HEART MAGAZINE (1996-2000)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ที่ออกวางจำหน่าย

ในประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารมากมาย

ที่มีความหลากหลาย

ทั้งในรูปแบบ

ประเภทรายสัปดาห์

รายปักษ์ รายเดือน

ที่เริ่มต้นการก่อตั้ง

และออกวางจำหน่าย

สู่สายตาผู้อ่าน

ให้ได้ติดตาม

และซื้อหา

ตามแต่รสนิยม

และความชื่นชอบ

ของผู้อ่านท่านนั้นๆ

ซึ่งในจำนวน

ของนิตยสารต่างๆ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในแต่ละยุคสมัยนั้น

ก็มีนิตยสารมากมาย

ที่มีการยุติการผลิต

และห่างหายไป

จากแผงหนังสือ

ด้วยเหตุผล

และปัจจัยต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

และแตกต่างกันไป

โดยนิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในชื่อว่า Heart

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

แนวแฟชั่น-บันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

อีกหนึ่งฉบับ

ที่เปิดตัวขึ้น

ในช่วงกลางยุค 90

ที่แม้จะมีช่วงเวลา

ในการสร้างสรรค์

และออกวางจำหน่าย

ในระยะเวลา

ที่ไม่ยาวนานนัก

แต่ก็มีความโดดเด่น

และน่าสนใจ

ซึ่งยังคงเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อผิดพลาด

ในด้านรายละเอียด

หรือมีข้อมูลต่างๆ

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 90

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น

ในฉบับนี้

HEART MAGAZINE

เป็นนิตยสารวัยรุ่น

ที่มีการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

โดยนิตยสารฉบับนี้

มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในช่วงเดือนพฤษภาคม

ของปี พ.ศ. 2539

โดยในการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ในฉบับแรก

ของปีที่ 1 ฉบับที่ 1

HEART MAGAZINE

มีผู้แสดงแบบปก

เป็นเหล่านักแสดง

นายแบบ นักร้องวัยรุ่น

ที่กำลังเป็นที่รู้จัก

ในกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น

อยู่ในขณะนั้น

คือ คุณออย ธนา สุทธิกมล

คุณต่อ นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล

คุณโด่ง สุทธิพร นิยม

คุณเบอร์นี่ เบอร์นี่ กราทส์

และคุณอั๊ต อัษฎา พานิชกุล

โดยนิตยสารฉบับแรกนี้

มีการออกเปิดตัว

และออกวางจำหน่าย

ในรูปเล่มความหนา

ขนาด 140 หน้า

โดยมีราคา

ต่อหนึ่งฉบับ

คือ 45 บาท

(โดยในช่วงปี พ.ศ. 2539

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2543

HEART MAGAZINE

มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านราคา

เป็น 50 / 55

และ 60 บาท

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการวางจำหน่าย

นอกจากนี้

หัวนิตยสาร

ในรูปแบบ

ของฉบับแรกนี้

มีการนำมาใช้

เพียงสองฉบับ

ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยน

มาเป็นรูปแบบ

ของหัวหนังสือ

ที่นำมาบันทึก

ไว้ในบทความครั้งนี้)
สำหรับรายชื่อ

ของทีมงาน

ของทางนิตยสาร

HEART MAGAZINE

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

ในช่วงปี พ.ศ. 2539

นิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในฉบับนี้

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ดังนี้ คุณอลงกฏ สังคหะพงศ์

เป็นผู้อำนวยการ

ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา

คุณพจน์ อานนท์

เป็นบรรณาธิการบริหาร

และแฟชั่นครีเอทีฟ

คุณกนกกร ขจรสุวรรณ์

เป็นบรรณาธิการ

คุณดานนท์ ย่านตาขาว

คุณบังอร คุ้มไพรี

คุณเชาวภาค ศรีเกษม

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณวรรณ กนกกร

คุณวิชัย เหล่าพิพัฒนา

คุณสาวนีย์ เลิศสำราญ

เป็นผู้สื่อข่าว

คุณเอกภพ อันตระกูล

เป็นหัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม

คุณสันติ ขจรสุวรรณ์

คุณศุภวรรณ ขจรสุวรรณ์

เป็นฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

คุณคนธรส เที่ยงตรง

เป็นหัวหน้าฝ่ายภาพ

คุณทรงวุฒิ ศรีอำไพ

เป็นที่ปรึกษาฝ่ายภาพ

คุณธนัชญ์ ศิริพันธ์พิริยะ

เป็นที่ปรึกษาฝ่ายแฟชั่น

คุณศิริพงษ์ เอกอาวุธ

เป็นผู้ประสานงานฝ่ายแฟชั่น

คุณเบญจพร เชื้อเมฆ

คุณสายทิพย์ เกิดประดับ

เป็นฝ่ายโฆษณา

คุณมานะ เฟื่องฟูลอย

คุณนันทสิทธิ์ สารพัฒน์

เป็นฝ่ายการเงิน

คุณชัญญษนุช ขจรสุวรรณ์

คุณสันติ ขจรสุวรรณ์

เป็นฝ่ายพิสูจน์อักษร

(เป็นรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ของนิตยสาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2539

เพียงเท่านั้น

ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลง

ในด้านบก.บห.

ในช่วงฉบับที่ 46

ของเดือนกุมภาพันธ์

ในช่วงปี พ.ศ. 2543

ซึ่งคุณพจน์ อานนท์

ได้แยกตัวออกไป

HEART MAGAZINE

ก็มีคุณวิชัย เหล่าพิพัฒนา

ซึ่งก่อนหน้านี้นั้น

เคยรับหน้าที่

เป็นหัวหน้า

ของกองบรรณาธิการ

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

และมีคุณณัฐชยา เลิศสำราญ

มารับตำแหน่ง

เป็นหัวหน้า

ของกองบรรณาธิการ

เป็นการทดแทน)
สำหรับรุปแบบ

ของนิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นวัยรุ่น

ที่มีชื่อนิตยสาร

ว่า HEART MAGAZINE

ที่มีการวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2539

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2543

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

ประกอบด้วยคอลัมภ์

และข้อเขียนต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

สำหรับผุ้อ่านวัยรุ่น

ที่มีความสนใจ

ในข่าวคราว

และเรื่องราว

ของนักแสดง นักร้อง

วีเจ นายแบบ

นางแบบวัยรุ่น

รวมถึงสื่อบันเทิง

ทั้งในด้านโทรทัศน์

ภาพยนตร์ งานเพลง

มิวสิควีดีโอ หนังสือ

โดยในแต่ละฉบับนั้น

นิตยสารฉบับนี้

ก็จะมีทั้งแฟชั่นเซทปก

แฟชั่นภายในฉบับ

ให้ได้รับชมกัน

ในหลาย-หลายชุด

รวมถึงยังมีเรื่องสั้น

เรื่องสั้นแปล

นวนิยาย บทกวี

สารคดี บทสัมภาษณ์

บทวิจารณ์ภาพยนตร์

เพลง หนังสือ

รายการโทรทัศน์

มิวสิควีดีโอ

ข่าสารและเรื่องราว

รวมถึงบทสัมภาษณ์

ของบุคคลต่างๆ

ในวงการบันเทิง

คอลัมภ์การร่วมสนุก

เพื่อชิงของรางวัล

สารคดีการท่องเที่ยว

บทความจิตวิทยา

และปัญหาสุขภาพ

ดวงชะตาราศี

ตำราอาหาร การตกแต่งห้อง

ของสะสม หนังสือ

เครื่องประดับ

สินค้าน่าสนใจต่างๆ  ฯลฯ
โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

HEART MAGAZINE

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

ในกลุ่มผู้อ่าน

ของนิตยสารฉบับนี้

ดังนี้ Editor's Note

Hot Line สายด่วน

จากวันนั้นถึงวันนี้

(บทบรรณาธิการ

และการตอบจดหมาย

ของผู้อ่านทางบ้าน)

New Clips

Social Street

(ภาคคอนเสริต์

และการจัดงานต่างๆ)

ขอแจมด้วยคน

(แจกภาพดาราฟรี)

Fever Shop

(ของสะสมดารา)

ตะลุยกองถ่าย

Open Heart Now

Her Spec / His Spec

Music of Heart

D.J.Choice Vdo Line

Memory Heart

Hong Kong Star

Movie Star

ดาราญี่ปุ่น เยี่ยมเยือน

เบื้องหลังแฟชั่น

หนังน่าดู

เบื้องหลังรายการ

คนดังหลังฉาก

คนกันเอง ด้วยรักและผูกพัน

สอดแนม ยกนิ้วให้

คนดนตรี ตกเป็นข่าว

กระเทาะหน้าจอ

อารมณ์และบทเพลง

แชะ แชะ แชะ

(ข่าวสาร บทความ

และบทสัภาษณ์

เกี่ยวกับวงการบันเทิง

ทั้งของประเทศไทย

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

และเกาะฮ่องกง)

Teen Focus Hair Style

ค้นพบความงาม

สาวสวย-หนุ่มหล่อ

แบบทดสอบ

(บทความ ข่าวสาร

ทัศนคติ จิตวิทยา

สุขภาพ การออกกำลังกาย

และการใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์)

New Heart New Face

(แนะนำนักแสดง

นายแบบ นางแบบใหม่)

โลกใบโต มิติพิศวง

รู้ข้ามโลก

(รวมข่าวและเรื่องแปลก

จากประเทศต่างๆ)

ท่องไปตามใจฉัน

เที่ยวไปกินไป

โดย เจ๊ลุ้ย

(บทความ สารคดี

การท่องเที่ยว

และการแนะนำ

ร้านอาหาร สถานบันเทิง)

เมาท์แหลกแตกสนิท

ระบายรัก-แต้มฝัน

Broken Heart

(ข้อเขียนจากผู้อ่าน)

ส่องราศี-ดวงชะตา

(ทำนายดวงชะตา

ในรอบเดือน)

เยี่ยมสถาบัน

(การแนะนำ

โรงเรียนต่างๆ

ที่มีชื่อเสียง

ซึ่งมีดาราวัยรุ่น

กำลังศึกษาอยู่)
ในฐานะนิตยสาร

แนวแฟชั่น-บันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นวัยรุ่น

HEART MAGAZINE

ถือเป็นนิตยสาร

แนววัยรุ่น

อีกฉบับหนึ่ง

ในช่วงยุค 90

ที่มีคุณพจน์

อานนท์ มิ่งขวัญตา

ซึ่งในวงการบันเทิง

ในช่วงปลายยุค 80

เขาเป็นที่จดจำ

ในฐานะบรรณาธิการ

ของนิตยสารเธอกับฉัน

ในช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่าดราวัยรุ่น

ในประเทศไทย

(ในช่วงที่คุณพจน์

เป็นบรรณาธิการ

ให้กับเธอกับฉันนั้น

นิตยสารฉบับนี้

ได้รับความนิยมมาก

และถือเป็นนิตยสาร

แนวบันเทิง-วัยรุ่น

ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด

ในช่วงต้นยุค 90

โดยในช่วงต้นยุค 2000

หลังจากออกจากตำแหน่ง

บรรณาธิการบริหาร

ให้กับนิตยสารฮาร์ท

เขากลับไปรับหน้าที่

เป็นบรรณาธิการ

ให้กับเธอกับฉัน

อีกครั้งหนึ่ง)

ซึ่งนอกจากนิตยสาร

อย่าง เธอกับฉัน

ในช่วงยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

เขายังประสบความความสำเร็จ

จากการมารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการ

ให้กับนิตยสารวัยรุ่น

อีกหลายฉบับ

ไม่ว่าจะเป็นแองเจิ้ล

อานนท์ พจน์ อานนท์

รวมถึงนิตยสารฮาร์ท

ที่นำมาบันทึกไว้

ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้

ซึ่งจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ไม่ว่าจะเป็นเธอกับฉัน

อานนท์ พจน์ อานนท์

แองเจิ้ล หรือ ฮาร์ท

นิตยสารวัยรุ่นเหล่านี้

ล้วนแต่มีความโดดเด่น

ในด้านของแฟชั่น

ที่มีความสดใส

ในแบบวัยรุ่น

แต่ดูแปลกใหม่

จากการถ่ายภาพ

โดยช่างภาพมืออาชีพ

และฝ่ายแฟชั่น

ที่มีความโดดเด่น

(โดยนิตยสารวัยรุ่น

ในช่วงต้นยุค 90

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

ภาพแฟชั่นต่างๆ

ของนิตยสาร

ไม่ว่าจะเป็นเธอกับฉัน

เดอะบอย แองเจิ้ล

ท๊อป ทีน ฯลฯ

มักจะให้ความรู้สึก

ในแบบบริสุทธิ์

แต่มีความเย้ายวน

ที่ดูไร้เดียงสา

เเทรกอยู่ในภาพ

ของการถ่ายแฟชั่นเสมอ

ซึ่งในความรู้สึก

ของผู้เขียนบลอก

ความไร้เดียงสา

แต่ดูเย้ายวนเล็กๆนี้

ดูจะให้ความรู้สึก

ที่มีความพิเศษ

มีความสวยงาม

และดูน่าจดจำ)

ซึ่งจากลักษณะ

ในรุปแบบเฉพาะนี้

รวมถึงการมีหน้าปก

การจัดรุปเล่ม

ที่มีความสวยงาม

และบทความ

บทสัมภาษณ์

ข้อเขียนต่างๆ

ที่อ่านง่าย

ให้ความเพลิดเพลิน

ก็ทำให้นิตยสารฉบับนี้

ถือเป็นนิตยสารวัยรุ่น

อีกฉบับหนึ่ง

ของคุณพจน์ อานนท์

ที่ทำรูปเล่ม แฟชั่น

ออกมาได้สวยงาม

ไม่แพ้นิตยสารวัยรุ่น

อย่าง เธอกับฉัน

อานนท์ พจน์ อานนท์

รวมถึง แองเจิ้ล

ซึ่งล้วนมีความโดดเด่น

จากแฟชั่นและรุปเล่ม

ที่มีความสวยงาม

และมีความโดดเด่น

ในช่วงต้นยุค 90

ซึ่งล้วนเป็นนิตยสาร

แนวแฟชั่น-บันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ที่เขาเคยรับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

มาก่อนหน้านี้
โดยนอกจากรูปเล่ม

และคอลัมภ์ต่างๆ

รวมถึงภาพแฟชั่น

ที่มีความสวยงาม

ที่ถือเป็นภาพรวม

ของทางนิตยสาร

HEART MAGAZINE

ยังเป็นที่จดจำ

ในช่วงกลางยุค 90

จากการเริ่มต้น

การจัดงาน

ในด้านการประกวด

His & Her by Heart

ที่ถือเป็นการประกวด

เพื่อเป็นการเฟ้นหา

หนุ่มสาวหน้าใหม่

เข้าสุ่วงการแฟชั่น

และวงการบันเทิง

ซึ่งจากการจัดงาน

การประกวด

เป็นครั้งแรก

เพื่อเป็นการเปิดตัว

และโปรโมท

นิตยสารฉบับแรก

ในช่วงปี พ.ศ. 2539

รวมถึงการจัดงาน

การประกวด

ในครั้งที่สอง

เพื่อเป็นการฉลอง

ครบรอบหนึ่งปี

ของทางนิตยสาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2540

HEART MAGAZINE

ก็มีผู้ได้รับตำแหน่ง

His & Her by Heart

จากทั้งสองปี

ในความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ดังรายชื่อต่อไปนี้

คุณเก่ง เอกพงษ์ สุระพันธ์พงษ์

คุณขวัญ อัจฉรา เคริกส์

คุณกิ๊ก ขวัญชิต อยู่บุญ

คุณทันย่า ทันย่า กรีน

คุณอาร์ท อลงกรณ์ ธีระวัฒน์เดชา

คุณทราย กรรณิการ์ วนะเกียรติสกุล

คุณเอิร์ท พิทพัส จินดา

คุณแนน วศุรตา ลีโนทัย

คุณปาน ธวัชชัย มากเจริญชัย

คุณโจ อภิรักษ์ วิลาวัลย์

คุณอาร์ท ชาศินี โคมกระจ่าง

ซึ่งหลังจากได้รับตำแหน่ง

จากการประกวด

ที่มีการจัดขึ้น

ทั้งสองครั้งแล้ว

หนุ่มสาวหน้าใหม่กลุ่มนี้

ก็จะมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

และบทสัมภาษณ์

ลงในนิตยสาร

รวมถึงได้รับการสนับสนุน

จากบรรณาธิการ

และกองบรรณาธิการ

ของทางนิตยสาร

ในการก้าวไปทำงาน

ในสาขาอื่น-อื่น

ของวงการบันเทิง


ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการเปิดตัว

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2539

HEART MAGAZINE

ได้มีการปรับเปลี่ยน

ในหลาย-หลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นราคา

เนื้อหาและรูปแบบ

หัวนิตยสาร

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ในช่วงตลอดระยะเวลา

ที่มีการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

โดยในฐานะนิตยสาร

นิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในชื่อ ฮาร์ท

ก็ยุติการสร้างสรรค์

และการวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2543

โดยนิตยสารฮาร์ท

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

คือนิตยสารฮาร์ท

ในฉบับที่ 49

ของเดือนพฤษภาคม

ในปี พ.ศ. 2543

ซึ่งมีผู้แสดงแบบปก

คือ คุณหลุยส์

หลุยส์ สก๊อต

และคุณเจมส์

เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์

นักร้อง นักแสดง

นายแบบวัยรุ่น

ที่กำลังได้รับความนิยม

ในวงการบันเทิง

ในขณะนั้น

โดยนิตยสารฮาร์ท

ในฉบับนี้นั้น

มีราคาต่อปก

คือ 60 บาท

(เป็นนิตยสาร

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

มีหลงเหลือ

และเก็บไว้

เพียงเท่านั้น

ซึ่งอาจจะไม่ใช่

ฉบับสุดท้าย

ของทางนิตยสาร

โดยในการจัดทำ

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เนื่องจากทางนิตยสาร

มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านหัวหนังสือ

หลายครั้ง

ทำให้เพื่อความสวยงาม

และความกลมกลืน

ของบทความ

และหน้าบลอก

ผู้เขียนเอง

จึงตัดสินใจ

ที่จะแบ่งบทความ

ออกเป็น 2 ส่วน

โดยในอีกบทความ

ก็จะมีปกนิตยสาร

ในอีกหัวหนึ่ง

ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

ที่มีความแตกต่าง

จากหัวนิตยสาร

ที่นำมาบันทึกไว้

ในบทความครั้งนี้)Always On My Mind - Eisaku Yoshida

Always On My Mind - Eisaku Yoshida
อ่านเรื่องราวของเขาได้ในหัวข้อ 90 Japan Actor

From Me To You


บลอกนี้เกิดจากความรู้สึก

ที่อยากจะบันทึก

ประสบการ์ณ

และความทรงจำ

ในช่วงเวลาวัยเด็ก

ผ่านเส้นทาง

ผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

ผู้เกี่ยวข้องกับศิลปะบันเทิง

ในวงการบันเทิง

ในช่วงยุค 70-90

ก่อนการมาถึง

ของอินเตอร์เนต

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนได้รวบรวม

จากความทรงจำ

และค้นเรื่องราว

และรูปภาพ

นำมารวบรวม

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความให้เกียรติ

ผู้ให้ความบันเทิงเหล่านั้น

ในด้านที่สวยงาม

โดยหากท่านใด

ต้องการจะแก้ไข

หรือแนะนำข้อมูลต่างๆ

กรุณาฝากข้อความไว้

ทางอีเมล์ แอดเดรส

ทุกสิ่งจะได้รับการแก้ไข

ตามความต้องการ

ของทุกท่าน

และขอความกรุณา

ผู้อ่านทุกๆท่าน

ที่นำข้อมูลและภาพ

ในบลอกไปใช้

ขอให้ใช้ด้วยความสร้างสรรค์

มิใช่เพื่อการค้า ธุรกิจ

หรือทำการล่วงเกินผู้นั้น

ด้วยข้อความหรือข้อมูล

ในด้านลบต่างๆ

ให้สมกับเจตนารมณ์

ของผู้เขียนบลอก

ที่จัดทำบลอกขึ้นมา

ด้วยความตั้งใจ

ที่จะมอบความทรงจำ

ที่สวยงามในวันเก่า

ให้กับผู้อ่านมากมาย

ผ่านการจัดทำบลอกนี้

ผู้เขียนบลอก

หวังว่าท่านผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ได้ร่วมย้อนวันเวลา

กลับไปในวัน-คืนเก่าๆ

ผ่านเรื่องราว

และรูปภาพต่างๆ

ในบลอกแห่งนี้

อย่างมีความสุข

Always On My Mind - Ekin Cheng

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

จอนนี่ แอนโฟเน่ - ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ (1990)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
hello magazine (1985-1989)

Mr Private Eye / City Hunter (1987)

กิฟท์ แมกกาซีน (1981-1992)

ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

Always On My Mind

Always On My Mind
แอน สุธิดา ทอมป์สัน

MY FAVORITE CM / GLICO ALMOND (1992)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

CLASSIC CM / WWW.OLDTHAITV.COM

ละครเก่าในความทรงจำ - ไก่นา (2002)

SABOTEN NO HANA / TULIP

my favorite thai teen idol

นิด อรพรรณ พานทอง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของ

บริษัทโพลีพลัส

ที่ผลิตรายการต่างต่าง

และละครโทรทัศน์ในวันนี้

ในความทรงจำของหลายคน

เธอคือนางเอกขวัญใจวัยรุ่น

ที่สร้างกระเเสให้วัยรุ่นในช่วงยุค80

ต่างพากันไว้ผมหน้าม้า

ผุกโบว์น่ารัก แต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่น

รัดผมหางม้าเอียงไปข้างหนึ่ง

เขียนตัวหนังสือลายมือกุ้กกิ้ก

และอยากจะมีฟันกระต่าย

น่ารักน่ารักแบบเธอกันบ้าง

คุณนิด อรพรรณ พานทอง

ด่งดังอย่างมากจากภาพยนต์วัยรุ่น

โดยเฉพาะเมื่อประกบกับวงดนตรี

ขวัญใจวัยรุ่นยุค 80

อย่าง วงแมคอินทอช

ใน วันวานยังหวานอยู่

และ วันนี้ยังมีเธอ

รวมถึงอีกหลายเรื่องในช่วงยุค80

ไม่ว่าจะเป็นสวัสดีความรัก

ป.ล.ผมรักคุณ แกงค์ไอติม

เรารักกันนะที่ปักกิ่ง พิศวาส

รักเล่นเล่นไม่เห็นเป็นไร

โดยเธอเป็นนางแบบวัยรุ่น

ซึ่งมีจดหมายเรียกร้องจากผู้อ่าน

ซึ่งเป็นแฟนแแฟนของเธอ

ให้มาถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารวัยรุ่น

มากที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุค 80

โดยสิ่งที่ยืนยัน อรพรรณฟีเวอร์

ในยุคนั้นได้อย่างดี

คือเธอคือนางแบบคนแรกบนแผ่นปก

ของสองนิตยสารวัยรุ่น

ที่เป็นตำนานของวัยรุ่นยุค80

คือ เธอกับฉัน และ วัยหวาน

และเมื่อเธอก้าวเข้าสู่วงการละคร

ในช่วงยุค 90 เป็นต้นมา

ก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน

จากละคร แม่ปูเปรี้ยว ตะวันชิงพลบ

เศรษฐีตีนเปล่า คู่ชื่นชุลมุน

เรือใบไม้ แก้วกลางดง

ชีวิตเปื้อนฝุ่น มัตติกา

ซึ่งเธอถือเป็นแบบอย่างของเยาวชน

จากการเป็นพิธีกรในรายการเด้ก

เล้กพริกขี้หนู ทางช่อง 7

อีกทั้งเธอสามารถเอนทร้านซ์

ติดคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม้จะมีงานมากมายเพียงใด

นอกจากนี้ยังมีอัลบั้มเพลง

ชุด ตัวนิด...นิด กับบริษัทแกรมมี่

ที่ใครหลายคนยังคงจำเพลง

โดน เพลงแรกของอัลบั้มนี้ได้ดี

หลังห่างจากวงการบันเทิง

ในช่วงที่เธอสมรส

และมีลุกลุกที่น่ารัก

คุณนิด อรพรรณกลับมาอีกครั้ง

กับบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่ใช้ชื่อว่า โพลีพลัส

ซึ่งมีรายการสุดฮิตหลายรายการ

ไม่ว่าจะเป็นดาวกระจาย

ศึก12ราศรี สมาคมชมดาว

ตลาดสดสนามเป้า

ราตรีสโมสร วันวานยังหวานอยู่

และรายการวีไอพี

รวมไปถึงการผลิตละครโทรทัศน์

ที่มีผลงานเป็นที่นิยมตลอดมา

โดยเริ่มต้นจาก รักแท้แค่ขอบฟ้า

จนมาถึงหลายหลายเรื่องในปัจจุบัน

เช่น แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา

แรมพิศวาส พระจันทร์ลายพยัคฆ์

เธอกับเขาและรักของเรา

นอกจากนี้ยังออกนิตยสารรายปักษ์

เกี่ยวกับวงการบันเทิงในชื่อoops!

ทำให้บริษัทโพลีพลัสในวันนี้

เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ที่เติบโตเร็วที่สุดในวงการบันเทิง

Always On My Mind / Katsuhide Uekusa

Always On My Mind / Katsuhide Uekusa
(อ่านเรื่องราวของเขาได้ในหัวข้อ 80 japan male idol)

shonentai - private life (1987)

ธรณีนี่นี้ใครครอง (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท No Problem

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

และ ธิติมา สังขพิทักษ์

เสนอละครโทรทัศน์

แนว Romantic Comedy

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

ซึ่งนำแสดงโดย แอนดริว เกร็กสัน

และ ปิยธิดา วรมุสิก

ร่วมด้วย จุรี โอศิริ

อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

วิยะดา อุมารินทร์

เวนย์ ฟอลโคเนอร์

พาเมล่า เบาว์เด้น

จตุรงค์ โกลิมาศ

และ อาภรณ์ บุญเสนอ

โดยละครโทรทัศน์

เรื่อง ธรณีนี่นี้ใครครอง

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กาญจนา นาคนันท์

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรการ

กำกับการแสดง

โดย ยิ่งยศ ปัญญา

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกคืนวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20:30 น.

โดยเริ่มต้นแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในเดือน มิถุนายน

ปี พ.ศ. 2541

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่สนใจเรื่องราว

และรูปภาพต่างๆ

จากละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สามารถติดตามอ่านได้

ในหัวข้อ 90 Thai Drama Ch.3

ยากยิ่งนัก / เรนโบว์ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
M MAGAZINE (1990-1992)

พิสัย ศะศิสมิต - โฆษณายาสีฟันใกล้ชิด

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต (หนุ่มแพรว1988)

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต-หนุ่มแพรว 1988

หากจะกล่าวถึง

นายแบบในยุค 80

ที่มีรอยยิ้มกว้าง สดใส

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ก็คงจะเป็นใครไม่ได้

นอกจากคุณป๊อบ

พิสัย ศะศิสมิต

เจ้าของตำแหน่งหนุ่มแพรว

ประจำปี พ.ศ 2531 คนนี้

โดย พิสัย ศะศิสมิต

คือ ชื่อและนามสกุลจริง

เขามีชื่อเล่นว่า ป๊อบ

เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2510

หนัก 63 กิโลกรัม

สูง 175 เซนติเมตร

ศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขณะที่ก้าวเข้าวงการบันเทิง

(ข้อมูลในปี พ.ศ. 2532 เท่านั้น)

คุณป๊อบเข้าสู่วงการแฟชั่น

จากการประกวดหนุ่มสาวแพรว

ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2531

จากแรงยุของเพื่อนเพื่อน

ให้เขาลองเข้าประกวดดู

ซึ่งในประกวดครั้งแรกของเขาครั้งนี้

คุณป๊อบสามารถคว้าตำแหน่งหนุ่มแพรว

จากการลงคะเเนนของคณะกรรมการ

และได้รับรางวัลนายแบบยอดนิยม

จากการโหวตของผู้ชม

มาได้ทั้งสองรางวัล

โดยในวันนั้นเขามีคุณแม่

และคุณป้าไปร่วมเชียร์

เป็นกำลังใจในการประกวดด้วย

โดยการที่เขาชนะเลิศ

ในการประกวดครั้งนี้

น่าจะมาจากรอยยิ้ม

และความเป็นธรรมชาติ

ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีบนเวที

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด

เขามีงานถ่ายแบบมากมาย

โดยเริ่มจากนิตยสาร

ในเครือแพรว

อย่างแพรว แพรวสุดสัปดาห์

ก่อนจะเริ่มถ่ายแบบ

ให้กับนิตยสารอื่นอื่น

และมีผลงานการถ่ายแบบ

เดินแบบ โฆษณา

ฝากไว้มากมาย

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงยุค 90 ที่ผ่านมา

My Favorite Thai Actress

My Favorite Thai Actress
แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช

ปริศนา (1987)

ภาพสวยสวยจากวันวาร...

ภาพสวยสวยจากวันวาร...
รัฐ จำเดิมเผด็จศึก - แพรวฉบับพิเศษ 1986

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

ALWAYS ON MY MIND / LEON LAI

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

my favorite thai drama - ตามรักคืนใจ

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

post to the past (70-90 tape / cd)

post to the past (70-90 tape / cd)
This Old Guitar / Phusming Nosavan (1985)

post to the past (70-90 magazine)

post to the past (70-90 magazine)
นิตยสารมรกต (1985-1996)

post to the past (70-90 sport guy)

post to the past (70-90 sport guy)
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

post to the past (70-90 actress)

post to the past (70-90 actress)
แหม่ม จินตหรา สุขพัฒน์

post to the past (70-90 actor)

post to  the past (70-90 actor)
เล็ก ศรัณย์ สาครสิน

post to the past (70-90 tv drama)

post to the past (70-90 tv drama)
แต่งกับงาน (1998)

post to the past (70-90 movie)

post to the past (70-90 movie)
พ่อจอมยวนแม่จอมยุ่ง (1986)

post to the past (70-90 singer)

post to the past (70-90 singer)
เบิร์ด กุลพงศ์ บุนนาค

post to the past (70-90 asian star)

post to the past (70-90 asian star)
Yuki Saito

post to the past (70-90 asian star)

post to the past (70-90 asian star)
Kazukiyo Nishikiori / Shonentai

post to the past (70-90 model)

post to the past (70-90 model)
เปิ้น สปัน เสลาคุณ

post to the past (70-90 model)

post to the past (70-90 model)
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

post to the past (70-90 teen idol)

post to the past (70-90 teen idol)
เอ อริชัย อรัญนารถ