้าวเข้ามา

และสร้างสีสัน

ให้กับวงการบันเทิง

และวงการแฟชั่น

ในแต่ละช่วงเวลาเสมอ

โดยจากข้อมูล

ในช่วงยุคหลัง

(ปี พ.ศ. 2554)

ในปัจจุบัน

อดีตนายแบบ

และนักแสดง

หนุ่มหล่อท่านนี้

เป็นที่รู้จัก

ในวงการบันเทิง

จากการมีธุรกิจส่วนตัว

ในการเปิดบริษัท

ในการรับผลิต

สื่อบันเทิง

และการจัดงาน

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

โดยแม้ในฐานะ

ของคนเบื้องหลัง

จะทำให้เขานั้น

ห่างหายไป

จากการทำงาน

ในเบื้องหน้า

แต่ในฐานะนายแบบ

และการเป็นนักแสดง

ที่มีผลงานต่างๆ

ฝากไว้ในวงการบันเทิง

อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงยุค 80

จนถึงในช่วงยุค 90

ก็ทำให้นายแบบ

และนักแสดง

ที่เป็นที่จดจำ

ของผู้ชมทางบ้าน

ท่านนี้นั้น

ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

(ในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อมุล

ที่ไม่ถุกต้อง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผุ้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ต่อคุณแซม

และทางครอบครัว

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)


Always On My Mind - Eisaku Yoshida

Always On My Mind - Eisaku Yoshida
อ่านเรื่องราวของเขาได้ในหัวข้อ 90 Japan Actor

From Me To You


บลอกนี้เกิดจากความรู้สึก

ที่อยากจะบันทึก

ประสบการ์ณ

และความทรงจำ

ในช่วงเวลาวัยเด็ก

ผ่านเส้นทาง

ผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

ผู้เกี่ยวข้องกับศิลปะบันเทิง

ในวงการบันเทิง

ในช่วงยุค 70-90

ก่อนการมาถึง

ของอินเตอร์เนต

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนได้รวบรวม

จากความทรงจำ

และค้นเรื่องราว

และรูปภาพ

นำมารวบรวม

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความให้เกียรติ

ผู้ให้ความบันเทิงเหล่านั้น

ในด้านที่สวยงาม

โดยหากท่านใด

ต้องการจะแก้ไข

หรือแนะนำข้อมูลต่างๆ

กรุณาฝากข้อความไว้

ทางอีเมล์ แอดเดรส

ทุกสิ่งจะได้รับการแก้ไข

ตามความต้องการ

ของทุกท่าน

และขอความกรุณา

ผู้อ่านทุกๆท่าน

ที่นำข้อมูลและภาพ

ในบลอกไปใช้

ขอให้ใช้ด้วยความสร้างสรรค์

มิใช่เพื่อการค้า ธุรกิจ

หรือทำการล่วงเกินผู้นั้น

ด้วยข้อความหรือข้อมูล

ในด้านลบต่างๆ

ให้สมกับเจตนารมณ์

ของผู้เขียนบลอก

ที่จัดทำบลอกขึ้นมา

ด้วยความตั้งใจ

ที่จะมอบความทรงจำ

ที่สวยงามในวันเก่า

ให้กับผู้อ่านมากมาย

ผ่านการจัดทำบลอกนี้

ผู้เขียนบลอก

หวังว่าท่านผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ได้ร่วมย้อนวันเวลา

กลับไปในวัน-คืนเก่าๆ

ผ่านเรื่องราว

และรูปภาพต่างๆ

ในบลอกแห่งนี้

อย่างมีความสุข

จอนนี่ แอนโฟเน่ - ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์

อรุณสวัสดิ์ (1992)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
สถาพร นาควิไลโรจน์ / สบู่ไดอัล (1986)

รัตนาวดี (1988)

Always On My Mind - Ekin Cheng

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

ไม่จำนนใจ - กิติกร เพ็ญโรจน์ (1993)

เพลง ไม่จำนนใจ

อัลบั้ม BERT

ผู้ชายที่ไม่ธรรมดา

บริษัท Kita Records

คำร้อง ธีระชัย แหล่งสนาม

ทำนอง / เรียบเรียง กิติกร เพ็ญโรจน์

ไม่อยากย้อนเวลากลับคืน

ไม่อาจฝืนความจริงบางอย่าง

ทุกครั้งจะบอก...เตือนให้ใจรู้อยู่

โลกต้องหมุน...ต้องเดินต่อไป

เมื่อลมหายใจยังมีอยู่

ท้อแท้หดหู่...มันยิ่งทำให้เสียเวลา

ไม่จำนนต่อเกมหัวใจ...ไม่ยอมสิ้นทาง

แค่หมดหวังด้วยเธอทิ้งไป

ก็คงไม่ตาย...สักหน่อย

ไม่ยอมแพ้...ไม่ยอมเศร้าซึม

ไม่เคย...อ่อนไหว

แต่ไม่พร้อมเจอใคร

เพราะหัวใจยังอ่อนแอ

ผ่านความเหงามาจนเนิ่นนาน

ผ่านความช้ำจนจำขึ้นใจ

ทิ้งไว้อดีต...มีแต่ความขมขื่น

ไม่เรียกร้องอะไรจากเธอ

จะไม่ขออะไรใครอีก

ถึงฉันหลบหลีก...

มันก็เพียงแค่ขอทำใจ

ไม่จำนนต่อเกมหัวใจ

ไม่ยอมสิ้นทาง

แค่หมดหวังด้วยเธอทิ้งไป

ก็คงไม่ตายสักหน่อย

ไม่ยอมแพ้...ไม่เคยเศร้าซึม

ไม่เคยอ่อนไหว...

แต่ไม่พร้อมเจอใคร

เพราะหัวใจยังอ่อนแอ

อีกไม่นาน...พอหัวใจมันแกร่ง

จากเรี่ยวแรงที่ยังมีอยู่

จะกลับมา...มาอีกครั้ง

กลับเป็นฉันคนเดิม

Mr Private Eye / City Hunter (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
hello magazine (1985-1989)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

กิฟท์ แมกกาซีน (1981-1992)

ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

คิขุอาโนเนะ / บอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต๊ะ ฌานิศ ใหญ่เสมอ / วงบอยสเก๊าท์

เจ้าสาวของอานนท์ (1988)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

เพลง เธอยังคงมีฉัน

อัลบั้ม เพราะเธอยังคงมีฉัน

สังกัด Kita Records

คำร้อง / ทำนอง วรรธนา วีรยวรรธน

เรียบเรียง สุรชัย บุญแต่ง

เธอยังคงมีฉัน...

หรือลืมเลือนกันไปแล้ว

ดวงตายังมีแวว...

ของการรอคอยเสมอ

อยากให้อยู่ตรงนี้...

อยู่ที่นี่...เพื่อคุยกับฉัน

ซับน้ำตาให้กันและกัน

แบ่งปัน...ความฝัน...ที่มี

ห่างไกล...แสนไกล...เพียงใด

ยังคิดถึงกันเสมอ...

หากแม้ว่าไม่พบเจอ

ตัวฉันก็ยังอุ่นใจ

ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน

เมื่อใดที่ฉันต้องการ

เธอจะมา...

เธอยังคงมีฉัน...

แม้วัน...เดือน...

นานเพียงไหน

จะไม่หวั่นใด-ใด

เพราะรู้ว่ายังมีเธอ

ฉันรู้...ว่ายังมีเธอ

กล้าได้กล้าเสีย / มะลิลา บราซิลเลี่ยน (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

MY FAVORITE CM / GLICO ALMOND (1992)

Always On My Mind

Always On My Mind
แอน สุธิดา ทอมป์สัน

MIYUKI (1983)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

MATERIAL GIRL / MADONNA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โก้ นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

ศรราม เทพพิทักษ์ / ฟิล์มสีอั๊กฟ่า (1994)

my favorite thai teen idol

นิด อรพรรณ พานทอง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของ

บริษัทโพลีพลัส

ที่ผลิตรายการต่างต่าง

และละครโทรทัศน์ในวันนี้

ในความทรงจำของหลายคน

เธอคือนางเอกขวัญใจวัยรุ่น

ที่สร้างกระเเสให้วัยรุ่นในช่วงยุค80

ต่างพากันไว้ผมหน้าม้า

ผุกโบว์น่ารัก แต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่น

รัดผมหางม้าเอียงไปข้างหนึ่ง

เขียนตัวหนังสือลายมือกุ้กกิ้ก

และอยากจะมีฟันกระต่าย

น่ารักน่ารักแบบเธอกันบ้าง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ด่งดังอย่างมากจากภาพยนต์วัยรุ่น

โดยเฉพาะเมื่อประกบกับวงดนตรี

ขวัญใจวัยรุ่นยุค 80

อย่าง วงแมคอินทอช

ใน วันวานยังหวานอยู่

และ วันนี้ยังมีเธอ

รวมถึงอีกหลายเรื่องในช่วงยุค80

ไม่ว่าจะเป็นสวัสดีความรัก

ป.ล.ผมรักคุณ แกงค์ไอติม

เรารักกันนะที่ปักกิ่ง พิศวาส

รักเล่นเล่นไม่เห็นเป็นไร

โดยเธอเป็นนางแบบวัยรุ่น

ซึ่งมีจดหมายเรียกร้องจากผู้อ่าน

ซึ่งเป็นแฟนแแฟนของเธอ

ให้มาถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารวัยรุ่น

มากที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุค 80

โดยสิ่งที่ยืนยัน อรพรรณฟีเวอร์

ในยุคนั้นได้อย่างดี

คือเธอคือนางแบบคนแรกบนแผ่นปก

ของสองนิตยสารวัยรุ่น

ที่เป็นตำนานของวัยรุ่นยุค80

คือ เธอกับฉัน และ วัยหวาน

และเมื่อเธอก้าวเข้าสู่วงการละคร

ในช่วงยุค 90 เป็นต้นมา

ก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน

จากละคร แม่ปูเปรี้ยว ตะวันชิงพลบ

เศรษฐีตีนเปล่า คู่ชื่นชุลมุน

เรือใบไม้ แก้วกลางดง

ชีวิตเปื้อนฝุ่น มัตติกา

ซึ่งเธอถือเป็นแบบอย่างของเยาวชน

จากการเป็นพิธีกรในรายการเด้ก

เล้กพริกขี้หนู ทางช่อง 7

อีกทั้งเธอสามารถเอนทร้านซ์

ติดคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม้จะมีงานมากมายเพียงใด

นอกจากนี้ยังมีอัลบั้มเพลง

ชุด ตัวนิด...นิด กับบริษัทแกรมมี่

ที่ใครหลายคนยังคงจำเพลง

โดน เพลงแรกของอัลบั้มนี้ได้ดี

หลังห่างจากวงการบันเทิง

ในช่วงที่เธอสมรส

และมีลุกลุกที่น่ารัก

คุณนิด อรพรรณกลับมาอีกครั้ง

กับบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่ใช้ชื่อว่า โพลีพลัส

ซึ่งมีรายการสุดฮิตหลายรายการ

ไม่ว่าจะเป็นดาวกระจาย

ศึก12ราศรี สมาคมชมดาว

ตลาดสดสนามเป้า

ราตรีสโมสร วันวานยังหวานอยู่

และรายการวีไอพี

รวมไปถึงการผลิตละครโทรทัศน์

ที่มีผลงานเป็นที่นิยมตลอดมา

โดยเริ่มต้นจาก รักแท้แค่ขอบฟ้า

จนมาถึงหลายหลายเรื่องในปัจจุบัน

เช่น แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา

แรมพิศวาส พระจันทร์ลายพยัคฆ์

เธอกับเขาและรักของเรา

นอกจากนี้ยังออกนิตยสารรายปักษ์

เกี่ยวกับวงการบันเทิงในชื่อoops!

ทำให้บริษัทโพลีพลัสในวันนี้

เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการบันเทิง

ละครเก่าในความทรงจำ - ไก่นา (2002)

ยากยิ่งนัก / เรนโบว์ (1992)

Always On My Mind / Katsuhide Uekusa

Always On My Mind / Katsuhide Uekusa
(อ่านเรื่องราวของเขาได้ในหัวข้อ 80 japan male idol)

shonentai - private life (1987)

ธรณีนี่นี้ใครครอง (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท No Problem

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

และ ธิติมา สังขพิทักษ์

เสนอละครโทรทัศน์

แนว Romantic Comedy

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

ซึ่งนำแสดงโดย แอนดริว เกร็กสัน

และ ปิยธิดา วรมุสิก

ร่วมด้วย จุรี โอศิริ

อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

วิยะดา อุมารินทร์

เวนย์ ฟอลโคเนอร์

พาเมล่า เบาว์เด้น

จตุรงค์ โกลิมาศ

และ อาภรณ์ บุญเสนอ

โดยละครโทรทัศน์

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กาญจนา นาคนันท์

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรการ

กำกับการแสดง

โดย ยิ่งยศ ปัญญา

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกคืนวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20:30 น.

โดยเริ่มต้นแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในเดือน มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2541

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่สนใจเรื่องราว

และรูปภาพต่างๆ

จากละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สามารถติดตามอ่านได้

ในหัวข้อ 90 Thai Drama Ch.3

DAVID X / SHOWER TO SHOWER (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ป๊อป สุริยา เยาวสังข์

SABOTEN NO HANA / TULIP

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
ตฤณ เศรษฐโชค / ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล (1987)

101 KAIME NO PUROPOZU (1991)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
M MAGAZINE (1990-1992)

พิสัย ศะศิสมิต - โฆษณายาสีฟันใกล้ชิด

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต (หนุ่มแพรว1988)

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต-หนุ่มแพรว 1988

หากจะกล่าวถึง

นายแบบในยุค 80

ที่มีรอยยิ้มกว้าง สดใส

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ก็คงจะเป็นใครไม่ได้

นอกจากคุณป๊อบ

พิสัย ศะศิสมิต

เจ้าของตำแหน่งหนุ่มแพรว

ประจำปี พ.ศ 2531 คนนี้

โดย พิสัย ศะศิสมิต

คือ ชื่อและนามสกุลจริง

เขามีชื่อเล่นว่า ป๊อบ

เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2510

หนัก 63 กิโลกรัม

สูง 175 เซนติเมตร

ศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขณะที่ก้าวเข้าวงการบันเทิง

(ข้อมูลในปี พ.ศ. 2532 เท่านั้น)

คุณป๊อบเข้าสู่วงการแฟชั่น

จากการประกวดหนุ่มสาวแพรว

ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2531

จากแรงยุของเพื่อนเพื่อน

ให้เขาลองเข้าประกวดดู

ซึ่งในประกวดครั้งแรกของเขาครั้งนี้

คุณป๊อบสามารถคว้าตำแหน่งหนุ่มแพรว

จากการลงคะเเนนของคณะกรรมการ

และได้รับรางวัลนายแบบยอดนิยม

จากการโหวตของผู้ชม

มาได้ทั้งสองรางวัล

โดยในวันนั้นเขามีคุณแม่

และคุณป้าไปร่วมเชียร์

เป็นกำลังใจในการประกวดด้วย

โดยการที่เขาชนะเลิศ

ในการประกวดครั้งนี้

น่าจะมาจากรอยยิ้ม

และความเป็นธรรมชาติ

ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีบนเวที

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด

เขามีงานถ่ายแบบมากมาย

โดยเริ่มจากนิตยสาร

ในเครือแพรว

อย่างแพรว แพรวสุดสัปดาห์

ก่อนจะเริ่มถ่ายแบบ

ให้กับนิตยสารอื่นอื่น

และมีผลงานการถ่ายแบบ

เดินแบบ โฆษณา

ฝากไว้มากมาย

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงยุค 90 ที่ผ่านมา

CLASSIC CM / WWW.OLDTHAITV.COM

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

แต่ปางก่อน (1987)

My Favorite Thai Actress

My Favorite Thai Actress
แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช

ปริศนา (1987)

ภาพสวยสวยจากวันวาร...

ภาพสวยสวยจากวันวาร...
รัฐ จำเดิมเผด็จศึก - แพรวฉบับพิเศษ 1986

แบกรัก / กิตติคุณ เชียรสงค์ (1986)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

เพียงแค่ใจเรารักกัน / วิยะดา โกมารกุล ณ นคร

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
Paintings in My Mind / Tommy Page (1990)

ALWAYS ON MY MIND / LEON LAI

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

เพลง สบตา

คำร้อง / ทำนอง วรรธนา วีรยวรรธน

เรียบเรียง สมศักดิ์ ผาสุขธรรม

อัลบั้ม Andrea

สังกัด Kita Records

เธอเคยรู้ไหมว่าใคร

เฝ้ามองตามแต่เธอไปทุกแห่ง

เก็บเธอเป็นแรงให้ใจทุกวัน

เก็บไว้...มานาน

หากได้อยู่ใกล้-ใกล้เธอ

ฉันจะบอกกับเธอให้รู้ใจ

สบตากับฉัน...ลึกลงข้างใน

ก็จะเข้าใจ...ความหมาย

เห็นเงาในตาฉันไหม

เห็นเธออยู่ในนั้นไหม

รู้ใจกันบ้างไหม

ว่าฉันนั้นคิดอะไร

เห็นเธอมานาน...รู้ไหม

ไม่เคยมองใครที่ไหน

ขอเพียงสักครั้ง...

แค่หันมาสบตา

ครั้งเดียว...ก็พอ

เพียงบอกฉันด้วยสายตา

คิดยังไง...บอกมา...ให้รู้บ้าง

ไม่หวังให้เธอต้องเดินร่วมทาง

แค่เธอ...เข้าใจ...

(อยากให้เธอรู้ใจ

อยากให้อยู่เป็นแรงของใจ

เก็บความรู้สึกที่ดีมากมาย

เก็บไว้ให้เธอคนเดียวเรื่อยไป)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เบิร์ด กุลพงศ์ บุนนาค

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

เพลง แกล้งโง่

ศิลปิน ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร

สังกัด Kita Records

แอบเห็นเธอข้างกายเขา

ได้เพียงมองอย่างเจ็บช้ำ

ไม่ร้อง...ไม่พูดจาสักคำ

ปิดบังน้ำตาเอาไว้

ส่งยิ้ม...ทั้งที่มันรู้

ว่าใจเธอมันเปลี่ยนไป

ต้องทำเหมือนไม่เคยเอะใจ

ไม่รู้เรื่องเขาและเธอ

จะยอมแกล้งทำเป็นโง่

ไม่เห็นเธอจับมือเขา

จะฝืน...แม้ว่าปวดร้าว

มันเจ็บช้ำสักเท่าไหร่

อย่างน้อย...

ถ้าไม่บอกไป

ก็คงยังไม่จบกัน

แค่ขอเธอยังอยู่กับฉัน

ต้องร้าวหัวใจ...ก็ยอม

(แค่ขอเธอยังอยู่กับฉัน

ต้องร้าวหัวใจ...ก็ยอม)

TOKIMEKI TONIGHT (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เต๋า สมชาย เข็มกลัด

คนเก่ง / สมชาย เข็มกลัด (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ยอร์ช เศรษฐ์ ชุมศิลป์

THE ROYAL WEDDING (1981)

เพลงเก่าในความทรงจำ

เพลงเก่าในความทรงจำ
This Old Guitar / Phusming Nosavan (1985)

วนิดา (1991)

post to the past (70-90 magazine)

post to the past (70-90 magazine)
นิตยสารมรกต (1985-1996)

post to the past (70-90 sport guy)

post to the past (70-90 sport guy)
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

post to the past (70-90 actress)

post to the past (70-90 actress)
แหม่ม จินตหรา สุขพัฒน์

post to the past (70-90 actor)

post to  the past (70-90 actor)
เล็ก ศรัณย์ สาครสิน

post to the past (70-90 tv drama)

post to the past (70-90 tv drama)
แต่งกับงาน (1998)

post to the past (70-90 movie)

post to the past (70-90 movie)
พ่อจอมยวนแม่จอมยุ่ง (1986)

post to the past (70-90 asian star)

post to the past (70-90 asian star)
Yuki Saito

post to the past (70-90 asian star)

post to the past (70-90 asian star)
Kazukiyo Nishikiori / Shonentai

post to the past (70-90 model)

post to the past (70-90 model)
เปิ้น สปัน เสลาคุณ

post to the past (70-90 model)

post to the past (70-90 model)
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

post to the past (70-90 teen idol)

post to the past (70-90 teen idol)
เอ อริชัย อรัญนารถ