นิตยสารบงกช (1981-1989)

ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงต้นยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

คุณศุภวัฒน์ จงศิริ

ซึ่งเป็นที่คุ้นเคย

ในวงการบันเทิง

จากการใช้ชื่อ

ว่า ศุภักษร

ในการทำงาน

ทั้งในด้านการกำกับ

ผลงานภาพยนตร์

ละครโทรทัศน์

การดูแลการผลิต

ผลงานอัลบั้มเพลง

รวมถึงการทำงาน

ในด้านงานเขียน

ซึ่งมีทั้งเรื่องสั้น

บทความ บทกวี

เนื้อเพลง

บทภาพยนตร์

บทโทรทัศน์

รวมถึงการผลิต

ผลงานนิตยสาร

และพ๊อกเกตบุ๊ค

ซึ่งมักมีเนื้อหา

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของเหล่าวัยรุ่น

จากการนำเสนอ

ผลงานภาพยนตร์

ละครโทรทัศน์

เรื่องสั้น นิยาย

และ นิตยสาร

ที่มีเนื้อหาสดใส

เกี่ยวกับความรัก

ของเหล่าวัยรุ่น

ในรั้วมหาวิทยาลัย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากผลงาน

หนังสือรวมเรื่องสั้น

ในชื่อ นิยายรักนักศึกษา

และ ชีวิตรักนักศึกษา

รวมถึงการผลิต

ผลงานนิตยสาร

ในชื่อ ด้วยรัก

นิตยสารบงกช

ที่ผู้เขียนบลอก

นำเรื่องราว

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ก็ถือเป็นอีกหนึ่ง

ในผลงาน

ที่หลากหลาย

ของคุณศุภักษร

ที่ได้ฝากไว้

ในวงการบันเทิง

และวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ของประเทศไทย

ในช่วงยุค 80

โดยในการบันทึก

บทความครั้งนี้

จะเป็นการบันทึก

ข้อมูลต่างๆ

ของนิตยสาร

ในช่วงระยะเวลา

ของปี พ.ศ. 2524

ถึงในปี พ.ศ. 2532

ที่นิตยสารฉบับนี้

มีการสร้างสรรค์

เพื่อออกวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านทั่วประเทศ


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารบงกช

เป็นนิตยสาร

ประเภทบันเทิง

จากการสร้างสรรค์

ของสำนักพิมพ์บงกช

ซึ่งมีกำหนดการ

ในการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

(ออกวางจำหน่าย

ในทุกวันที่ 1

และวันที่ 15

ของแต่ละเดือน)

โดยนิตยสารฉบับนี้

มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในวันที่ 1

ของเดือนพฤษภาคม

ในปี พ.ศ. 2524

โดยนิตยสารบงกช

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ในฉบับนี้นั้น

มีคุณปาริจฉัตต์ นนทรี

ซึ่งเป็นนักแสดงนำ

จากผลงานภาพยนตร์

แนว ตลก-วัยรุ่น

เรื่อง ไอ้จู๋

ซึ่งเป็นผลงาน

การกำกับภาพยนตร์

ของคุณศุภักษร

ในปี พ.ศ. 2523

มาเป็นผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

เป็นท่านแรก

โดยนิตยสารบงกช

ในฉบับที่ 1

ของปักษ์แรก

เดือนพฤษภาคม

ของปี พ.ศ. 2524

ในฉบับนี้

มีราคาปก

อยู่ที่ 10 บาท

(โดยในภายหลัง

นิตยสารฉบับนี้

มีการปรับราคา

เป็น 12 บาท

และ 15 บาท

ในระยะเวลาต่อมา)


สำหรับข้อมูล

ในด้านรายชื่อ

ของผู้เกี่ยวข้อง

และทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ของนิตยสารฉบับนี้

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในช่วงปีแรก

ของการจัดพิมพ์

นิตยสารบงกช

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ดังนี้ คุณศรสิทธิ์ พิพิธรังษี

เป็นเจ้าของและผู้จัดจำหน่าย

คุณพัชรา พิพิธรังษี

เป็นบรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

คุณศุภักษร

(คุณศุภวัฒน์ จงศิริ)

เป็นบรรณาธิการบริหาร

คุณพีระ ดุลยานุรักษ์

เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

คุณนเรนทร นเรนทรเสนี

เป็นฝ่ายศิลป์

คุณธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล

เป็นฝ่ายภาพ

คุณวลัย นวาระ

คุณประเทือง ศรีสุข

คุณณรงค์ เชาวราษฎร์

คุณคำหมาน คนไค

เป็นที่ปรึกษา

(เป็นรายชื่อ

ของทีมงาน

กองบรรณาธิการ

ในช่วงยุคแรก

ของการจัดพิมพ์

เพียงเท่านั้น

โดยในตำแหน่ง

บรรณาธิการบริหาร

หรือ บรรณาธิการเล่ม

ในช่วงยุคหลัง

ของการจัดพิมพ์

มีการเปลี่ยนแปลง

จากคุณศุภักษร

มาใช้ชื่อรวม

ของทางทีมงาน

ในสำนักพิมพ์

โดยในหน้าสารบัญ

ของทางนิตยสารนั้น

มีการเปลี่ยนแปลง

โดยใช้ชื่อใหม่

ว่า ทีมงานบงกช

และ พี่บงกช

ในบทบรรณาธิการ

และการตอบจดหมาย

ของทางผู้อ่าน

เป็นการทดแทน)


สำหรับรูปแบบ

และเนื้อหาหลัก

ของนิตยสาร

ในชื่อ บงกช

ซึ่งมีการจัดพิมพ์

และวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

ถึงในปี พ.ศ. 2532

ฉบับนี้นั้น

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารบงกช

เป็นนิตยสาร

ประเภทบันเทิง

ที่มีเนื้อหา

ซึ่งครอบคลุม

ทั้งกลุ่มผู้อ่าน

ที่เป็นวัยรุ่น

และผู้ใหญ่

จากการมีบทความ

นวนิยาย เรื่องสั้น

เป็นส่วนประกอบหลัก

ของทางนิตยสาร

ซึ่งมีความแตกต่าง

จากนิตยสารด้วยรัก

ซึ่งเป็นนิตยสาร

อีกฉบับหนึ่ง

จากการสร้างสรรค์

ของคุณศุภักษร

ที่ออกวางจำหน่าย

ในช่วงระยะเวลา

ที่ใกล้เคียงกัน

โดยนิตยสาร

ในชื่อ บงกช

ในฉบับนี้นั้น

มีการนำเสนอ

ผลงานบทความ

นวนิยาย

และเรื่องสั้น

จากงานเขียน

ของคุณศุภักษร

และนักเขียนชื่อดัง

อย่าง คุณนราวดี

ช่อลัดา วลัย นวาระ

นันทนา วีระชน

จามรี พรรณชมพู

กนกวลี พจนปกรณ์

ดำรงค์ อารีกุล

นลิน บุษกร

แหลม หญ้าคา

สันติ เศวตวิมล

ชาตรี อนุเธียร

มนันยา ฯลฯ

มากกว่าการเน้น

ในการนำเสนอ

ภาพแฟชั่น

บทสัมภาษณ์

และข่าวบันเทิง

ของเหล่าดาราวัยรุ่น

และนักร้องเพลงสตริง

ซึ่งเป็นรูปแบบหลัก

ของนิตยสารด้วยรัก

นอกจากนี้

เอกลักษณ์พิเศษ

ของทางนิตยสาร

ที่มักใช้นางแบบ

ในแบบสมัครเล่น

ซึ่งมักเป็นสาวสวย

จากสถานศึกษาต่างๆ

มาเป็นแบบปก

ในทุกปักษ์นั้น

ทำให้นิตยสารฉบับนี้

มีความแตกต่าง

จากนิตยสารด้วยรัก

ซึ่งในแต่ละฉบับนั้น

มักใช้นักแสดง

นักร้อง นักดนตรี

ที่มีชื่อเสียง

มาเป็นแบบปก

เพื่อเป็นการโปรโมท

ผลงานภาพยนตร์

แนว ตลก-วัยรุ่น

ซึ่งเป็นผลงาน

การกำกับภาพยนตร์

ของคุณศุภักษร

ในช่วงเวลานั้นๆ


ในฐานะนิตยสาร

นิตยสารบงกช

นอกจากเนื้อหาหลัก

ในด้านการนำเสนอ

ผลงานบทความ

เรื่องสั้น นวนิยาย

ที่มีความหลากหลาย

ของนักเขียนชื่อดัง

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

สำหรับผู้อ่าน

ในแต่ละช่วงวัย

โดยจากข้อมูล

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

ถึงในปี พ.ศ. 2532

นิตยสารบงกช

มีคอลัมภ์เด่น

ที่มีการนำเสนอ

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

ดังนี้ คุยกันก่อนซิ

คุยกันท้ายเล่ม

ปิดท้ายเล่ม

โดย ศุภักษร

(บทบรรณาธิการ

และการตอบจดหมาย

ของผู้อ่านทางบ้าน)

ชีวิตรักนักศึกษา

(เรื่องสั้นประจำฉบับ)

สถาบันที่รัก

(แนะนำโรงเรียน

และมหาวิทยาลัย)

ฝากไว้ให้คุณ

หน้าบันเทิง

ชีวิตดารา

5-4-3-2-Action

(ข่าววงการบันเทิง)

แกะฝากล้อง จากปก

(เบื้องหลังการถ่ายทำ

ภาพปกและภาพแฟชั่น)

สอนน้องวัยรุ่น เผยใจวัยรุ่น

โดย นพ.มนตรี ประเสริฐวิทยาการ

ปากหมาด่าวัยรุ่น

(บทความจิตวิทยา

และสุขภาพ)

ภาพชีวิต

วันวานยังหวานอยู่

ชมรมวรรณศิลป์

หนุ่มสาวกับความรัก

(คอลัมภ์บทกวี)

เพื่อน เพื่อนของคุณ

หนุ่มแสบสาวแซ่บ

(คอลัมภ์หามิตร

ทางจดหมาย

และคอลัมภ์ฝากแซว

จากผู้อ่านทางบ้าน)

ภาพชีวิตแปลก ข่าวขำ

(บทความเรื่องแปลก

จากต่างประเทศ)

ยิ้มเหอะนะ

(เรื่องเล่าขำขัน

และภาพการ์ตูน

ประกอบเรื่อง)

อุ๊ย...ใครเอ่ย

โดย ธีระศักดิ์ เกียรติดุริยกุล

(คอลัมภ์ภาพถ่ายชิงรางวัล)

ท่องไปด้วยใจรัก

เที่ยวเมืองจีน

(สารคดีท่องเที่ยว)

เรื่องสนุก-สนุก

และคุยกับนิด

อรพรรณ พานทอง

(บทความประจำฉบับ

โดย อรพรรณ พานทอง)

คำทำนายโชคชะตาราศี

โดย หมอจักร

หมอดูกับไสยศาสตร์

(คอลัมภ์ดวงชะตา

และตอบปัญหาชีวิต

จากวันเดือนปีเกิด)

เส้นทางสีชมพู

(การประกวดภาพถ่าย

จากผู้อ่านทางบ้าน

เพื่อเป็นการเฟ้นหา

นักแสดงหน้าใหม่)


ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในเดือนพฤษภาคม

ของปี พ.ศ. 2524

นิตยสารบันเทิง

ประเภทรายปักษ์

ในชื่อ บงกช

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในด้านรูปเล่ม

ขนาดนิตยสาร

ภาพปก ราคา

รวมถึงเนื้อหา

อย่างสม่ำเสมอ

ก็ได้มีการยุติ

การสร้างสรรค์

และห่างหาย

จากผู้อ่านทางบ้าน

ไปในช่วงปี พ.ศ. 2532

โดยนิตยสารบงกช

ฉบับสุดท้าย

ในช่วงยุคหลัง

ของการจัดพิมพ์

ที่มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านรูปเล่ม

ให้มีขนาดใหญ่

มากกว่าเดิม

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้นั้น

คือนิตยสารบงกช

ในฉบับที่ 186

ซึ่งเป็นฉบับปักษ์แรก

ของเดือนกุมภาพันธ์

ในปี พ.ศ. 2532

ซึ่งมีคุณกบ

ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

พระเอกหนุ่มหล่อ

จากผลงานภาพยนตร์

เรื่อง เผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อย

ซึ่งกำลังเข้าฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ทั่วประเทศ

ในขณะนั้น

มาเป็นแบบปก

ของทางนิตยสาร

(เป็นนิตยสารบงกช

ในฉบับสุดท้าย

ในช่วงยุคหลัง

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

ซึ่งอาจจะไม่ใช่

นิตยสารบงกช

ในฉบับสุดท้าย

ที่มีการสร้างสรรค์

และวางจำหน่าย

โดยในการบันทึก

ข้อมูลของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ถูกต้อง

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับนิตยสารบงกช

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)