มิถุนา / มิถุนาจูเนียร์ (1983-1997)

จากการเปิดตัว

นิตยสารเกย์

ในชื่อ เชิงชาย

ซึ่งมีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในระยะสั้นๆ

เพียง 2 ฉบับ

ในช่วงปี พ.ศ. 2525

รวมถึงความฮือฮา

จากการที่นิตยสาร

ในชื่อ หนุ่มสาว

มีการตีพิมพ์

ภาพนู๊ดชาย

ควบคู่กันไป

เป็นการเพิ่มเติม

จากที่เดิมนั้น

เคยมีการตีพิมพ์

เฉพาะภาพนู๊ด

ของเหล่านางแบบ

ซึ่งจากกระแสตอบรับที่ดี

ของกลุ่มผู้อ่านทางบ้าน

ทำให้ในช่วงต้นยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

วงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ในประเทศไทย

ได้มองเห็น

ถึงตลาดใหม่

ของนิตยสาร

ที่มีกลุ่มผู้อ่าน

ซึ่งเป็นชาวเกย์

ซึ่งจากเสียงตอบรับ

ทั้งจากการเปิดตัว

นิตยสารเชิงชาย

การตีพิมพ์

ภาพเซ็กซี่

ของเหล่าดาราชาย

ในนิตยสารแฟชั่น

ในชื่อ พีจี

รวมถึงการตีพิมพ์

ภาพนู๊ดนายแบบ

ในนิตยสารหนุ่มสาว

ก็ทำให้ในปี พ.ศ. 2526

เป็นต้นมานั้น

วงการสื่อสิ่งพิมพ์

ของประเทศไทย

ก็ได้มีโอกาส

ในการต้อนรับ

นิตยสารรายเดือน

หลาย-หลายฉบับ

ที่มีการสร้างสรรค์ขึ้น

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงยุค 80

ซึ่งถือเป็นยุคก่อตั้ง

ของนิตยสารเกย์

ในประเทศไทย

นิตยสารมิถุนา

และ มิถุนา จูเนียร์

ที่นำเรื่องราว

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

จำนวน 2 ฉบับ

ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกัน

ที่เป็นที่นิยม

และถือเป็นที่จดจำ

ของผุ้อ่านมากมาย

จากการเป็นนิตยสาร

ที่มีการเปิดตัว

ในฐานะนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นเกย์

อย่างเต็มตัว

เป็นฉบับแรก

จากความแตกต่าง

ในการตีพิมพ์

ภาพนู๊ดชาย

เพียงอย่างเดียว

โดยไม่มีการลงภาพ

และการตีพิมพ์

ภาพนู๊ดนางแบบ

เหมือนนิตยสาร

อย่าง เชิงชาย

และ หนุ่มสาว

ซึ่งจากความโดดเด่น

ในการประกาศตัว

ในฐานะนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นเกย์

รวมถึงมีเนื้อหา

และรูปแบบ

ที่มีคุณภาพ

สามารถตอบสนอง

ความต้องการ

ของกลุ่มผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

ในช่วงเวลานั้น

ได้เป็นอย่างดี

ก็ทำให้นิตยสาร

สำหรับเกย์

ในฉบับนี้

ถือเป็นนิตยสาร

ที่เป็นการวางรูปแบบ

รวมถึงรุปเล่ม

ในแบบพ็อกเก็ตบุ๊ค

ที่กลายเป็นมาตรฐาน

ของรูปแบบ

นิตยสารเกย์

ในช่วงยุค 80

ที่เป็นที่จดจำ

จากลักษณะเฉพาะ

ของนิตยสาร

ที่มีรูปเล่ม

ในแบบขนาดเล็ก

ภาพสีสวยงาม

และมีเนื้อหา

ที่ไม่หยาบโลน

จากการมีเนื้อหา

ในแบบนิตยสาร

ในรูปแบบปกติ

แม้จะมีการตีพิมพ์

ภาพนู๊ดนายแบบ

ในนิตยสาร

ก็ตามที

(โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

โดยในช่วงเวลา

ปี พ.ศ. 2526

ถึงประมาณปี พ.ศ. 2531

ซึ่งนิตยสารมิถุนา

และมิถุนาจูเนียร์

มีรุปแบบนิตยสาร

ในแบบคลาสสิค

ที่ยังไม่ปรับเปลี่ยน

ไปเน้นเนื้อหา

และภาพประกอบ

เกี่ยวกับทางเพศ

เพื่อเป็นการจูงใจ

กลุ่มผู้อ่าน

มากขึ้นกว่าเดิม

และเพื่อไม่ให้บทความ

กลายเป็นการรุกล้ำ

ความเป็นส่วนตัว

ของทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

รวมถึงนายแบบ

ในเซทภาพนู๊ด

ทำให้ในการบันทึก

บทความครั้งนี้

จะไม่มีการบันทึก

ในด้านข้อมูล

เกี่ยวกับรายชื่อ

ของทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

รวมถึงจะไม่ลงภาพ

ของปกนิตยสาร

ในฉบับต่างๆ

ที่เป็นภาพ

ของนายแบบ

ในการถ่ายภาพนู๊ด

ของแต่ละฉบับ

เพื่อรักษา

ความเป็นส่วนตัว

ของแต่ละท่านไว้

โดยในการบันทึก

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะมีภาพประกอบ

ที่มาจากภาพ

ของการถ่ายแฟชั่น

เสื้อผ้าบูติก

ที่ใช้นายแบบ

หรือนักแสดง

มาเป็นแบบ

รวมถึงมีภาพ

จากคอลัมภ์ต่างๆ

ของทางนิตยสาร

เพียงเท่านั้น

โดยมีการละเว้น

ในส่วนของภาพนู๊ด

ในแบบเห็นหน้า

ของนายแบบ

ประจำฉบับ

ซึ่งต้องขออภัย

ผู้อ่านทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)สำหรับผู้อ่าน

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารมิถุนา

เป็นนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526

ถึงในปี พ.ศ. 2540

โดยนิตยสาร

ในช่วงแรกนั้น

มีการจัดรูปเล่ม

และความหนา

ประมาณ 134 หน้า

ซึ่งเป็นขนาด

ของนิตยสาร

ในรูปแบบปกติ

ที่มีกำหนดการ

การวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

โดยนิตยสารมิถุนา

ในฉบับ 1

ของปีที่ 1

มีการวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่าน

เป็นครั้งแรก

ในเดือนพฤศจิกายน

ของปี พ.ศ. 2526

โดยนิตยสาร

ในฉบับแรก

มีราคา 30 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยน

ในด้านของราคา

มาเป็น 35 / 40

45 / 50 / 70

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการจัดพิมพ์

(ข้อมูลด้านราคา

เป็นการนับรวม

ถึงในช่วงเวลา

ของมิถุนา

และมิถุนาจูเนียร์

รวมถึงช่วงเวลา

ที่นิตยสาร

ทั้งสองฉบับ

ปรับมารวมกัน

เป็นฉบับเดียว

และใช้ชื่อ

ของนิตยสาร

ว่า มิถุนาจูเนียร์

ซึ่งมีทั้งรูปเล่ม

ในแบบปกติ

และขนาดเล็ก

แบบพ้อกเก็ตบุ๊ค

ก่อนจะมีการปรับ

ในด้านรูปแบบ

ของนิตยสาร

และใช้ชื่อสุดท้าย

ว่านิตยสารมิถุนา

ซึ่งถือเป็นการกลับมา

ใช้ชื่อเเรกสุด

ของทางนิตยสาร

อีกครั้งหนึ่ง)หลังจากการเปิดตัว

นิตยสารมิถุนา

ในฉบับแรก

ในช่วงปลายปี

ของ พ.ศ. 2526

ซึ่งเป็นนิตยสาร

ที่มีการตีพิมพ์

ทั้งภาพนุ๊ด

ของนายแบบ

และนางแบบ

รวมถึงมีรูปเล่ม

ในแบบนิตยสาร

ขนาดปกติ

นิตยสารมิถุนา

ที่ถือเป็นความแปลกใหม่

ของวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ในประเทศไทย

ก็ได้รับความนิยม

จากกลุ่มผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

อย่างรวดเร็ว

ซึ่งจากกระแสตอบรับ

จากกลุ่มผู้อ่าน

และการมียอดขาย

ที่สูงมาก

ของนิตยสาร

ก็ทำให้ในต้นปี

ของ พ.ศ. 2527

ทางทีมงาน

กองบรรณาธิการ

ของนิตยสาร

ในชื่อ มิถุนา

ตัดสินใจ

ที่จะสร้างสรรค์

นิตยสารอีกฉบับ

ในชื่อ มิถุนาจูเนียร์

ที่มีการตีพิมพ์

เฉพาะภาพนู๊ด

ของนายแบบ

และมีการสร้างสรรค์

ในด้านของเนื้อหา

เพื่อผุ้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

อย่างเต็มตัว

ทั้งฉบับ

ควบคู่กันไป

กับนิตยสาร

ในฉบับเดิม

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารมิถุนาจูเนียร์

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

ซึ่งมีรูปเล่ม

ในแบบขนาดเล็ก

แบบพ็อกเก็ตบุ๊ค

ออกวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่าน

เป็นครั้งแรก

ในเดือนกุมภาพันธ์

ของปี พ.ศ. 2527

โดยมีราคาปก

คือ 30 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

และออกวางจำหน่าย

ในระยะเวลา

ที่ไล่เลี่ยกัน

กับนิตยสารมิถุนา

ในฉบับที่ 3

ของเดือนกุมภาพันธ์

ปี พ.ศ. 2527

ซึ่งนิตยสารมิถุนา

ในฉบับที่ 3

ซึ่งเป็นฉบับปกติ

ก็ประกาศตัวตน

ในฐานะนิตยสาร

ที่เป็นของผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

มากยิ่งขึ้น

จากการมีภาพปก

เป็นนายแบบชาย

ในชุดชั้นใน

ซึ่งมีความแตกต่าง

จากนิตยสาร

สองฉบับแรก

ที่มีภาพปก

เป็นนางแบบนู๊ด

ซึ่งการมีภาพปก

ที่มีผู้แสดงแบบ

เป็นนายแบบนู๊ด

ของมิถุนา

และมิถุนา จูเนียร์

ในครั้งนี้

ก็ถือเป็นครั้งแรก

ของนิตยสาร

ในประเทศไทย

ก็ว่าได้

(โดยก่อนหน้านี้

แม้ว่านิตยสาร

ในชื่อ เชิงชาย

และ หนุ่มสาว

จะมีการตีพิมพ์

ภาพนุ๊ดชาย

แทรกอยุ่ในเล่ม

แต่ไม่เคยตีพิมพ์

ภาพนายแบบนู๊ด

ในแบบเดี่ยว

บนแผ่นปก

เลยสักครั้ง)โดยในฐานะ

นิตยสารเกย์

ที่ถือเป็นผู้บุกเบิก

วงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ในประเทศไทย

ที่เป็นการประกาศตัว

และทำให้สำนักพิมพ์ต่างๆ

หันมาให้ความสำคัญ

กับกลุ่มผุ้อ่าน

ที่เป็นชาวไทย

ในฐานะนิตยสาร

ที่มีความแปลกใหม่

นิตยสารมิถุนา

และ มิถุนาจูเนียร์

ก็ถือเป็นนิตยสาร

สำหรับเกย์

ที่มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านรุปแบบ

รวมถึงมีอุปสรรค

ในการดำเนินงาน

และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ของเจ้าของ ทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

ในหลาย-หลายครั้ง

โดยจากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

หลังจากเปิดตัว

นิตยสารมิถุนา

ในฉบับปกติ

ซึ่งออกวางจำหน่าย

จำนวน 11 ฉบับ

ควบคู่กันไป

กับนิตยสาร

มิถุนาจุเนียร์

นิตยสารมิถุนา

ในรุปแบบปกติ

ก็มีการปรับ

มารวมกัน

กับนิตยสาร

มิถุนาจูเนียร์

ซึ่งเป็นที่นิยม

ของผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

มากกว่าฉบับปกติ

ที่มีภาพนู๊ด

ของเหล่านางแบบ

มารวมอยู่ด้วยกัน

โดยหลังจากการปรับ

และรวมเล่มกัน

โดยใช้ขนาด

และรูปเล่ม

ของมิถนาจูเนียร์

ในช่วงปี พ.ศ. 2529

นิตยสารมิถุนา

และมิถุนาจูเนียร์

ที่รวมเล่มกัน

และมีรุปเล่ม

ในแบบเล่มเล็ก

ก็มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านไซส์ขนาด

เป็นครั้งแรก

ในช่วงปี พ.ศ. 2529

ซึ่งจากรูปแบบใหม่

ในแบบนิตยสาร

ขนาดปกติ

ที่มีการนำมาใช้

ตั้งแต่ฉบับที่ 36

ถึงฉบับที่ 42

ซึ่งในช่วงเวลานั้น

มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านของชื่อ

มาเป็นมิถุนา

เพียงสั้นๆ

ในฉบับที่ 38

ไม่เป็นที่นิยม

เท่ากับรุปเล่ม

ในแบบขนาดเล็ก

ที่ผู้อ่านทางบ้าน

สามารถซื้อหา

และพกพาง่าย

ก็ทำให้นิตยสาร

กลับมาใช้รูปเล่ม

ในแบบเดิม

ที่เป็นขนาดเล็ก

และมีการใช้ชื่อ

ว่า มิถุนา

เพียงอย่างเดียว

จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2540

ที่ได้ยุติการสร้างสรรค์

และการวางจำหน่ายไปสำหรับรุปแบบ

และภาพลักษณ์

ของนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นเกย์

ในชื่อ มิถุนา

และ มิถุนาจูเนียร์

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารมิถุนา

และมิถุนาจูเนียร์

ในช่วงแรกนั้น

เป็นนิตยสาร

ที่มีเนื้อหา

ประกอบด้วยแฟชั่น

เสื้อผ้าบูติก

จากสปอนเซอร์

ภาพนู๊ดนายแบบ

เรื่องสั้น นิยาย

นิยายแปล

บทกวี บทความ

บทสัมภาษณ์

บทวิจารณ์

ภาพยนตร์ เพลง

และ หนังสือ

รวมถึงมีบทความ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งแบบธรรมชาติ

และสถานบันเทิง

สำหรับชาวเกย์

นอกจากนี้

ยังมีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีการนำเสนอ

ทั้งในด้านสุขภาพ

บุคลิกภาพ สุขภาพจิต

โชคชะตาราศี

ตอบปัญหาชีวิต ฯลฯ

โดยนิตยสาร

ทั้งสองฉบับนี้

ในช่วงแรกๆ

ของการจัดพิมพ์

ก่อนปี พ.ศ. 2531

นิตยสารมิถุนา

และมิถุนาจูเนีย์

ทั้งสองฉบับนี้

มีรูปแบบนิตยสาร

ที่แม้จะมีจุดเด่น

ในการนำเสนอ

ภาพนู๊ดชาย

แต่ก็เน้น

ในการนำเสนอ

ภาพรวมต่างๆ

ของนิตยสาร

ในรูปแบบ

ของนิตยสารปกติ

ที่มีคอลัมภ์ต่างๆ

อย่างบทวิจารณ์

ภาพยนตร์ เพลง

แนะนำหนังสือ

แนะนำที่ท่องเที่ยว

ตอบปัญหาชีวิต

และสุขภาพ ฯลฯ

ซึ่งรูปแบบเฉพาะ

ของนิตยสารเกย์

ในรุปแบบนี้

ที่ต่างจากปัจจุบัน

ที่มักนำเสนอ

ในด้านภาพนู๊ด

และเรื่องราว

ประสบการณ์ทางเพศ

ซึ่งจากลักษณะเฉพาะ

ของนิตยสาร

ที่มีการสร้างสรรค์

ในรูปแบบนี้นั้น

ก็มาจากการที่นิตยสาร

มิถุนา มิถุนาจูเนียร์

ถือเป็นนิตยสาร

สำหรับเกย์

ที่มีการเปิดตัว

เป็นยุคแรกๆ

ของประเทศไทย

ซึ่งการเป็นผู้บุกเบิก

รุปแบบใหม่ๆ

ก็นำมาสู่การจับจ้อง

ของสังคมไทย

และสื่อมวลชน

ในขณะนั้นนั่นเอง

(เป็นที่น่าเสียดาย

ที่ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2532

เป็นต้นมานั้น

นิตยสารมิถุนา

และนิตยสารเกย์

ฉบับต่างๆ

ในประเทศไทย

ที่มักมีปัญหา

ในด้านการถูกปฎิเสธ

จากทางสายส่ง

ซึ่งยากต่อการขาย

ตามแผงนิตยสาร

จากการถูกเหมารวม

ไปกับนิตยสาร

ที่เน้นภาพโป๊

ของการร่วมเพศ

ในแบบเห็นหมดจด

ซึ่งจากปัญหา

ในการวางแผง

ก็ทำให้นิตยสาร

ของชาวเกย์

ที่มีรูปแบบดีๆ

และมีรูปเล่ม

ที่มีความสวยงาม

ในช่วงยุคก่อตั้ง

มียอดจำหน่าย

ลดลงอย่างมาก

จากการกวาดล้าง

สื่อลามกต่างๆนั้น

ได้มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านราคา

ให้สูงมากขึ้น

เพื่อให้พอเพียง

กับยอดพิมพ์

ที่ลดน้อยลง

รวมถึงมีการเน้น

ในด้านการนำเสนอ

ภาพนู๊ดชาย

ที่มีความโจ่งแจ้ง

และมีการตีพิมพ์

ประสบการณ์ทางเพศ

ที่หวือหวา

ให้มากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการจูงใจ

กลุ่มผู้อ่าน

ให้มีความต้องการ

ในนิตยสาร

ที่มียอดพิมพ์

ที่ลดลงไป)ซึ่งจากรูปแบบ

ของนิตยสารเกย์

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ของการสร้างสรรค์

ซึ่งนอกจากภาพนู๊ด

ของนายแบบ

ที่มีการถ่ายทำ

ในแบบมีรสนิยม

ไม่เน้นความหวือหวา

โดยช่างภาพอาชีพ

และภาพแฟชั่น

ของเซทเสื้อผ้า

จากสปอนเซอร์

โดยผู้แสดงแบบ

ที่เป็นนายแบบ

ในวงการแฟชั่น

ที่ถือเป็นจุดเด่น

ของนิตยสารเกย์

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526

เป็นต้นมานั้น

นิตยสารมิถุนา

และ มิถุนาจูเนียร์

ยังมีบทความ

และคอลัมภ์ต่างๆ

ที่เป็นงานข้อเขียน

ที่อ่านสนุก

และเพลิดเพลิน

ไม่มีความหยาบโลน

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารมิถุนา

และ มิถุนาจูเนียร์

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

คือ พ.ศ. 2526

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2530

นิตยสารเกย์

ทั้งสองฉบับนี้

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

สำหรับผู้อ่าน

ดังนี้ เปิดฉาก

เบิกร่อง ยกเข็ม

ที่นี่หน้าสุดท้าย

ล้อมวงคุยกัน

หมายเหตุมิถุนา

(บทบรรณาธิการ

และคอลัมภ์

ตอบจดหมาย

ของผุ้อ่านทางบ้าน

โดยบรรณาธิการ)

เสี้ยวนาที

กับนายแบบ

มุมที่มิใช่

บันทึกหน้ากระดาษ

ก่อนและหลัง

มาเป็นภาพชุด

บันทึกช่างภาพ

หล่อบุคลิก

หนุ่มต่างประเทศ

กระแทกไหล่หนุ่มหล่อ

ผู้ชายหน้า 69

บางบทเพลง

ของคนถ่ายภาพ

(บทสัมภาษณ์

นายแบบแฟชั่น

นายแบบนู๊ด

เบื้องหลังการถ่ายทำ

ภาพแฟชั่น

เบื้องหลังการถ่ายทำ

ภาพนู๊ดประจำฉบับ)

ความรู้สึกที่งดงาม

(บทกวีประจำฉบับ)

อารมณ์คัน

(รวมเรื่องขำขัน

จากทั่วโลก)

นอกกรอบ

จากแผ่นฟิลม์

ถึงอักษร

รถเข็นดนตรี

อาศรมหนังสือ

ดูหนังจากวีดีโอ

เปิดตำนานอินฟินิตี้

(แนะนำงานศิลปะ

หนังสือ เพลง

ภาพยนตร์

วีดีโอเช่า

เครื่องเสียง)

นักเขียนโฮโม

(ประวัติชีวิต

ของนักเขียน

ที่มีชื่อเสียง

ซึ่งเป็นเกย์)

เรื่องสั้นประจำฉบับ

(โดยนักเขียนชื่อดัง

อย่าง ชาติ กอบจิตติ

ลำเนาว์

แก้ว ลายทอง

โดม วุฒิชัย ฯลฯ)

กวาดมากองให้เก็บ

แมน ออน สตรีท

แหย่สุ่มหนุ่มสวย

(ทัศนคติหลากหลาย

ของบุคคลต่างๆ

ในสังคมไทย)

กำแพงข่าวย่อย

(ข่าวฝากประชาสัมพันธ์)

พจนานุกรมเกย์

(รวมศัพธ์การแพทย์

ในภาษาอังกฤษ

ที่เกี่ยวกับเกย์)

Gemini Club

(คอลัมภ์ประกาศ

เพื่อหาเพื่อนใหม่

ทางจดหมาย)

ย่องไปเฮที่เกย์บาร์

(แนะนำบาร์เกย์

ที่ได้รับความนิยม)

หล่อสะดุด

(บทความสุขภาพ

สุขภาพจิต กีฬา

การปรับปรุง

บุคลิกภาพ

และการแต่งกาย)

เลื่อนขยับปรับคลื่น

สัพเพเหระคดี

(บทความ

และข่าวสาร

เกี่ยวกับเกย์

จากต่างประเทศ)

หน้าต่างสังคม

(ข่าวซุบซิบ

วงสังคมไทย)

ขุดกรุหนุ่มหล่อ

(ประวัติชีวิต

และผลงาน

ของพระเอก

จากวงการภาพยนตร์

ของประเทศไทย

ในยุคเก่า)โดยนอกจากนิตยสาร

ในชื่อ มิถุนา

และ มิถุนาจูเนียร์

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของการก่อตั้ง

และการสร้างสรรค์

ทางทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

ของนิตยสารเกย์

ทั้งสองฉบับนี้

ยังมีการสร้างสรรค์

นิตยสาร อัลบั้มภาพ

(ในแบบเล่มเล็ก

และเล่มใหญ่)

รวมถึงพ็อกเก็ตบุ๊ค

ที่มีเนื้อหา

และรุปภาพ

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

โดยนอกจากผลงาน

หนังสือรวมเล่ม

นิยายแปล

เรื่อง Making Love

จากการแปล

โดย คุณ ม.บ.ช.

และ คุณเบญจกายจน์

ที่ได้รับความนิยม

จากผู้อ่านทางบ้าน

เมื่อมีการตีพิมพ์

เป็นครั้งแรก

แบบเป็นตอนๆ

ในนิตยสารมิถุนา

ทางทีมงาน

ของนิตยสาร

ทั้งสองฉบับนี้

ยังมีการผลิต

นิตยสารรายเดือน

ในชื่อ เกสร

ที่มีรูปเล่ม

ขนาดเล่มเล็ก

และมีรูปแบบ

และเนื้อหา

ในแบบนิตยสาร

ที่ลงข้อเขียน

ในด้านนิยาย

และเรื่องสั้น

ที่เกี่ยวกับเกย์

โดยเป็นการแปล

มาจากผลงาน

ของนักเขียน

จากต่างประเทศ

(มีความแตกต่าง

จากนิตยสาร

ห้องห้าเหลี่ยม

ที่มักเป็นเรื่องราว

ประสบการณ์ทางเพศ

ที่ออกวางจำหน่าย

ในช่วงยุค 90)

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารเกสร

ออกวางจำหน่าย

อย่างต่อเนื่อง

จำนวน 10 ฉบับ

ในช่วงปี พ.ศ. 2528

ซึ่งนอกจากนิตยสาร

ในแบบรวมข้อเขียน

งานนวนิยาย

และเรื่องสั้น

ในฉบับนี้แล้ว

ในช่วงปี พ.ศ. 2526

ถึงช่วงปี พ.ศ. 2530

ที่ผ่านมานั้น

ทางทีมงาน

ในยุคก่อตั้ง

ยังมีการสร้างสรรค์

ผลงานอัลบั้มภาพ

จูเนียร์อัลบั้ม

ฉบับที่ 1-6

ผลงานอัลบั้มภาพ

10 ยอดนายแบบ

นิตยสารมิถุนา

ผลงานอัลบั้มภาพ

ชุด Eromantic

และ Dreamy Boy

ซึ่งล้วนมีรูปเล่ม

และมีการถ่ายภาพ

ที่มีความสวยงาม

มากกว่านิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

ซึ่งออกวางจำหน่าย

ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2531

ที่ผ่านมา
ในฐานะนิตยสาร

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

นิตยสารมิถุนา

ที่มีการเปิดตัว

เป็นครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2526

และมีการสร้างสรรค์

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน

ในด้านของรูปแบบ

ของทางนิตยสาร

ในแต่ละช่วงเวลา

จากการเปลี่ยนแปลง

ในด้านทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

เพื่อความเหมาะสม

ในการสร้างสรรค์

และผลิตนิตยสาร

ในแต่ละช่วงเวลา

ไปสู่ผู้อ่านนั้น

ก็ได้ห่างหายไป

จากแผงนิตยสาร

ในช่วงปี พ.ศ 2540

โดยนิตยสารมิถุนา

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

คือนิตยสารมิถุนา

ในฉบับที่ 96

ของเดือนมกราคม

ในปี พ.ศ. 2540

(เป็นนิตยสาร

ในฉบับสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

เพียงเท่านั้น

ซึ่งอาจจะใม่ใช่

นิตยสารมิถุนา

ฉบับสุดท้าย

ที่ทางทีมงาน

มีการสร้างสรรค์

และวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่าน

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ถุกต้อง

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

ของนิตยสาร

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ไว้ ณ ที่นี้)รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)