Robert David / โรเบิร์ต เดวิด

นายแบบหนุ่มหล่อจากนิตยสารแฟชั่นยุค 80
ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นายแบบ

และนางแบบอาชีพ

มาเป็นผู้แสดงแบบ

ในการถ่ายแฟชั่น

ถ่ายโฆษณา

และขึ้นปกนิตยสาร

ซึ่งมีความแตกต่าง

จากในปัจจุบัน

ที่นิตยสารแฟชั่น

และวงการโฆษณา

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นักแสดง

โดยเฉพาะวงการโทรทัศน์

มาเป็นแบบปกนิตยสาร

และเป็นพรีเซ็นเตอร์

ในงานด้านโฆษณา

ซึ่งจากความแตกต่าง

ของวงการแฟชั่น

ที่แยกออกจาก

วงการบันเทิง

มากกว่าปัจจุบัน

ทำให้ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

มีนายแบบ

และนางแบบ

หลาย-หลายท่าน

ที่ก้าวเข้ามา

และมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

การเดินแบบแฟชั่น

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ฝากไว้ในวงการแฟชั่น

ให้ได้ติดตามรับชม

อย่างมากมาย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

Mr. Robert David

นายแบบหนุ่มหล่อ

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

ที่นำเรื่องราว

ของเขา

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนายแบบ

อีกท่านหนึ่ง

ที่มีผลงาน

การถ่ายแบบ

และโฆษณา

ฝากไว้ในนิตยสาร

ประเภทแฟชั่น

ฉบับต่างๆ

ในประเทศไทย

ในช่วงปลายยุค 80

ที่ผ่านมา

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

เสี้ยวหนึ่ง

ของการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ในวงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

ในช่วงสั้นๆ

ของช่วงยุค 80

ของนายแบบหนุ่มหล่อ

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติท่านนี้


สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

และประวัติ

ด้านการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ของหนุ่มหล่อท่านนี้

จากคอลัมภ์

เบื้องหลังแฟชั่น

ของนิตยสาร

ฉบับต่างๆ

ในช่วงยุค 80

Mr. Robert David

เป็นนายแบบอาชีพ

จากประเทศฟิลิปปินส์

โดยเขาก้าวเข้ามา

และมีผลงาน

ด้านการถ่ายแบบ

และโฆษณา

(ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

และเครื่องแต่งกาย

ยี่ห้อ Punch

Police Young

ผลิตภัณฑ์รองเท้า

ยี่ห้อ Foxtrot)

ซึ่งมีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสาร

ประเภทแฟชั่น

และวัยรุ่น

ของประเทศไทย

อย่าง แพรว

แพรวสุดสัปดาห์

ลลนา เปรียว

ดิฉัน วัยน่ารัก

เรา เฮลโหล ฯลฯ

ในช่วงสั้นๆ

ของปี พ.ศ. 2530

โดยในฐานะนายแบบ

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

หนุ่มหล่อท่านนี้

ถือเป็นนายแบบ

ที่ได้รับเสียงชื่นชม

จากการมีรูปร่าง

และส่วนสูง

ที่ได้มาตรฐาน

ของนายแบบอาชีพ

(เป็นการบันทึก

ในด้านผลงาน

และระยะเวลา

ของการทำงาน

ในประเทศไทย

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

เพียงเท่านั้น)โดยในฐานะ

ของนายแบบ

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

นายแบบหนุ่มหล่อ

จากฟิลิปปินส์

ซึ่งใช้ชื่อ

ในการทำงาน

ที่ประเทศไทย

ว่า Robert David

เป็นที่จดจำ

ของผู้เขียนบลอก

จากการที่เขานั้น

ถือเป็นนายแบบ

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

ที่มีความแตกต่าง

จากนายแบบ

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

ท่านอื่น-อื่น

ในช่วงเวลาเดียวกัน

จากการที่เขานั้น

ถือเป็นนายแบบ

จากต่างชาติ

ที่มีภาพลักษณ์

ในแบบเอเชีย

ซึ่งในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

แม้ว่านิตยสารแฟชั่น

และการถ่ายทำ

ผลงานโฆษณา

ในประเทศไทย

ในช่วงเวลานั้น

จะมีนายแบบ

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

ที่ก้าวเข้ามา

ในประเทศไทย

และมีผลงานต่างๆ

ฝากไว้อย่างมากมาย

แต่นายแบบ

ที่เป็นชาวต่างชาติ

ซึ่งเป็นที่นิยม

ของการถ่ายทำ

ภาพแฟชั่น

และงานโฆษณา

ในประเทศไทย

ในช่วงเวลานั้น

มักจะมีภาพลักษณ์

ในแบบชาวต่างชาติ

ในแบบผมทอง ตาสีฟ้า

ซึ่งเป็นภาพจดจำ

แบบชัด-ชัด

ของชาวต่างชาติ

ในความรู้สึก

ของผู้ชมชาวไทย

ในขณะนั้น

(โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ผลงานโฆษณา

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

และเครื่องแต่งกาย

สำหรับท่านชาย

ซึ่งเป็นแบรนด์

ของต่างประเทศ

ที่มีการถ่ายทำ

ในประเทศไทย

ในช่วงเวลานั้น

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นายแบบ

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

ในการถ่ายทำ

เพื่อเสริมภาพลักษณ์

ของผลิตภัณฑ์สินค้า

จากต่างประเทศ)

ซึ่งจากภาพลักษณ์

ของนายแบบ

จากต่างชาติ

ที่มีความแตกต่าง

จากนายแบบ

จากต่างชาติ

ท่านอื่นๆ

ในช่วงเวลาเดียวกัน

และความหล่อเหลา

ในแบบชายหนุ่ม

จากประเทศฟิลิปปินส์

ก็ทำให้ในฐานะ

ของนายแบบ

แม้ว่าหนุ่มหล่อ

ท่านนี้นั้น

จะมีผลงาน

การถ่ายแบบ

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ฝากไว้เพียงช่วงสั้นๆ

ของช่วงยุค 80

แต่เขาก็มีความโดดเด่น

และมีความน่าจดจำ

ในความรู้สึก

ของผู้เขียนบลอก

ซึ่งมีความชื่นชอบ

ในเอกลักษณ์

ของนิตยสาร

ประเภทแฟชั่น

และวัยรุ่น

ที่มีการสร้างสรรค์

และออกวางจำหน่าย

ในช่วงยุค 80


ในฐานะนายแบบ

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

ที่มีผลงาน

การถ่ายแบบ

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ให้ได้ติดตามรับชม

ในช่วงปลายยุค 80

Mr. Robert David

ในปัจจุบันนี้นั้น

ห่างหายจากการทำงาน

ด้านการถ่ายแบบ

และถ่ายโฆษณา

ในประเทศไทย

ไปตามวันและเวลา

ของวงการแฟชั่น

ที่ในแต่ละยุคสมัย

ในแต่ละช่วงเวลา

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

ก็จะมีหนุ่ม-สาว

ซึ่งเป็นนายแบบ

และนางแบบ

ในรุ่นใหม่ๆ

ที่ก้าวเข้ามา

เพื่อสร้างสีสัน

ความสวยงาม

และความสนุกสนาน

ให้กับวงการแฟชั่น

ในแต่ละช่วงเวลา

ในแต่ละยุคเสมอ

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ซึ่งเป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูล

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

ซึ่งเป็นช่วงเวลา

เพียงช่วงสั้นๆ

ทำให้ในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ต่อผู้อ่าน

ทางบ้าน

ทุก-ทุกท่าน

ในความบกพร่อง

ของผู้เขียน

ไว้ ณ ที่นี้

เพรงเงา (1999)

เงาหลอน...เสียงกระซิบ...จากความตาย
ในปี พ.ศ. 2542

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ทีวีซีน จำกัด

โดย ณัฎฐนันท์ ฉวีวงษ์

เสนอละครโทรทัศน์

แนว ชีวิต / ลึกลับ

เหนือธรรมชาติ

สืบสวนสอบสวน

และ การเมือง

เรื่อง เพรงเงา

โดยเป็นการสร้าง

เป็นละครโทรทัศน์

จากบทประพันธ์

โดย กิ่งฉัตร

(มีการลงตีพิมพ์

เป็นครั้งแรก

แบบเป็นตอนๆ

ลงในนิตยสาร

ในชื่อ สกุลไทย

จากนั้นจึงมีการจัดพิมพ์

ในรูปแบบรวมเล่ม

ออกมาวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2540)

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ

และกำกับการแสดง

โดย ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง ดั่งเงาของเธอ

ขับร้องโดย โรส นิสา

เพลง รักคือคำตอบ

ขับร้องโดย หนึ่ง วิศรุต

ละครโทรทัศน์

เรื่อง เพรงเงา

มีการแพร่ภาพ

เป็นประจำ

ในเวลา 20.30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงปี พ.ศ. 2542


ละครโทรทัศน์

เรื่อง เพรงเงา

ฉบับการสร้าง

และแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2542

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท แสนบุญ

ซอนย่า คูลลิ่ง

รับบท มิเรียม

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ดร.อุดร

กาญจนา จินดาวัฒน์

รับบท เรวดี

อนุสรณ์ เดชะปัญญา

รับบท พ.ต.อ.ยงยุทธ

และขอแนะนำ

ก่อฤกษ์ เทศน์ธรรม

รับบท สินทวี

นัท ฮาลลิน

รับบท พ.ต.ต.โกสินทร์

ร่วมด้วย อดุลย์ ดุลยรัตน์

รับบท ลิขิต

รสริน จันทรา

รับบท มาลิน

กรรชัย กำเนิดพลอย

รับบท ศัลย์

สุธิตา เกตานนท์

รับบท พนิตพร

รอน บรรจงสร้าง

รับบท โมกข์

เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์

รับบท บุษยา

วัชระ ปานเอี่ยม

รับบท ประภาศ

ศานติ สันติเวชกุล

รับบท องอาจ

ดารณีนุช โพธิปิติ

รับบท ผูกจิต

สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง

รับบท วีณา

ดารณี อินต๊ะนอน

รับบท สุรีย์มาศ

และนักแสดงพิเศษ

สมภพ เบญจาธิกุล

ทัศวรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ชลิต เฟื่องอารมย์

สมมาตร ไพรหิรัญ

อภิชาติ หาลำเจียก

อรรถชัย อนันตเมฆ

ให้เกียรติร่วมแสดง

ในบทบาทรับเชิญ


ละครโทรทัศน์

เรื่อง เพรงเงา

จากบทประพันธ์

โดย กิ่งฉัตร

เป็นเรื่องราวชีวิต

ของมิเรียม

หญิงสาวสวย

ที่มีสัมผัสพิเศษ

จากการที่เธอนั้น

สามารถมองเห็น

เหล่าวิญญาณ

ในช่วงเวลา

ที่เธอเจ็บป่วย

ทางร่างกาย

หรือมีความท้อแท้

ภายในจิตใจ

ซึ่งจากการเข้าทำงาน

ในฐานะพนักงาน

ของบริษัทโรจน์อรุณ

ซึ่งมี ดร.อุดร

นักธุรกิจชื่อดัง

ที่กำลังสนใจ

ในด้านการเมือง

เป็นเจ้าของ

และมีแสนบุญ

ชายหนุ่มรูปหล่อ

ผู้เป็นบุตรชายคนโต

ของ ดร.อุดร

เป็นผู้บริหารนั้น

ก็ทำให้มิเรียม

ซึ่งมีสัมผัสที่หก

และมีความสามารถ

ในการเป็นสื่อกลาง

ของโลกวิญญาณ

และโลกคนเป็น

ต้องพบเจอ

กับความยุ่งยาก

และเหตุการณ์

ที่เสี่ยงอันตราย

หลาย-หลายครั้ง

จากการที่เธอนั้น

สามารถมองเห็น

วิญญาณของสินทวี

ผู้เป็นบุตรชายคนเล็ก

ของ ดร.อุดร

ที่ได้เสียชีวิตไป

จากอุบัติเหตุ

ทางรถยนต์

ซึ่งได้มาปรากฎตัว

ในทุก-ทุกครั้ง

ที่เกิดเหตุการณ์

ในการลอบสังหาร

ซึ่งมีเป้าหมาย

คือ ดร.อุดร

ผู้กำลังเติบโต

ในเกมการเมือง

ซึ่งจากความต้องการ

ในการที่จะติดต่อ

กับวิญญาณ

ของสินทวี

ผู้เป็นน้องชาย

ก็ทำให้แสนบุญ

ชายหนุ่มผู้เงียบขรึม

และเก็บความรู้สึก

ผู้ยังเคลือบแคลง

ในความสามารถ

ที่เหนือธรรมชาติ

ของมิเรียมนั้น

ได้เข้ามาใกล้ชิด

กับหญิงสาว

และพยายาม

ที่จะค้นหา

ความจริงสุดท้าย

ซึ่งซ่อนอยู่

ในการปรากฎตัว

ทุก-ทุกครั้ง

ของสินทวี
ชาติชาย ปั้นทอง

นายแบบหนุ่มหล่อจากนิตยสารแฟชั่นยุค 80
ในช่วงปี พ.ศ. 2527

ถึงในปี พ.ศ. 2545

ที่ผ่านมานั้น

การประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ซึ่งมีการจัดขึ้น

โดยนิตยสารแพรว

และสุดสัปดาห์นั้น

ถือเป็นเวที

การประกวด

เพื่อเฟ้นหา

หนุ่มสาวหน้าใหม่

ให้ก้าวเข้ามา

สู่วงการบันเทิง

และวงการแฟชั่น

ที่ได้รับความสนใจ

จากผู้ชมทางบ้าน

และสื่อมวลชน

จากการที่ผู้ชนะเลิศ

และผู้เข้ารอบสุดท้าย

ในการประกวด

แต่ละครั้งนั้น

ล้วนแต่เป็นหนุ่มสาว

ที่มีความโดดเด่น

ทั้งในด้านหน้าตา

บุคลิก การวางตัว

และความสามารถ

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

คุณชาติชาย ปั้นทอง

นายแบบหนุ่มหล่อ

ที่ฝากผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

และโฆษณา

ไว้ในวงการแฟชั่น

ในช่วงกลางยุค 80

ที่ผ่านมา

ท่านนี้นั้น

ถือเป็นนายแบบ

อีกท่านหนึ่ง

ที่เป็นที่รู้จัก

ในวงการแฟชั่น

เป็นครั้งแรก

จากการเข้าร่วม

ในการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ประจำปี พ.ศ. 2529

ซึ่งในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

เส้นทางการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ของหนุ่มหล่อท่านนี้

ที่ฝากผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ไว้ในนิตยสารแฟชั่น

ในช่วงกลางยุค 80

จากความทรงจำ

ที่ผ่านมา

ของผู้เขียน

ซึ่งติดตาม

การประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

มาตั้งแต่ในช่วงยุคแรก

ของการจัดการประกวด


สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

ในแบบสั้นๆ

ของนายแบบ

จากเวที

การประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ในช่วงยุค 80

ท่านนี้นั้น

จากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2529

คุณชาติชาย ปั้นทอง

มีชื่อเล่นว่า คุณตี๋

หรือ คุณชาติ

มีพื้นเพครอบครัว

เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่

โดยขณะที่มีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ในช่วงปี พ.ศ. 2529

หนุ่มหล่อท่านนี้

พึ่งสำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมปลาย

จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ในจังหวัดเชียงใหม่

โดยข่าวคราว

ในช่วงต้นยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

หนุ่มหล่อท่านนี้

เข้าทำงานประจำ

ในตำแหน่ง

พนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบิน

ของบริษัทการบินไทย

(เป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูล

ถึงในช่วงต้นยุค 90

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

เป็นการเพิ่มเติม

ก็จะมีการปรับปรุง

และแก้ไขบทความ

เพื่อความสมบูรณ์

อีกครั้งหนึ่ง)สำหรับเส้นทาง

การทำงาน

ในวงการแฟชั่น

ในฐานะนายแบบ

ของคุณชาติชาย ปั้นทอง

ในช่วงกลางยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

หนุ่มหล่อท่านนี้

เป็นที่รู้จัก

ของผู้ชม

เป็นครั้งแรก

จากการที่เขานั้น

ได้ตัดสินใจ

ที่จะเข้าร่วม

ในการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ประจำปี พ.ศ. 2529

ซึ่งจากหน้าตา

ที่ดูหล่อเหลา

และการมีบุคลิกที่ดี

ก็ทำให้เขานั้น

ได้รับการคัดเลือก

จากทางคณะกรรมการ

ของนิตยสารแพรว

และแพรวสุดสัปดาห์

(ชื่อนิตยสาร

ในขณะนั้น

ของสุดสัปดาห์)

ซึ่งเป็นผู้จัดงาน

ให้ผ่านการคัดเลือก

จากผู้สมัคร

หลายพันคน

ให้เข้ามาเป็น

10 คนสุดท้าย

ในประเภทฝ่ายชาย

ของการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ที่มีการจัดขึ้น

ในช่วงต้นปี

ของปี พ.ศ. 2529

ในช่วงเวลานั้นในฐานะนายแบบ

ผู้เข้ารอบสุดท้าย

จากเวทีการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ประจำปี พ.ศ. 2529

หลังจากผ่านพ้น

การประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ในรอบสุดท้าย

ที่มีการจัดขึ้น

ที่โรงแรมดุสิตธานี

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529

คุณชาติชาย ปั้นทอง

ในฐานะนายแบบ

จากเวทีการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ประจำปี พ.ศ. 2529

(ในปีการประกวด

ที่มีคุณยอร์ช

เศรษฐ์ ชุมศิลป์

และคุณอ้อม

ปาริชาติ พิเลย์

เป็นผู้รับตำแหน่ง

เป็นหนุ่ม-สาวแพรว

โดยมีคุณโอ๋

ชัยเกียรติ คร้ามพันธุ์

และคุณอุ๊

สมรัชนี เกษร

เป็นผู้รับตำแหน่ง

เป็นรองหนุ่ม-สาวแพรว

รวมถึงมีผู้เข้าประกวด

ในปีเดียวกัน

ซึ่งเป็นที่รู้จัก

จากการมีผลงาน

ในวงการแฟชั่น

และวงการบันเทิง

ในระยะเวลาต่อมา

อย่างคุณจุ๋ม แสงระวี อัศวรักษ์

คุณดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ

คุณเบ็กกี้ รีเบกก้า โคลัมเบรส

คุณดิงดอง อรชุน นิลทลักษณ์

คุณเอ็ดดี้ ดำรงค์เดช แสงสว่าง

คุณหนึ่ง สรรชนีย์ ศิวนารถ

คุณยอด ดำรงค์ศักดิ์ ธรรมาภรณ์

คุณเก่ง ณัฐพงศ์ เอกะโรหิต ฯลฯ)

ก็มีผลงานการถ่ายแบบ

ผลงานด้านโฆษณา

และมีบทสัมภาษณ์

เป็นการแนะนำตัว

ที่มีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสารแพรว

และแพรวสุดสัปดาห์

ให้ได้ติดตามรับชม

ในช่วงกลางยุค 80

ที่ผ่านมา

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะนายแบบ

คุณชาติชาย ปั้นทอง

มีผลงานการถ่ายแบบ

และมีบทสัมภาษณ์

ที่มีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสาร

ประเภทแฟชั่น

อย่าง แพรว

แพรวสุดสัปดาห์

ให้ได้ติดตามรับชม

ในช่วงปี พ.ศ. 2529

ถึงประมาณปี พ.ศ. 2530

โดยในฐานะ

ของนายแบบ

ที่มีระยะเวลา

การทำงาน

ในช่วงสั้นๆ

ในช่วงกลางยุค 80

หนุ่มหล่อท่านนี้

เป็นที่จดจำ

ของผู้เขียนบลอก

จากการเป็นนายแบบ

จากเวทีการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ที่มีบุคลิกที่ดี

และมีหน้าตา

ที่หล่อเหลา

อย่างมาก

(จากเบื้องหลัง

ของการประกวด

หนุ่มหล่อท่านนี้

ก็ถือเป็นตัวเก็ง

อีกท่านหนึ่ง

ของการจัดงาน

จากการได้รับ

คะแนนเสียง

จากกรรมการ

ในอันดับต้นๆ

ของฝ่ายชาย)

นอกจากนี้

ในฐานะ

ผู้เข้าประกวด

ซึ่งเข้าร่วม

ในการจัดงาน

ในการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ในช่วงยุค 80

ซึ่งถือเป็นช่วงเวลา

ในช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเวทีแห่งนี้

ที่ได้รับความสนใจ

ทั้งจากสื่อมวลชน

และผู้ชมทางบ้าน

อย่างมากนั้น

ก็ทำให้คุณชาติชาย

ถือเป็นนายแบบ

จากเวทีการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ในปี พ.ศ. 2529

อีกท่านหนึ่ง

ที่มีความโดดเด่น

ในความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ซึ่งเป็นแฟนคลับ

ของนิตยสารแพรว

และสุดสัปดาห์

มาจนถึงในทุกวันนี้


ในฐานะนายแบบ

ที่มีผลงาน

การถ่ายแบบ

และโฆษณา

ฝากไว้ในวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

ในช่วงยุค 80

คุณชาติชาย ปั้นทอง

ห่างหายจากการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ไปตามวันเเละเวลา

ของวงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

ที่ในแต่ละยุคสมัย

แต่ละช่วงเวลานั้น

ก็จะมีหนุ่ม-สาว

ในรุ่นใหม่ๆ

ที่ก้าวเข้ามา

เพื่อสร้างสีสัน

และมีผลงาน

ในฐานะนายแบบ

และนางแบบ

ในแต่ละช่วงเสมอ

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ซึ่งเป็นการบันทึก

และค้นข้อมูลต่างๆ

จากในช่วงปี พ.ศ. 2529

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2530

เพียงเท่านั้น

ทำให้หากมีข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

คุณชาติชาย ปั้นทอง

และทางครอบครัว

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ในความบกพร่อง

ในครั้งนี้

ไว้ ณ ที่นี้รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)