J-SPY (2000-2010)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ที่ออกวางจำหน่าย

ในประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารมากมาย

ที่มีความหลากหลาย

ทั้งในรูปแบบ

ประเภทรายสัปดาห์

รายปักษ์ รายเดือน

ที่เริ่มต้นการก่อตั้ง

และออกวางจำหน่าย

สู่สายตาผู้อ่าน

ให้ได้ติดตาม

และซื้อหา

ตามแต่รสนิยม

และความชื่นชอบ

ของผู้อ่านท่านนั้นๆ

ซึ่งในจำนวน

ของนิตยสารต่างๆ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในแต่ละยุคสมัยนั้น

ก็มีนิตยสารมากมาย

ที่มีการยุติการผลิต

และห่างหายไป

จากแผงหนังสือ

ด้วยเหตุผล

และปัจจัยต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

และแตกต่างกันไป

โดยนิตยสาร

แนวบันเทิง

ที่นำเสนอ

ข่าสารและเรื่องราว

ของวงการบันเทิง

จากประเทศญี่ปุ่น

ในชื่อว่า เจสปาย

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

แนวบันเทิง

อีกหนึ่งฉบับ

ที่เปิดตัวขึ้น

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2543

ที่ได้ห่างหายไป

จากแผงนิตยสาร

และยังคงเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อผิดพลาด

ในด้านรายละเอียด

หรือมีข้อมูลต่างๆ

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสาร J-SPY

เป็นนิตยสารบันเทิง

ที่นำเสนอรูปภาพ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของนักแสดง นักร้อง

นักดนตรี วงดนตรี

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยการสร้างสรรค์

ของบริษัท

ศรีสยามการพิมพ์

ที่ออกวางจำหน่าย

ในรุปแบบรายเดือน

ในช่วงปี พ.ศ. 2543

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2553

โดยนิตยสารฉบับนี้

มีการเปิดตัว

และออกวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่าน

เป็นครั้งแรก

ในช่วงเดือนมกราคม

ของปี พ.ศ. 2543

โดยนิตยสาร

ในชื่อ J-SPY

ในฉบับแรกนั้น

มีราคา 60 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

และมีภาพสวยๆ

ของ Hideaki Takizawa

ดาราวัยรุ่นชื่อดัง

ของประเทศญี่ปุ่น

ที่กำลังเป็นที่ชื่นชอบ

ทั้งในประเทศญี่ปุ่น

และในประเทศไทย

มาเป็นแบบปก

ในฉบับแรก

ของการวางจำหน่าย


สำหรับรายชื่อ

ของทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ในชื่อ J-SPY

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

ซึ่งเป็นช่วงปีแรก

ของการก่อตั้ง

ในช่วงปี พ.ศ. 2543

นิตยสารบันเทิง

ที่นำเสนอข่าวสาร

ของวงการบันเทิง

จากประเทศญี่ปุ่น

ในฉบับนี้นั้น

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับการผลิต

ในช่วงยุคแรก

ดังนี้ คุณสาธิต คล่องเวสสะ

บริษัทศรีสยามการพิมพ์

เป็นเจ้าของ

บรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

คุณปราถนา อุทัยพันธ์

เป็นบรรณาธิการบริหาร

คุณอิงค์ ปรนัย

เป็นบรรณาธิการ

คุณสกุล ศักดิ์กำจร

คุณจุพามณี มาดี

คุณศุภฤกษ์ พูนศิริ

คุณปณยา วัฒนกุล

คุณสิตานัน วุตติเวช

คุณวรรณชนก วรุณันต์

คุณแพรวา เพชรเชิดชู

คุณจักรพันธ์ บุพพารัมรีย์

คุณธีรธร เขมธร

คุณวีณา จงพาณิชย์กุลธร

คุณปัทมา เกียรติบุญญาฤทธิ์

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณนันทน์พร กลิ่นสุวรรณ

เป็นผู้สื่อข่าวประจำญี่ปุ่น

ดีเจเอ็ดดี้

คุณสรรเสริญ ปัญญาธิวงศ์

เป็นนักเขียนรับเชิญ

คุณเกียรติศักดิ์ เพชรรุ่ง

คุณพิรุฬห์ บุญประเสริฐ

เป็นฝ่ายศิลปกรรม

คุณพุทธิศักดิ์ สายจันทร์ดี

คุณต้นวงศ์ ทรัพย์สมบูรณ์

เป็นฝ่ายภาพ

คุณนิตยาวรรณ โออิด

เป็นเลขานุการ

และฝ่ายสมาชิก

คุณจารุวรรณ ดวงสว่าง

เป็นฝ่ายเรียงคอมพิวท์

คุณบัญชา จั่นประดับ

เป็นฝ่ายพิสูจน์อักษร

คุณเสาวณีย์ พรหมประสิทธิ์

เป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

คุณวรนุช ผาเลิศ

คุณสุปัญญา พลารักษ์

คุณสำราญ นฤสิทธิ์

เป็นฝ่ายโฆษณา

(เป็นรายชื่อ

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ของนิตยสาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2543

เพียงเท่านั้น

โดยในช่วงปี พ.ศ. 2548

ได้มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านตำแหน่ง

บรรณาธิการ

โดยจากตำแหน่ง

บรรณาธิการ

คุณอิงค์ ปรนัย

เลื่อนขึ้นเป็นตำแหน่ง

บรรณาธิการบริหาร

และมีคุณณัฎฐรี คุกเรจา

มาเป็นผู้รับตำแหน่ง

บรรณาธิการ

เป็นการทดแทน)


สำหรับรุปแบบ

และภาพรวม

ของนิตยสาร

ในชื่อ J-SPY

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2543

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2553

ที่ผ่านมานั้น

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

เป็นนิตยสาร

แนวบันเทิง

ที่นำเสนอ

ข่าวสาร เรื่องราว

บทความ บทสัมภาษณ์

รูปภาพและคอลัมภ์

ที่มีความน่าสนใจ

เกี่ยวกับนักแสดง

นักร้อง นักดนตรี

และวงดนตรี

โดยเน้นการนำเสนอ

เรื่องราวและข่าวสาร

จากวงการบันเทิง

ของประเทศญี่ปุ่น

จากกระแสความนิยม

ของผู้ชมชาวไทย

ที่ในขณะนั้น

กำลังชื่นชอบ

ในผลงานเพลง

รวมถึงละครโทรทัศน์

จากประเทศญี่ปุ่น

หลาย-หลายเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

ในประเทศไทย

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ITV

อยู่ในขณะนั้น

โดยรูปแบบหลัก

ของนิตยสาร

ในชื่อ J-SPY

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ที่เป็นการแยกตัว

ออกมาส่วนหนึ่ง

ของนิตยสาร

ในเครือเดียวกัน

อย่าง I-SPY นั้น

มีการแบ่งเนื้อหา

ของนิตยสาร

ออกเป็น 4 ส่วน

คือ J-POP

(นักแสดง นักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น)

J-ROCK

(นักร้อง นักดนตรี

และวงดนตรี

ประเภทเพลงร๊อค)

J-FASHION

(การแต่งตัว

ทรงผม เสื้อผ้า

การแต่งหน้า ฯลฯ)

และ ETC

(สถานที่ท่องเที่ยว

ร้านอาหาร ตำราอาหาร

การตกแต่งบ้าน

การประกวดวาดภาพ

บทสัมภาษณ์ ฯลฯ)

นอกจากนี้

ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2545

จากกระแสความนิยม

ของสื่อบันเทิง

ทั้งจากไต้หวัน

และเกาหลี

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และเป็นที่นิยม

ในประเทศไทย

ก็ทำให้นิตยสาร

ที่เน้นในการนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของนักแสดง นักร้อง

และวงดนตรี

จากประเทศญี่ปุ่น

ในฉบับนี้นั้น

ได้มีการปรับเปลี่ยน

จากการเพิ่มเติม

ในด้านข้อมูล

และข่าวสารต่างๆ

ที่เป็นเรื่องราว

ของนักแสดง

และนักร้อง

จากไต้หวัน

และเกาหลีใต้

จากกระแสความนิยม

ที่ผู้ชมชาวไทย

มีต่อละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์

จากทั้งไต้หวัน

และเกาหลี

หลาย-หลายเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงเวลานั้น


โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากรูปภาพ

บทความ ข่าวสาร

และบทสัมภาษณ์

ของนักแสดง

นักร้อง นักดนตรี

วงดนตรี ฯลฯ

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ถือเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่

ของนิตยสารฉบับนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2543

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2553

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีคอลัมภ์

ที่มีความน่าสนใจ

สำหรับผู้อ่าน

ของทางนิตยสาร

ดังนี้ 2-1-0 Konnichiwa

Letter To Your Editor

(บทบรรณาธิการ

และการตอบจดหมาย

ของผู้อ่านทางบ้าน)

ต้มยำป๊อป-ร๊อก

สายด่วนเจสปาย

Gossip Yum-Sab

(ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการบันเทิง

จากประเทศญี่ปุ่น

ในแบบสั้นๆ)

Gift Update

Shop Update

(แนะนำสินค้าใหม่)

Believe In Song

(เนื้อเพลงฮิต

และความหมาย

ในภาษาไทย

ของเพลงญี่ปุ่น)

Future Sound From Japan

(แนะนำงานเพลง

ที่น่าสนใจ

จากนักร้อง

และนักดนตรี

ทางฝั่งอาร์ทติส)

Interview

(บทสัมภาษณ์

กับผู้เกี่ยวข้อง

กับสื่อบันเทิง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

ในประเทศไทย)

Nippon Food

J-Kitchen

(ตำราอาหาร

และการแนะนำ

ร้านอาหาร)

Fashion Shoe

Star & Style

Siam Point

J-Point Make Up

(คอลัมภ์การแต่งตัว

ความงาม สุขภาพ)

สัพเพเจสปาย

(บทความประจำฉบับ

โดยบรรณาธิการ)

Look East

(บทความประจำฉบับ

โดยคุณตุลย์

สรรเสริญ ปัญญาธิวงศ์

ดีเจและพิธีกรชื่อดัง)

J-Talk

(บทความประจำฉบับ

โดย ดีเจเอ็ดดี้

ดีเจชื่อดัง)

คืนวันแห่งความหมาย

(บทความประจำฉบับ

เกี่ยวกับประสบการณ์

ในการไปศึกษาต่อ

ที่ประเทศญี่ปุ่น

โดยคุณตา

สุรางคนา สุนทรพนาเวส

นางงามและนักแสดง)

J-Artist Story

(ประวัติดารา

นักร้อง นักแสดง

จากวงการบันเทิง

ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงยุค 90)

นิทานศิลปิน

(รุปภาพประกอบเรื่อง

ที่เน้นในอารมณ์ขัน)

Dream Hope

My Sticker

(การส่งภาพ

จากทางบ้าน

มาร่วมสนุก

กับทางนิตยสาร)

Artist Party

(การประกวดวาดภาพ)

จำหน่ายมิตรภาพ

(ข่าวฝากจากผู้อ่าน)

ห้องสวย

(การตกแต่งห้อง)

เก็บมาฝาก

(บทความสั้นๆ

เกี่ยวกับร้านอาหาร

การแต่งตัว สินค้า)

TV REPORT

(ข่าวละครโทรทัศน์

ที่กำลังแพร่ภาพ

ในประเทศญี่ปุ่น)

J-SPY VOTE

(อันดับดารา นักร้อง

ที่ได้รับความนิยม)

HOT D.J.

(บทสัมภาษณ์

นักจัดรายการวิทยุ

ที่มีความน่าสนใจ)


ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2543

และมีการปรับเปลี่ยน

ในด้านรูปแบบ

รุปเล่ม คอลัมภ์

หัวนิตยสาร

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ในการจัดทำ

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการสร้างสรรค์

เพื่อความแปลกใหม่

ไปสู่ผู้อ่าน

แต่เป็นที่น่าเสียดาย

ที่นิตยสารบันเทิง

ที่นำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการบันเทิง

จากประเทศญี่ปุ่น

ในชื่อ J-SPY

ในฉบับนี้นั้น

ในท้ายที่สุดแล้ว

ก็ได้มีการยุติ

การสร้างสรรค์

และการวางจำหน่าย

จากแผงนิตยสาร

ไปในช่วงปี พ.ศ. 2553

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสาร

ฉบับสุดท้าย

ที่มีการวางจำหน่าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

คือนิตยสาร

ฉบับที่ 132

ที่ออกวางจำหน่าย

ในช่วงเดือนกันยายน

ของปี พ.ศ. 2553

(เป็นนิตยสาร

ฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

จากช่วงท้ายๆ

ซึ่งอาจจะไม่ใช่

นิตยสารฉบับสุดท้าย

ของการจัดพิมพ์

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

กองบรรณาธิการ

และผุ้เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)


รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)