นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ที่ออกวางจำหน่าย

ในประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารมากมาย

ที่มีความหลากหลาย

ทั้งในรูปแบบ

ประเภทรายสัปดาห์

รายปักษ์ รายเดือน

ที่เริ่มต้นการก่อตั้ง

และออกวางจำหน่าย

สู่สายตาผู้อ่าน

ให้ได้ติดตาม

และซื้อหา

ตามแต่รสนิยม

และความชื่นชอบ

ของผู้อ่านท่านนั้นๆ

ซึ่งในจำนวน

ของนิตยสารต่างๆ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในแต่ละยุคสมัยนั้น

ก็มีนิตยสารมากมาย

ที่มีการยุติการผลิต

และห่างหายไป

จากแผงหนังสือ

ด้วยเหตุผล

และปัจจัยต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

และแตกต่างกันไป

โดยนิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในชื่อว่า อานนท์

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

แนวแฟชั่น-บันเทิง

อีกหนึ่งฉบับ

ที่เปิดตัวขึ้น

ในช่วงต้นยุค 90

ที่แม้จะมีช่วงเวลา

ในการสร้างสรรค์

และออกวางจำหน่าย

ในระยะเวลา

ที่ไม่ยาวนานนัก

แต่ก็มีความโดดเด่น

และน่าสนใจ

ซึ่งยังคงเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อผิดพลาด

ในด้านรายละเอียด

หรือมีข้อมูลต่างๆ

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 90

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น

ในฉบับนี้

นิตยสารอานนท์

เป็นนิตยสาร

แนววัยรุ่น

ที่ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของการผลิตนั้น

มีการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

(ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยน

มาออกวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

ในช่วงปี พ.ศ. 2537)

โดยนิตยสารฉบับนี้

มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2536

เพื่อเป็นการวางจำหน่าย

ฉบับปักษ์แรก

ของเดือนเมษายน

ในปี พ.ศ. 2536

โดยในการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ในฉบับแรก

ของปีที่ 1

ฉบับที่ 1

นิตยสารอานนท์

ออกวางจำหน่าย

ในรูปเล่มหนา

ขนาด 220 หน้า

โดยมีหน้าปก

เป็นกระดาษแข็ง

ที่อาบมันสวยงาม

และมีความโดดเด่น

จากการเป็นปก

ในแบบปกพับ

จำนวน 3 ทบ

และมีราคา 35 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

(โดยในช่วงปี พ.ศ. 2536

ถึงในปี พ.ศ. 2538

นิตยสารอานนท์

มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านราคา

เป็น 45 / 55

และ 65 บาท

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการวางจำหน่าย)
สำหรับผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

ของนิตยสาร

ในฉบับแรกนั้น

จากการเป็นนิตยสาร

ที่มีคุณพจน์ อานนท์

ซึ่งก่อนจะรับหน้าที่

เป็นบรรณาธิการบริหาร

ให้กับนิตยสารอานนท์

ในฉบับนี้นั้น

เขาเป็นที่รู้จัก

ในฐานะบรรณาธิการ

ของนิตยสารเธอกับฉัน

ซึ่งในช่วงต้นยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

เป็นที่จดจำ

จากการสร้างชื่อเสียง

ให้กับนายแบบ

นางแบบวัยรุ่น

หลาย-หลายท่าน

ให้กลายเป็นที่รู้จัก

ของเหล่าวัยรุ่น

ซึ่งจากการแยกตัว

มารับหน้าที่

เป็นบรรณาธิการ

ให้กับนิตยสารอานนท์

ภาพแฟชั่นเซทปก

ของนิตยสารฉบับแรก

จึงเป็นการรวบรวม

เหล่านายแบบวัยรุ่น

ที่มีชื่อเสียง

ในวงการบันเทิง

จากการมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

และบทสัมภาษณ์

ลงในนิตยสารเธอกับฉัน

โดยจากคอลัมภ์

เบื้องหลังแฟชั่น

ของนิตยสารอานนท์

ในฉบับที่ 1

ของปี พ.ศ. 2536

ภาพปกของนิตยสาร

ในฉบับแรกนี้

มีรายชื่อ

ของนายแบบวัยรุ่น

ที่ปรากฎบนปก

ดังนี้ คุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด

คุณเล็ก ศรัณย์ สาครสิน

คุณแอนดริว แอนดริว เกร็กสัน

คุณต๊ะ ฌานิศ ใหญ่เสมอ

คุณตรี ตรี สุขเกษม

คุณโมทย์ ปราโมทย์ แสงศร

คุณอ๊อด กริช กฤษดา

คุณต้น ชาญณัฏฐ์ ภัครกุล

คุณเอก เอกชัย พงษ์ดี

คุณต้อ จิระ จันทร์ทอง

คุณเอก สุรนันทน์ กูลศิริศรีตระกูล

คุณหรั่ง พรชัย ภัทจารีสกุล

(โดยนอกจากรายชื่อ

ของนายแบบวัยรุ่น

เหล่านี้แล้ว

ภาพแฟชั่นเซทปก

ของนิตยสารอานนท์

ในฉบับปฐมฤกษ์นั้น

ยังมีนายแบบวัยรุ่น

อีกหลาย-หลายท่าน

ที่มาร่วมถ่ายภาพ

สำหรับแฟชั่นเซทนี้

เช่น คุณหรั่ง วรวิทย์ นัยสำราญ

คุณแพทริก แพทริก อัลเทอร์เมท

คุณแก๊ก ภาสุเรส คุปคีตพันธ์

คุณเอ็กซ์ ภาคภูมิ อ่ำลำยอง)
สำหรับรายชื่อ

ของทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ในชื่อ อานนท์

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

ในช่วงปี พ.ศ. 2536

นิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในฉบับนี้

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ดังนี้  M.M.D

ENTERTAINMET

เป็นเจ้าของนิตยสาร

คุณวิษณุ โรจนประภายนต์

เป็นผู้พิมพ์และผู้โฆษณา

คุณอานนท์ มิ่งขวัญตา

เป็นบรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการฝ่ายภาพ

และผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

คุณเศกสันต์ มิตรทอง

เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ

และหัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม

คุณพิชิต เหลาหา

เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ

คุณจูเลีย พรหมประสิทธิ์

เป็นหัวหน้าฝ่ายข่าว

คุณวรรณา ขจรสุวรรณ

คุณสาวนีย์ เลิศสำราญ

เป็นผู้สื่อข่าว

คุณชัชวาลย์ พวงเดช

คุณน้องนุช ชวาลา

คุณดานนท์ ย่านตาขาว

คุณสุรัฐ มหภาพ

คุณบังอร คุ้มไพรี

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณบุรินทร์ จรุงรัตน

เป็นฝ่ายพิสูจน์อักษร

คุณอุดมเกียรติ ชอบทางศิลป์

เป็นฝ่ายสมาชิก

คุณสมคิด โคตรพงษ์

คุณสีหพจน์ บุนนาค

คุณอุดมเกียรติ ชอบทางศิลป์

คุณเบญจพร เชื้อเมฆ

เป็นฝ่ายโฆษณา

คุณศิริรัตน์ อิศรภักดี

เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน

คุณอดิเรก ด้วงธิวงษ์

เป็นฝ่ายศิลปกรรม

คุณสมควร สุปันตี

เป็นฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

คุณอนุชา แซ่ฮ่อ

เป็นฝ่ายภาพ

(เป็นรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ของนิตยสาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2536

เพียงเท่านั้น

ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลง

ในด้านบรรณาธิการ

ในช่วงฉบับที่ 8

ของทางนิตยสาร

ซึ่งคุณพจน์ อานนท์

ได้แยกตัวออกไป

นิตยสารอานนท์

ก็มีคุณเศกสันต์ มิตรทอง

คุณพิชิต เหลาหา

คุณโรจนะ มัชฌิมา

และคุณกฤษฎา ปิติเจริญพันธ์

มารับหน้าที่

เป็นบรรณาธิการ

ให้กับทางนิตยสาร

ในแต่ละช่วงเวลา

เป็นการทดแทน)
สำหรับรุปแบบ

ของนิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นวัยรุ่น

ที่มีชื่อว่า อานนท์

ที่มีการวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2536

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2538

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

ประกอบด้วยคอลัมภ์

และข้อเขียนต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

สำหรับผุ้อ่านวัยรุ่น

ที่มีความสนใจ

ในข่าวคราว

และเรื่องราว

ของดารา นักร้อง

นายแบบ นางแบบวัยรุ่น

รวมถึงสื่อบันเทิง

ทั้งในด้านโทรทัศน์

ภาพยนตร์ งานเพลง

มิวสิควีดีโอ หนังสือ

โดยในแต่ละฉบับนั้น

นิตยสารฉบับนี้

ก็จะมีทั้งแฟชั่นเซทปก

แฟชั่นภายในฉบับ

(ซึ่งจะมีลักษณะ

ของภาพแฟชั่น

ที่มีความเป็นผู้ใหญ่

มากกว่านิตยสารวัยรุ่น

ในระยะเวลาเดียวกัน

อย่างทราย วัยหวาน

และเธอกับฉัน

จากการมีแฟชั่น

ของเสื้อผ้าชั้นนำ

อย่าง KORNKANOK

CHAPS ZENITH

TIME'S END

ONG-ART NIRAMON

GREYHOUND ฯลฯ

ซึ่งจะใช้นายแบบ

และนางแบบชั้นนำ

อย่าง คุณนาตาชา เปลี่ยนวิถี

คุณวิลลี่ แมคอินทอช

คุณยูจีน เดชโยธิน

คุณลลิตา ปัญโญภาส

คุณรัชนก พูนผลิน

มิสเตอร์ไมเคิล หว่อง ฯลฯ

มาถ่ายภาพแฟชั่น

ซึ่งมีความแตกต่าง

จากนิตยสารวัยรุ่น

ในฉบับอื่น-อื่น

ที่มักเป็นภาพแฟชั่น

ในแบบเสื้อผ้าวัยรุ่น

ตลอดทั้งฉบับ)

เรื่องสั้น เรื่องสั้นแปล

นวนิยาย บทกวี

สารคดี บทสัมภาษณ์

บทวิจารณ์ภาพยนตร์

เพลง หนังสือ

รายการโทรทัศน์

มิวสิควีดีโอ

ข่าสารและเรื่องราว

รวมถึงบทสัมภาษณ์

ของบุคคลต่างๆ

ในวงการบันเทิง

คอลัมภ์การร่วมสนุก

เพื่อชิงของรางวัล

สารคดีการท่องเที่ยว

บทความจิตวิทยา

และปัญหาสุขภาพ

ดวงชะตาราศี

ตำราอาหาร การตกแต่งห้อง

ของสะสมต่างๆ  ฯลฯ
โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารอานนท์

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

ในกลุ่มผู้อ่าน

ของนิตยสารฉบับนี้

ดังนี้ บทบันทึก

ของความผูกพัน

กระดาษแผ่นสุดท้าย

สนทนาภาษาบอกอ

อารมณ์กวน-กวน

(บทบรรณาธิการ

และการตอบจดหมาย

ของผู้อ่านทางบ้าน)

Teen Club Shining Star

Smash Hits Music

Advertisement

Nippon Star

Nippon Star Report

เจาะอัลบั้ม มายาสารพัน

วิจารณ์บันเทิง

จับตามองโฆษณานอก

บรรทัดเส้นที่ 6 บุกทีวีวันนี้

เรื่องมันมีอยู่ว่า ชื่นชมสมน้ำหน้า

วุ่นวายกองถ่ายมิวสิควีดีโอ

ฟากฟ้าบันเทิงฮ่องกง

เกาะขอบทีวี สีสันบันเทิง

ล้วงลึกเบื้องหลังหนังไทย

วิพากย์มิวสิควีดีโอ

(ข่าวสารของวงการบันเทิง)

เปิดกรุใบปิด

(แนะนำใบปิดเก่า)

อ้อมอกดารา

(บทสัมภาษณ์

คุณพ่อ คุณแม่

ของดารา นักแสดง)

ของรักของหวง

(ของสะสมดารา)

พาหนะคู่ชีพ

(ภาพรถยนต์คู่ใจ

ของดารา นักร้อง)

Happy Birthday To Stars

(รวมวันเกิดของนักร้อง

นักแสดง คนดัง

ประจำเดือนนั้น)

จากปากปก

(ข้อมูลของนายแบบ

และนางแบบ

ประจำฉบับ)

ชอปปิ้ง

(คอลัมภ์ร่วมสนุก

ในการซื้อของขวัญ

ของเหล่าดารา

เพื่อการกุศล)

Holiday Kitchen

(ตำราอาหาร)

เก็บวันว่างใส่กระปุก

(บทความแนะนำ

การใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์

สำหรับวัยรุ่น)

Horoscope

(ดวงชะตาราศี)

วัยรุ่น--วัยอะเฟร่ด

(ภาพถ่ายดารา

ในอาชีพแปลกๆ)

หนังสือสู่ฝัน

(บทวิจารณ์หนังสือ)

ผีมีจริงหรือไม่ ทันโลกทันเวลา

(บทความและสารคดี

รวมเรื่องแปลกๆ

จากต่างประเทศ)

สะท้อนกระจกเงา

(บททดสอบจิตวิทยา)

Letter To Stars

(คอลัมภ์ตอบจดหมาย

โดยดารา นักแสดง)

ระบายรัก-แต้มฝัน

รักพิลึกกึกกือ

ช่างเมาท์ เขาว่ากันว่า

ขอเป็นเพียงหนึ่ง

ผสานเราเป็นเงาเดียว

(รับงานข้อเขียน

ในด้านบทกวี

และเรื่องสั้น

จากผู้อ่านทางบ้าน)
โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารอานนท์

ถือเป็นนิตยสารวัยรุ่น

ที่ได้รับความนิยม

ตั้งแต่ในฉบับแรก

ของการสร้างสรรค์

และออกวางจำหน่าย

จากการที่นิตยสารนั้น

มีรูปเล่มที่สวยงาม

จากปกพับแปลกตา

ภาพแฟชั่นที่ดูน่ารัก

และแปลกใหม่

จากการอยู่กึ่งกลาง

ระหว่างรุปแบบ

ของนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารวัยรุ่น

รวมถึงการเปิดตัว

ด้วยราคา 35 บาท

ซึ่งถือว่าไม่แพง

หากเทียบกับรุปเล่ม

ที่มีความหนา

และมีภาพสีมากมาย

แต่แม้จะเป็นที่นิยม

ตั้งแต่ในฉบับแรก

แต่นิตยสารอานนท์นั้น

ก็มีระยะเวลา

ในการวางจำหน่าย

ที่ไม่นานนัก

จากการที่คุณพจน์

อานนท์ มิ่งขวัญตา

ซึ่งเป็นบก.บห.

ของทางนิตยสาร

เป็นท่านแรกนั้น

ได้แยกตัวออกไป

และมีการเปิดตัว

นิตยสารวัยรุ่น

ในชื่อ พจน์ อานนท์

ออกมาวางจำหน่าย

ในระยะเวลาเดียวกัน

(นิตยสารพจน์อานนท์

ในฉบับแรก

ที่มีคุณเล็ก

ศรัณย์ สาครสิน

มาเป็นแบบปกนั้น

ออกมาวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในราคา 45 บาท

ในช่วงเดือนสิงหาคม

ของปี พ.ศ. 2537

แต่นิตยสารฉบับนี้

ออกมาวางจำหน่าย

ได้ไม่นานเท่าไหร่นัก

จากการที่คุณพจน์

เปลี่ยนไปรับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

ให้กับนิตยสารวัยรุ่น

ในชื่อ Angel

ซึ่งอยุ่ในเครือเดียวกัน

กับนิตยสารแฟชั่น

อย่าง Image)

ซึ่งจากการแยกตัวไป

ของบรรณาธิการคนแรก

ของทางนิตยสาร

ตั้งแต่ในช่วงปีแรก

ของการเปิดตัว

รวมถึงมีนิตยสาร

ในชื่อคล้ายคลึงกัน

ออกมาวางจำหน่าย

เป็นคู่แข่งกันนี้เอง

ทำให้เเม้ว่ารูปแบบ

ของทางนิตยสาร

จะมีความลงตัว

และมีความน่าสนใจ

แต่จากการเปลี่ยนแปลง

ในด้านของตำแหน่ง

บรรณาธิการบริหาร

และทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

อยู่บ่อยครั้ง

ตลอดระยะเวลา 3 ปี

รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

จากการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

มาเป็นการวางจำหน่าย

ในรุปแบบรายเดือน

ในช่วงปี พ.ศ. 2537

ก็ทำให้ผู้อ่านทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

มีความรู้สึก

ที่เหินห่างออกไป

จากเหล่าทีมงาน

ของทางนิตยสาร

จากความเปลี่ยนแปลง

ในกองบรรณาธิการ

ที่มีอยู่ตลอดเวลา

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารวัยรุ่นฉบับนี้
ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการเปิดตัว

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2536

นิตยสารอานนท์

ได้มีการปรับเปลี่ยน

ในหลาย-หลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นราคา

เนื้อหาและรูปแบบ

กำหนดการ

ในวางจำหน่าย

กองบรรณาธิการ

ในช่วงตลอดระยะเวลา

ที่มีการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

โดยในฐานะนิตยสาร

นิตยสารแฟชั่น

และบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในชื่อ อานนท์

ก็ยุติการสร้างสรรค์

และการวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2538

โดยนิตยสารอานนท์

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

คือนิตยสารอานนท์

ในฉบับที่ 22

ของเดือนมีนาคม

ในปี พ.ศ. 2538

ซึ่งมีผู้แสดงแบบปก

คือ คุณเต๋า

สมชาย เข็มกลัด

นักร้อง นักแสดง

นายแบบวัยรุ่น

ที่กำลังได้รับความนิยม

ในวงการบันเทิง

ในขณะนั้น

โดยนิตยสารอานนท์

ในฉบับนี้นั้น

มีราคาต่อปก

คือ 65 บาท

(เป็นนิตยสารอานนท์

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

มีหลงเหลือ

และเก็บไว้

เพียงเท่านั้น

ซึ่งอาจจะไม่ใช่

ฉบับสุดท้าย

ของนิตยสารอานนท์

โดยในการจัดทำ

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อผิดพลาด

หรือมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)
รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)