นิตยสารทีวีวีดีโอไทมส์ (1984-1998)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ที่ออกวางจำหน่าย

ในประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารมากมาย

ที่มีความหลากหลาย

ทั้งในด้านรูปแบบ

ของเนื้อหา

รวมถึงความแตกต่าง

ในการจัดจำหน่าย

ที่เริ่มต้นการก่อตั้ง

และออกวางจำหน่าย

สู่สายตาผู้อ่าน

ให้ได้ติดตาม

และซื้อหา

ตามแต่รสนิยม

และความชื่นชอบ

ของผู้อ่านท่านนั้นๆ

ซึ่งในจำนวน

ของนิตยสารต่างๆ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในแต่ละยุคสมัยนั้น

ก็มีนิตยสารมากมาย

ที่มีการยุติการผลิต

และห่างหายไป

จากแผงหนังสือ

ด้วยเหตุผล

และปัจจัยต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

และแตกต่างกันไป

โดยนิตยสารบันเทิง

ที่นำเสนอข่าวสาร

ของวงการบันเทิง

จากเกาะฮ่องกง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

แนวบันเทิง

อีกหนึ่งฉบับ

ที่มีการเปิดตัว

ตั้งแต่ในช่วงยุค 80

ที่ได้ห่างหายไป

จากแผงหนังสือ

และยังคงเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

ที่มีความชื่นชอบ

ในดารา นักแสดง

จากเกาะฮ่องกง

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อผิดพลาด

ในด้านรายละเอียด

หรือมีข้อมูลต่างๆ

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้
สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารบันเทิง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

เป็นนิตยสาร

ที่นำเสนอข่าวสาร

ของนักแสดง

และนักร้อง

รวมถึงสื่อบันเทิง

ในด้านต่างๆ

จากวงการบันเทิง

ของเกาะฮ่องกง

ที่มีกำหนดการ

ในการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

โดยออกวางจำหน่าย

ในทุกวันที่ 1

ของแต่ละเดือน

โดยนิตยสารบันเทิง

ที่มีการวางจำหน่าย

ในช่วงระยะเวลา

ในปี พ.ศ. 2527

ถึงในปี พ.ศ. 2541

ในฉบับนี้นั้น

มีการเปิดตัว

เป็นครั้งแรก

โดยมีการวางจำหน่าย

นิตยสารทีวีวีดีโอไทมส์

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ในเดือนมกราคม

ปี พ.ศ. 2527

โดยมีราคาปก

ต่อหนึ่งฉบับ

คือ 20 บาท

(โดยในช่วงปี พ.ศ. 2527

ถึงปี พ.ศ. 2541

มีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านราคา

เป็น 25 / 30 / 40 บาท

ในแต่ละช่วงเวลา)

ซึ่งในการวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรกนี้

นิตยสารทีวีวีดีโอไทมส์

มีคุณเพ็ญพักตร์ ศิริกุล

นางแบบสาวสวย

และนักแสดงชื่อดัง

ซึ่งเป็นชาวไทย

มาเป็นผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

เป็นท่านแรก

ของนิตยสาร

แนวบันเทิง

ที่ในช่วงแรก

นำเสนอข่าวสาร

ในวงการบันเทิง

ทั้งของไทย

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

และ ฮ่องกง
สำหรับข้อมูล

ในด้านรายชื่อ

ของทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ของนิตยสาร

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ซึ่งเป็นนิตยสาร

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด

เอเชียมีเดียพับลิชชิ่ง

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในช่วงยุคแรก

นิตยสารฉบับนี้

มีรายชื่อทีมงาน

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ดังนี้ คุณนวนิตย์ ประถมบูรณ์

เป็นบรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

คุณมนตรี สิริรักษ์

เป็นบรรณาธิการบริหาร

คุณอนัน อุดมวิทยานุกูล

เป็นบรรณาธิการ

ฝ่ายศิลปกรรม

คุณธงชัย มานะสุรการ

เป็นหัวหน้า

กองบรรณาธิการ

คุณอนุรักษ์ จารุวัฒนาศิริ

คุณทวี เต็งรัง

คุณอุดร แซ่บ่าง

คุณสุกิจ นรินทร์

คุณโก๊ะ มักกะสัน

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณเจฟฟรี่ ข่าน

เป็นฝ่ายภาพ

คุณมนตรี สิริรักษ์

เป็นผู้จัดการ

ฝ่ายโฆษณา

คุณสุภาพ ปลื้มปรีดี

คุณทัศนีพร เสริฐสนิท

เป็นฝ่ายโฆษณา

และประชาสัมพันธ์

โดยนิตยสาร

ในชื่อ ทีวีสแควร์

มีการจัดพิมพ์

ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด

รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์

และมีการเรียงพิมพ์

ที่นิว กรุ๊ฟ คอมพิว

(เป็นข้อมูล

รายชื่อทีมงาน

ในช่วงยุคก่อตั้ง

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในช่วงยุคแรก

เพียงเท่านั้น

โดยหากไม่ครบถ้วน

หรือไม่ถุกต้อง

ในด้านรายละเอียด

ผู้เขียนบลอก

ต้องขอออภัย

ทางทีมงาน

ของนิตยสาร

ไว้ ณ ที่นี้)
สำหรับรุปแบบ

และเนื้อหาหลัก

ของนิตยสาร

แนวบันเทิง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

มีรูปแบบ

และเนื้อหา

ที่แบ่งรูปแบบ

เป็นสองช่วง

โดยในช่วงแรก

ของการสร้างสรรค์

คือ ปี พ.ศ. 2527

ถึงปี พ.ศ. 2530

นิตยสารบันเทิง

ในฉบับนี้นั้น

มีการนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการบันเทิง

ทั้งของประเทศไทย

ญี่ปุ่น ฮ่องกง

และ สหรัฐอเมริกา

รวมถึงเน้นหนัก

ในข่าวสาร

และรายละเอียด

ของเครื่องเล่นวีดีโอ

และร้านเช่าวีดีโอ

ที่กำลังเป็นที่นิยม

ในประเทศไทย

อยู่ในขณะนั้น

โดยจากการค้นข้อมูล

ของคอลัมภ์ต่างๆ

จากนิตยสาร

ทีวีวีดีโอไทมส์

ในช่วงแรกนั้น

นิตยสารบันเทิงฉบับนี้

มีรูปแบบเนื้อหา

และคอลัมภ์เด่น-เด่น

ที่มีความน่าสนใจ

อย่างแฟชั่น

ที่มีดารา นักแสดง

ที่เป็นชาวไทย

มาเป็นผู้แสดงแบบ

และได้รับเลือก

ให้ขึ้นปกนิตยสาร

(ในภายหลัง

มีการยกเลิกไป)

โลกเทคโนโลยี

ข่าวเครื่องใหม่

เยี่ยมศูนย์บริการ

โปรแกรมวีดีโอ

วีดีโอน่ารู้

(รายละเอียด

และข่าวสาร

ของเครื่องเล่น

และร้านเช่าวีดีโอ)

เปิดช่องทีวี

เปิดโปรแกรม

เรื่องย่อภาพยนตร์

และละครโทรทัศน์

(รายละเอียด

ของรายการโทรทัศน์

ทางสถานีโทรทัศน์

ในประเทศไทย)

ที่นี่วีไอพี

(บทสัมภาษณ์

บุคคลน่าสนใจ

ในวงสังคม

ที่มีความหลากหลาย

ในสาขาอาชีพ)

รูประบายสีคุณหนู

นินทาดาราจอแก้ว

ชิงรางวัล ปิดเล่ม

จดหมายจากผู้อ่าน

อันดับรายการโทรทัศน์ ฯลฯ
สำหรับรูปแบบ

และเนื้อหา

ของนิตยสาร

แนวบันเทิง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2530

ที่ผ่านมานั้น

นิตยสารฉบับนี้

ได้มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านของเนื้อหา

โดยมีการเน้น

ในการนำเสนอ

ในด้านข่าวสาร

ของวงการบันเทิง

ทั้งในด้านละครโทรทัศน์

ภาพยนตร์ ผลงานเพลง

เฉพาะจากนักแสดง

และนักร้อง

ของวงการบันเทิง

จากเกาะฮ่องกง

ซึ่งกลายเป็นจุดเด่น

ของนิตยสารฉบับนี้

ในความทรงจำ

ของผุ้อ่านทางบ้าน

ที่มีความชื่นชอบ

ในตัวนักแสดง นักร้อง

จากเกาะฮ่องกง

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงยุค 90

ที่ผ่านมา

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2530

นิตยสารทีวีวีดีโอไทมส์

มีรูปแบบ เนื้อหา

และคอลัมภ์

ที่มีความน่าสนใจ

นอกเหนือจากข่าวสาร

ของนักแสดง นักร้อง

อย่าง คอลัมภ์การร่วมสนุก

เพื่อชิงรางวัลพิเศษ

จากกองบรรณาธิการ

คอลัมภ์ถอดรหัส

(ความหมาย

ของบทเพลง

ที่เป็นเพลงฮิต

และเพลงไตเติ้ล

ของละครโทรทัศน์

จากฮ่องกง

ที่ได้รับความนิยม

ในประเทศไทย)

คอลัมภ์บทกวี

จากผู้อ่านทางบ้าน

การรายงานข่าว

และภาพบรรยากาศ

ของการโชว์ตัว

การแสดงคอนเสริต์

การร่วมกิจกรรม

กับสถานีโทรทัศน์

และบริษัทวีดีโอ

เรื่องย่อละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์

(ทั้งของฮ่องกง

และประเทศไทย)

เบื้องหลังการถ่ายทำ

ละครโทรทัศน์

ภาพยนตร์

และมิวสิควีดีโอ

คอลัมภ์ร่วมสนุก

เพื่อชิงรางวัล

เป็นสร้อยทอง

และของที่ระลึก

จากกองบรรณาธิการ

จดหมายจากผู้อ่าน

บทบรรณาธิการ

ข่าวสารการนัดหมาย

และรายละเอียด

ของการจัดทัวร์

ไปเยี่ยมชม

สถานีโทรทัศน์

และโรงถ่าย

ของทีวีบี

ที่เกาะฮ่องกง

(ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงต้นยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

นิตยสารฉบับนี้

มีการจัดทัวร์พิเศษ

ในการไปเที่ยว

ที่เกาะฮ่องกง

สำหรับผู้อ่าน

ของทางนิตยสาร)

ดาวกระจาย

(คอลัมภ์ข่าว

จากต่างประเทศ)

คอลัมภ์จตุรัสเพลง

(ข่าววงการดนตรี

จากเกาะฮ่องกง)

โปรแกรมวีดีโอ

ดาราพาเที่ยว ฯลฯ

โดยนอกจากนิตยสาร

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ที่ออกวางจำหน่าย

ในทุกวันที่ 1

ของแต่ละเดือนแล้ว

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงต้นยุค 90

ซึ่งถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์

จากวงการบันเทิง

ของเกาะฮ่องกง

รวมถึงเป็นยุคเฟื่องฟู

ของร้านเช่าวีดีโอ

และละครจีนชุด

ที่ได้รับความนิยม

อย่างมาก

จากผู้ชมชาวไทย

ทางทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

นิตยสารทีวีดีโอไทมส์

ยังมีนิตยสาร

ฉบับพิเศษ

ออกวางจำหน่าย

สำหรับผู้อ่าน

เป็นการเพิ่มเติม

โดยในช่วงปี พ.ศ. 2530

ถึงปี พ.ศ. 2532

ที่ผ่านมานั้น

นอกจากนิตยสาร

ในแบบเฉพาะกิจ

ที่นำเสนอข่าวสาร

ของการมาเยือน

ยังประเทศไทย

ของนักร้อง นักแสดง

ในแต่ละช่วงเวลาแล้ว

นิตยสารทีวีดีโอไทมส์

ยังมีการเปิดตัว

นิตยสารฉบับใหม่

ในชื่อ ทีวีสแควร์

ซึ่งมีเนื้อหา

และรุปแบบ

ที่คล้ายคลึงกัน

แต่มีการวางจำหน่าย

ในทุกวันที่ 15

ของแต่ละเดือน

ซึ่งถือเป็นนิตยสาร

ทีวีวีดีโอไทมส์

ในรูปแบบรายปักษ์

เป็นการเพิ่มเติม

สำหรับผู้อ่าน

ที่มีความชื่นชอบ

ในสื่อบันเทิง

จากฮ่องกง

ในขณะนั้นนั่นเอง

(นิตยสารทีวีสแควร์

ในฉบับที่ 1 ปีที่ 1

มีการวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในเดือนมิถุนายน

ปี พ.ศ. 2530

ในราคาปก

ต่อหนึ่งฉบับ

คือ 25 บาท)

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

หลังจากการเปิดตัว

นิตยสารบันเทิง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ในฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ในเดือนมกราคม

ปี พ.ศ. 2527

นิตยสารฉบับนี้

ก็ได้มีการจัดทำ

เพื่อวางจำหน่าย

อย่างต่อเนื่อง

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2541

โดยนิตยสารบันเทิง

ในชื่อ ทีวีวีดีโอไทมส์

ฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

คือฉบับที่ 169

ประจำปีที่ 15

ซึ่งมีการจัดพิมพ์

และวางจำหน่าย

ในเดือนมกราคม

ของปี พ.ศ. 2541

ซึ่งในฉบับสุดท้ายนี้

มีราคาปก

ต่อหนึ่งฉบับ

คือ 40 บาท

โดยในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

มีเก็บไว้นั้น

มีผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

ในฉบับนี้

คือ หลิวข่ายเวย

หรือ Hawick Lau

นักแสดงและนักร้อง

ซึ่งเป็นหนุ่มน้อยน่ารัก

ที่มีผลงาน

ทั้งในวงการบันเทิง

ของไต้หวัน

และฮ่องกง

มาเป็นผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

(ข้อมูลนิตยสาร

ในช่วงสุดท้ายนั้น

เป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูล

จากนิตยสาร

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

มีเก็บไว้เท่านั้น

โดยหากไม่ใช่

ฉบับสุดท้าย

ของทางนิตยสาร

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ไว้ ณ ที่นี้)

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)