GUY MAGAZINE (1991-1992)

หลังจากการเปิดตัว

ของนิตยสาร

ในชื่อ มิถุนา

นีออน มรกต

และ มิดเวย์

ซึ่งเป็นนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ซึ่งเป็นชาวเกย์

ซึ่งมีการริเริ่ม

ในการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

และได้รับความนิยม

จากผู้อ่านทางบ้าน

ตั้งแต่ในช่วงยุค 80

วงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ของประเทศไทย

ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2526

เป็นต้นมานั้น

ก็ได้มีการผลิต

นิตยสารเกย์

หลาย-หลายฉบับ

ออกมาวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่าน

ในแต่ละยุคสมัย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารกาย

(Guy Magazine)

ที่ผู้เขียนบลอก

นำเรื่องราว

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

อีกฉบับหนึ่ง

ในช่วงต้นยุค 90

ซึ่งมีความน่าสนใจ

จากเนื้อหา สาระ

ของนิตยสาร

ที่มีความแตกต่าง

จากนิตยสารเกย์

ในฉบับอื่นๆ

ในช่วงเวลาเดียวกัน

(โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เพื่อไม่ให้บทความ

กลายเป็นการรุกล้ำ

ความเป็นส่วนตัว

ของทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

ทำให้ในการบันทึก

บทความครั้งนี้

จะไม่มีการบันทึก

ในด้านข้อมูล

เกี่ยวกับรายชื่อ

ของทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

เพื่อเป็นการรักษา

ความเป็นส่วนตัว

ของแต่ละท่านไว้

ทำให้ในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

อาจจะมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

ในแง่ของการบันทึก

ประวัติศาสตร์

ของการจัดทำ

นิตยสารเกย์

ในประเทศไทย

ผู้เขียนบลอก

จึงต้องขออภัย

ผู้อ่านทางบ้าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)


สำหรับผู้อ่าน

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 90

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารกาย

(Guy Magazine)

เป็นนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

ในระยะเวลาสั้นๆ

ของปี พ.ศ. 2534

ถึงในปี พ.ศ. 2535

โดยนิตยสาร

Guy Magazine

ในฉบับนี้นั้น

มีการออกแบบ

ในด้านรูปเล่ม

ในแบบขนาดเล็ก

เท่าพ๊อกเก็ตบุ๊ค

และมีความหนา

ประมาณ 134 หน้า

(ถือเป็นขนาด

ในแบบมาตรฐาน

ของนิตยสารเกย์

ที่ได้รับความนิยม

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงต้นยุค 90)

โดยนิตยสาร

Guy Magazine

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

มีการวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่าน

เป็นครั้งแรก

ในเดือนมิถุนายน

ของปี พ.ศ. 2534

โดยนิตยสาร

ในฉบับแรก

ของการจัดพิมพ์

มี Tony Mink

นายแบบหนุ่มหล่อ

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

มาเป็นนายแบบ

บนแผ่นปก

ของนิตยสาร

ซึ่งมีราคาปก

จำนวน 50 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ
สำหรับรูปแบบ

และเนื้อหา

ของนิตยสาร

ในฉบับนี้นั้น

Guy Magazine

ซึ่งมีการสร้างสรรค์

และออกวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2534

ถึงในปี พ.ศ. 2535

ถือเป็นนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

ที่นำเสนอ

บทความ สารคดี

เรื่องสั้น บทกวี

คอลัมภ์ต่างๆ

โดยมีภาพนู๊ด

ของนายแบบชาย

ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

หรือหนุ่มลูกครึ่ง

หน้าตาหล่อเหลา

มาเป็นจุดเด่น

ในส่วนของปก

ในแต่ละฉบับ

ซึ่งเรียกความสนใจ

ของกลุ่มผู้อ่าน

ซึ่งเป็นชาวเกย์

โดยในฐานะ

ของนิตยสาร

ที่มีการผลิต

ไปยังผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

นิตยสารรายเดือน

Guy Magazine

ในฉบับนี้นั้น

มีความแตกต่าง

จากนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

ในฉบับอื่นๆ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในช่วงเวลาเดียวกัน

จากการที่ทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ได้วางคอนเซปต์

ของทางนิตยสาร

โดยเน้นการนำเสนอ

บทสัมภาษณ์

บทความ เรื่องสั้น

นวนิยาย บทกวี

บทวิจารณ์

ข่าวสารต่างๆ

ของเหล่านักเขียน

และผลงานหนังสือ

ในแวดวงวรรณกรรม

ของประเทศไทย

และต่างชาติ

มากกว่าจะนำเสนอ

เรื่องราวต่างๆ

ของสังคมเกย์

(แม้ว่านิตยสาร

จะมีจุดขาย

ในแง่ของภาพนู๊ด

ของนายแบบ

ชาวต่างชาติ

ในแต่ละฉบับ

ก็ตามที)

ซึ่งจากความแตกต่าง

จากนิตยสารเกย์

ในฉบับอื่นๆ

ก็ทำให้นิตยสาร

Guy Magazine

มีความโดดเด่น

และมีความแตกต่าง

จากนิตยสารเกย์

ในฉบับอื่นๆ

แม้จะไม่ตอบโจทย์

ความต้องการ

ของกลุ่มผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

ในวงกว้าง

ได้อย่างครบถ้วน

จากการวางคอนเซปต์

ของทางนิตยสาร

ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว

ในรูปแบบเหล่านี้
โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะนิตยสาร

Guy Magazine

ซึ่งเป็นนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

ซึ่งมีความแตกต่าง

จากการนำเสนอ

เนื้อหา สาระ

เกี่ยวกับนักเขียน

และผลงานหนังสือ

ในแวดวงวรรณกรรม

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

สำหรับผู้อ่าน

ดังนี้ Editor Note

Last Page Letters

(บทบรรณาธิการ

และการตอบจดหมาย

ของทางผู้อ่าน)

วรรณกรรมวิจารณ์

(บทวิจารณ์หนังสือ)

Poem Essay

Short Story

การประกวดเรื่องสั้น

จากผู้อ่านทางบ้าน

(บทกวี บทความ

เรื่องสั้นประจำฉบับ)

รู้จักนักเขียน

Guy's Interview

Guy's Club Buddy

Executive Interview

Writer Interview

(บทสัมภาษณ์

บุคคลต่างๆ)

Travel

(สารคดีท่องเที่ยว)

Guy's News

(ข่าวคราวนักเขียน

และวงการหนังสือ)

Personal Data

(ข้อมูลนายแบบ

ประจำฉบับ)

Collections

(ของสะสมคนดัง)

หน้านี้มีรางวัล

(ตอบปัญหา

ด้านวรรณกรรม

เพื่อชิงรางวัล

จากทางนิตยสาร)

นิติธรรมตอบปัญหา

(คอลัมภ์จิตวิทยา

และตอบปัญหาชีวิต)

หนังสือเล่มโปรด

ของข้าพเจ้า

(หนังสือเล่มโปรด

ของเหล่านักเขียน)

Gossip Moment

(ข่าวสังคม

และข่าวซุบซิบ

ของเหล่าคนดัง)

Young Men

(คอลัมภ์แฟชั่น

และการแต่งตัว)

Pen's Friend

(ประกาศหาเพื่อน

ทางจดหมาย)
ในฐานะนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

นิตยสารรายเดือน

Guy Magazine

ซึ่งมีจุดเด่น

ในการนำเสนอ

เนื้อหา สาระ

เกี่ยวกับนักเขียน

และแวดวง

ของวรรณกรรม

ในประเทศไทย

รวมถึงการนำเสนอ

ภาพนู๊ดนายแบบ

ซึ่งเป็นหนุ่มหล่อ

ที่เป็นชาวต่างชาติ

(จากการติดต่อ

โดยคุณพชร

และการถ่ายภาพ

โดยคุณแทนไท

ซึ่งในช่วงยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นนายทุน

และช่างภาพ

ที่มีชื่อเสียง

ในแวดวง

ของการจัดทำ

นิตยสารเกย์

ในประเทศไทย)

ที่มีการเปิดตัว

นิตยสารฉบับแรก

ในเดือนมิถุนายน

ของปี พ.ศ. 2534

นิตยสารเกย์

ในฉบับนี้นั้น

ก็ได้ห่างหาย

จากแผงนิตยสาร

และผู้อ่านทางบ้าน

ไปในช่วงปี พ.ศ. 2535

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

Guy Magazine

ในฉบับสุดท้าย

ที่มีการสร้างสรรค์

และมีการจัดพิมพ์

ออกวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

คือ Guy Magazine

ในฉบับที่ 12

ของเดือนสิงหาคม

ในปี พ.ศ. 2535

ซึ่งเป็นฉบับพิเศษ

ครบรอบหนึ่งปี

ของทางนิตยสาร

ซึ่งมีราคาปก

จำนวน 50 บาท

เท่ากับในฉบับแรก

(เป็นข้อมูล

ของนิตยสาร

Guy Magazine

ในฉบับสุดท้าย

จากการที่ผู้เขียน

ค้นข้อมูลต่างๆ

ของนิตยสาร

ในฉบับนี้

นำมาบันทึกไว้

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

ของทางนิตยสาร

ที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

และผู้เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)