นิตยสารเปิดโลกบันเทิง (1984-1988)

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2532

ที่ผ่านมานั้น

ผลงานภาพยนตร์ไทย

ถือเป็นความบันเทิง

อันดับหนึ่ง

ที่ผู้ชมชาวไทย

ให้การต้อนรับ

และให้ความสนับสนุน

ซึ่งจากกระแสความนิยม

ในยุคเฟื่องฟู

ของวงการภาพยนตร์

ของประเทศไทย

ในช่วงเวลานั้นเอง

ทำให้ในขณะนั้น

วงการสื่อสิ่งพิมพ์

ได้มีการสร้างสรรค์

นิตยสารบันเทิง

ที่เน้นในการนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของนักแสดง ทีมงาน

จากวงการภาพยนตร์

ออกมาวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่าน

อย่างหลากหลาย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากนิตยสาร

ดาราภาพยนตร์

ภาพยนตร์บันเทิง

ดาราไทย โลกดารา

อนุทินคู่ชีวิต ฯลฯ

ที่เป็นที่จดจำ

ในฐานะนิตยสาร

แนวบันเทิง

ที่มีส่วนสำคัญ

ในการประชาสัมพันธ์

วงการภาพยนตร์ไทย

ในขณะนั้นแล้ว

นิตยสารเปิดโลกบันเทิง

ก็ถือเป็นนิตยสาร

แนวบันเทิง

อีกฉบับหนึ่ง

ที่มีการผลิต

ออกมาวางจำหน่าย

ในช่วงยุคเฟื่องฟู

ของวงการภาพยนตร์

ในประเทศไทย

โดยในการบันทึก

บทความครั้งนี้

จะเป็นการบันทึก

ข้อมูลต่างๆ

ของนิตยสารฉบับนี้

ในช่วงปี พ.ศ.2527

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2531

ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ที่มีการสร้างสรรค์

นิตยสารบันเทิง

ในฉบับนี้

ออกมาวางจำหน่าย
สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารเปิดโลกบันเทิง

(World Entertainment)

เป็นนิตยสารบันเทิง

ของบริษัท

การพิมพ์บางกอก

โดยนิตยสารฉบับนี้

มีคุณวิษณุ โรจนประภา

เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

และมีรูปแบบ

การวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่าน

ในแบบรายสัปดาห์

ที่มีกำหนดการ

ในการวางจำหน่าย

ทุกเช้าวันจันทร์

โดยนิตยสาร

เปิดโลกบันเทิง

ในฉบับแรกนั้น

มีการเปิดตัว

และออกวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในวันจันทร์

ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2527

โดยมีรูปเล่ม

ในแบบกะทัดรัด

มีสันปก

แบบเย็บมุงหลังคา

และมีความหนา

จำนวน 56 หน้า

กับราคาปก

จำนวน  3 บาท

(ในระยะเวลาต่อมา

มีการปรับเปลี่ยน

เป็น 5 และ 6 บาท)

ซึ่งในการวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรกนั้น

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

นิตยสารฉบับใหม่

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

ทำให้นอกจากการวางขาย

ตามแผงนิตยสาร

ในรูปแบบปกติแล้ว

ยังมีการแถมพิเศษ

โดยแนบนิตยสาร

เปิดโลกบันเทิง

ให้กับผู้ซื้อ

นิตยสารทานตะวัน

ซึ่งเป็นนิตยสาร

ประเภทรายสัปดาห์

ที่อยู่ในเครือเดียวกัน

โดยไม่คิดราคาเพิ่ม
สำหรับรายชื่อ

ของทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ของนิตยสาร

เปิดโลกบันเทิง

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในช่วงปีแรก

ของการจัดพิมพ์

นิตยสารบันเทิง

ในฉบับนี้

มีรายชื่อ

กองบรรณาธิการ

ในการสร้างสรรค์

ดังนี้ คุณวิชิต โรจนประภา

เป็นผู้อำนวยการ

คุณนวลละออ โรจนประภา

เป็นที่ปรึกษา

คุณวิษณุ โรจนประภา

เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

คุณนวลนภา ทศไนยธาดา

เป็นฝ่ายธุรกิจ

คุณเทพ เมทิน

เป็นบรรณาธิการบริหาร

คุณสรนันท์ ร.เอกวัฒน์

คุณราเชนทร์ อิสรานุราช

คุณธนพล ทองคำสุข

คุณวิภา เศรษฐกาญจน์

คุณนกน้อย นราทิพย์

คุณจริยา เกียรตินันทน์

คุณสมชัย เศรฐกาญจน์

คุณรสนา วารีนวล

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณไชยวัฒน์ เกียรตินันทน์

คุณสุวิทย์ มงคลแสงสุรีย์

เป็นฝ่ายภาพ

คุณจุมพล โทมี

คุณไพมวล ช่างเหล่า

เป็นฝ่ายศิลป์

คุณวิไล พนม

คุณพงษ์พรรณ เพชรภูธร

เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณเฉลิมศักดิ์ ชลวณิชย์กูล

คุณนฤมล นิ่มสกุล

เป็นฝ่ายคอมพิวท์

โดยนิตยสาร

เปิดโลกบันเทิง

มีการจัดพิมพ์

ที่บริษัท

การพิมพ์บางกอก

(เป็นรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

เปิดโลกบันเทิง

ในฉบับที่ 2

ซึ่งเป็นฉบับเก่าสุด

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

เพียงเท่านั้น

โดยนอกจากรายชื่อ

ของทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ในช่วงยุคแรก

ของการก่อตั้ง

ในปี พ.ศ. 2527

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีรายชื่อ

ของทีมงาน

อีกหลายท่าน

ที่เข้าร่วม

ในการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ในแต่ละช่วงเวลา

ซึ่งต้องขออภัย

ทุก-ทุกท่าน

ที่ไม่ได้บันทึก

ไว้ในบทความ)
สำหรับรูปแบบ

ของนิตยสาร

ในชื่อ เปิดโลกบันเทิง

ที่มีการสร้างสรรค์

และออกวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2527

ถึงในปี พ.ศ. 2531

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

ประกอบด้วยข่าว

บทความ บทสัมภาษณ์

ของนักแสดง ทีมงาน

ในวงการภาพยนตร์

วงการโทรทัศน์

และวงการเพลง

รวมถึงการมีนวนิยาย

และคอลัมภ์ประจำต่างๆ

ซึ่งมีความหลากหลาย

ในด้านเนื้อหา

ที่เป็นการดึงดูใจ

ให้ผู้อ่านทางบ้าน

ติดตามอ่าน

โดยนอกจากจุดเด่น

ที่เป็นนิตยสาร

แนวบันเทิง

ที่มีรูปเล่ม

ที่ดูแปลกตา

และราคาปก

ที่ถูกที่สุด

ในขณะนั้นแล้ว

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีความน่าสนใจ

ในแง่ของการนำเสนอ

ข่าวสารและข้อมูล

ของวงการโทรทัศน์

วงการเพลง และ วีดีโอ

ในระดับที่สูสีกัน

กับข่าวสาร

และเรื่องราว

ของวงการภาพยนตร์

ซึ่งดูจะมีความแตกต่าง

จากนิตยสารบันเทิง

ที่ได้รับความนิยม

ในช่วงเวลาเดียวกัน

อย่าง ดาราภาพยนตร์

ภาพยนตร์บันเทิง

ดาราไทย โลกดารา

ที่ในขณะนั้น

ต่างก็เน้นหนัก

ในการนำเสนอ

ข่าวสารและข้อมูล

เฉพาะเรื่องราว

ของวงการภาพยนตร์

เป็นส่วนใหญ่

ซึ่งจากความโดดเด่น

ในด้านรูปเล่ม

ราคา เนื้อหา

ในรูปแบบเหล่านี้

นิตยสารฉบับนี้

ยังเป็นที่จดจำ

ของผู้เขียนบลอก

ด้วยรูปเล่น

เล็กๆน้อยๆ

ที่ดูน่ารัก กุ๊กกิ๊ก

ในการออกแบบ

หน้าปกนิตยสาร

จากการที่ปก

ในแต่ละฉบับ

ในช่วงแรก-แรก

ของการจัดพิมพ์นั้น

มักจะมีภาพ

รอยลิปสติก

สีสันสดใส

ที่ประทับไว้

รวมถึงลายเซ็นต์

ที่เขียนพิเศษ

จากเหล่านางเอกสาว

หลาย-หลายท่าน

มอบให้กับกับผู้อ่าน

ซึ่งจากลูกเล่น

ที่ดูน่ารัก

ไม่เหมือนนิตยสาร

ในฉบับอื่น-อื่น

ในแบบนี้เอง

ที่ถือเป็นเสน่ห์

อีกด้านหนึ่ง

ของนิตยสารบันเทิง

ที่มีขนาดรูปเล่ม

ที่ดูกะทัดรัด น่ารัก

ในฉบับนี้
ในฐานะนิตยสาร

แนวบันเทิง

ที่มีการเริ่มต้น

การสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2527

ทางกองบรรณาธิการ

ของนิตยสาร

เปิดโลกบันเทิง

ในฉบับที่ 199

ประจำปีที่ 4

ของวันจันทร์

ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2531

ซึ่งมีผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

คือ คุณสมชาย โพธิ์ดี

และ คุณปิยธิดา ประไพทอง

สองนักแสดงวัยรุ่น

จากภาพยนตร์

เรื่อง ณ ที่นี้มีรัก

ก็ได้มีการแจ้ง

ไปสู่ผู้อ่าน

ในบทบรรณาธิการ

ของทางนิตยสาร

ถึงการเปลี่ยนแปลง

ในครั้งใหญ่

ของนิตยสาร

ที่จะมีการปรับ

ในด้านรูปแบบ

และขนาด

รวมถึงมีทีมงานใหม่

มาเป็นผู้สร้างสรรค์

นิตยสารในยุคใหม่

ซึ่งหลังจากการแจ้งข่าว

ของการปรับเปลี่ยน

รูปแบบต่างๆ

ของทางนิตยสาร

เปิดโลกบันเทิง

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ผู้เขียนบลอกเอง

ก็ห่างหาย

จากการติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

ซึ่งทำให้ไม่ทราบ

ถึงข้อมูลต่างๆ

และไม่สามารถยืนยัน

ได้ถึงรุปแบบใหม่

ของทางนิตยสาร

ซึ่งหากมีข้อมูล

เข้ามาเพิ่มเติม

ก็จะมีการแก้ไข

และบันทึกข้อมูล

ให้มีความครบถ้วน

อีกครั้งหนึ่ง

(โดยในการบันทึก

ข้อมูลของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เป็นการบันทึก

ข้อมูลของนิตยสาร

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2527

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2531

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

ที่มีความผิดพลาด

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับนิตยสารฉบับนี้

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)รักประกาศิต (1988)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
สบู่ไดอัล / สถาพร นาควิไลโรจน์ (1986)

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อ๋อง กษาปณ์ จำปาดิบ

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เติ้ง ภราดร ศิรโกวิท

BALENO / DAVID WU (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Ekin Cheng

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เบิร์ด กุลพงศ์ บุนนาค

กิฟท์ แมกกาซีน (1981-1992)

ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

MELROSE PLACE (1992-1999)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต๊ะ ฌานิศ ใหญ่เสมอ / วงบอยสเก๊าท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

ดวงยิหวา (1998)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
แต่งกับงาน (1998)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เล็ก ศรัณย์ สาครสิน

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

AMARYLLIS / MINAYO WATANABE (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Katsuhide Uekusa (Shonentai)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นิด อรพรรณ พานทอง

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ไก่นา (2002)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
M MAGAZINE (1990-1992)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

LOIS & CLARK (1993-1997)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
ตฤณ เศรษฐโชค / ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล (1987)

โฆษณาเนสกาแฟเชค / แสงระวี อัศวรักษ์ (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ป๊อป สุริยา เยาวสังข์

โฆษณาครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

EARLY EDITION (1996-2000)

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต (หนุ่มแพรว1988)

ป๊อบ พิสัย ศะศิสมิต-หนุ่มแพรว 1988

หากจะกล่าวถึง

นายแบบในยุค 80

ที่มีรอยยิ้มกว้าง สดใส

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ก็คงจะเป็นใครไม่ได้

นอกจากคุณป๊อบ

พิสัย ศะศิสมิต

เจ้าของตำแหน่งหนุ่มแพรว

ประจำปี พ.ศ 2531 คนนี้

โดย พิสัย ศะศิสมิต

คือ ชื่อและนามสกุลจริง

เขามีชื่อเล่นว่า ป๊อบ

เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2510

หนัก 63 กิโลกรัม

สูง 175 เซนติเมตร

ศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขณะที่ก้าวเข้าวงการบันเทิง

(ข้อมูลในปี พ.ศ. 2532 เท่านั้น)

คุณป๊อบเข้าสู่วงการแฟชั่น

จากการประกวดหนุ่มสาวแพรว

ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2531

จากแรงยุของเพื่อนเพื่อน

ให้เขาลองเข้าประกวดดู

ซึ่งในประกวดครั้งแรกของเขาครั้งนี้

คุณป๊อบสามารถคว้าตำแหน่งหนุ่มแพรว

จากการลงคะเเนนของคณะกรรมการ

และได้รับรางวัลนายแบบยอดนิยม

จากการโหวตของผู้ชม

มาได้ทั้งสองรางวัล

โดยในวันนั้นเขามีคุณแม่

และคุณป้าไปร่วมเชียร์

เป็นกำลังใจในการประกวดด้วย

โดยการที่เขาชนะเลิศ

ในการประกวดครั้งนี้

น่าจะมาจากรอยยิ้ม

และความเป็นธรรมชาติ

ที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีบนเวที

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด

เขามีงานถ่ายแบบมากมาย

โดยเริ่มจากนิตยสาร

ในเครือแพรว

อย่างแพรว แพรวสุดสัปดาห์

ก่อนจะเริ่มถ่ายแบบ

ให้กับนิตยสารอื่นอื่น

และมีผลงานการถ่ายแบบ

เดินแบบ โฆษณา

ฝากไว้มากมาย

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงยุค 90 ที่ผ่านมา

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เปิ้น สปัน เสลาคุณ

ONE SUMMER (1983)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
รัฐ จำเดิมเผด็จศึก

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นิตยสารมรกต (1985-1998)

MARY & TIM (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

รัตนาวดี (1988)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

AGAINST ALL ODDS (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เอ อริชัย อรัญนารถ

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

โฆษณาโค้ก (1993)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
Paintings in My Mind / Tommy Page (1990)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

MINAMI-KUN NO KOIBITO (1994)

คลังบทความของบล็อก

CIRCLE OF FRIENDS (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชัยวัฒน์ อนันตาวระ

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โดโด้ ยุทธพิชัย ชาญเลขา

HANAKO TOKYO / MICHAEL WONG (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
จากฝันสู่นิรันดร (1998)

โฆษณาฟิลม์สีอักฟ่า / ศรราม เทพพิทักษ์ (1994)

I AM BY YOUR SIDE / COREY HART (1986)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ยอร์ช เศรษฐ์ ชุมศิลป์

VITASOY / SIMON LO (1992)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
พ่อจอมยวนแม่จอมยุ่ง (1986)

GLICO ALMOND / YOKO MINAMINO (1987)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
POLICE HOMME (1987)

KANOJO WA GIRLFRIEND / MUSUKKO CLUB

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

แต่ปางก่อน (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
M MAGAZINE (1990-1992)

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

BAYWATCH (1989-2001)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
วิวาห์พาวุ่น (2008)

PARTY OF FIVE (1994-2000)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
William Shakespeare's Romeo and Juliet (1996)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

วนิดา (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito