รักเดียวของเจนจิรา (1996)

เพราะมีเธอ...ในโลกใบนี้
ในปี พ.ศ. 2539

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

และบริษัท Remind Production

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

The Ministry of Information

Motion Picture Enterprise

The Union of Myanmar

เสนอละครโทรทัศน์

แนว ชีวิต / โรแมนติก

เรื่อง รักเดียวของเจนจิรา

โดยเป็นการสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์

จากบทประพันธ์

โดย นิดา

ที่เป็นการดัดแปลง

จากนวนิยายอมตะ

เรื่อง Jane Eyre

ของ Charlotte Bronte

โดยนำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย ยิ่งยศ ปัญญา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง

โดย สุกัญญา นาคสนธิ์

ผู้ช่วยธุรกิจกองถ่าย

โดย ธิติมา สังขพิทักษ์

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

โดย บริษัท เออร์ซ่า

เมเจอร์ จำกัด

ดูแลการผลิต

และอำนวยการผลิต

โดย พลรักษ์ โอชกะ

และ ชูศักดิ์ ยศวิริยะพาณิชย์

ดนตรีประกอบและเพลงบรรเลง

ประกอบละครโทรทัศน์

โดย กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์

เพลง เพราะมีเธอ (ในโลกใบนี้)

ประพันธ์คำร้อง

โดย เกษสิริรักษ์ นิตยสุทธิ์

ประพันธ์ทำนอง

โดย พลรักษ์ โอชกะ

เรียบเรียงดนตรี

โดย ชัชวาล ปุกหุต

ขับร้องโดย เทพิน เลี่ยมอยู่

เพลง จะรักใครได้อีก

ประพันธ์คำร้อง

โดย เกษสิริรักษ์ นิตยสุทธิ์

ประพันธ์ทำนอง

และเรียบเรียงดนตรี

โดย พลรักษ์ โอชกะ

ขับร้องโดย สุเมธ องอาจ

เพลง อยากให้เธอรู้

ประพันธ์คำร้อง ทำนอง

เรียบเรียงดนตรี ขับร้อง

โดย ธัญญลักษณ์ อภินาคพงศ์

เพลง แค่มีเธอคนเดียว

ประพันธ์คำร้อง

โดย กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์

ประพันธ์ทำนอง

และเรียบเรียงดนตรี

โดย พลรักษ์ โอชกะ

ขับร้องโดย เทพิน เลี่ยมอยู่

ร้องประสาน

โดย สุกานดา ศิริธนาภิรมย์

ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักเดียวของเจนจิรา

มีการแพร่ภาพ

เป็นครั้งแรก

เวลา 20.30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงปี พ.ศ. 2539

(โดยมีการเริ่มต้น

การออกอากาศ

ในตอนแรก

ในช่วงเดือนมีนาคม

ของปี พ.ศ. 2539)


ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักเดียวของเจนจิรา

ฉบับการสร้าง

ในปี พ.ศ. 2539

นำแสดงโดย วิลลี่ แมคอินทอช

รับบท จ้าวรังสิมันตุ์

ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

รับบท เจนจิรา

และขอแนะนำ

วิศิษฏ์ คาร์

รับบท นพ

ดุสิตา อนุชิตชาญชัย

รับบท พิศพรรณ

ร่วมด้วย ญาณี จงวิสุทธิ์

รับบท ยุพา

นฤมล พงษ์สุภาพ

รับบท สายจิต

เอก โอรี

รับบท พงษ์พินิจ

ทัดทรวง มณีจันทร์

รับบท จ้าวศรีโสฬส

ปัทมาภรณ์ ปิ่นทอง

รับบท ขวัญใจ

จีรศักดิ์ แสงโชติ

รับบท จอน

กรองทอง รัชตะวรรณ

รับบท สิรีศุภยา

อัญชลี ไชยศิริ

รับบท มะนิก

พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา

รับบท ศีลา

ปวันรัตน์ นาคสุริยะ

รับบท ออง พะยอ

กนกวรรณ บุรานนท์

รับบท สร้อย

ศศิธร ปิยะกาญจน์

รับบท พร

น้ำเงิน บุญหนัก

รับบท นิ่ม

ปรารถนา สัชฌุกร

รับบท มาลินี

วราพรรณ หงุ่ยตระกูล

รับบท รัดใจ

ธิติมา สังขพิทักษ์

รับบท ครูใหญ่

ศิริ ศิริจินดา

รับบท พินิจ

วุฒิ คงคาเขตน์

รับบท ทนาย

ดลยา อัมลัษเฐียร

รับบท แน๊ต

ด.ญ.อภิชญา ธเนศธนพงศ์

รับบท เจน (วัยเด็ก)

ด.ญ.ธันย์ชนก นาคปานเสือ

รับบท พิศพรรณ (วัยเด็ก)

ด.ญ.ปรารถนา สุขเกษม

รับบท ขวัญใจ (วัยเด็ก)

ด.ช.พัฒนพล มินทะขิน

รับบท พงศ์ (วัยเด็ก)

ด.ญ.ลักษมี ทรัพย์ปรุง

รับบท อรยา


ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักเดียวของเจนจิรา

จากบทประพันธ์

โดย นิดา

เป็นเรื่องราวชีวิต

และความรัก

ของเจนจิรา

เด็กสาวผู้เข้มแข็ง

ที่ต้องต่อสู้

กับโชคชะตา

มาตั้งแต่ยังเล็ก

ชีวิตในช่วงวัยเด็ก

ในฐานะเด็กกำพร้า

ที่บิดา มารดา

ได้เสียชีวิตจากไป

ด้วยอุบัติเหตุ

เธอได้รับการเลี้ยงดู

จากนายพินิจ

ผู้เป็นคุณลุง

จากความเจ็บป่วย

จนถึงแก่ชีวิต

ของนายพินิจ

ทำให้เจนจิรานั้น

อยู่ภายใต้การดูแล

ของนางยุพา

ผู้เป็นป้าสะไภ้

ที่มีจิตใจคับแคบ

และเห็นแก่ตัว

ซึ่งทำให้เจนจิรา

ต้องอดทน

และเข้มแข็ง

จากการที่เด็กสาว

ต้องมาใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกัน

กับนางยุพา

และลูกๆ

คือ พงษ์พินิจ

และ พิศพรรณ

ซึ่งล้วนแต่มีท่าที

ที่ไม่เป็นมิตร

และคอยหาทาง

ที่จะกลั่นแกล้ง

และทำร้ายความรู้สึก

ของเจนจิราเสมอ

(ขอขอบคุณวีดีโอ

ช่วง Opening Credits

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง รักเดียวของเจนจิรา

ฉบับการสร้าง

ในปี พ.ศ. 2539

โดยคุณ NaanPing

www.youtube.com)จากการเลี้ยงดู

ด้วยความกดขี่

ของนางยุพา

และการกลั่นแกล้ง

ของลูกพี่ลูกน้อง

อย่าง พงษ์พินิจ

และ แพรพรรณ

ทำให้เจนจิรานั้น

ได้ตัดสินใจ

ที่จะรับโอกาส

ในการไปศึกษาต่อ

ที่โรงเรียนประจำ

ซึ่งเปิดโอกาส

ให้เด็กกำพร้า

และเหล่าเด็กๆ

จากครอบครัว

ที่ยากจน

ได้เข้าไปศึกษา

และใช้ชีวิต

ในฐานะ

นักเรียนประจำ

ซึ่งโรงเรียน

ที่สร้างขึ้น

เพื่อให้โอกาส

กับเหล่าเด็กๆ

ผู้ยากไร้

แห่งนี้นั้น

ได้รับการสนับสนุน

ในด้านเงินทุน

จากมหาเศรษฐี

ผู้ไม่เคยเปิดเผยชื่อ

ซึ่งจากการศึกษา

และใช้ชีวิต

ในโรงเรียนแห่งนี้

ก็ทำให้เจนจิรานั้น

ได้รับการปลูกฝัง

และมีความใฝ่ฝัน

ที่จะเปิดโรงเรียน

เพื่อที่จะสอน

เหล่าเด็กน้อย

ที่มีความยากไร้

เพื่อให้เด็กเหล่านั้น

ได้มีโอกาสที่ดี

ภายในชีวิต

เหมือนกับตัวเธอ

ที่เคยได้รับโอกาส

ในด้านการศึกษา

จากโรงเรียนแห่งนี้

ซึ่งหลังจากที่เจนจิรา

ได้สำเร็จการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา

เจนจิราได้รับจดหมาย

มาจากนางศีลา

ผู้เป็นแม่บ้าน

ของคุ้มทิฆัมพร

ที่ได้เขียนตอบรับ

คำประกาศ

ในการสมัครงาน

ของเจนจิรา

โดยนางศีลา

ได้แจ้งต่อเธอ

ว่าจ้าวรังสิมันตุ์

ผู้เป็นทายาท

แห่งคุ้มทิฆัมพร

มีความต้องการ

ที่จะว่าจ้างเธอ

ให้ไปสอนหนังสือ

เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

ที่มีชื่อว่า อรยา

ในแบบอยู่ประจำ

ซึ่งหลังจากการเสียชีวิต

ของสายจิต

ผู้เป็นเพื่อนรัก

และการเปลี่ยนแปลง

ในตำแหน่งครูใหญ่

ของทางโรงเรียน

ก็ทำให้เจนจิรา

ได้ตัดสินใจ

ที่จะตอบรับ

การว่าจ้าง

ในครั้งนี้

โดยไม่รู้เลย

ว่าที่คุ้มทิฆัมพร

ที่ห่างไกล

แห่งนี้นั้น

กำลังมีใครคนหนึ่ง

ที่กำลังเฝ้ารอคอย

การมาเยือน

ของตัวเธอ


ที่คุ้มทิฆัมพร

ที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม

เจนจิราได้พบ

กับจ้าวรังสิมันตุ์

ชายหนุ่มรูปงาม

ผู้เข้มแข็ง เงียบขรึม

และเก็บความรู้สึก

ในความใกล้ชิด

จนผูกพัน

ขึ้นเป็นความรัก

เจนจิราได้ค้นพบ

ว่าในแววตา

ของจ้าวรังสิมันตุ์

ผู้เป็นคนรักนั้น

มีความเศร้า

และความเจ็บปวด

จากเรื่องราว

ที่โหดร้าย

ภายในอดีต

ที่แฝงอยู่ภายใน

ซึ่งจากเหตุการณ์

และเรื่องราว

ที่มีความลึกลับ

ซึ่งยังคงวนเวียน

อยู่ภายในคุ้ม

และยังคงรอคอย

ที่จะเปิดเผย

ถึงความจริง

ทั้งหมด

ก็ทำให้เจนจิรา

ที่ได้รับรู้

ถึงความจริง

เกี่ยวกับอดีต

ที่มีความลึกลับ

ของจ้าวรังสิมันตุ์

ได้ตัดสินใจ

ที่จะออกเดินทาง

ไปสู่โลกกว้าง

อีกครั้งหนึ่ง

โดยไม่เคยรู้เลย

ว่าในการกลับมา

และพบกันใหม่

อีกครั้งหนึ่งนั้น

ดวงตางดงาม

ของจ้าวรังสิมันตุ์

จะมืดบอดลงไป

จากเหตุการณ์

เกี่ยวกับเพลิงไหม้

ที่คุ้มทิฆัมพร

ซึ่งได้เกิดขึ้น

จากความคลุ้งคลั่ง

ของนางมะนิก

สาวใช้คนสนิท

ของสิรีศุภยา

เจ้าสาวปริศนา

ผู้วิกลจริต

ของจ้าวรังสิมันตุ์

ซึ่งหลังจากรับรู้

ถึงชะตากรรม

ที่น่าเศร้า

ของรังสิมันตุ์

เจนจิราได้ตัดสินใจ

ที่จะกลับคืนมา

ยังคุ้มทิฆัมพร

เพื่อช่วยดูแล

ให้กำลังใจ

และเป็นดวงตา

ให้กับจ้าวรังสิมันตุ์

ผู้ซึ่งเป็นรักแรก

และเป็นรักเดียว

ของตัวเธอ
รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)