เป๊ก สมภพ วิเศษศิริ

นายแบบหนุ่มหล่อจากนิตยสารแฟชั่นยุค 80
ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

และวงการโฆษณา

ในประเทศไทย

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นายแบบ

และนางแบบอาชีพ

มาเป็นผู้แสดงแบบ

ในงานถ่ายแฟชั่น

และการถ่ายทำ

ในด้านโฆษณา

ซึ่งจากความแตกต่าง

จากในปัจจุบัน

ที่นิตยสารแฟชั่น

และวงการโฆษณา

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นักแสดง

ที่มีชื่อเสียง

มาเป็นผู้แสดงแบบ

และขึ้นปกนิตยสาร

ก็ทำให้ในช่วงเวลา

ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงยุค 90

ซึ่งวงการแฟชั่น

มีการแบ่งแยก

จากวงการบันเทิง

มากกว่าในปัจจุบัน

ในรูปแบบนี้นั้น

วงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

ในช่วงเวลาอดีต

จึงเป็นที่จดจำ

จากการมีนายแบบ

และนางแบบ

หลาย-หลายท่าน

ที่มีชื่อเสียง

และเป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้ชมทางบ้าน

จากการฝากผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

การถ่ายโฆษณา

และมีผลงาน

ในด้านการเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆ

ในความทรงจำ

ของผู้ชม

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

คุณเป๊ก สมภพ วิเศษศิริ

นายแบบหนุ่มหล่อ

หน้าตาน่ารักท่านนี้

ถือเป็นนายแบบ

อีกท่านหนึ่ง

ที่เป็นที่จดจำ

ของผู้ชมทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

จากการมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

และงานด้านโฆษณา

ฝากไว้ในวงการแฟชั่น

ในช่วงต้นยุค 80

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

เสี้ยวหนึ่ง

ของการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ในวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

ในช่วงต้นยุค 80

ของนายแบบ

หนุ่มหล่อท่านนี้


สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

ในแบบสั้นๆ

ของนายแบบ

หนุ่มหล่อท่านนี้

จากคอลัมภ์

เบื้องหลังแฟชั่น

ของนิตยสารแพรว

ในช่วงต้นยุค 80

คุณสมภพ วิเศษศิริ

มีชื่อเล่นว่า เป๊ก

โดยขณะที่มีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ในช่วงแรกๆ

ของการทำงาน

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

ที่ผ่านมานั้น

หนุ่มหล่อท่านนี้

กำลังมีอายุ 20 ปี

สำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยม

จากโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และกำลังศึกษา

อยู่ชั้นปีที่ 3

ที่คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(เป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูล

จากปี พ.ศ. 2524

เพียงเท่านั้น)
สำหรับเส้นทาง

การทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ในวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

ในช่วงต้นยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

คุณสมภพ วิเศษศิริ

เป็นที่รู้จัก

ของผู้ชมทางบ้าน

เป็นครั้งแรก

จากการถ่ายแบบ

ให้กับทีมงาน

ฝ่ายแฟชั่น

ของนิตยสารแพรว

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

โดยในฐานะนายแบบ

คุณเป๊กมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

เป็นครั้งแรก

ให้กับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

ในชื่อ Summer Seventeen

ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบ

โดยคุณประยูร พงษ์ธนานิกร

(ซึ่งจากข้อมูล

ในคอลัมภ์

เบื้องหลังแฟชั่น

ของนิตยสารแพรว

ในการถ่ายภาพ

สำหรับปก

และแฟชั่น

ในครั้งนี้นั้น

มีข้อมูล

รายละเอียด

ในส่วนของทีมงาน

ดังนี้ คุณโชตวิชช์ สุวงศ์

และ คุณสังวาล พระเทพ

เป็นผู้ถ่ายภาพ

คุณพงษ์ศักดิ์ ชาวันดี

และ คุณกานติภา ชาวันดี

เป็นผู้แต่งหน้าและทำผม)
ซึ่งจากภาพถ่าย

และการได้รับเลือก

ให้เป็นแบบปก

จากการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

เป็นครั้งแรก

ในนิตยสารแพรว

ฉบับที่ 40

ซึ่งเป็นปักษ์หลัง

ของเดือนเมษายน

ในปี พ.ศ. 2524

ซึ่งภาพถ่าย

ของคุณเป๊ก

ออกมาดูดี

อย่างมากนั้น

ก็ทำให้ในฐานะ

ของนายแบบ

ซึ่งถือเป็นหน้าใหม่

ของวงการแฟชั่น

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

ที่ผ่านมานั้น

หนุ่มหล่อท่านนี้

จึงได้รับการติดต่อ

งานด้านการถ่ายแบบ

จากนิตยสารแฟชั่น

ในฉบับอื่นๆ

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ให้ได้ติดตามรับชม

อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงต้นยุค 80
โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะนายแบบ

คุณเป๊ก สมภพ วิเศษศิริ

มีผลงานการถ่ายแบบ

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

(ผลงานโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ลูกอม

ดับเบิ้ลแอมเพล็กซ์

ดับเบิ้ลแอ๊กชั่น

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

เซเว่นทีน ฯลฯ)

ที่มีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสารแฟชั่น

ที่ได้รับความนิยม

อย่างแพรว

แพรวสุดสัปดาห์

ลลนา เปรียว

ดิฉัน เรา ฯลฯ

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

ถึงประมาณปี พ.ศ. 2527

โดยในฐานะนายแบบ

หนุ่มหล่อท่านนี้

เป็นที่จดจำ

ของผู้เขียนบลอก

และผู้อ่าน

หลาย-หลายท่าน

ซึ่งติดตาม

นิตยสารแฟชั่น

ในช่วงยุค 80

จากการเป็นนายแบบ

ที่มีหน้าตาคมเข้ม

ที่มีความหล่อเหลา

มากที่สุด

อีกท่านหนึ่ง

ของวงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา


ในฐานะนายแบบ

ที่มีผลงาน

การถ่ายแบบ

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ฝากไว้ในวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

ในช่วงต้นยุค 80

คุณเป๊ก สมภพ วิเศษศิริ

ห่างหายจากการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ไปตามวันเเละเวลา

ของวงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

ที่ในแต่ละยุคสมัย

แต่ละช่วงเวลานั้น

ก็จะมีหนุ่ม-สาว

ในรุ่นใหม่

ที่ก้าวเข้ามา

และมีผลงาน

ในฐานะนายแบบ

และนางแบบ

ในแต่ละช่วงเสมอ

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

คุณสมภพ วิเศษศิริ

และทางครอบครัว

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้

อนุตร โชติกะพุกกณะ

นายแบบหนุ่มหล่อจากนิตยสารแฟชั่นยุค 80
ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นายแบบ

และนางแบบ

มาเป็นผู้แสดงแบบ

ในการถ่ายแฟชั่น

ถ่ายโฆษณา

และขึ้นปกนิตยสาร

ซึ่งมีความแตกต่าง

จากในปัจจุบัน

ที่นิตยสารแฟชั่น

และวงการโฆษณา

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นักแสดง

โดยเฉพาะวงการโทรทัศน์

มาเป็นแบบปกนิตยสาร

และเป็นพรีเซ็นเตอร์

ในงานด้านโฆษณา

ซึ่งจากความแตกต่าง

ของวงการแฟชั่น

ที่แยกออกจาก

วงการบันเทิง

มากกว่าปัจจุบัน

ทำให้ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

มีนายแบบ

นางแบบอาชีพ

รวมถึงเหล่านายแบบ

นางแบบรับเชิญ

ซึ่งเป็นเหล่าหนุ่มสาว

ซึ่งต่างเป็นคนดัง

ในวงสังคม

ของประเทศไทย

ที่ก้าวเข้ามา

และมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

การเดินแบบแฟชั่น

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ฝากไว้ในวงการแฟชั่น

ให้ได้ติดตามรับชม

อย่างมากมาย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ

หนุ่มน้อยน่ารัก

ที่นำเรื่องราว

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนายแบบ

ในแบบรับเชิญ

อีกท่านหนึ่ง

ที่มีผลงาน

การถ่ายแบบ

ฝากไว้ในนิตยสาร

ประเภทแฟชั่น

ฉบับต่างๆ

ในช่วงกลางยุค 80

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เพื่อไม่ให้เป็นการรุกล้ำ

ความเป็นส่วนตัว

ของคุณอนุตร

ซึ่งมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ฝากไว้ในวงการแฟชั่น

ในช่วงยุค 80

ในฐานะ

นายแบบรับเชิญ

มากเกินไปนัก

ในการบันทึก

บทความครั้งนี้

จึงจะเป็นการบันทึก

ข้อมูลการทำงาน

ของหนุ่มหล่อท่านนี้

ในแบบสั้นๆ

โดยเน้นเฉพาะ

ในช่วงเวลา

ของการทำงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ในฐานะนายแบบ

ในแบบรับเชิญ

ที่มีผลงาน

การถ่ายแบบ

และบทสัมภาษณ์

ซึ่งมีการตีพิมพ์

ในนิตยสารแฟชั่น

ฉบับต่างๆ

ในช่วงกลางยุค 80

ซึ่งเป็นผลงาน

อีกด้านหนึ่ง

ของหนุ่มหล่อท่านนี้

ที่ได้ฝากเอาไว้

ในความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกเหนือจากการทำงาน

ในฐานะนักธุรกิจ

ซึ่งเป็นที่รู้จัก

ในวงสังคม

ของประเทศไทย

เช่นในทุกวันนี้


สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

ในแบบสั้นๆ

ของนายแบบ

หนุ่มหล่อท่านนี้

จากคอลัมภ์

เบื้องหลังแฟชั่น

ของนิตยสารลลนา

ในช่วงปี พ.ศ. 2529

คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ

มีชื่อเล่นว่า คุณหนู

เติบโตมาในครอบครัว

ที่มีคุณพ่อ คุณแม่

พี่ชายและพี่สาว

อย่างละ 1 ท่าน

โดยจากข้อมูล

ในช่วงปี พ.ศ. 2529

หนุ่มน้อยน่ารักท่านนี้

กำลังมีอายุ 18 ปี

และพึ่งสำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมปลาย

จากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร

(เป็นการบันทึก

จากข้อมูลเก่า

ในช่วงกลางปี

ของปี พ.ศ. 2529

เพียงเท่านั้น)
สำหรับการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ของวงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะนายแบบ

ในแบบรับเชิญ

คุณหนู อนุตร โชติกะพุกกณะ

ถือเป็นนายแบบหนุ่มหล่อ

ที่มีผลงานการถ่ายแบบ

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ซึ่งมีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสาร

ให้กับแบรนด์เสื้อผ้า

อย่าง Theatre

Beach Club

Lay-Out

Project ฯลฯ

ซึ่งมีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสาร

ประเภทแฟชั่น

ในแบบรายปักษ์

ที่ได้รับความนิยม

จากผู้อ่าน

อย่าง แพรว

และ ลลนา

ในช่วงกลางปี

ของปี พ.ศ. 2529

โดยในฐานะนายแบบ

หนุ่มน้อยน่ารัก

ในวัย 18 ปี

ในขณะนั้น

เป็นที่จดจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะนายแบบ

ที่มีหน้าตาหล่อเหลา

ในแบบมีเอกลักษณ์

ซึ่งจากหน้าตา

ที่ดูเก๋ แปลกตา

ก็ทำให้เขานั้น

ถือเป็นนายแบบ

อีกท่านหนึ่ง

ซึ่งเป็นที่จดจำ

ของผู้เขียนบลอก

จากการที่เขานั้น

ได้รับเลือก

ให้เป็นแบบปก

ของนิตยสารลลนา

ซึ่งในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

เป็นที่ทราบกันดี

ในวงการแฟชั่น

ที่มีนายแบบ

ไม่มากนัก

ที่ได้รับเลือก

ให้เป็นแบบปก

ของทางนิตยสาร

ประเภทแฟชั่น

ในฉบับต่างๆ

(ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530

นิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารสตรี

ในฉบับต่างๆ

ของประเทศไทย

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นางแบบ

ซึ่งเป็นเหล่าสาวสวย

มาเป็นแบบปก

มากกว่านายแบบ

ซึ่งจากกระเเสความนิยม

ในช่วงเวลานั้น

ทำให้นายแบบอาชีพ

และนายแบบรับเชิญ

ท่านต่างๆ

ซึ่งมีความโดดเด่น

และได้รับเลือก

ให้ขึ้นปกนิตยสาร

ในแบบเดี่ยวๆ

อย่าง คุณเบญจ อรรถจินดา

คุณยุทธนา แสนเสน่ห์

คุณธนาคาร เผ่าจินดา

คุณเผ่าทอง ทองเจือ

คุณอติชาต รักษะจิตร

คุณรุจ / รัฐ จำเดิมเผด็จศึก

คุณณชนก รัตนทารส

คุณอธิป ทองจินดา ฯลฯ

จึงเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

ที่มีความชื่นชอบ

และติดตาม

นิตยสารแฟชั่น

ในช่วงยุค 80)
โดยในฐานะนายแบบ

ในช่วงยุค 80

แม้ว่าคุณหนู

อนุตร โชติกะพุกกณะ

จะถือเป็นนายแบบ

ที่มีหน้าตา

ที่ดูหล่อเหลา

และมีหน้าตา

ในแบบที่เก๋

ดูมีเอกลักษณ์

รวมถึงเป็นนายแบบ

ที่ถ่ายภาพ

ออกมาดูดี

ในการทำงาน

ในทุก-ทุกครั้ง

แต่ในฐานะ

ของการเป็นนายแบบ

หนุ่มหล่อท่านนี้

เป็นที่จดจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะนายแบบ

ที่ฝากผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ไว้เพียงช่วงสั้นๆ

ของปี พ.ศ. 2529

ซึ่งจากคอลัมภ์

เบื้องหลังแฟชั่น

ของนิตยสารลลนา

สาเหตุสำคัญ

ที่หนุ่มหล่อท่านนี้

ตัดสินใจรับงาน

ด้านการถ่ายแบบ

เพียงช่วงเวลาสั้นๆ

ของปี พ.ศ. 2529

ก็มาจากเหตุผล

จากการที่ในขณะนั้น

เขาอยู่ในช่วงเวลาว่าง

หลังจากสำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมปลาย

และกำลังรอเวลา

ในการเดินทาง

เพื่อไปศึกษาต่อ

ที่ต่างประเทศ

ซึ่งมีกำหนดการ

ในการเดินทาง

ในช่วงเดือนสิงหาคม

ของปีเดียวกัน

เป็นเป้าหมายสำคัญ

อยู่แล้วนั่นเอง


ในฐานะนายแบบ

ของวงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

ที่ฝากผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ไว้ในช่วงยุค 80

คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ

ในปัจจุบันนี้นั้น

เป็นที่จดจำ

ในวงสังคม

ของประเทศไทย

ในช่วงระยะหลัง

ในฐานะนักธุรกิจ

ในตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายการขาย

ของทางบริษัท

Duco International

ซึ่งเป็นบริษัท

ตัวแทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์กระดาษ

ซึ่งถือเป็นเจ้าใหญ่

ของประเทศไทย

รวมถึงมีบทสัมภาษณ์

ในหน้านิตยสารต่างๆ

และมีบทบาท

ในการเข้าร่วม

ในด้านกิจกรรม

เกี่ยวกับกีฬาต่างๆ

ในเชิงสร้างสรรค์

ให้ได้ติดตาม

ในด้านข่าวคราว

อย่างสม่ำเสมอ

โดยในการบันทึก

ข้อมูลของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เนื่องจากคุณอนุตร

ถือเป็นนายแบบ

ในแบบรับเชิญ

ไม่ใช่นักแสดง

หรือนายแบบ

ในแบบอาชีพ

ผู้เขียนบลอก

จึงมีความตั้งใจ

ที่จะบันทึก

ในส่วนของการทำงาน

ในด้านการเป็นนายแบบ

ซึ่งเป็นข้อมูล

ที่สามารถเปิดเผย

จากการบันทึกไว้

ในหน้านิตยสาร

ในช่วงยุค 80

เพียงเท่านั้น

ซึ่งจากการบันทึก

ในด้านข้อมูล

โดยมีจุดมุ่งหมาย

ในการบันทึก

ในด้านข้อมูล

เกี่ยวกับนายแบบ

ของวงการแฟชั่น

ในช่วงยุค 80

ผู้เขียนบลอก

ที่มีความตั้งใจ

ในการบันทึก

ในด้านข้อมูล

ในแบบกว้างๆ

เพื่อไม่ให้เป็นการก้าวล้ำ

ความเป็นส่วนตัว

ของเจ้าของเรื่องราว

มากจนเกินไปนัก

ซึ่งทำให้การบันทึก

ข้อมูลของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

อาจจะมีข้อมูล

ที่มีความผิดพลาด

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

คุณอนุตร โชติกะพุกกณะ

และทางครอบครัว

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

สำหรับข้อผิดพลาด

ในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้

ไว้ ณ ที่นี้

หนุ่ม กิติคุณ กู้ประเสริฐ

นายแบบหนุ่มหล่อจากนิตยสารแฟชั่นยุค 80
ในช่วงปี พ.ศ. 2527

ถึงในปี พ.ศ. 2545

ที่ผ่านมานั้น

การประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ซึ่งมีการจัดขึ้น

โดยนิตยสารแพรว

และสุดสัปดาห์นั้น

ถือเป็นเวที

การประกวด

เพื่อเฟ้นหา

หนุ่มสาวหน้าใหม่

ให้ก้าวเข้ามา

สู่วงการบันเทิง

และวงการแฟชั่น

ที่ได้รับความสนใจ

จากผู้ชมทางบ้าน

และสื่อมวลชน

จากการที่ผู้ชนะเลิศ

และผู้เข้ารอบสุดท้าย

ในการประกวด

แต่ละครั้งนั้น

ล้วนแต่เป็นหนุ่มสาว

ที่มีความโดดเด่น

ทั้งในด้านหน้าตา

บุคลิก การวางตัว

และความสามารถ

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

คุณกิติคุณ กู้ประเสริฐ

หรือ คุณหนุ่ม

นายแบบหนุ่มหล่อ

ที่ฝากผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

การเดินแบบ

และโฆษณา

ไว้ในวงการแฟชั่น

ในช่วงปลายยุค 80

ที่ผ่านมา

ท่านนี้นั้น

ถือเป็นนายแบบ

อีกท่านหนึ่ง

ที่เป็นที่รู้จัก

ในวงการแฟชั่น

เป็นครั้งแรก

จากการเข้าร่วม

ในการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ประจำปี พ.ศ. 2531

ซึ่งในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

เส้นทางการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ของหนุ่มหล่อ

ที่มีรอยยิ้ม

ที่น่ารักท่านนี้

ที่ฝากผลงานต่างๆ

ไว้ในวงการแฟชั่น

ในช่วงปลายยุค 80

ไปจนถึงช่วงต้นยุค 90

จากความทรงจำ

ที่ผ่านมา

ของผู้เขียน

ซึ่งติดตาม

การประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

มาตั้งแต่ในช่วงยุคแรก

ของการจัดการประกวด
สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

ในแบบสั้นๆ

ของนายแบบ

จากเวที

การประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ในช่วงยุค 80

ท่านนี้นั้น

จากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2531

ขณะที่เขานั้น

กำลังมีอายุ 20 ปี

คุณหนุ่ม กิติคุณ กู้ประเสริฐ

สูง 175 เซนติเมตร

หนัก 65 กิโลกรัม

เติบโตมาในครอบครัว

ที่มีคุณพ่อ คุณแม่

และพี่ชายสองคน

จากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2533

เขากำลังศึกษา

อยู่ในระดับชั้นปีที่ 3

ที่คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โดยนอกจากการเรียน

และการทำงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

การเดินแบบ

และการถ่ายโฆษณา

กิจกรรมพิเศษ

ในช่วงยามว่าง

ที่หนุ่มหล่อท่านนี้

มีความสนใจ

คือการเล่นกีฬา

ซึ่งเขามีความชื่นชอบ

และสามารถเล่นได้ดี

ในหลายประเภท

(เป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูล

จากบทสัมภาษณ์

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

ถึงในปี พ.ศ. 2533

เพียงเท่านั้น)

สำหรับเส้นทาง

การทำงาน

ในวงการแฟชั่น

ในฐานะนายแบบ

ของคุณหนุ่ม

กิติคุณ กู้ประเสริฐ

ในช่วงปลายยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

หนุ่มหล่อท่านนี้

เป็นที่รู้จัก

ของผู้ชม

เป็นครั้งแรก

จากการที่คุณหนุ่ม

ในวัย 20 ปี

ได้ตัดสินใจ

ที่จะเข้าร่วม

ในการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ประจำปี พ.ศ. 2531

ซึ่งจากหน้าตา

ที่ดูหล่อเหลา

ในแบบน่ารัก

และบุคลิกที่ดี

ก็ทำให้เขานั้น

ได้รับการคัดเลือก

จากทางคณะกรรมการ

ของนิตยสารแพรว

และแพรวสุดสัปดาห์

(ชื่อนิตยสาร

ในขณะนั้น

ของสุดสัปดาห์)

ซึ่งเป็นผู้จัดงาน

ให้ผ่านการคัดเลือก

จากผู้สมัคร

หลายพันคน

ให้เข้ามาเป็น

10 คนสุดท้าย

ในประเภทฝ่ายชาย

ของการประกวด

ที่มีการจัดขึ้น

ในปีนั้น


ในฐานะนายแบบ

ผู้เข้ารอบสุดท้าย

จากเวทีการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ประจำปี พ.ศ. 2531

หลังจากผ่านพ้น

การประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ในรอบสุดท้าย

ที่มีการจัดขึ้น

ที่ห้องนภาลัย

โรงแรมดุสิตธานี

ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2531

คุณหนุ่ม กิติคุณ กู้ประเสริฐ

ในฐานะนายแบบ

จากเวทีการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ประจำปี พ.ศ. 2531

(ในปีการประกวด

ที่มีคุณป๊อบ

พิสัย ศะศิสมิต

และคุณปุ้ย

ขนิษฐา วิสุทธิธรรม

เป็นผู้รับตำแหน่ง

เป็นหนุ่ม-สาวแพรว

โดยมีคุณเบิ้ม

สรรค์ ชูพิกุลชัย

และคุณปู

กมลชนก ปานใจ

เป็นผู้รับตำแหน่ง

เป็นรองหนุ่ม-สาวแพรว

รวมถึงมีผู้เข้าประกวด

ในปีเดียวกัน

ซึ่งเป็นที่รู้จัก

จากการมีผลงาน

ในวงการแฟชั่น

และวงการบันเทิง

อย่างคุณปุ้ย สลักจิต ดลมินทร์

คุณกู้ จักราวุธ ชุมสาย ณ อยุธยา

คุณหนุ่ม สมเกียรติ อุดมไชยยศ

คุณกบ สุขเกษม จาวยนต์ ฯลฯ)

ก็มีผลงานการถ่ายแบบ

ผลงานด้านโฆษณา

และมีบทสัมภาษณ์

ที่มีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสารแพรว

และแพรวสุดสัปดาห์

ในช่วงปีแรก

จากนั้นจึงมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

บทสัมภาษณ์

ผลงานโฆษณา

(ผลิตภัณฑ์ยา

และเวชภัณฑ์

ยี่ห้อเชริง

ผลิตภัณ์โลชั่น

และเครื่องสำอาง

ยี่ห้อเอ็ดการ์ด ฯลฯ)

ทั้งในนิตยสารแพรว

แพรวสุดสัปดาห์

รวมถึงนิตยสาร

แนวแฟชั่น

นิตยสารวัยรุ่น

และนิตยสาร

สำหรับผู้ชาย

ในฉบับอื่นๆ

รวมถึงมีผลงาน

ด้านการเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

ในช่วงปลายยุค 80

จนถึงช่วงต้นยุค 90

ที่ผ่านมา

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะนายแบบ

คุณหนุ่ม กิติคุณ กู้ประเสริฐ

มีผลงานการถ่ายแบบ

การเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ให้ได้ติดตามรับชม

ในวงการแฟชั่น

และวงการบันเทิง

ของประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

ถึงประมาณปี พ.ศ. 2534

โดยในฐานะ

ของนายแบบ

ที่มีระยะเวลา

การทำงาน

ในช่วงสั้นๆ

ในช่วงปลายยุค 80

จนถึงช่วงต้นยุค 90

หนุ่มหล่อท่านนี้

เป็นที่จดจำ

ของผู้เขียนบลอก

จากการเป็นนายแบบ

จากเวทีการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ที่มีบุคลิกดี

ดูเป็นผู้ใหญ่

แต่มีหน้าตา

ที่หล่อเหลา

ในแบบน่ารัก

จากการมีรอยยิ้ม

ที่เป็นเอกลักษณ์

จากการมีลักยิ้ม

ซึ่งทำให้ดูน่ารัก

และน่าเอ็นดู

ในเวลาถ่ายภาพ

แต่ละครั้ง


 นอกจากนี้

ในฐานะ

ผู้เข้าประกวด

ซึ่งเข้าร่วม

ในการจัดงาน

ในการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ในช่วงเวลา

ของปลายยุค 80

ซึ่งช่วงเวลานั้น

ถือเป็นยุคเฟื่องฟู

ของเวทีแห่งนี้

ที่ได้รับความสนใจ

ทั้งจากสื่อมวลชน

และผู้ชมทางบ้าน

อย่างมากนั้น

ก็ทำให้คุณหนุ่ม

ถือเป็นนายแบบ

จากเวทีการประกวด

หนุ่ม-สาวแพรว

ในปี พ.ศ. 2531

อีกท่านหนึ่ง

ที่มีความโดดเด่น

ในความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ซึ่งเป็นแฟนคลับ

ของนิตยสารแพรว

และแพรวสุดสัปดาห์

มาจนถึงในทุกวันนี้


ในฐานะนายแบบ

ที่มีผลงาน

การถ่ายแบบ

การเดินแบบ

งานโฆษณา

และมีบทสัมภาษณ์

ที่มีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสารต่างๆ

ในช่วงปลายยุค 80

จนถึงในช่วงต้นยุค 90

คุณหนุ่ม กิติคุณ กู้ประเสริฐ

ห่างหายจากการทำงาน

ในเบื้องหน้า

ในฐานะนายแบบ

ไปตามวันและเวลา

ของวงการแฟชั่น

และวงการบันเทิง

ในประเทศไทย

ที่ในแต่ละยุคสมัย

แต่ละช่วงเวลานั้น

วงการแฟชั่น

และวงการบันเทิง

ก็จะมีนายแบบ

นางแบบ นักร้อง

นักแสดง ฯลฯ

ในรุ่นใหม่ๆ

ที่ก้าวเข้ามา

เพื่อสร้างสีสัน

ให้กับผู้ชม

ในแต่ละช่วงเสมอ

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ซึ่งเป็นการบันทึก

จากข้อมูลต่างๆ

เฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2531

ถึงประมาณปี พ.ศ. 2535

ทำให้หากมีข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ต่อคุณหนุ่ม

และทางครอบครัว

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้

Yuji Oda / 織田裕二

พระเอกหนุ่มหล่อจากละครหยุดหัวใจไว้ที่เธอ
ในช่วงต้นยุค 90

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

มีละครโทรทัศน์

แนว ชีวิต-โรแมนติก

จากประเทศญี่ปุ่น

หลาย-หลายเรื่อง

ที่เป็นที่จดจำ

ของผู้ชม

ในประเทศไทย

จากความนิยม

ในช่วงเวลา

ของการแพร่ภาพ

ละครโทรทัศน์

จากประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งในขณะนั้น

เป็นที่คุ้นเคย

ของผู้ชมชาวไทย

จากการเป็นช่วงเวลา

ของสื่อบันเทิง

จากเอเชีย

ซึ่งมีการแพร่ภาพ

ในช่วงเวลาบ่าย

ของทุกวันจันทร์

ถึงทุกวันศุกร์

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ซึ่งจากความโดดเด่น

ของเนื้อหาสาระ

ที่มักเป็นเรื่องราว

ของความรัก

ในแบบโรแมนติก

ของกลุ่มหนุ่มสาว

ที่เป็นคนรุ่นใหม่

และมีเหล่านักแสดงนำ

ที่มีหน้าตาน่ารัก สดใส

ก็ทำให้ละครโทรทัศน์

หลาย-หลายเรื่อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์

นำมาแพร่ภาพ

ในประเทศไทย

ในช่วงเวลา

ดังกล่าวนั้น

เป็นที่ชื่นชอบ

และเป็นที่จดจำ

ของผู้ชม

ในประเทศไทย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ผลงานละครโทรทัศน์

ชุด Tokyo Love Story

ซึ่งได้รับการซื้อลิขสิทธิ์

ในการนำมาแพร่ภาพ

ในประเทศไทย

ในชื่อ หยุดหัวใจไว้ที่เธอ

โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นละครโทรทัศน์

แนว ชีวิต-โรแมนติก

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่มีความโดดเด่น

อีกเรื่องหนึ่ง

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

และยังคงเป็นที่จดจำ

ของผู้ชมชาวไทย

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

ประวัติชีวิต

และเส้นทาง

การทำงาน

ในวงการบันเทิง

ของ Yuji Oda

พระเอกหนุ่มหล่อ

ผู้รับบทบาทนำ

ในละครโทรทัศน์

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่อยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมชาวไทย

ในช่วงยุค 90

ที่ผ่านมาเรื่องนี้

สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

ของนักแสดง

นักร้องหนุ่มหล่อ

ของวงการบันเทิง

ในประเทศญี่ปุ่น

ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

มาตั้งแต่ช่วงยุค 80

และยังคงมีผลงาน

ที่มีความโดดเด่น

มาจนถึงในทุกวันนี้

Yuji Oda / 織田裕二

เกิดวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2510

ที่เมืองคะวะซะกิ

จังหวัดคะนะงะวะ

ประเทศญี่ปุ่น

จากบทสัมภาษณ์

ในช่วงยุค 80

หนุ่มหล่อท่านนี้

มีกรุ๊ปเลือด A

สูง 177 เซนติเมตร

หนัก 67 กิโลกรัม

โดยเติบโตมา

ในครอบครัว

ที่มีคุณพ่อ คุณแม่

และพี่ชายหนึ่งท่าน

สำหรับเส้นทาง

การทำงาน

ในฐานะนักแสดง

ของวงการบันเทิง

ในประเทศญี่ปุ่น

จากข้อมูล

ในช่วงยุค 80

ในฐานะนักแสดง

Yuji Oda

ที่เริ่มต้น

การทำงาน

ในวงการบันเทิง

หลังจากที่เขานั้น

ได้สำเร็จการศึกษา

ในระดับมัธยมปลาย

ได้กลายเป็นที่รู้จัก

ของผู้ชมทางบ้าน

ในประเทศญี่ปุ่น

เป็นครั้งแรก

จากบทบาท

พระเอกเลือดร้อน

ในผลงานภาพยนตร์

แนว วัยรุ่น-แอ็กชั่น

เรื่อง Shonan Bokusozoku

ที่เป็นงานการสร้าง

ในรูปแบบภาพยนตร์

จากทางต้นฉบับ

ที่มาจากการ์ตูน

ซึ่งเป็นผลงาน

ของ Satoshi Yoshida

ที่มีการเปิดตัว

ต่อสื่อมวลชน

และเข้าฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่ประเทศญี่ปุ่น

เป็นครั้งแรก

ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2530

ซึ่งจากการรับบทบาท

เป็นพระเอกนำ

ประกบคู่กัน

กับ Yosuke Eguchi

รวมถึงการได้รับเลือก

ให้เป็นผู้ร้องเพลง

เพื่อใช้ประกอบ

ในภาพยนตร์เรื่องนี้

ทำให้ในฐานะ

นักแสดงหน้าใหม่

ของวงการบันเทิง

Yuji Oda

ในช่วงเวลานั้น

ได้เริ่มเป็นที่จดจำ

ของกลุ่มผู้ชม

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

จากการเข้าฉาย

ของภาพยนตร์เรื่องนี้

ในช่วงยุค 80

หลังจากเป็นที่รู้จัก

ด้วยผลงานการแสดง

ในบทบาทนำ

ในผลงานภาพยนตร์

เรื่อง Shonan Bokusozoku

ที่ถือเป็นผลงาน

ที่เป็นเหมือนการเปิดตัว

ของ Yuji Oda

ในวงการบันเทิง

ของประเทศญี่ปุ่น

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

ถึงปี พ.ศ. 2531

ที่ผ่านมานั้น

นักแสดงหน้าใหม่

ของวงการบันเทิง

ท่านนี้นั้น

ก็ได้มีผลงาน

ในด้านการแสดง

ทั้งในด้านภาพยนตร์

ละครโทรทัศน์

รวมถึงโฆษณา

ที่มีความหลากหลาย

ให้ได้ติดตามรับชม

โดยในฐานะ

ของนักแสดง

ในบทบาทนำ

Yuji Oda

ถือได้ว่าแจ้งเกิด

ในวงการบันเทิง

ของประเทศญี่ปุ่น

อย่างเต็มตัว

และได้รับความนิยม

จากผู้ชมทางบ้าน

ในวงกว้าง

จากความสำเร็จ

ของผลงาน

ในละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์

หลาย-หลายเรื่อง

ที่เขารับบทนำ

ในช่วงปี พ.ศ. 2532

ถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2533

ซึ่งจากความสำเร็จ

และความนิยม

ที่ผู้ชมทางบ้าน

มีให้กับละครโทรทัศน์

เรื่อง Mama Haha Bugi

(ที่เขาแสดงนำ

ร่วมกับ Atsuko Asano

และ Hikari Ishida)

Aitsu ga Trouble

ที่เขาแสดงนำ

ร่วมกับ Yoko Minamino)

Sotsugyou

(ที่เขาแสดงนำ

ร่วมกับ Miho Nakayama)

รวมถึงความสำเร็จ

ของผลงานภาพยนตร์

ในแบบฟอร์มใหญ่

เรื่อง Best Guy

(ที่เขารับบทบาท

เป็นนักบินหนุ่มหล่อ

ในแบบ Top Gun

ฉบับประเทศญี่ปุ่น)

และ Urban Marine Resort Story

(ที่เขารับบทนำ

ร่วมกับ Tomoyo Harada

ซึ่งมาพร้อม

ชุดเว็ทสูท

ในฝ่ายชาย

และชุดว่ายน้ำ

ในฝ่ายหญิง)

ซึ่งเป็นภาพยนตร์

แนว Romantic Comedy

ที่เป็นผลงาน

เพื่อต้อนรับ

ช่วงฤดูร้อน

ของประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงาน

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์

ที่ประสบความสำเร็จ

และได้รับความนิยม

ในระดับสูง

จากผู้ชมทางบ้าน

ในช่วงปี พ.ศ. 2532

ก็ทำให้ในฐานะ

ของการเป็นนักแสดง

ที่ถือว่ายังใหม่

ในวงการบันเทิง

Yuji Oda

ในขณะนั้น

ถือเป็นนักแสดง

ที่ได้รับความนิยม

ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

จากการมีผลงาน

ที่ประสบความสำเร็จ

ทั้งในด้านภาพยนตร์

และละครโทรทัศน์

อย่างต่อเนื่อง

ตลอดทั้งช่วงปี

ของการทำงาน


โดยหลังจากเป็นที่รู้จัก

และได้รับความนิยม

ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

จากการมีผลงาน

ในด้านการแสดง

ทั้งละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์

ที่ประสบความสำเร็จ

อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี พ.ศ. 2532

ในฐานะพระเอกใหม่

ที่ได้รับความนิยม

ของวงการบันเทิง

Yuji Oda

ก็มีผลงานการแสดง

ทั้งในด้านละครโทรทัศน์

ภาพยนตร์ โฆษณา

การออกอัลบั้มภาพ

และการปรากฎตัว

ในรายการโทรทัศน์

และรายการวิทยุ

รวมถึงการให้สัมภาษณ์

กับทางนิตยสารต่างๆ

ที่ติดต่อเข้ามา

อย่างมากมาย

นอกจากนี้

ในฐานะพระเอกใหม่

ของวงการบันเทิง

ที่มีความชื่นชอบ

ในด้านการร้องเพลง

และมีกลุ่มแฟนคลับ

ที่เป็นผู้ชม

ซึ่งเป็นเหล่าสาวๆ

อย่างมากนั้น

ทำให้ในฐานะ

ของการเป็นนักแสดง

ที่มีกลุ่มแฟนคลับ

อย่างเหนียวแน่นนั้น

ทำให้ตั้งแต่ปลายยุค 80

เป็นต้นมานั้น

พระเอกหนุ่มท่านนี้

ยังเป็นที่จดจำ

จากการมีผลงาน

ในด้านเสียงเพลง

ฝากไว้ในวงการบันเทิง

สำหรับแฟนๆ

ที่มีความชื่นชอบ

ในตัวเขา

ให้ได้ติดตามรับฟัง

กันอย่างต่อเนื่อง

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยในฐานะนักร้อง

นอกจากผลงานเพลง

Boom Boom Boom

และ Hold You Tight

ที่เป็นผลงานเพลง

ที่ใช้ประกอบภาพยนตร์

เรื่อง Shonan Bokusozoku

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

ซึ่งมีการวางจำหน่าย

ในช่วงแรกๆ

ของการทำงาน

ของเขาแล้ว

ในฐานะนักร้อง

ในแบบมืออาชีพ

อย่างเต็มตัวนั้น

Yuji Oda

มีผลงานเพลงแรก

Shumatsu Dake wa Shonen

ซึ่งมีการเปิดตัว

ต่อสื่อมวลชน

และวางจำหน่าย

ที่ประเทศญี่ปุ่น

ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2532

เป็นผลงานเพลงแรก

ที่ใช้ในการเปิดตัว

สำหรับการทำงาน

ในฐานะนักร้อง

อย่างเต็มตัว

เป็นเพลงแรก

ของเขา

หลังจากเปิดตัว

ผลงานเพลงแรก

ในช่วงปี พ.ศ. 2532

ในฐานะนักแสดง

ที่มีผลงานเพลง

ควบคู่กันไป

กับการมีผลงาน

ด้านการแสดง

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2532

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2557

ที่ผ่านมานั้น

Yuji Oda

ในฐานะนักร้อง

มีผลงาน

ในด้านอัลบั้มเพลง

ฝากไว้ในวงการบันเทิง

ของประเทศญี่ปุ่น

ให้ได้ติดตามรับฟัง

ดังนี้ Songs

On the Road

Gyakufu , Kodo

Kesshin , River

The Best , Shake

Stay Here

Stay Here+2

Screen Play

My Pocket

Secret Rendez-Vous

Hot & Sweet

Sour Soup

Best of Love Song

11 Color , Arigato

The Best Tracks

Oda Yuji Singles ฯลฯ

(ข้อมูลรายชื่อ

ในด้านอัลบั้มเพลง

มีการบันทึก

จากในช่วงปี พ.ศ. 2532

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2557

เพียงเท่านั้น)ในฐานะนักแสดง

ในบทบาท

ของพระเอกนำ

ที่มีผลงานต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

ในวงการบันเทิง

ของประเทศญี่ปุ่น

ทั้งการทำงาน

ในด้านการแสดง

และการทำงาน

ในด้านเพลง

Yuji Oda

ถือเป็นนักแสดง

ในระดับพระเอก

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้ชม

ในประเทศญี่ปุ่น

มาอย่างยาวนาน

ซึ่งจากภาพลักษณ์

ของตัวเขาเอง

ที่มักจะรับบทบาท

เป็นพระเอกนำ

ในภาพยนตร์

และละครโทรทัศน์

ในเรื่องต่างๆ

กับบทบาท

ของผู้ชาย

ที่เอาจริงเอาจัง

เข้มแข็ง ซื่อตรง

มีความรับผิดชอบ

ซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ

ไว้ใจและพึ่งพาได้

(ซึ่งมาพร้อม

กับรอยยิ้มกว้าง

ที่ดูซื่อ จริงใจ

และมีผิวแทน

ดูเป็นคนสู้งาน)

ผ่านบทบาท

ของ Yuji Oda

ที่สะท้อน

ในบทบาท

ด้านการแสดง

ในละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์

หลาย-หลายเรื่อง

ตลอดระยะเวลา

ของการทำงาน

ในวงการบันเทิง

ซึ่งเป็นบทบาท

ของผู้ชาย

ในอุดมคติ

ของผู้หญิง

ในสังคมญี่ปุ่น

ก็ทำให้ในฐานะ

ของการเป็นนักแสดง

พระเอกหนุ่มหล่อท่านนี้

ถือเป็นนักแสดง

อีกท่านหนึ่ง

ของวงการบันเทิง

ในประเทศญี่ปุ่น

ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี

และมีกลุ่มผู้ชม

ที่ให้การสนับสนุน

อย่างเหนียวแน่น

ตลอดระยะเวลา

ของการทำงาน

ซึ่งทำให้ในฐานะ

ของนักแสดง

ที่รับบทพระเอกนำ

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2530

จนถึงในช่วงปี พ.ศ. 2558

ขณะที่บันทึกบทความ

อยู่ในขณะนี้นั้น

Yuji Oda

ในวัย 48 ปี

ก็ยังมีผลงาน

ในบทบาท

พระเอกของเรื่อง

ในละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์

ที่เป็นบทบาท

ของนักแสดงชาย

ซึ่งเป็นตัวเดินเรื่อง

ของทุกผลงาน

และถือเป็นนักแสดง

ในบทพระเอกนำ

ที่ยังคงได้รับความนิยม

จากผู้ชมทางบ้าน

จากการมีผลงาน

อย่างต่อเนื่อง

ในวงการบันเทิง

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างสม่ำเสมอ

มาจนถึงในทุกวันนี้สำหรับผลงาน

ทางด้านการแสดง

ของ Yuji Oda

ที่มีโอกาส

ได้เข้ามาแพร่ภาพ

ในประเทศไทยนั้น

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

สำหรับผู้ชม

ในประเทศไทย

Yuji Oda

เป็นที่รู้จัก

ของผู้ชมชาวไทย

เป็นครั้งแรก

จากผลงานการแสดง

ในบทบาทนำ

คู่กับนักแสดงสาว

Miho Nakayama

ในละครโทรทัศน์

แนว ชีวิต-โรแมนติก

เรื่อง Sotsugyou

ซึ่งเข้ามาแพร่ภาพ

ในประเทศไทย

โดยใช้ชื่อเรื่อง

ในภาษาไทย

ว่า สามสาวเสี่ยงรัก

ซึ่งมีการแพร่ภาพ

ในช่วงเวลาบ่าย

ของทุกวันอาทิตย์

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2533

ถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2534

ซึ่งจากละครโทรทัศน์

ในยุครัชฟิลม์ทีวี

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

ในเรื่องนี้

นักแสดงท่านนี้

เป็นที่รู้จัก

ของผู้ชม

ที่เป็นชาวไทย

มากยิ่งขึ้น

จากการมีผลงาน

ในด้านละครโทรทัศน์

แนว ชีวิต-โรแมนติก

เรื่อง Tokyo Love Story

ซึ่งเขารับบทนำ

คู่กับนักแสดงสาว

Honami Suzuki

ซึ่งประสบความสำเร็จ

อย่างมาก

จากการแพร่ภาพ

เป็นครั้งแรก

ในประเทศญี่ปุ่น

ในช่วงปี พ.ศ. 2534

ได้เข้ามาแพร่ภาพ

ในช่วงเวลาบ่าย

ของทุกวันจันทร์

ถึงวันศุกร์

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงต้นยุค 90

(โดยใช้ชื่อเรื่อง

ในภาษาไทย

ว่า หยุดหัวใจไว้ที่เธอ

Tokyo Love Story)

ซึ่งจากความนิยม

อย่างเกินคาด

ของผู้ชมชาวไทย

ที่มีต่อละครโทรทัศน์

จากประเทศญี่ปุ่น

ในเรื่องนี้นี่เอง

ทำให้ในช่วงต้นยุค 90

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ได้มีการติดต่อ

และซื้อลิขสิทธิ์

ละครโทรทัศน์

แนว ชีวิต

และ โรแมนติก

ในเรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

เพื่อนำมาแพร่ภาพ

ในช่วงเวลาดังกล่าว

จากความนิยม

ของผุ้ชมชาวไทย

ที่ให้ความสนใจ

ในสื่อบันเทิง

จากประเทศญี่ปุ่น

ในช่วงเวลานั้น

อย่างสม่ำเสมอ


ในฐานะนักแสดง

Yuji Oda

ในขณะที่บันทึก

บทความของบลอก

ในขณะนี้นั้น

(ปี พ.ศ. 2558)

ยังคงมีผลงาน

ในด้านการแสดง

ในส่วนของภาพยนตร์

ละครโทรทัศน์

ผลงานโฆษณา

ผลงานเพลง

การแสดงคอนเสริต์

การมีผลงาน

ในด้านอัลบั้มภาพ

การปรากฎตัว

ในรายการโทรทัศน์

และรายการวิทยุ

การให้สัมภาษณ์

ในนิตยสารต่างๆ

ในวงการบันเทิง

ของประเทศญี่ปุ่น

อย่างสม่ำเสมอ

โดยในฐานะนักแสดง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เป็นที่รู้จัก

ของผู้ชมส่วนหนึ่ง

ในประเทศไทย

พระเอกหนุ่มหล่อ

จากประเทศญี่ปุ่นท่านนี้

มีผลงานการแสดง

ในด้านละครโทรทัศน์

เรื่อง Last Christmas

และ Oh! My Dad

และผลงานภาพยนตร์

เรื่อง Kencho no Hoshi

เป็นผลงานการแสดง

ในด้านละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์

ในช่วงระยะหลัง

ของตัวเขา

ที่มีการติดต่อ

ซื้อลิขสิทธิ์

เพื่อนำมาแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์

ทางช่องต่างๆ

ในประเทศไทย

ให้ได้ติดตามรับชม

(ในการบันทึก

บทความครั้งนี้

มีการบันทึก

จากข้อมูลต่างๆ

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

ถึงในช่วงต้นปี

ของ พ.ศ. 2558

เพียงเท่านั้น)

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)