นิตยสารวัยหวาน (1983-1995)

ในช่วงต้นยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

วงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ในประเทศไทย

ได้เริ่มมีกระแส

ของความนิยม

ในการสร้างสรรค์

นิตยสารบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

ที่มีลักษณะเฉพาะ

ในการนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของวงการดนตรี

และวงการบันเทิง

ผ่านเรื่องราว

ของดารา นักแสดง

นักร้อง นักดนตรี

และวงดนตรีต่างๆ

จากการที่ในช่วงเวลา

ดังกล่าวนั้นเอง

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักร้อง

และนักดนตรี

วงดนตรีสตริง

รวมถึงเหล่าดาราวัยรุ่น

ที่เป็นที่นิยมอย่างสูง

จากการแสดงนำ

และเป็นที่รู้จัก

จากผลงานภาพยนตร์

แนวชีวิต-วัยรุ่น

ของคุณศุภักษร

ผู้กำกับภาพยนตร์

ที่มีชื่อเสียง

จากการสร้างสรรค์

ผลงานภาพยนตร์

ในแนวทางนี้

หลาย-หลายเรื่อง

ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ

ของเหล่าผู้ชม

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารเธอกับฉัน

และนิตยสารวัยหวาน

ซึ่งในช่วงต้นยุค 90

เป็นที่จดจำ

ในฐานะนิตยสาร

แนววัยรุ่น

ที่เป็นที่นิยมนั้น

ต่างก็เริ่มต้น

การสร้างสรรค์

และเปิดตัวนิตยสาร

โดยเน้นในการนำเสนอ

เรื่องราวและข่าวสาร

ของเหล่านักร้อง

และนักดนตรี

และวงดนตรีสตริง

ตามกระแสความนิยม

ก่อนจะปรับเปลี่ยน

รูปแบบการนำเสนอ

ไปเน้นในเรื่องราว

ของเหล่านายแบบ

และนางแบบวัยรุ่น

เมื่อก้าวเข้าสู่

ช่วงต้นยุค 90

โดยเพื่อความกลมกลืน

ของการจัดบลอก

รวมถึงข้อจำกัด

ในการบันทึก

บทความของบลอก

ทำให้ในบทความ

ครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

โดยแบ่งภาพประกอบ

และภาพปก

ตามการใช้รูปแบบ

ของหัวนิตยสาร

ในแต่ละช่วงเวลา

แต่ในด้านเนื้อหานั้น

จะเน้นในการบันทึก

เรื่องราวการสร้างสรรค์

ของนิตยสารวัยหวาน

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ที่ใช้หัวหนังสือ

ในแบบแรก

ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์

ของนิตยสาร

ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในด้านหัวหนังสือ

รูปเล่ม ขนาด

รวมถึงชื่อนิตยสาร

ในระยะเวลาต่อมา

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อผิดพลาด

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทุก-ทุกท่าน

ที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

นิตยสารวัยหวาน

ไว้ ณ ที่นี้


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น

ในฉบับนี้

นิตยสารวัยหวาน

ในช่วงยุคแรกเริ่มนั้น

เป็นนิตยสารแนวบันเทิง

ที่เน้นในการนำเสนอ

ข่าวสารและเรื่องราว

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักดนตรี

และวงดนตรีสตริง

(มีการปรับเปลี่ยน

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

โดยเน้นในการนำเสนอ

ข่าวสารของดารา

นายแบบ นางแบบวัยรุ่น

มากกว่านักร้อง

และนักดนตรี

อย่างในช่วงยุคแรก)

ซึ่งเป็นผลงาน

การสร้างสรรค์

ของสำนักพิมพ์

ประพันธ์สาส์น

ที่มีการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

โดยออกวางจำหน่าย

ในทุกวันจันทร์

ของต้นเดือน

และกลางเดือน

(ในภายหลังนั้น

มีการเปลี่ยนแปลง

เป็นรายสัปดาห์

และรายเดือน)

โดยนิตยสารฉบับนี้

มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรก

ในช่วงปักษ์แรก

ของเดือนตุลาคม

ปี พ.ศ. 2526

โดยในการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ในฉบับแรก

ของปีที่ 1 ฉบับที่ 1

นิตยสารวัยหวาน

มีคุณอรพรรณ พานทอง

นางเอกวัยรุ่นชื่อดัง

ซึ่งในขณะนั้น

เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้ชมทางบ้าน

จากผลงานการแสดง

ในภาพยนตร์

เรื่อง วันวานยังหวานอยู่

และวันนี้ยังมีเธอ

มาเป็นผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

เป็นท่านแรก

ของทางนิตยสาร

โดยในการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

นิตยสารวัยหวาน

ในฉบับแรกนี้

มีราคา 12 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

และมีขนาดรูปเล่ม

ในแบบเล่มบาง

ที่มีรูปเล่มกะทัดรัด

ในแบบเย็บมุงหลังคา

(โดยในภายหลังนั้น

มีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านราคา

เป็น 14 / 15 / 20

25 / 30 / 39 / 45

ในแต่ละช่วงเวลา

รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านขนาด

ของนิตยสาร

เป็นขนาดปกติ

แบบมีสันปก

ในช่วงปี พ.ศ. 2530)สำหรับรายชื่อ

ของทีมงาน

ของทางนิตยสาร

ในชื่อ วัยหวาน

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

นิตยสารบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในฉบับนี้

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ดังนี้ คุณสุพล เตชะธาดา

เป็นผู้อำนวยการ

คุณประพันธ์ เตชะธาดา

เป็นบรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

คุณน้ำมนต์ อยู่สกุล

เป็นบรรณาธิการ

คุณอดุลย์พันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เป็นบรรณาธิการที่ปรึกษา

คุณมานพ ถนอมศรี

คุณอุบลวรรณ ธนโชติกุลศักดิ์

คุณกอบกุล อิงคุนานนท์

คุณฐานิฎา นูร์

คุณธาดา อติโรจน์

คุณรุ่งกานต์ อุดมวัฒน์ทวี

คุณบุรณี สุนทรธัย

คุณวีรพร คชกาญจน์

คุณราชาวดี งามสง่า

เป็นกองบรรณาธิการ

Guy Group

จัดรูปเล่มและภาพ

ประกอบนิตยสาร

คุณองอาจ ศุกระมณี

คุณภานุเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา

คุณพงษ์นาถ ทรัพย์สมปอง

คุณโสภณ หงษ์วิทยากร

เป็นฝ่ายภาพ

คุณสุวัตร อภัยภักดิ์

เป็นที่ปรึกษา

ด้านกฎหมาย

คุณคำนึงนิตย์ ทรัพย์สมปอง

เป็นเลขานุการสำนักงาน

(เป็นรายชื่อทีมงาน

จากนิตยสาร

ในฉบับแรก

เพียงเท่านั้น

โดยในระยะเวลา

ในช่วงต่อมานั้น

มีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านบรรณาธิการบริหาร

โดยในช่วงปี พ.ศ. 2531

มีการเปลี่ยนแปลง

โดยคุณอดุลยพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

คุณพีระวุธ ฉัตรกุล ณ อยุธยา

เป็นบรรณาธิการฝ่ายภาพ

และคุณรณภพ ทรงเสรีย์

เป็นบรรณาธิการเฉพาะกิจ

นอกจากนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ยังมีการเปลี่ยนแปลง

โดยคุณบุญบันเทิง บุญทอง

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2536

มีการเปลี่ยนแปลง

โดยคุณชวลิต เจริญสุข

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2537

มีการเปลี่ยนแปลง

โดยคุณกฤษฎา ปิติเจริญพันธ์

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร

และในช่วงปี พ.ศ. 2538

มีการเปลี่ยนแปลง

โดยคุณรัชนก รัตนประสิทธิ์

มารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการบริหาร)


สำหรับรุปแบบ

ของนิตยสาร

แนวบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น

ในชื่อ วัยหวาน

ที่มีการวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2538

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

ในช่วงยุคแรกเริ่มนั้น

ถือเป็นนิตยสาร

ที่มีคอลัมภ์

และข้อเขียนต่างๆ

ที่เน้นในการนำเสนอ

เรื่องราวต่างๆ

เกี่ยวกับนักร้อง

นักดนตรี

วงดนตรีสตริง

นักแสดงวัยรุ่น

รวมถึงเรื่องราวอื่นๆ

ที่ผู้อ่านทางบ้าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

กำลังให้ความสนใจ

ก่อนจะปรับเปลี่ยน

ในด้านเนื้อหา

มาเป็นการนำเสนอ

เรื่องราวของนักแสดง

ดีเจ พิธีกร

นายแบบ นางแบบวัยรุ่น

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

หลังจากกระแส

ของความนิยม

ในนักร้อง นักดตรี

วงดนตรีสตริง

เริ่มที่จะซาลงไป

นอกจากนี้

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีการนำเสนอ

ในด้านเรื่องสั้น

นวนิยาย บทกวี

(โดยมีนักเขียน

อย่าง มานพ อุดมเดช

ไมตรี ลิมปิชาติ

พิบูลศักดิ์ ละครพล

สันติ เศวตวิมล

อ.สมศรี สุกมลนันทน์

ปะการัง จิตติมา ผลเสวก

ควันบุหรี่ ดวงดาว

งามชิด ละครพล

กิ่งฟ้า เสนีย์วงศ์ ฯลฯ)

สารคดี บทสัมภาษณ์

คอลัมภ์แนะนำ

ภาพยนตร์

นักแสดง นักร้อง

นักดนตรี

วงดนตรีใหม่

เพลง หนังสือ

คอลัมภ์การร่วมสนุก

เพื่อชิงของรางวัล

สารคดีการท่องเที่ยว

บทความจิตวิทยา

กีฬา สุขภาพ

คอลัมภ์ตอบจดหมาย

ตอบปัญหาชีวิต

ดวงชะตาราศี

ของสะสมต่างๆ

การรายงาน

ภาพคอนเสริต์

เบื้องหลังโฆษณา

รายการโทรทัศน์

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์ ฯลฯ


โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารวัยหวาน

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

ในกลุ่มผู้อ่าน

ของนิตยสารฉบับนี้

ดังนี้ แซวรายตัว

(คอลัมภ์ซุบซิบ

เกี่ยวกับดารา)

ชายคา

(เยี่ยมบ้านดารา)

เรื่องพิเศษประจำฉบับ

สังคมวัยหวาน

สื่อสัมพันธ์

แห่งความรัก

การประกวดหนุ่มสาว

นิตยสารวัยหวาน

(คอลัมภ์ลงประกาศ

หาเพื่อนใหม่

ทางจดหมาย

โดยผู้ที่ได้รับโหวต

จากผู้อ่านอื่นๆ

จะได้รับรางวัลพิเศษ)

คนเขียนบทเพลง

(บทสัมภาษณ์

นักแต่งเพลง)

บททดสอบ

บททดสอบชิงโชค

ความในใจวัยหวาน

แทนความในใจ

เป็นภาษา

ร้อยอารมณ์

เขียนเป็นบทกวี

ประกวดเรื่องสั้น

ชิงทุนการศึกษา

ฝอยมันส์ฝันแหลก

(เป็นการรับผลงาน

ในด้านข้อเขียน

จากผู้อ่านทางบ้าน)

นับหนึ่งถึงสิบ

Five Minutes Action

(รวมภาพน่ารัก

ของเหล่าดรา)

วิจารณ์เทป เทปหมุน

หนังหนุก ดนตรีเทศ

หนังสือเพื่อคุณ

แฟ้มนักเขียน

เปิดโลกซุเปอร์วัยหวาน

บุคคลวัยหวาน

เรื่องย่อมิวสิควีดีโอ

ที่นี่สถานีวัยหวาน

เบื้องหลังบทเพลง

อ่านให้เป็น

(บทวิจารณ์และแนะนำ

ผลงานหนังสือ

อัลบั้มเพลง ภาพยนตร์

ละครโทรทัศน์

รายการโทรทัศน์

มิวสิควีดีโอใหม่)

อาจาร์ยสมศรี

ไขข้อข้องประตูใจ

(ตอบปัญหาชีวิต

และการศึกษา)

51 คำถามกับดารา

สุดๆเก้าแบบกับดารา

(บทสัมภาษณ์ดารา)

วัยหวานทัวร์

(แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว)

ทิศทางแฟชั่นวัยหวาน

วัยรุ่นอยากสวย

(บทความสุขภาพ

ความงาม จิตวิทยา

แนะนำการใช้ชีวิต)

นักกีฬาวัยหวาน

คนน่ารักแห่งสถาบัน

คนเก่งกับคนน่ารัก

(แนะนำวัยรุ่น

ที่มีความโดดเด่น)

หน้านี้มีของขวัญ

เกมส์วัยหวาน

เล่าเรื่องขำขัน

ชิงโชคกับปาร์ตี้

(ทายปัญหาชิงรางวัล

ซึ่งเป็นของขวัญ

จากดารา นักร้อง)

ดวงหวาน-หวาน

ตอบปัญหาชีวิต

จากชะตาราศี

กาลัญญูเจาะดวง

(ทำนายดวงชะตา

จากราศีและวันเกิด)

นัยยะหนึ่ง

จากบางซอก

ของบทเพลง

(คอลัมภ์แปลเพลง

จากต่างประเทศ)

เรื่องจากปก

(เบื้องหลังการถ่ายทำ

ภาพแฟชั่นและปก)

วาดเล่นๆเย็นๆใจ

(ประกวดภาพวาด

จากผู้อ่านทางบ้าน)ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการสร้างสรรค์

เพื่อออกวางจำหน่าย

ตลอดระยะเวลา

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

จนถึงในช่วงปี พ.ศ. 2538

ซึ่งถือเป็นช่วงเวลา

ที่เรียกได้ว่ายาวนาน

สำหรับนิตยสารวัยรุ่น

ที่มักจะมีการวางจำหน่าย

ที่ไม่ยาวนานมากนัก

นิตยสารวัยหวาน

จึงเป็นนิตยสาร

อีกฉบับหนึ่ง

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในหลาย-หลายด้าน

ตลอดระยะเวลา

ของการสร้างสรรค์

สำหรับกลุ่มผุ้อ่าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

ในแต่ละยุคสมัยเสมอ

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

หลังจากปรับเปลี่ยน

ในด้านรูปเล่ม

ในแบบกะทัดรัด

ที่ไม่มีสันปก

จากการเย็บ

ในแบบมุงหลังคา

มาเป็นนิตยสาร

ในขนาดปกติ

ที่มีสันปก

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

นิตยสารวัยหวาน

ก็มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านรุปแบบ

และหัวหนังสือ

ซึ่งถือได้ว่าครั้งใหญ่

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

ที่มีการใช้หัวหนังสือ

ในรุปแบบใหม่

ที่มีความทันสมัย

ตามการเปลี่ยนแปลง

ของช่วงเวลา

รวมถึงมีการปรับ

ในด้านเนื้อหา

ที่เน้นในด้านนักแสดง

นายแบบ นางแบบวัยรุ่น

มากกว่าการนำเสนอ

เรื่องราวของนักร้อง

นักดนตรี วงดนตรี

อย่างในช่วงยุคแรกเริ่ม

ซึ่งหลังจากการปรับเปลี่ยน

ในครั้งนี้แล้ว

นิตยสารวัยหวาน

ก็มีการเปรับเปลี่ยน

อีกหลายครั้ง

ไม่ว่าจะเป็นราคา

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

คอลัมภ์ต่างๆ

รูปบบหัวนิตยสาร ฯลฯ

โดยการเปลี่ยนแปลง

ในช่วงยุคสุดท้าย

ก่อนที่นิตยสารฉบับนี้

จะปิดตัวลงไป

คือการปรับเปลี่ยน

ชื่อของนิตยสาร

จากนิตยสารวัยหวาน

มาเป็นนิตยสาร

ในชื่อ วัยหวาน นิวคิดส์

ในช่วงปี พ.ศ. 2536

เพื่อความทันสมัย

สำหรับกลุ่มผู้อ่าน

ที่เป็นเหล่าวัยรุ่น

ในรุ่นใหม่ๆมากยิ่งขึ้น

ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลง

ในหลาย-หลายครั้ง

ในช่วงยุคท้าย-ท้าย

รวมถึงการวางจำหน่าย

ที่มีความล่าช้า

แม้จะมีการปรับเปลี่ยน

มาออกวางจำหน่าย

ในรุปแบบรายเดือน

แล้วก็ตามที

ก็ดูจะเป็นอีกหนึ่ง

ของสัญญาณ

ในการยุติบทบาท

ในการสร้างสรรค์

ของนิตยสารฉบับนี้

หลังจากผ่านพ้น

ช่วงระยะเวลา

ของการสร้างสรรค์

มาถึง 10 กว่าปีในฐานะนิตยสาร

ที่มีการเปิดตัว

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2526

นิตยสารวัยหวาน

ที่มีการปรับเปลี่ยน

ในหลาย-หลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นราคา

ขนาดรูปเล่ม

เนื้อหาและรูปแบบ

กำหนดการ

ในวางจำหน่าย

ในช่วงตลอดระยะเวลา

ที่มีการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

โดยในฐานะนิตยสาร

นิตยสารบันเทิง

สำหรับวัยรุ่น

ในชื่อ วัยหวาน

ก็ยุติการสร้างสรรค์

และการวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2538

โดยนิตยสารวัยหวาน

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

คือนิตยสารวัยหวาน

ในรูปแบบใหม่

คือ วัยหวาน นิวคิดส์

ในฉบับที่ 247

ประจำปักษ์แรก

ของเดือนสิงหาคม

ปี พ.ศ. 2538

ซึ่งมีผู้แสดงแบบปก

คือ คุณออย

ธนา สุทธิกมล

และคุณลิฟท์

สุพจน์ จันทร์เจริญ

โดยนิตยสารวัยหวาน

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้นั้น

มีราคาต่อปก

คือ 39 บาท

ซึ่งเป็นการปรับราคา

ลงมาจากราคาเก่า

คือ 45 บาท

ซึ่งเป็นราคาเดิม

ที่มีการปรับเปลี่ยน

มาก่อนหน้านี้

โดยนิตยสาร

วัยหวาน นิวคิดส์

ในช่วงยุคสุดท้ายนี้

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

นิตยสารฉบับนี้

เป็นนิตยสาร

จากการสร้างสรรค์

ของ หจก.

เพชรกะรัต สตูดิโอ

และมีการจัดพิมพ์

ที่ อินเตอร์ พริ้นท์

คอปเปอเรชั่น

(เป็นนิตยสารวัยหวาน

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

มีหลงเหลือไว้

เพียงเท่านั้น

ซึ่งอาจจะไม่ใช่

นิตยสารฉบับสุดท้าย

ของนิตยสาร

โดยในการจัดทำ

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

แม้จะเป็นการบันทึก

ในด้านของเนื้อหา

เกี่ยวกับช่วงเวลา

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของนิตยสารวัยหวาน

ที่ใช้หัวนิตยสาร

ในแบบยุคแรก

เเต่เพื่อความกลมกลืน

และเพื่อความสวยงาม

ของหน้าบลอก

ทำให้ผู้เขียน

ได้แบ่งบทความ

ไปตามภาพประกอบ

และหัวนิตยสาร

ที่มการเปลี่ยนแปลง

ในแต่ละช่วงเวลา

โดยในบทความนี้

จะมีภาพประกอบ

และปกนิตยสาร

จากช่วงปี พ.ศ. 2533

ถึงในปี พ.ศ. 2535

เพียงเท่านั้น

โดยผู้อ่านท่านไหน

มีความต้องการ

รับชมภาพปก

และภาพประกอบ

ของทางนิตยสาร

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

สามารถติดตามอ่าน

ได้ในอีกบทความ

ที่ได้มีการจัดทำ

ไปก่อนหน้านี้แล้ว

โดยในการบันทึก

บทความครั้งนี้

หากมีข้อผิดพลาด

หรือมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)