นิตยสารผู้หญิง (1983-2014)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ของประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารชั้นนำ

หลาย-หลายฉบับ

ที่มีการก่อตั้ง

และมีการสร้างสรรค์

เพื่อออกวางจำหน่าย

สำหรับผู้อ่าน

ตามความต้องการ

และความสนใจ

รวมถึงรสนิยม

ที่มีความหลากหลาย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากนิตยสาร

อย่างเปรียว

ดิฉัน ขวัญเรือน

แพรว สุดสัปดาห์

เพื่อนเดินทาง

พลอยแกมเพชร

บ้านและสวน

สตาร์พิคส์

และ เอนเตอร์เทน

ที่มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ผ่านช่วงระยะเวลา

มาอย่างยาวนานแล้ว

นิตยสารผู้หญิง

ที่นำมาเรื่องราว

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ครั้งนี้นั้น

ก็เป็นนิตยสารชั้นนำ

อีกฉบับหนึ่ง

ที่หลังจากการเปิดตัว

ในปี พ.ศ. 2526

ก็ได้รับความนิยม

และมีการสร้างสรรค์

เพื่อออกวางจำหน่าย

มาอย่างยาวนาน

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการย้อนวันเวลา

กลับไปในช่วงแรกเริ่ม

ของการเปิดตัว

นิตยสารฉบับนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

ซึ่งถือเป็นยุคเเรกเริ่ม

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารผู้หญิง

ที่ได้รับความนิยม

จากผู้อ่านทางบ้าน

ในฉบับนี้


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงต้นยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

ซึ่งถือเป็นช่วงปีแรก

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารผู้หญิง

เป็นนิตยสาร

จากการสร้างสรรค์

ของบริษัท

ผู้หญิง 24 จำกัด

โดยในช่วงปี พ.ศ. 2526

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2530

ที่ผ่านมานั้น

นิตยสารฉบับนี้

ใช้ชื่อนิตยสาร

ว่า ผู้หญิง 24

ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยน

มาเป็นนิตยสารผู้หญิง

อย่างที่ใช้ตลอดมา

จนถึงในช่วงยุคสุดท้าย

โดยนิตยสารฉบับนี้

มีกำหนดการ

ในการวางจำหน่าย

ในช่วงแรก

เป็นแบบรายเดือน

ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยน

มาเป็นรายปักษ์

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2533

(โดยในช่วงท้าย

ของการจัดพิมพ์

นิตยสารฉบับนี้

ก็มีการปรับเปลี่ยน

มาออกวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

แบบในช่วงแรก

ของการจัดพิมพ์

อีกครั้งหนึ่ง)

โดยในฐานะนิตยสาร

นิตยสารผู้หญิง

ที่ใช้ชื่อนิตยสาร

ว่า ผู้หญิง 24

มีการเปิดตัว

และออกวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในเดือนกรกฎาคม

ของปี พ.ศ. 2526

โดยในการจัดพิมพ์

เพื่อการวางจำหน่าย

ในครั้งแรกนั้น

นิตยสารฉบับนี้

มีราคาปก

คือ 20 บาท

(โดยมีการปรับปรุง

ในด้านราคา

เป็น 25 / 30 / 35

40 / 50 / 65 / 75

และ 90 บาท

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการจัดพิมพ์)


สำหรับรายชื่อ

ของทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับนิตยสาร

ในชื่อ ผู้หญิง

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

ซึ่งถือเป็นช่วงปีแรก

ของการจัดพิมพ์

นิตยสารผู้หญิง

มีรายชื่อ

ของทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ดังนี้ คุณอัทธิกา กองแก้ว

เป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณยี่สุ่น ถูกจิตร

เป็นบรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

คุณเทวีรัตน์ ลีลานุช

เป็นบรรณาธิการบริหาร

คุณสันติสุข รุปแก้ว

คุณศิริกานดา ศรีชลัมภ์

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณประยูร เกตุกระทึก

เป็นฝ่ายศิลป์

คุณปองลิขิต ยวดยง

เป็นฝ่ายภาพ

คุณสุขใจ สุขสถิตย์

เป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

คุณทิพวัลย์ เข็มพิลา

คุณถนอม กองแก้ว

เป็นฝ่ายโฆษณา

คุณยุพิน จันทนา

เป็นฝ่ายสมาชิก

(เป็นรายชื่อ

ของทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ในช่วงปีแรก

ของการจัดพิมพ์

เพียงเท่านั้น

โดยนอกจาก

คุณเทวีรัตน์ ลีลานุช

ซึ่งรับตำแหน่ง

บรรณาธิการบริหาร

เป็นท่านแรก

ของนิตยสารฉบับนี้

นิตยสารผู้หญิง

ในช่วงระยะต่างๆ

ยังมีคุณอันธิกา กองแก้ว

คุณสุรีย์ อยู่สกุล

คุณฤทัยวรรณ วงศ์สิริสวัสดิ์

คุณปิยดา วชิรเมฆินทร์

คุณวาณี ทิพย์จินดาชัยกุล

คุณวิภมณวดี อาภากร

คุณปิริดิอร อุณหธูป

คุณรังสรรค์ อักษร

คุณลิษา ห่วงมณี

คุณปัทมา วิรบุตร์

คุณธีระพันธ์ อรุณรัศมีโชติ

คุณชาคริต พิชญากูร

มาเป็นผู้รับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการ

บรรณาธิการที่ปรึกษา

และหัวหน้ากองบรรณาธิการ

ให้กับนิตยสารฉบับนี้

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการสร้างสรรค์อีกด้วย)


สำหรับรุปแบบ

ของนิตยสาร

ในชื่อ ผู้หญิง

ที่มีการวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2557

ที่ผ่านมานั้น

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารผู้หญิง

หรือ ผู้หญิง 24

เป็นนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นผู้หญิง

ในวัยทำงาน

และครอบครัว

ที่มีเนื้อหา

ที่มีความหลากหลาย

โดยรูปแบบ

และเนื้อหาหลัก

ของนิตยสารนั้น

จะประกอบ

ด้วยภาพแฟชั่น

ทั้งแฟชั่นปก

แฟชั่นเซทใน

แฟชั่นสำหรับท่านชาย

แฟชั่นสำหรับเด็ก

รวมไปถึงเนื้อหา

ที่มีทั้งสาระ ความรู้

และบันเทิง

โดยในช่วงแรก

ของการจัดพิมพ์นั้น

จะเน้นในการนำเสนอ

บทความ บทสัมภาษณ์

เกี่ยวกับผู้หญิงเก่ง

ที่มีความโดดเด่น

ในด้านอาชีพ

การทำงาน

รวมถึงเสนอข่าว

ของบุคคลต่างๆ

ที่มีชื่อเสียง

ในแวดงวงสังคม

ของประเทศไทย

โดยในช่วงหลัง

ของปี พ.ศ. 2540

นิตยสารฉบับนี้

ก็มีการปรับเปลี่ยน

โดยเน้นในด้านข้อมูล

ของบทความ

บทสัมภาษณ์

และข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับสินค้า

เครื่องสำอาง

และการดูแล

สุขภาพ ความงาม

จิตวิทยา บุคลิกภาพ

สถานที่ท่องเที่ยว

รวมถึงนำเสนอ

ในด้านข่าวสาร

ของนักร้อง

และนักแสดง

ที่มีชื่อเสียง

เป็นการเพิ่มเติม

ซึ่งถือเป็นรูปแบบ

ของนิตยสารผู้หญิง

หลาย-หลายฉบับ

ที่มักมีการปรับเปลี่ยน

มาเป็นรุปแบบนี้

ตั้งแต่ในช่วงหลัง

ของปี พ.ศ. 2540

เป็นต้นมา


โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2533

ซึ่งเป็นช่วงยุคแรก

ของนิตยสาร

ที่ออกวางจำหน่าย

ในรุปแบบรายเดือนนั้น

นิตยสารผู้หญิง 24

หรือนิตยสารผู้หญิง

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

สำหรับผู้อ่าน

ดังนี้ พูดด้วยคน

(บทบรรณาธิการ)

แวดวงเจ็ทเซ็ท

(ข่าวซุบซิบคนดัง)

มองคนละแบบ

นานาทัศนะ

ขอพูดในฐานะผู้หญิง

(บทสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ

เกี่ยวกับเหตุการณ์สังคม)

ผู้หญิงรอบรู้ เรื่องน่ารู้

(บทความ ข่าวสาร

จากนิตยสารต่างชาติ)

เส้นทางชีวิต

(เรื่องราวชีวิต

และคติประจำใจ

ในการใช้ชีวิต

และการทำงาน

ของเหล่าคนดัง)

แนะนำสินค้า

ที่นี่กรุงเทพฯ

ไม่ตกข่าว

(ข่าวฝากประชาสัมพันธ์)

เก็บจากข่าว

(วิเคราะห์สังคม

จากข่าวในประเทศ)

โชคชะตาราศี

รูปถ่ายแสนหวง

(ภาพในอดีต

ของเหล่าคนดัง)

จากปก

(เบื้องหลังแฟชั่น)

ระบายยิ้ม

(เรื่องขำขันสั้นๆ)

ตัดแต่งตามสมัย

(แบบเสื้อใหม่ๆ

จากนิตยสารต่างชาติ)

หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง

(เคล็ดลับความงาม)

Life Style

(เยี่ยมบ้านคนดัง)

Exclusive

คุยกับคนเก่ง

ทำเนียบผู้หญิง

แฟ้มผู้หญิง

ผู้หญิงกับงาน

ผู้หญิงนักบริหาร

ผู้หญิง 24

(บทสัมภาษณ์คนดัง

เกี่ยวกับการทำงาน)

ซอกแซก

ชำเลืองมองหนุ่มสาว

(บทสัมภาษณ์

หนุ่มสาวหน้าใหม่

ในวงสังคม)

เด็กกับศิลปะ

(ประกวดภาพวาด)

เคล็ดลับในครัว

รู้ไว้ไม่เสียหลาย

อาหารสุดสัปดาห์

กินนอกบ้าน

เมนูอาหาร 30 วัน

(ตำราอาหาร

ร้านอาหารดัง

และเคล็ดลับงานบ้าน)

ผู้หญิงกับหนัง

(บทวิจารณ์ภาพยนตร์)

Working Man

(ภาพแฟชั่น

และบทสัมภาษณ์

หนุ่มหล่อคนดัง

ในวงสังคม)

ฟิตเชฟให้เซี๊ยะ

(เคล็ดลับการออกกำลังกาย)
โดยนอกจากคอลัมภ์

ที่มีความโดดเด่น

จากการสร้างสรรค์

นิตยสารผู้หญิง

ในช่วงยุคแรกแล้ว

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2533

ที่มีการปรับเปลี่ยน

มาออกวางจำหน่าย

ในรุปแบบรายปักษ์

รวมถึงมีการปรับ

ในด้านของไซส์

ของทางนิตยสาร

ให้มีรุปเล่มหนา

และมีความสวยงาม

มากกว่าเดิมนั้น

นิตยสารผู้หญิง

ก็ได้มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านคอลัมภ์ต่างๆ

เป็นการเพิ่มเติม

ดังนี้ ฝากข่าว

(ข่าวฝากประชาสัมพันธ์)

โชคชะตาราศี

โดย อ.อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา

องศาชีวิต เพชรเรือนทอง

ประสาดารา ดาวบัณฑิต

(บทสัมภาษณ์

รวมถึงข่าวซุบซิบ

ของคนดัง

ในวงสังคม

รวมถึงนักแสดง

นักร้อง นักดนตรี

นายแบบ นางแบบ

และหนุ่มสาวหน้าใหม่

ที่มีความโดดเด่น)

อักษรคันๆ

โดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา

บันทึกต่างแดน

นินทาดาราเทศ

ซุบซิบข้ามทวีป

ย้อนอดีตฮอลลีวู๊ด

(ข่าวบันเทิง

จากต่างประเทศ)

อดีตกาลหลังม่านบันเทิง

โดย ลมุล อติพยัคฆ์

สุทรียศิลป์

Film / Music

(ข่าวบันเทิง

และการแนะนำ

ผลงานภาพยนตร์

ละครโทรทัศน์

เพลง หนังสือใหม่)

ร้อยวลี ภาพเคียงคำ

(ภาพประกอบบทกวี)

ลีลาลวดลาย

(แนะนำงานศิลปะ)

เครื่องดื่มผู้หญิง

จานโปรด

กินนอกบ้าน

แง้มประตูครัว

ประดิดประดอย

(ตำราอาหาร

เคล็ดลับงานครัว

แนะนำร้านอาหาร)

สาระชีวิต

ระเบียงอารมณ์

จิตวิทยาครอบครัว

โดย วัลลภ ปิยะมโนธรรม

คลีนิผู้หญิง

โดย น.พ.พนิตย์ จิวะนันทประวัติ

รู้ใจลูก

โดย ศจ.พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา

(บทความสุขภาพ

และจิตวิทยาเด็ก)

ข่าวสารบ้านเรา

(ข่าวสั้นในประเทศ)

เชิญมาเขียน

(คอลัมภ์บทความ

โดยนักเขียนรับเชิญ

ที่เป็นเหล่าคนดัง)

มัณฑศิลป์

(บ้านสวยของคนดัง)

ฟรีสไตล์ สมุดภาพ

(ภาพตลกๆ

และภาพวัยเยาว์

ของเหล่าคนดัง)

หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง

(บทสัมภาษณ์

ในด้านการแต่งตัว

ของเหล่าคนดัง)

ผลัดกันนินทา

(บทสัมภาษณ์

ของเพื่อนสนิท

ที่เป็นเหล่าคนดัง)

สุดโปรด

(ของสะสมคนดัง)

ในฐานะนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นผู้หญิง

หลังจากผ่านพ้น

การเปลี่ยนแปลง

ทั้งในด้านรูปแบบ

ของชื่อนิตยสาร

รูปแบบหัวนิตยสาร

บรรณาธิการบริหาร

กองบรรณาธิการ

ราคา ขนาดนิตยสาร

รวมถึงรุปแบบ

ของคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาอยู่เสมอ

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารผู้หญิง

และหน้าเพจ

ของทางนิตยสาร

ก็ได้หยุดพัก

การสร้างสรรค์

และการวางจำหน่าย

ไปในช่วงปี พ.ศ. 2557

โดยนิตยสารผู้หญิง

ในฉบับสุดท้าย

ในช่วงยุคหลัง

ที่ผู้เขียนบลอก

ได้มีเก็บไว้

คือ ฉบับที่ 595

ของเดือนมิถุนายน

ปี พ.ศ. 2557

ซึ่งเป็นนิตยสาร

ในปีที่ 32

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ออกมาวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

โดยนิตยสารผู้หญิง

ในฉบับสุดท้าย

ของการจัดพิมพ์นั้น

มีราคา 90 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

และมี 3 นักแสดงสาว

ที่เป็นนางเอกรุ่นใหม่

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงเวลานั้น

อย่างคุณจิตตาภา แจ่มปฐม

คุณกฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์

และคุณกมลเนตร เรืองศรี

มาเป็นผู้แสดงแบบปก

ของนิตยสารฉบับนี้

(เป็นนิตยสารผู้หญิง

ในฉบับสุดท้าย

ที่เป็นรุปแบบปกติ

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

เพียงเท่านั้น

ซึ่งในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

ถึงในช่วงปลายปี

ของปี พ.ศ. 2557

เพียงเท่านั้น

โดยแม้จะมีการเช็ค

ความถุกต้อง

ของนิตยสาร

ในฉบับสุดท้าย

ของนิตยสาร

จากหน้าเพจ

ที่เป็นการจัดทำ

โดยทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ซึ่งได้มีการยุติ

กิจกรรมต่างๆ

บนหน้าเพจ

ของทางนิตยสาร

ไปในช่วงมิถุนายน

ของปี พ.ศ. 2557

เช่นเดียวกัน

กับการวางจำหน่าย

นิตยสารฉบับนี้

ก็ตามที

แต่หากทางนิตยสาร

มีการปรับเปลี่ยน

ไปในรุปแบบอื่นๆ

เช่น เปลี่ยนชื่อ

และรุปแบบ

ของทางนิตยสาร

หรือมีการปรับเปลี่ยน

ในด้านการนำเสนอ

ไปในรุปแบบอื่นๆ

เช่น เวบไซต์ต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังไม่มีข้อมูล

ก็ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

ของทางนิตยสาร

และผู้เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

ในแง่ของข้อมูล

ที่อาจจะไม่ครบถ้วน

หรือมีข้อผิดพลาด

ในการจัดทำ

ในแง่ของการสร้างสรรค์

นิตยสารผู้หญิง

ในช่วงยุคหลังๆ

ไว้ ณ ที่นี้)
รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)