นิตยสารทราย (1988-1993)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ที่ออกวางจำหน่าย

ในประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารมากมาย

ที่มีความหลากหลาย

ทั้งในรูปแบบ

ประเภทรายสัปดาห์

รายปักษ์ รายเดือน

ที่เริ่มต้นการก่อตั้ง

และออกวางจำหน่าย

สู่สายตาผู้อ่าน

ให้ได้ติดตาม

และซื้อหา

ตามแต่รสนิยม

และความชื่นชอบ

ของผู้อ่านท่านนั้นๆ

ซึ่งในจำนวน

ของนิตยสารต่างๆ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในแต่ละยุคสมัยนั้น

ก็มีนิตยสารมากมาย

ที่มีการยุติการผลิต

และห่างหายไป

จากแผงหนังสือ

ด้วยเหตุผล

และปัจจัยต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

และแตกต่างกันไป

โดยนิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในชื่อว่า ทราย

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

แนววัยรุ่น

อีกหนึ่งฉบับ

ที่เปิดตัวขึ้น

ในช่วงปลายยุค 80

ที่ได้ห่างหายไป

และยังคงเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อผิดพลาด

ในด้านรายละเอียด

หรือมีข้อมูลต่างๆ

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น

ในฉบับนี้

นิตยสารทราย

เป็นนิตยสาร

แนวแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ของบริษัท

ตะวันออกสื่อสาร

(ประเทศไทย) จำกัด

(ในช่วงปีแรกนั้น

ในหน้าสารบัญ

ของทางนิตยสาร

ระบุว่านิตยสาร

เป็นการผลิต

โดยสำนักพิมพ์ดวงดาว

ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยน

ในช่วงปีต่อ-ต่อมา)

ที่มีการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

(ออกวางจำหน่าย

ในทุกวันที่ 1

และวันที่ 16

ของแต่ละเดือน)

โดยนิตยสารทราย

ในฉบับแรกนั้น

มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในช่วงปักษ์แรก

ของเดือนกันยายน

ปี พ.ศ. 2531

โดยในการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ในฉบับแรก

ของปีที่ 1 ฉบับที่ 1

นิตยสารทราย

มีนางแบบคนแรก

บนแผ่นปก

คือคุณมาช่า วัฒนพานิช

นักแสดง นางแบบ

ที่กำลังโด่งดัง

อยู่ในขณะนั้น

โดยนิตยสารทราย

ในฉบับแรกนี้

มีราคา 25 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

(โดยในช่วงปี พ.ศ. 2531

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2536

ที่มีการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ออกมาวางจำหน่ายนั้น

นิตยสารทราย

มีการปรับราคา

เป็น 30 บาท

และ 40 บาท

ในแต่ละช่วงเวลา

จากการปรับปรุง

ในด้านของกระดาษ

ที่ใช้ในการจัดพิมพ์)


สำหรับรายชื่อ

ของทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ในชื่อ ทราย

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในฉบับแรก

ซึ่งเป็นช่วงยุคก่อตั้ง

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

นิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในฉบับนี้

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับการผลิต

ดังนี้ คุณสยุมพร บุตรนา

เป็นเจ้าของ

บรรณาธิการบริหาร

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

คุณสันติ เศวตวิมล

คุณศุภักษร

คุณพล พลูหลวง

เป็นที่ปรึกษา

คุณสุปราณี ศิริอัฐ

คุณกิตสะรา ภูศักดิ์รังสฤษฎ์

คุณกรองแก้ว

คุณเครือวัลย์ บุตรนา

คุณปิยนุช รัตนมังคลานนท์

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณพันธ์ศักดิ์ บุตรนา

เป็นฝ่ายศิลปกรรม

คุณศิริพร จงศิริ

เป็นฝ่ายประสานงาน

การถ่ายภาพแฟชั่น

(เป็นรายชื่อทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสารทราย

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

ในปี พ.ศ. 2531

เพียงเท่านั้น

โดยในช่วงเวลาต่อมา

นิตยสารฉบับนี้

ก็มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

นอกจากนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2536

ก็ได้มีการปรับเปลี่ยน

ในตำแหน่งหลัก

คือบรรณาธิการบริหาร

โดยจากหน้าสารบัญ

ของนิตยสารทราย

ในช่วงปี พ.ศ. 2536

คุณสยุมพร บุตรนา

เลื่อนขึ้นไปรับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการอำนวยการ

และคุณกิ่งฟ้า เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ก้าวเข้ามารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

ของทางนิตยสารแทน)

สำหรับรุปแบบ

ของนิตยสาร

แฟชั่นและบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นวัยรุ่น

ที่มีชื่อว่า ทราย

ที่มีการวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2536

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

ประกอบด้วยคอลัมภ์

และข้อเขียนต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

สำหรับผุ้อ่าน

ที่มีความสนใจ

แตกต่างกันไป

โดยในแต่ละฉบับ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่ายนั้น

นิตยสารฉบับนี้

ก็จะมีทั้งแฟชั่นเซทปก

แฟชั่นภายในฉบับ

เรื่องสั้น นวนิยาย

บทกวี สารคดี

บทสัมภาษณ์

บทวิจารณ์

และการแนะนำ

ผลงานภาพยนตร์

เพลง หนังสือ

บทความ บทสัมภาษณ์

ดารา นักร้อง

ทั้งไทยและเทศ

คอลัมภ์การร่วมสนุก

ในการตอบปัญหา

และการประกวด

ในด้านข้อเขียน

เพื่อชิงของรางวัล

จากผู้สนับสนุน

ของทางนิตยสาร

และกองบรรณาธิการ

สารคดีการท่องเที่ยว

บทความจิตวิทยา

คอลัมภ์ตอบจดหมาย

ตอบปัญหาชีวิต

ดวงชะตาราศี

ตำราอาหาร การตกแต่งห้อง

ของสะสมต่างๆ  ฯลฯ


โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

ถึงในปี พ.ศ. 2536

นิตยสารทราย

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

ในกลุ่มผู้อ่าน

ของนิตยสารฉบับนี้

ดังนี้ คุยกับบก.

สังคมทราย

แซวกะบก. แฟนคลับ

(บทบรรณาธิการ

และการตอบจดหมาย

ของผู้อ่านทางบ้าน)

พยากรณ์ชีวิต

โดย พล พลูหลวง

ดวงดาวลิขิตรัก

(ทำนายชะตาราศี

และตอบปัญหาชีวิต

จากวันเดือนปีเกิด)

ซุบซิบดารา

สังคมดาวเด่น

20 คำถาม

เจาะลึกเบื้องหน้า

โลกใบเล็ก

จับดาวดวงใหม่มาใส่ฟ้า

ดาราฮอลลีวุ๊ด แอ็กชั่น

ภาพข่าวบันเทิง

บอกต่อมา

และบอกต่อไป

(บทความ รูปภาพ

บทสัมภาษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับวงการบันเทิง)

หนังดี-วีดีโอเด่น

เพลงน่าฟัง

หนังสือน่าอ่าน

(คอลัมภ์แนะนำ

ดนตรี ละครโทรทัศน์

ภาพยนตร์ หนังสือใหม่)

คนโฆษณา

(สัมภาษณ์นายแบบ

และนางแบบ

จากโฆษณาฮิต)

อ่านดี-ดีมีรางวัล

(ร่วมตอบปัญหา

เพื่อชิงรางวัล)

บอกกล่าวเล่าขาน

คนละความเห็นเดียวกัน

(ทัศนคติและความคิดเห็น

ของคนดังและผู้อ่าน

เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ)

ดาวสถาบัน วัยรุ่นคนเด่น

คนเก่งวันนี้ วัยรุ่นแต่งตัว

(บทสัมภาษณ์วัยรุ่น

ที่มีความโดดเด่น)

สุขสันต์วันเกิด

(คอลัมภ์ลงคำอวยพร

จากผู้อ่านทางบ้าน)

ภาพแทนใจ

(การประกวดวาดภาพ)

เรื่องจากวัยรุ่น กระปุกเก็บฝัน

เรื่องจากประสบการณ์

ที่พักใจ ขำขัน

ครั้งหนึ่งของชีวิต

กวีกับความรัก เมาท์ค่ะ

รักและคิดถึง กลอนแปด

ถนนนักเขียน เก็บมาเล่า

หนึ่งเสี้ยวดวงใจ

สังคมนักเขียน

วันพักผ่อน ร้อยอารมณ์ฝัน

ภาพกวี โม้กันแหลก

สายฝันพันกัน ณ ขอบฟ้าไกล

(บทกวี เรื่องสั้น บทความ

จากผู้อ่านทางบ้าน)

Teenage Collection

(บทความการแต่งบ้าน)

อาเดียวไขปัญหา

(ตอบปัญหาชีวิต)

จิตวิทยาวัยรุ่น เสน่ห์วัยรุ่น

บททดสอบบุคลิกภาพ

วันว่างเวลาเหงา

บุคลิกภาพ หัวใจใส่ขวดโหล

(บทความจิตวิทยา

และการพัฒนาตนเอง)

โลกหรรษา

กินเที่ยว-เลี้ยวไป

ท่องไปในโลกกว้าง

(สารคดีการท่องเที่ยว)

เที่ยวไปกับแฟชั่น

(เบื้องหลังแฟชั่นประจำฉบับ)

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2536

นิตยสารวัยรุ่น

ในชื่อ ทราย

ที่นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ของบลอกครั้งนี้

ถือเป็นนิตยสารวัยรุ่น

ในช่วงปลายยุค 80

อีกฉบับหนึ่ง

ที่มีความน่าสนใจ

และเป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านหลายท่าน

โดยในช่วงเริ่มต้น

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารทราย

ก่อนจะวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

นิตยสารทราย

เคยเป็นที่จดจำ

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

ในฐานะ

มินิแม็กกาซีน

นิตยสารวัยรุ่น

ฉบับพิเศษ

ที่มีการวางจำหน่าย

ในรุปแบบรายสะดวก

จากการเป็นนิตยสาร

ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์

จากทางทีมงาน

ของนิตยสารเธอกับฉัน

ซึ่งหลังการแยกตัว

ออกมาสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับใหม่

ของคุณสยุมพร บุตรนา

อดีตบรรณาธิการ

ของนิตยสารเธอกับฉัน

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

ก็ทำให้ชื่อ

ของนิตยสารทราย

ที่เคยเป็นนิตยสาร

ฉบับพิเศษ

ได้ถุกนำมาใช้

และนำมาเปิดตัว

เพื่อวางจำหน่าย

อีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งในระยะเเรก

ของการจัดพิมพ์

นิตยสารทราย

ในช่วงเเรกๆนั้น

ก็ได้รับการเปรียบเทียบ

กับนิตยสารเธอกับฉัน

จากการเป็นนิตยสาร

สำหรับวัยรุ่น

ที่มีขนาดรูปเล่ม

รุปแบบนิตยสาร

และหัวหนังสือ

รวมถึงกลุ่มผู้อ่าน

ที่มีความคล้ายคลึงกัน

(จากการแยกตัว

มาทำนิตยสารใหม่

ของบรรณาธิการเดิม)

ซึ่งจากการปรับเปลี่ยน

ในด้านหัวหนังสือ

มาเป็นแบบใหม่

ที่ดูเรียบง่าย

แต่ทันสมัยมากขึ้น

ในช่วงปี พ.ศ. 2532

รวมถึงมีการนำเสนอ

ภาพรวมของนิตยสาร

ในรูปแบบใหม่

ที่เน้นในงานข้อเขียน

ประเภทเรื่องสั้น

นิยาย บทกวี

และการเปิดรับ

งานข้อเขียน

จากทางบ้าน

สำหรับกลุ่มผู้อ่าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

ที่มีความสนใจ

ในด้านการอ่าน

และงานเขียน

ก็ทำให้นิตยสาร

แนววัยรุ่นฉบับนี้

มีความโดดเด่น

จากการค้นพบ

แนวทางใหม่

ที่เป็นรูปแบบเฉพาะ

ของทางนิตยสาร

ซึ่งมีความแตกต่าง

จากนิตยสารวัยรุ่น

ในฉบับอื่นๆ

ในช่วงเวลานั้น

ที่เน้นในการนำเสนอ

ภาพแฟชั่น บทสัมภาษณ์

ของนักแสดง นักร้อง

นายแบบ นางแบบวัยรุ่น

ซึ่งกำลังเป็นกระแส

ที่ได้รับความนิยม

ในวงการบันเทิง


ซึ่งจากการเป็นนิตยสาร

ที่มีกลุ่มแฟน-แฟน

ซึ่งเป็นเหล่าวัยรุ่น

ที่มีความชื่นชอบ

ในด้านการอ่าน

และการเขียน

เรื่องสั้น นิยาย

และบทกวี

ให้การสนับสนุน

รวมถึงมีเสียงเรียกร้อง

จากผู้อ่านทางบ้าน

ที่อยากให้เพิ่มเติม

บทความ บทสัมภาษณ์

เกี่ยวกับนักแสดง

และนักร้อง

จากต่างชาติ

ก็ทำให้ในช่วงปี พ.ศ. 2536

ที่ผ่านมานั้น

นิตยสารทราย

ก็ได้มีการเปิดตัว

นิตยสารหลายฉบับ

ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกัน

ออกมาวางจำหน่าย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารทราย

ในรูปแบบพิเศษ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในช่วงเวลานั้น

มีดังนี้ ทราย

New Kids

Super Teen

(นิตยสารรายเดือน

ในรูปแบบ

มินิแม็กกาซีน

ที่นำเสนอข่าวสาร

ของนักแสดง

และนักร้อง

จากฝั่งตะวันตก

โดยมีราคาปก

คือ 45 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ)

ทราย นิปปอน สตาร์

(นิตยสารายเดือน

ที่เป็นการรวบรวม

ข่าวสารและเรื่องราว

ของดาราญี่ปุ่นนั้น

มีการวางจำหน่าย

ในรุปแบบ

มินิเเม็กกาซีน

ที่มีราคา 45 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ)

ซึ่งนอกจากนิตยสาร

ทั้งสองฉบับ

ที่ใช้หัวหนังสือ

ว่าทรายนี้

ทางสำนักพิมพ์

ซึ่งมีการผลิต

นิตยสารทราย

ทั้งสามฉบับ

ยังมีการเปิดตัว

นิตยสารใหม่

ในชื่อ เฟรนด์

อัลบั้มรวมภาพ

ดารา นักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ในชื่อ ทราย

นิปปอน สตาร์ สเปเชียล

หนังสือรวมเรื่องสั้น

นิยายและบทกวี

หลาย-หลายเล่ม

ออกมาวางจำหน่าย

สำหรับกลุ่มผู้อ่าน

ของนิตยสารทราย

อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงต้นยุค 90

ที่ผ่านมา


ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการเปิดตัว

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2531

นิตยสารทราย

ได้มีการปรับเปลี่ยน

ในหลาย-หลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นราคา

รูปเล่ม หัวนิตยสาร

เนื้อหาและรูปแบบ

ในช่วงตลอดระยะเวลา

ที่มีการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ออกมางาจำหน่าย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในชื่อ ทราย

ได้มีการยุติ

การสร้างสรรค์

และการวางจำหน่าย

ไปในช่วงปี พ.ศ. 2536

โดยนิตยสารทราย

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

คือนิตยสารทราย

ในฉบับที่ 127

ประจำปักษ์หลัง

ของเดือนธันวาคม

ปี พ.ศ. 2536

ซึ่งมีผู้แสดงแบบปก

คือ คุณโจ๊ก

กสิณสุข โมระกรานต์

และคุณปิงปอง

สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ

นักแสดงวัยรุ่น

จากผลงาน

ภาพยนตร์วัยรุ่น

เรื่อง มอร์แกน

(99 ครึ่งก็ถึงได้)

มาเป็นผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

โดยนิตยสารทราย

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

มีเก็บไว้นี้

มีราคาต่อปก

คือ 40 บาท

(เป็นนิตยสารทราย

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

มีหลงเหลือ

และยังคงเก็บไว้

เพียงเท่านั้น

ซึ่งอาจจะไม่ใช่

ฉบับสุดท้าย

ของนิตยสารทราย

ในการจัดพิมพ์

โดยในการจัดทำ

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เพื่อความสวยงาม

ของหน้าบลอก

ผู้เขียนจึงเลือก

ที่จะบันทึก

เฉพาะภาพปก

ของทางนิตยสาร

ที่มีการใช้

หัวหนังสือ

ในแบบที่ 2

ถึงแบบที่ 4

ของทางนิตยสาร

ซึ่งมีความคล้ายคลึง

และดูกลมกลืนกัน

เพียงเท่านั้น

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อผิดพลาด

หรือมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)
รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)