นิตยสารวัยน่ารักแฟชั่น (1988-2002)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ที่ออกวางจำหน่าย

ในประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารมากมาย

ที่มีความหลากหลาย

ทั้งในรูปแบบ

ประเภทรายสัปดาห์

รายปักษ์ รายเดือน

ที่เริ่มต้นการก่อตั้ง

และออกวางจำหน่าย

สู่สายตาผู้อ่าน

ให้ได้ติดตาม

และซื้อหา

ตามแต่รสนิยม

และความชื่นชอบ

ของผู้อ่านท่านนั้นๆ

ซึ่งในจำนวน

ของนิตยสารต่างๆ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในแต่ละยุคสมัยนั้น

ก็มีนิตยสารมากมาย

ที่มีการยุติการผลิต

และห่างหายไป

จากแผงหนังสือ

ด้วยเหตุผล

และปัจจัยต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

และแตกต่างกันไป

โดยนิตยสารแฟชั่น

สำหรับวัยรุ่น

ในชื่อว่า วัยน่ารักแฟชั่น

ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกัน

กับนิตยสารวัยน่ารัก

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

แนวแฟชั่น-วัยรุ่น

อีกหนึ่งฉบับ

ที่เปิดตัวขึ้น

ในช่วงปลายยุค 80

และออกวางจำหน่าย

อย่างต่อเนื่อง

เป็นระยะเวลา

ที่ยาวนาน

ที่ได้ห่างหายไป

และยังคงเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะถือเป็นบทความ

ที่เป็นภาคผนวก

ของบทความ

นิตยสารวัยน่ารัก

ที่ได้มีการบันทึก

ไปก่อนหน้านี้

ซึ่งจากการที่นิตยสาร

วัยน่ารักแฟชั่น

ซึ่งมีขนาดรูปเล่ม

ที่มีความหนามาก

ยากแก่การเก็บรักษา

ทำให้นิตยสารฉบับนี้

ถือเป็นนิตยสาร

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเหลือเก็บไว้

น้อยที่สุด

ซึ่งทำให้บทความครั้งนี้

อาจะมีข้อมูล

และรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ซึ่งหากมีข้อผิดพลาด

ในด้านรายละเอียด

หรือมีข้อมูลต่างๆ

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารแฟชั่น

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น

ในฉบับนี้

นิตยสารวัยน่ารักแฟชั่น

เป็นนิตยสาร

แนวแฟชั่น-วัยรุ่น

ของสำนักพิมพ์

บางกอกสาส์น

ที่มีการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

โดยนิตยสารฉบับนี้

มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ปี พ.ศ. 2531

โดยในการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ในฉบับแรก

ของปีที่ 1ฉบับที่ 1

นิตยสารวัยน่ารักแฟชั่น

มีราคา 25 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

โดยมีคุณบิลลี่ โอแกน

และคุณสิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์

มาเป็นนายแบบ

และนางแบบท่านแรก

บนแผ่นปก

ของนิตยสารฉบับนี้สำหรับรายชื่อ

ของทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ในชื่อ วัยน่ารักแฟชั่น

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

นิตยสารแฟชั่น

สำหรับวัยรุ่น

ในฉบับนี้

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ดังนี้ คุณเดชา เอื้อชูวรนนท์

เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ

ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา

คุณพิมพา พิทักษ์กมลพันธ์

เป็นผู้อำนวยการ

คุณคชา เอื้อชูวรนนท์

เป็นที่ปรึกษา

คุณมนัส แตงมณี

เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

คุณประภาศน์ พุ่มดอกไม้

เป็นบรรณาธิการบริหาร

คุณปนัดดา ถาวรมาศ

คุณสายฝน หอมทอง

คุณดวงเดือน คำจริง

คุณอาวุธ หวังเจริญ

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณสืบชัย บุญมั่น

เป็นฝ่ายศิลป์

คุณชาญชัย เทียนงาม

เป็นผู้ช่วยฝ่ายศิลป์

คุณเฉลิมพร โรจน์วัฒน์วิบูลย์

คุณจุมพล เอี่ยมมาก

คุณกิระเดช ชวานนท์

P.P GROUP

CHAP'S STUDIO

เป็นฝ่ายภาพ

คุณรอศักดิ์ เพียรมานะ

เป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

คุณสุนทรี ว่องไวจินตนา

คุณภูวนาถ สุริยจันทราทอง

เป็นฝ่ายโฆษณา

คุณจงรักษ์ สุริยจันทราทอง

เป็นฝ่ายติดต่อโฆษณา

คุณบรรพต ปิยะตระกูล

เป็นผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่าย

โดยนิตยสารวัยน่ารักแฟชั่น

มีการจัดพิมพ์และจัดจำหน่าย

ไปยังทั่วประเทศ

โดยสำนักพิมพ์บางกอกสาส์น

(เป็นรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ของนิตยสาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีรายชื่อ

ที่ไม่ถุกต้อง

หรือไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

และผู้เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

ไว้ ณ ที่นี้)สำหรับรุปแบบ

ของนิตยสารแฟชั่น

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นวัยรุ่น

ที่มีชื่อว่า วัยน่ารักแฟชั่น

ที่มีการวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

ถึงประมาณปี พ.ศ. 2545

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

ประกอบด้วยคอลัมภ์

และข้อเขียนต่างๆ

สำหรับผุ้อ่าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

ที่มีความสนใจ

ในข่าวสาร

ของวงการบันเทิง

รวมถึงนำเสนอ

ในภาพแฟชั่น

ของสินค้าเสื้อผ้า

และการแต่งกาย

ซึ่งจากการเป็นนิตยสาร

ที่อยู่ในเครือเดียวกัน

กับนิตยสารวัยน่ารัก

ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะ

ของการนำเสนอ

นิตยสารวัยน่ารักแฟชั่น

จึงกลายเป็นที่จดจำ

ของเหล่าวัยรุ่น

ในรูปแบบเดียวกัน

กับนิตยสารวัยน่ารัก

จากความโดดเด่น

ในด้านการนำเสนอ

ภาพนายแบบ

นางแบบวัยรุ่น

จากภาพแฟชั่น

ที่ดูน่ารัก

รวมถึงมีการตีพิมพ์

ภาพโฆษณา

สินค้าเสื้อผ้า

สำหรับเหล่าวัยรุ่น

ในยี่ห้อต่างๆ

อย่าง แตงโม แมงมุม

DO! FAMILY

COCONUT

EASY BOY ฯลฯ

รวมถึงเสื้อผ้า

ในแบบขายส่ง

ซึ่งถือเป็นธุรกิจ

ที่เฟื่องฟูอย่างมาก

ในช่วงปลายยุค 80

ซึ่งจากรูปแบบ

ของการนำเสนอ

ภาพแฟชั่น

และภาพโฆษณา

ในรุปแบบนี้เอง

ก็ทำให้นิตยสารวัยน่ารัก

และวัยน่ารักแฟชั่น

ถือเป็นนิตยสารแฟชั่น

สำหรับวัยรุ่น

อีกฉบับหนึ่ง

ที่มีภาพลักษณ์

ซึ่งมีความชัดเจน

ในความเป็นตัวเอง

จนเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านมากมาย

จากการเป็นนิตยสาร

ที่เป็นเสมือน

กับเครื่องยืนยัน

ในความรุ่งเรือง

ของธุรกิจเสื้อผ้า

ในแบบขายส่ง

ที่เคยเฟื่องฟู

อย่างมาก

ในประเทศไทย

ในช่วงเวลานั้นซึ่งนอกจากรูปแบบ

ของการนำเสนอ

ภาพแฟชั่น

และโฆษณา

ที่มักเป็นเสื้อผ้า

และเครื่องแต่งกาย

สำหรับวัยรุ่น

ที่มีสีสันสดใส

นิตยสารวัยรุ่น

ในชื่อ วัยน่ารักแฟชั่น

ซึ่งในช่วงยุคเฟื่องฟู

ของนิตยสาร

ที่มีการวางจำหน่าย

ทั้งนิตยสารวัยน่ารัก

และวัยน่ารักแฟชั่น

รวมแล้วถึง 4 ฉบับ

ในแต่ละเดือนนั้น

นิตยสารวัยน่ารัก

และวัยน่ารักแฟชั่น

ยังเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

จากการใช้นายแบบ

และนางแบบประจำ

ในการถ่ายภาพ

และขึ้นปก

ของนิตยสาร

ในแต่ละฉบับ

อย่างสม่ำเสมอ

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นายแบบและนางแบบ

ที่ต่างก็หน้าตาน่ารัก

และมีรอยยิ้มสดใส

ที่ถือเป็นภาพจดจำ

ของนิตยสารฉบับนี้

ในความทรงจำ

ของผู้อ่านมากมาย

มีดังนี้ คุณแอน

สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์

คุณเอ็ดดี้ ดำรงค์เดช แสงสว่าง

คุณนกยูง ปัญจรัศมิ์ จูตะกานนท์

คุณดิงดอง อรชุน นิลทลักษณ์

คุณติ๊ดตี่ อรัญญา พงศ์ภัณฑารักษ์

คุณมิค ปราโมทย์ สามา

คุณนุ้ย ขวัญจิต ณ ระนอง

คุณต้อม พลวัฒน์ มนูประเสริฐ

คุณโจ จตุพล เฉลิมศรี

คุณลุกนัท กฤตยาภรณ์ ศรีรัตนพันธ์

คุณป๋อง วศิน ไพบูลย์

คุณกุ้ง พยุดา การะศีล

คุณเอ อนันต์ บุนนาค

คุณอ้อย จินดารัตน์ เตมิยานนท์

คุณชาย นัฐพล ตรงเจริญรัตน์

คุณแอน นิออน อิสรา

คุณเค อภิสิทธิ์ ภาคีชน

คุณอุ๋ย มณีรัตน์ วงศ์จีระศักดิ์

คุณถา สถาพร นาควิไลโรจน์

คุณลูกเกด ผกามาศ สวัสดี

คุณไปป์ อนวรรษ สกุลวงศ์

คุณปุ๋ย ดิศราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

คุณซี สุธิชัย จันทร์ศรี

คุณจอย จามจุรี เชิดโฉม

คุณเจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

คุณบ๊อบ วิลลี่ พาลอต

คุณมี๋ วรรษมน วัฒโรดม

คุณนัท นัยณัฎฐ์ ชนินทร์เดช

คุณเจน นภวรรณ วรรณโสภา

คุณกบ เดชา เสนาวัฒน์

คุณนิกกี้ นิโคล เทริโอ

คุณกุ๊ก สุวัจนา ไชยมุกสิก

คุณเอ็ดดี้ ปฎิวัติ ชัยชนะสกุล

คุณส้มโอ เพ็ญ พิสุทธิ์

คุณชาเลต ฮิลเดอร์บรานด์

คุณปิ๊ก มาเรีย ทำนองนาค

คุณอ๋อง อิสระพงษ์ องอาจชัย

คุณแตน ราตรี วิทวัส

คุณมาร์ค มาร์ค มาโลว์

คุณลี่ แคทซี่ เฟอรีน

คุณแทมมี่ แทมมี่ แอนด์ ชูศรี

คุณไก่ สุปราณี เจริญผล

คุณแม็ค กฤษดา เคลิก ฮาลส์

คุณนัท มีเรีย เบเนเดตตี้

คุณแหม่ม วิชชุดา พินดัม

คุณอ๋อย จันทนีย์ สิงห์สุวรรณ

คุณหนึ่ง วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ

คุณลินดา ลินดา ครอส

คุณส่าย วรรณี เมธนภิศ

(เป็นรายชื่อส่วนหนึ่ง

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

เพียงเท่านั้น

โดยยังมีนายแบบ

และนายแบบวัยรุ่น

อีกหลาย-หลายท่าน

ที่ถือเป็นนายแบบ

และนางแบบประจำ

ของนิตยสารฉบับนี้)ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการสร้างสรรค์

เพื่อออกวางจำหน่าย

ตลอดระยะเวลา

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2545

ซึ่งถือเป็นช่วงเวลา

ที่เรียกได้ว่ายาวนาน

สำหรับนิตยสารวัยรุ่น

ที่มักจะมีการวางจำหน่าย

ที่ไม่ยาวนานมากนัก

นิตยสารวัยน่ารักแฟชั่น

จึงเป็นนิตยสาร

อีกฉบับหนึ่ง

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในหลาย-หลายด้าน

ทั้งในแง่ของราคา

การจัดรูปเล่ม

หัวหนังสือ

รูปแบบการพิมพ์

ตลอดระยะเวลา

ของการสร้างสรรค์

สำหรับกลุ่มผุ้อ่าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

ในแต่ละยุคสมัยเสมอ

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

หลังจากการปรับเปลี่ยน

ของนิตยสารวัยน่ารัก

ในฉบับปกติ

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

จากการนำเสนอ

ภาพแฟชั่น

และภาพโฆษณา

ของสินค้าเสื้อผ้า

ประเภทขายส่ง

ไปเป็นการนำเสนอ

เรื่องราวและแฟชั่น

รวมถึงข่าวสาร

ของดารา นักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

ในช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักร้องวัยรุ่น

ในสังกัด R.S.PROMOTION

นิตยสารวัยน่ารักแฟชั่น

ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลง

ไปในรูปแบบใหม่

เช่นเดียวกับวัยน่ารัก

ในฉบับปกตินั้น

ก็ยังคงนำเสนอ

ภาพแฟชั่นและโฆษณา

ของเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

ที่เป็นเอกลักษณ์

ของทางนิตยสาร

ในรูปแบบเดิม

โดยหลังจากการห่างหาย

ของนิตยสารวัยน่ารัก

ในฉบับปกติ

ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2543

นิตยสารวัยน่ารักแฟชั่น

ก็ยังคงมีการสร้างสรรค์

และออกวางจำหน่าย

อย่างต่อเนื่อง

ก่อนจะห่างหาย

ไปจากแผงนิตยสาร

ในช่วงระยะเวลาต่อมา

เช่นเดียวกัน

โดยในฐานะนิตยสาร

ที่มีการผลิต

มาอย่างยาวนาน

นิตยสารวัยน่ารักแฟชั่น

ในรูปแบบยุคหลัง

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้นั้น

เป็นนิตยสาร

วัยน่ารักแฟชั่น

ที่ออกวางจำหน่าย

ในช่วงเดือนมิถุนายน

ของปี พ.ศ. 2545

โดยแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านของรูปแบบ

ของคอลัมภ์ต่างๆ

รวมถึงการออกแบบ

ของหัวหนังสือ

ที่มีความทันสมัย

มากยิ่งขึ้น

แต่นิตยสารฉบับนี้

ก็ยังคงใช้ชื่อ

ของนิตยสาร

ว่าวัยน่ารักแฟชั่น

เหมือนในช่วงแรก

ของการวางจำหน่าย

(เป็นนิตยสาร

วัยน่ารักแฟชั่น

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

มีหลงเหลือ

และเก็บไว้

เพียงเท่านั้น

ซึ่งอาจจะไม่ใช่

ฉบับสุดท้าย

ของทางนิตยสาร

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เพื่อความกลมกลืน

ของหน้าบลอก

และบทความ

ทำให้ในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

ในช่วงเวลา

ที่นิตยสาร

วัยน่ารักแฟชั่น

ใช้หัวนิตยสาร

ในแบบยุคเฟื่องฟู

ซึ่งเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

เพียงเท่านั้น

ซึ่งในการบันทึก

ข้อมูลของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

มีการรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ

ได้ไม่ละเอียด

และครบถ้วน

อย่างที่ตั้งใจไว้

ซึ่งหากมีข้อผิดพลาด

หรือมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)