แค่เอื้อม (2000)

เหมือนไกล...แม้ใกล้...แค่ปลายเอื้อม
ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 7

ร่วมกับ บริษัทดีด้า

วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

เสนอละครโทรทัศน์

แนว Drama-Romantic

เรื่อง แค่เอื้อม

โดยเป็นการสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์

จากบทประพันธ์

ของ โบตั๋น

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรพันธ์ รวี

และกำกับการแสดง

โดย สยม สังวริบุตร

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง แค่ปลายเอื้อม

ประพันธ์คำร้อง

ทำนองและขับร้อง

โดย ชิตพงษ์ ตรีมาศ

ละครโทรทัศน์

เรื่อง แค่เอื้อม

ออกอากาศ

เป็นประจำ

ในวันศุกร์ เสาร์

และ อาทิตย์

เวลา 20.30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

ในปี พ.ศ. 2543


ละครโทรทัศน์

เรื่อง แค่เอื้อม

นำแสดงโดย สวิช เพชรวิเศษศิริ

รับบท ดร. นภมัย

ชายหนุ่มผู้เงียบขรึม

จริงจัง เก็บความรู้สึก

ที่มีจิตใจที่ดี

มีความกตัญญู

ต่อครอบครัว

เขาเป็นที่รู้จัก

ของชาวบ้าน

ในฐานะอาจาร์ย

ที่เป็นหัวหน้าภาควิชา

ในมหาวิทยาลัย

ทางการเกษตร

ทางภาคเหนือ

จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ในทางการเพาะปลูก

และพัฒนาเห็ด

ทำให้พ่อเลี้ยงสุนทร

ได้ตัดสินใจให้ทุน

กับทางมหาวิทยาลัย

เพื่อให้ภาควิชา

ของ ดร.นภมัย

ค้นคว้าและทำการวิจัย

เพื่อนำมาพัฒนาอาชีพ

ให้กับเหล่าชาวบ้าน

ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้


วรนุช วงษ์สวรรค์

รับบท สายป่าน

หลานสาวคนสวย

ของพ่อเลี้ยงสุนทร

มหาเศรษฐีผู้ร่ำรวย

และเป็นที่เคารพนับถือ

ของเหล่าชาวบ้าน

จากการที่มารดา

ได้เสียชีวิตจากไป

และบิดาของเธอนั้น

ได้แต่งงานใหม่

ทำให้เธอถุกเลี้ยงดู

มาด้วยความรัก

และเอาใจใส่

จากผู้เป็นตาและยาย

ที่ต่างก็เป็นคนเก่ง

และมีความคิดที่ดี

ทำให้หญิงสาวผู้นี้

เติบโตขึ้นมา

เป็นหญิงสาวสวย

ที่น่ารัก อ่อนโยน

แต่มีความฉลาดเฉลียว

และมีความมั่นใจในตัวเอง

โดยในความรู้สึก

ของเหล่าชาวบ้าน

ที่อยู่ในละเเวกนั้น

เธอเปรียบเสมือน

เป็นเจ้าหญิงน้อยๆ

ของชาวบ้าน

ทุก-ทุกคน

จากการที่สายป่านนั้น

ได้คอยช่วยเหลือ

และดูแลเอาใจใส่

ในชีวิตความเป็นอยู่

ของเหล่าชาวบ้าน

และคนทำงาน

ทุก-ทุกคน

ด้วยความเอาใจใส่

อย่างจริงใจเสมอ


เอกชัย บูรณผานิต

รับบท บุญลือ

ชายหนุ่มรูปหล่อ

รูปร่างสูงใหญ่

ที่เป็นคนสุภาพ

อ่อนน้อมถ่อมตน

จากการได้รับโอกาส

ทางการศึกษา

จากการสนับสนุน

ของพ่อเลี้ยงบุญลือ

ที่เขามีความเคารพ

และให้ความนับถือ

อย่างมากนั้น

ทำให้เมื่อสำเร็จการศึกษา

บุญลือตัดสินใจ

ที่จะกลับมาเป็นครู

เพื่อช่วยสอนและพัฒนา

เหล่าพี่น้องชาวเขา

ในบ้านเกิดของเขา

จากความตั้งใจ

ในการทำงาน

ทำให้บุญลือนั้น

เป็นที่รักของชาวบ้าน

และได้รับการกล่าวขาน

ว่าเป็นคุณครูหลังม้า

ของเด็กๆชาวเขา


กมลชนก เวโรจน์

รับบท บัวจันทร์

คู่หมั้นสาวสวย

ของบุญลือ

เธอเป็นหญิงสาว

ที่มีความทะเยอทะยาน

รักความสบาย ฟุ้งเฟ้อ

จากความเบื่อหน่าย

ในชีวิตที่เรียบง่าย

ในหุบเขาแห่งนี้

จึงพยายามใช้เสน่ห์

ที่มีของตนเอง

ในการล่อลวง

และเข้าหาชายหนุ่ม

หลาย-หลายคน

ไม่ว่าจะเป็น บุญลือ

นภดล พ่อเลี้ยงวงศ์

เพื่อให้เป็นสะพาน

ไปสู่ชีวิตที่หรูหรา

และมีความฟุ้งเฟ้อ

อย่างที่เธอต้องการ

จากในเมืองหลวง


ณัฐนันทน์ คุณวัฒน์

รับบท นภดล

นายแพทย์หนุ่มหล่อ

น้องชายของนภมัย

จากนิสัยเจ้าชู้

และรักสนุก

ซึ่งมีความแตกต่าง

จากนภมัย

ผู้เป็นพี่ชาย

ทำให้นภดลนั้น

เผลอตัว เผลอใจ

มีความสัมพันธ์

ที่ลึกซึ้ง

กับบัวจันทร์

คู่หมั้นสาวสวย

ของบุญลือ

โดยไม่ตั้งใจ

ซึ่งจากการกระทำ

ของนภดล

ที่สร้างปัญหา

ทำให้ความสัมพันธ์

ของนภมัย

และสายป่าน

ห่างออกไปมากขึ้น


โดยนอกจากนักแสดง

ในบทบาท

ดังกล่าวแล้ว

ละครโทรทัศน์

เรื่อง แค่เอื้อม

ยังมีนักแสดงชั้นนำ

อีกมากมาย

ที่มาร่วมสร้างสีสัน

ให้กับละครโทรทัศน์เรื่องนี้

เช่น พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร

รับบท เวียงฟ้า

มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

รับบท ดิษยา

บุศรา เบญจวัฒน์

รับบท นภนันทน์

ทวยเทพ วิบูลย์ศิลป์

รับบท เอกบดี

ไพโรจน์ สังวริบุตร

รับบท ธิบดินทร์

จันทนี สิงห์สุวรรณ

รับบท สุนทรียา

สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์

รับบท พ่อเลี้ยงสุนทร

จารุวรรณ ปัญโญภาส

รับบท แม่เลี้ยงวีณา

ปนัดดา โกมารทัต

รับบท นภา

กีรติ เทพธัญญ์

รับบท ปฐวี

ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง

รับบท ชัยทัศน์

ดิเรก อมาตยกุล

รับบท พ่อเลี้ยงวงศ์

พีรพล จันทรากาศ

รับบท วรายุ

น้ำเงิน บุญหนัก

รับบท ประจิต

ชนาภา นุตาคม

รับบท จิรประภา

กิตติ ดัสกร

รับบท เปี๊ยก

สันติภาพ บุนนาค

รับบท เรือง

ศิริยา นฤนาถ

จิตรลดา จำเริญ

รับบท อุ่น

ศิริวัฒนา เบญจมาธิกุล

รับบท บุญล้อม

ชัยวรงค์ ช่างเกิด

รับบท สินชัย

บริพันธ์ ชัยภูมิ

รับบท ปรีชา

นฤทัย จันทร์ประดิษฐ์

รับบท อู่

ทัศนีย์ สีดาสมุทร

รับบท แม่ของบัวจันทร์

พงษ์ประยูร ราชอาภัย

รับบท พ่อของบัวจันทร์

ดามพรรณ โภคบดี

รับบท ดวงฤดี

ต้อย ตูมตาม

รับบท ส่าง

ศิริวรรณ แสงทอง

รับบท ช่อแก้ว

สมบูรณ์ สุขีนัย

รับบท สมศักดิ์

ศิริยา นฤนาท

รับบท โสภา

ขนิษฐา  วัชโรบล

รับบท ปัทมา

ลัดดาวรรณ มั่นคงดี

รับบท แสง

ด.ช. ปฏิภาณ ชลวนารัตน์

รับบท เส่ง

ด.ญ. อาภานุช สังวริบุตร

รับบท สายป่านในวัยเด็ก

ด.ช. สฤษฎ์ แสงวิรุณ

รับบท เอกบดีในวัยเด็ก


ละครโทรทัศน์

เรื่อง แค่เอื้อม

เป็นเรื่องราวชีวิต

และความรัก

ของสายป่าน

หญิงสาวสวย

ที่มีความเข้มแข็ง

จากการที่มารดา

ของเธอนั้น

ได้เสียชีวิตจากไป

ตั้งแต่เธอยังเล็ก

ทำให้สายป่านนั้น

ได้รับการดูแล

และเลี้ยงดู

โดยพ่อเลี้ยงสุนทร

และแม่เลี้ยงวีณา

ผู้เป็นคุณตา

และคุณยาย

ที่เลี้ยงดูเธอ

มาด้วยความรัก

โดยแม้จะยังได้พบเจอ

กับผู้เป็นบิดา

ที่เป็นต้นเหตุ

ให้มารดาของเธอ

ต้องทุกข์ทรมาน

และจบชีวิตลงไป

แต่ในฐานะลูก

เธอก็ยังให้ความเคารพ

ในตัวผู้เป็นบิดา

ที่ไม่มีความรับผิดชอบ

และเห็นแก่ตัว

ผู้นี้อยู่เสมอ

(ขอขอบคุณวิดีโอ

ช่วง Opening Credits

โดยคุณ TheAsianCinema)หลังจากสำเร็จการศึกษา

และเติบโตขึ้นมา

เป็นหญิงสาวสวย

ที่เพียบพร้อม

สมกับความตั้งใจ

ของผู้เป็นคุณตา

สายป่านกลับมา

ที่จังหวัดเชียงราย

เพื่อที่จะช่วยงาน

ของผู้เป็นคุณตา

ซึ่งจาการมีแนวคิด

ในแบบคนรุ่นใหม่

ทำให้สายป่านนั้น

มีความพยายาม

ในการที่จะผลักดัน

โครงการต่างๆ

เพื่อเป็นการสร้างงาน

และสร้างอาชีพ

ให้กับเหล่าชาวเขา

ซึ่งเป็นชาวบ้าน

ที่อยู่ในพื้นที่

ซึ่งจากการทำงาน

ทำให้เธอได้พบ

กับ ดร.นภมัย

อาจารย์หนุ่มหล่อ

ผู้เงียบขรึม จริงจัง

ที่มาให้ความรู้

เกี่ยวกับการเพาะเห็ด

ซึ่งจากความใกล้ชิด

และมีอุดมการณ์

ในการทำงาน

เพื่อชาวบ้าน

ที่สอดคล้องกัน

ทำให้หนุ่มสาว

ทั้งสองนั้น

ต่างมีความรู้สึกที่ดี

มอบให้แก่กัน

แต่ตัวนภมัยเอง

ได้พยายาม

ที่จะเก็บความรู้สึก

ไม่ให้เธอได้ล่วงรู้

จากการที่เขานั้น

นึกเจียมตัว

จากการมีฐานะ

ที่แตกต่าง

จากเธออย่างมาก

ประกอบกับพี่น้อง

ทางครอบครัว

ของเขานั้น

มักจะสร้างปัญหา

ให้เขาต้องเสียชื่อ

และมีเรื่องรบกวน

ในด้านการเงิน

ให้ต้องช่วยเหลือเสมอ

ซึ่งจากเหตุผลเหล่านี้

ทำให้นภมัยนั้น

ไม่อยากให้ใครๆ

มองเขาอย่างดูถูก

ว่าเขามีความต้องการ

ที่จะแต่งงาน

กับสายป่าน

ที่เป็นหญิงสาว

ที่มีฐานะร่ำรวย

ทั้งที่ในจิตใจที่แท้จริง

ของนภมัยนั้น

มีความรัก ความหวังดี

มอบให้กับสายป่าน

ด้วยความจริงใจตาม


รักนิดๆคิดเท่าไหร่ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท

ทีวี ธันเดอร์ จำกัด

เสนอละครโทรทัศน์

แนว Romantic-Comedy

เรื่อง รักนิดๆคิดเท่าไหร่

โดยเป็นการสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์

จากเค้าโครงเรื่อง

ของ นุกูล บุญเอี่ยม

และ วัชระ ปานเอี่ยม

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม

และกำกับการแสดง

โดย นุกูล บุญเอี่ยม

ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักนิดๆคิดเท่าไหร่

ออกอากาศเป็นประจำ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2541


ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักนิดๆคิดเท่าไหร่

นำแสดงโดย เคลลี่ ธนะพัฒน์

รับบท เชษฐา

หนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์

ที่มีนิสัยร่าเริง

รักสนุก ชอบเที่ยวเตร่

หลังจากสำเร็จการศึกษา

จากต่างประเทศ

เขาก็ใช้เวลาทั้งหมด

ในการเที่ยวเตร่

และคบหาสาวๆ

จนไม่ยอมสนใจ

ในการทำงาน

จนคุณนายผ่องพรรณ

ผู้เป็นมารดา

นึกวิตกกังวล

และมีความต้องการ

ที่จะหาภรรยา

ให้กับเชษฐา

เพื่อที่เขานั้น

จะมีความรับผิดชอบ

ในการทำงาน

และการใช้ชีวิต

มากยิ่งขึ้น


น้ำฝน โกมลฐิติ

รับบท จินตา

หญิงสาวแสนสวย

ที่เป็นคนเข้มแข็ง

และมีความรับผิดชอบ

ซึ่งจากฐานะ

ของครอบครัว

ที่ไม่สู้ดีนัก

ทำให้เธอนั้น

ตัดสินใจ

ที่จะไม่เรียนต่อ

และมีความพยายาม

ที่จะทำงาน

เพื่อจะหาเงิน

มาช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่าย

ในครอบครัว

และสนับสนุน

ในด้านการศึกษา

ให้กับผู้เป็นน้องสาว


วัชรเกียรติ บุญภักดี

รับบท เทพชัย

คนรักหนุ่มหล่อ

ของจินตา

ผู้มีตำแหน่ง

เป็นหัวหน้าเซลส์แมน

หากดูจากภายนอก

เขาเป็นชายหนุ่ม

ที่มีความขยันขันแข็ง

และตั้งใจทำงาน

แต่ในความเป็นจริง

คนรักของจินตา

ที่คบหากันมาผู้นี้

เป็นชายหนุ่ม

ที่มีความเห็นแก่ตัว

และไม่ซื่อสัตย์

ต่อผู้เป็นคนรัก

จากการมีความสัมพันธ์

กับผู้เป็นเพื่อนสนิท

ของจินตานั่นเอง


ณัฐกานต์ ชุมนานนท์

รับบท อ้อม

น้องสาวของจินตา

เธอเป็นเด็กนักเรียน

ที่เรียบร้อย ขยัน

และมีความตั้งใจ

ในการศึกษา

โดยยามว่าง

จากการเรียน

ก็จะช่วยเหลือ

งานบ้านต่างๆ

เพื่อแบ่งเบาภาระ

ของผู้เป็นพี่สาว


เจจินตัย อันติมานนท์

รับบท อนุชา

นักศึกษาหนุ่มหล่อ

ผู้เป็นน้องชาย

ของเชษฐา

ในฐานะพี่น้อง

อนุชามีนิสัย

ที่เป็นคนเรียบง่าย

รักสงบ ชอบสันโดษ

ทุ่มเทให้กับการเล่นกีฬา

ซึ่งมีความแตกต่าง

จากผู้เป็นพี่ชาย

ที่ชอบเที่ยวเตร่

และเป็นคนรักสนุก

จากนิสัยที่จริงจัง

ทำให้อนุชานั้น

มีโอกาสรับรู้

ในความสัมพันธ์

ที่แท้จริง

ของเชษฐา

และจินตา


โดยนอกจากนักแสดง

ในบทบาทดังกล่าวแล้ว

ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักนิดๆคิดเท่าไหร่

ยังมีนักแสดงชั้นนำ

อีกมากมาย

ที่มาร่วมสร้างสีสัน

ให้กับละครโทรทัศน์

ในเรื่องนี้

เช่น ดวงตา ตุงคะมณี

รับบท ผ่องพรรณ

อนันต์ บุนนาค

รับบท นันท์

ปานวาด นภางค์กูร

รับบท น้ำหวาน

คณิณ โพธิ์ปริสุทธิ์

รับบท แบงค์

ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

รับบท ป้าหมัย

วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล

รับบท ศาสตรา

พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร

รับบท แป๋ว

ตรีนุช ทิมเจริญ

รับบท สอย


ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักนิดๆคิดเท่าไหร่

เป็นเรื่องราว

ปัญหาความรัก

ของเชษฐา

หนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์

ที่หลังจากสำเร็จการศึกษา

มาจากต่างประเทศ

เขาก็สนุกสนาน

ไปกับการเที่ยวเตร่

และคบหากับสาวๆ

จนผู้เป็นมารดา

และน้องชาย

รู้สึกเป็นห่วง

จากการที่เขานั้น

ไม่มีความสนใจ

ในการดูแล

ธุรกิจของครอบครัว

จากความตั้งใจ

ที่จะหาภรรยา

ให้กับบุตรชาย

ของนางผ่องพรรณ

ทำให้เชษฐา

ที่รู้สึกอึดอัด

กับความหวังดี

ของผู้เป็นมารดา

ได้ตัดสินใจ

ที่จะว่าจ้างจินตา

ที่กำลังต้องการเงิน

มาเป็นภรรยา

แต่เพียงในนาม

เพื่อไม่ให้มารดา

เข้ามาก้าวก่าย

ในชีวิตส่วนตัว

และการเที่ยวเตร่

กับสาวๆของเขา

ซึ่งจากความใกล้ชิด

และเรื่องราวมากมาย

ทำให้คู่รักปลอมๆ

อย่างเชษฐา

และจินตา

มีความใกล้ชิด

กันและกันมากขึ้น

โดยขณะที่เชษฐา

มองเห็นความดีงาม

และความเข้มแข็ง

ในตัวของจินตา

จินตาที่มีคนรัก

อยู่ก่อนแล้ว

ก็พบว่าเทพชัย

ผู้เป็นคนรัก

ของเธอนั้น

กำลังไม่ซื่อสัตย์

จากการที่เขานั้น

แอบมีความสัมพันธ์

กับเพื่อนสนิทของเธอ

รักสับหลีก (1996)

ในปี พ.ศ. 2539

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท บรอดคาซ์ท

ไทย เทเลวิชั่น จำกัด

เสนอละครโทรทัศน์

แนว Romantic Comedy

เรื่อง รักสับหลีก

โดยเป็นการสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์

จากเค้าโครงเรื่อง

และบทโทรทัศน์

ของ ชนินทร ประเสริฐประสาท

ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักสับหลีก

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง อยากให้เธอได้รู้

โดย สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล

และ กุลพงษ์ บุนนาค

เพลง รอ

โดย มาช่า วัฒนพานิช

ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักสับหลีก

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2539


ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักสับหลีก

นำแสดงโดย นิธิ สมุทรโคจร

รับบท คริส

เคริก โรลลิ่ง

รับบท อาร์ต

ชลิตา เฟื่องอารมย์

รับบท แจ๋ม

นิออน อิศรา

รับบท จูน

ชุลีพร ดวงรัตนตรัย

รับบท กระปุก

วสันต์ อุตตมะโยธิน

รับบท กมลา

ร่วมด้วย ไพโรจน์ ใจสิงห์

เดือนเต็ม สาลิตุลย์

ชลิต เฟื่องอารมย์

อุทุมพร ศิลาพันธุ์

อรัญญา วงศ์กลมกลืน ฯลฯ


ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักสับหลีก

เป็นเรื่องราว

ของแจ๋ม

หญิงสาวผู้น่ารัก

และมีความมั่นใจ

จากความเบื่อหน่าย

ที่ทางครอบครัว

พยายามจับคู่เธอ

กับผู้เป็นลูกชาย

ของเพื่อนสนิท

ของทางครอบครัว

ทำให้แจ๋ม

ที่พยายามหลบเลี่ยง

การนัดพบดูตัว

ได้ตัดสินใจ

ที่จะเดินทาง

ไปเยี่ยมกระปุก

ผู้เป็นเพื่อนสนิท

ที่ย้ายไปช่วยงาน

กิจการร้านอาหาร

ของทางครอบครัว

ที่ควีนส์ทาวน์

ประเทศนิวซีเเลนด์

โดยจากการใช้ชีวิต

และช่วยทำงาน

ในร้านอาหารไทย

ของกมลา

พี่สาวของกระปุก

ทำให้แจ๋มนั้น

ได้พบกับคริส

และอาร์ต

สองหนุ่มชาวไทย

ซึ่งหนึ่งในนั้น

คือคู่หมั้นคู่หมาย

ที่เธอพยายมหลบเลี่ยง

ตั้งแต่อยู่เมืองไทยนั่นเอง


จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ละครโทรทัศน์

เรื่อง รักสับหลีก

ที่ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงปี พ.ศ. 2539

ในเรื่องนี้นั้น

มีความโดดเด่น

จากการที่ทีมงาน

ของบริษัทบรอดคาซ์ท

ได้ยกกองถ่ายทำ

ไปเก็บภาพสวยๆ

จากประเทศนิวซีเเลนด์

ที่มีความงดงาม

และความเป็นธรรมชาติ

มาฝากผู้ชมทางบ้าน

นอกจากนี้

ละครโทรทัศน์

แนว Romantic Comedy

ในเรื่องนี้นั้น

ยังมีความโดดเด่น

จากการเป็นผลงาน

ละครโทรทัศน์

เรื่องแรก

ของคุณจ๊อบ

นิธิ สมุทรโคจร

ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2539 นั้น

เขากำลังโด่งดัง

จากการเป็นนายแบบ

ในโฆษณาสุดฮิต

ของทางมิสทีน

ซึ่งหลังจากผลงาน

ในละครโทรทัศน์เรื่องนี้

คุณจ๊อบก็มีผลงาน

ละครโทรทัศน์

ที่ได้รับความนิยม

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ตามมาอีกมากมาย

เช่น คู่รัก สาวน้อยคาเฟ่

ซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อย

ปลื้ม ร่วมงานรัก เขียวหวาน 2001

ปีกมาร เก้าอี้ขาวในห้องแดง

สุดหัวใจ จดหมายจากดวงดาว

เกียรติยศกบฎรัก ริษยา ฯลฯรักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)