GANG MAGAZINE (1987-1988)

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

คุณสถาพร เชื้อมงคล

ซึ่งมีความสามารถ

ที่รอบด้าน

ทั้งงานเขียน

และการถ่ายภาพ

เป็นที่จดจำ

ในกลุ่มผุ้อ่าน

นิตยสารวัยรุ่น

ในช่วงยุค 80

จากการที่เขานั้น

เป็นที่จดจำ

ในฐานะบรรณาธิการ

ของนิตยสารวัยรุ่น

ที่ได้รับความนิยม

หลาย-หลายฉบับ

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากนิตยสาร

ในชื่อ เธอกับฉัน

รักและคิดถึง

Action Hello

Model Hot

นิตยสารวัยรุ่น

ในชื่อ Gang

ที่ผู้เขียนบลอก

นำเรื่องราว

มาบันทึกไว้

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

อีกหนึ่งฉบับ

ที่มาจากการสร้างสรรค์

ในฐานะบรรณาธิการ

ของคุณสถาพร

ที่มีการสร้างสรรค์

เพื่อวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

ถึงปี พ.ศ. 2531


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารแก๊งค์

เป็นนิตยสาร

ประเภทแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับผุ้อ่าน

ที่เป็นวัยรุ่น

ซึ่งเป็นผลงาน

การสร้างสรรค์

ของสำนักพิมพ์

สิบห้า มีน สตูดิโอ

ซึ่งมีการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

และมีราคาปก

อยู่ที่ 20 บาท

ตลอดระยะเวลา

ของการวางจำหน่าย

โดยนิตยสารแก๊งค์

ในฉบับแรกนั้น

มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในเดือนมิถุนายน

ของปี พ.ศ. 2530

โดยมีคุณราตรี วิทวัส

คุณวีระชัย หัตถโกวิท

คุณวทัญญู มุ่งหมาย

มาเป็นผู้แสดงแบบ

ในภาพแฟชั่นปก

ของทางนิตยสาร

ในฉบับแรก

สำหรับข้อมูล

ในด้านรายชื่อ

ของทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับนิตยสารฉบับนี้

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสารแก๊งค์

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ของเดือนมิถุนายน

ในปี พ.ศ. 2530

นิตยสารฉบับนี้

มีรายชื่อ

ของทีมงาน

กองบรรณาธิการ

ในการสร้างสรรค์

นิตยสารแก๊งค์

ดังนี้ คุณสถาพร เชื้อมงคล

เป็นเจ้าของ

และบรรณาธิการ

คุณอรุณศักดิ์ อ่องละออ

คุณอภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์

คุณดานนท์ ย่านตาขาว

คุณลัลตรา วรสุมาวงศ์

คุณสยุมพร บุตรนา

คุณสุรศักดิ์ ชัยอรรถ

คุณสรศักดิ์ จุลมณี

คุณนาน สินธูสวัสดิ์

เป็นที่ปรึกษา

คุณประภัสสร เชื้อมงคล

คุณวิริยะ พงษ์อาจหาญ

คุณปัทมาพร นารถเสวี

คุณนภาพร สเลลานนท์

คุณสุรัฐ มหาภาส

คุณจักรี จงยศยิ่ง

คุณสุรศักดิ์ สทานสัตย์

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณวิรารัตน์ บุตรประเสริฐ

เป็นฝ่ายธุรการ

สิบห้า มีน เรียว

(คุณสถาพร เชื้อมงคล)

คุณเฉลิมชัย ชิ้นเจริญชัย

เป็นฝ่ายภาพ

และฝ่ายศิลป์

คุณสายทิพย์ เกิดประดับ

เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เป็นรายชื่อทีมงาน

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

ที่ไม่ถุกต้อง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

ไว้ ณ ที่นี้)

สำหรับรุปแบบ

และเนื้อหาหลัก

ของนิตยสาร

ในชื่อ แก๊งค์

จากการสร้างสรรค์

ของคุณสถาพร เชื้อมงคล

และกองบรรณาธิการ

ของทางสำนักพิมพ์

สิบห้า มีน สตูดิโอ

นิตยสารรายเดือน

ประเภทแฟชั่น

และบันเทิง

ในฉบับนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

ที่ได้มีการสร้างสรรค์

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

ในช่วงที่คุณไก่

สถาพร เชื้อมงคล

ซึ่งเป็นที่จดจำ

ในช่วงยุค 80

จากการทำงาน

ในฐานะบรรณาธิการ

ของนิตยสารเธอกับฉัน

และนิตยสารเฮลโหล

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ได้ตัดสินใจ

เปิดสำนักพิมพ์

เป็นของตนเอง

โดยในฐานะ

ของนิตยสาร

จากการสร้างสรรค์

ของสำนักพิมพ์

สิบห้า มีน สตูดิโอ

ที่มีการผลิต

นิตยสารวัยรุ่น

และนิตยสารแฟชั่น

รวมถึงมีการผลิต

ผลงานพ๊อกเก็ตบุ๊ค

และอัลบั้มรวมภาพ

ออกมาวางจำหน่าย

ในช่วงยุค 80

อย่างต่อเนื่องนั้น

นิตยสารแก๊งค์

มีความโดดเด่น

ในการเป็นนิตยสาร

ที่นำเสนอแฟชั่น

และข่าวสารต่างๆ

ของนายแบบ

นางแบบ นักแสดง

นักร้อง นักดนตรี

ที่เป็นขวัญใจวัยรุ่น

โดยมีเนื้อหา สาระ

และมีรูปแบบ

ที่มีความสดใส

ไม่เคร่งเครียด

โดยในฐานะนิตยสาร

ที่อยู่ในเครือเดียวกัน

กับนิตยสารแฟชั่น

สำหรับผู้ชาย

อย่าง Hot

และนิตยสารแฟชั่น

สำหรับผู้หญิง

อย่าง Model

และ Action

นิตยสารแก๊งค์นั้น

เป็นที่จดจำ

ในกลุ่มผุ้อ่าน

ที่เป็นแฟนคลับ

ของสำนักพิมพ์

สิบห้า มีน สตูดิโอ

จากการเป็นนิตยสาร

ที่มีเนื้อหาหลัก

และรุปแบบ

ที่เน้นการนำเสนอ

ในด้านข่าวบันเทิง

มากกว่านิตยสาร

อีกสองฉบับ

ที่มีการนำเสนอ

ข่าวสารต่างๆ

ของวงการแฟชั่น

ซึ่งมีการผลิต

ไปยังผู้อ่าน

ที่มีช่วงอายุ

ที่มากกว่า

กลุ่มผู้อ่าน

ของนิตยสารแก๊งค์

ซึ่งกลุ่มผู้อ่าน

ของนิตยสาร

ในฉบับนี้นั้น

มักเป็นเหล่าวัยรุ่น

ที่อยู่ในช่วงวัยเรียน

ในช่วงชั้นมัธยมต้น

และมัธยมปลาย

ทำให้มีความแตกต่าง

จากอีกสองฉบับ

ที่มีการสร้างสรรค์

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

ในช่วงระยะเวลา

ที่ใกล้เคียงกัน

โดยในฐานะนิตยสาร

ที่มีการสร้างสรรค์

ไปสู่ผู้อ่าน

ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น

นอกจากภาพแฟชั่น

นวนิยาย เรื่องสั้น

และเรื่องแปล

ในแต่ละฉบับแล้ว

นิตยสารแก๊งค์

ยังมีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

สำหรับผู้อ่าน

ที่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

ดังนี้ บท บก.

หน้าสุดท้าย

(บทบรรณาธิการ

โดย สถาพร เชื้อมงคล)

โพสท่าหน้ากล้อง

(เบื้องหลังแฟชั่น

และแนะนำ

นายแบบ นางแบบ

ประจำฉบับ)

กระชากข่าว

กรี๊ดหนุ่มเมืองนอก

(ข่าววงการบันเทิง

และประวัติดารา)

เปิดตลับจับโน๊ต

ผึ่งพุงฟังเพลง

(แนะนำผลงาน

อัลบั้มเพลง

ที่มีความน่าสนใจ

และเนื้อเพลงฮิต)

ขอเขียนถึงหน่อยเถอะ

(เรื่องพิเศษประจำฉบับ)

ชะโงกหน้ามองแผง

(แนะนำหนังสือ

ที่มีความน่าสนใจ)

สะดุดกึ๋นข้างทาง

กระเทาะเปลือก

ระเบิดแก๊งค์คนดัง

(บทสัมภาษณ์

บุคคลต่างๆ)

ถนนวัยรุ่น

(แฟชั่นบุคคล

ที่มีความหลากหลาย)

ณ ที่นี้ ละลายอารมณ์

(ข้อเขียนจากทางบ้าน)

ดวงสะดุดดาว

(คอลัมภ์ทำนาย

โชคชะตาราศี)

Art Gang

(คอลัมภ์ประกวด

ผลงานภาพวาด

จากผู้อ่านทางบ้าน)

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

นิตยสารแก๊งค์

ถือเป็นนิตยสาร

สำหรับวัยรุ่น

ที่มีระยะเวลา

ในการสร้างสรรค์

เพื่อวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

ถึงปี พ.ศ. 2531

ซึ่งเป็นระยะเวลา

ที่ไม่นานนัก

แต่มีความโดดเด่น

ในด้านรูปเล่ม

ที่มีความสวยงาม

ให้ความรู้สึก

ที่มีความน่ารัก

นอกจากนี้

ยังถือเป็นนิตยสาร

ที่ทางทีมงาน

และผู้อ่านทางบ้าน

มีความใกล้ชิด

ซึ่งดูจะเป็นจุดเด่น

ของนิตยสาร

ทุก-ทุกฉบับ

ที่มาจากการผลิต

ของคุณสถาพร

ซึ่งถือเป็นบรรณาธิการ

ที่มีความสนิทสนม

กับเหล่าทีมงาน

นายแบบ นางแบบ

ที่มักเป็นเพื่อน

รุ่นพี่ รุ่นน้อง

ที่มีความสนิทสนม

รวมถึงเปิดกว้าง

ในด้านการพุดคุย

กับทางผู้อ่าน

จากการที่เขานั้น

ยินดีต้อนรับ

น้องๆผู้อ่าน

ที่มาจากทางบ้าน

ซึ่งมาเยี่ยมเยือน

ถึงที่ออฟฟิศ

และโทรศัพธ์

เข้ามาพุดคุย

รวมถึงมีการจัดงาน

ในด้านกิจกรรม

สำหรับการพบปะ

ของผุ้อ่านทางบ้าน

และผุ้จัดทำนิตยสาร

อย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งจากความใกล้ชิด

ระหว่างทีมงาน

และผุ้อ่านทางบ้าน

ในรูปแบบนี้เอง

ก็ทำให้นิตยสาร

ในชื่อ แก๊งค์

(รวมถึงนิตยสาร

ในเครือเดียวกัน

อย่าง Hot

Model Action)

ถือเป็นนิตยสาร

ที่เป็นที่จดจำ

ในแง่ความผุกพัน

ระหว่างผู้จัดทำ

และผู้อ่าน

ซึ่งถือเป็นรูปแบบ

ที่มีความแตกต่าง

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงยุคหลัง

ที่มีความเป็นธุรกิจ

มากยิ่งขึ้น

ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในเดือนมิถุนายน

ของปี พ.ศ. 2530

นิตยสารแก๊งค์

ที่มีการปรับปรุง

และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา

ในการวางจำหน่าย

ที่ไม่นานมากนัก

ก็ได้ห่างหาย

จากแผงนิตยสาร

และผู้อ่านทางบ้าน

ไปในช่วงปี พ.ศ. 2531

โดยนิตยสารแก๊งค์

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้นั้น

คือนิตยสารแก๊งค์

ในฉบับที่ 8

ซึ่งมีการสร้างสรรค์

เพื่อวางจำหน่าย

ในเดือนกุมภาพันธ์

ของปี พ.ศ. 2531

โดยนิตยสาร

ในฉบับนี้นั้น

มีราคาต่อฉบับ

จำนวน 20 บาท

และมีคุณแหม่ม

จินตหรา สุขพัฒน์

นางเอกยอดนิยม

จากวงการภาพยนตร์

ในช่วงเวลานั้น

มาเป็นแบบปก

ของทางนิตยสาร

(เป็นนิตยสาร

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

เพียงเท่านั้น

ซึ่งอาจจะไม่ใช่

นิตยสารแก๊งค์

ในฉบับสุดท้าย

ที่มีการสร้างสรรค์

เพื่อวางจำหน่าย

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ถูกต้อง

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)
รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)