นิตยสารรายการทีวีช่อง 3 (1975-1985)

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530

ซึ่งระบบการแพร่ภาพ

ของสถานีโทรทัศน์

ในช่องต่างๆนั้น

ยังไม่ครอบคลุม

ไปสู่ทุกพื้นที่

ของผู้ชมทางบ้าน

ในทั่วประเทศ

รวมถึงกระแสความนิยม

ที่นักแสดง

และรายการโทรทัศน์ต่างๆ

จากวงการโทรทัศน์

ยังถือเป็นสื่อบันเทิง

ที่ถือว่าเป็นรอง

วงการภาพยนตร์

ในด้านกระแสความนิยม

ซึ่งทำในช่วงเวลานั้น

นิตยสารบันเทิง

ที่ได้รับความนิยม

ในช่วงเวลานั้น

หลาย-หลายฉบับ

มักจะนำเสนอ

เฉพาะในด้านข่าวสาร

และเรื่องราวต่างๆ

ของเหล่านักแสดง

และบริษัทผู้ผลิต

จากวงการภาพยนตร์

ซึ่งในขณะนั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของวงการภาพยนตร์ไทย

ก็ทำให้ในช่วงยุค 70

ที่ผ่านมานั้น

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ได้ถือเป็นผู้ริเริ่ม

ในการสร้างสรรค์

นิตยสารรายการโทรทัศน์

ที่นำเสนอข่าวสาร

และเรื่องราวต่างๆ

ของทางสถานี

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

ทั้งในด้านการปรับแต่ง

เสาอากาศโทรทัศน์

และเครื่องรับโทรทัศน์

รวมถึงนำเสนอ

ผังรายการโทรทัศน์

ที่มีความน่าสนใจ

รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์

นักแสดง พิธีกร

บุคคลากรต่างๆ

ในวงการโทรทัศน์

ให้เป็นที่รู้จัก

และได้รับความนิยม

สำหรับผู้ชมทางบ้าน

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2514

ซึ่งจากความสำเร็จ

ในการสร้างสรรค์

นิตยสารรายการโทรทัศน์

ที่เป็นการสร้างสรรค์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

ไปสู่ผู้ชมทางบ้าน

ที่ได้รับความสนใจ

อย่างมากนี้เอง

ก็ทำให้สถานีโทรทัศน์

ในช่องต่างๆ

ของประเทศไทย

ในช่วงเวลานั้น

ต่างก็มีการผลิต

นิตยสารายการโทรทัศน์

ออกมาเผยแพร่

ในระยะเวลาต่อมา

เช่นเดียวกัน

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

ช่วงเวลา

ในการสร้างสรรค์

นิตยสารรายการโทรทัศน์

ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงยุคที่สอง

ที่มีการจัดพิมพ์

ออกมาเผยแพร่

อย่างกว้างขวาง

ระหว่างปี พ.ศ. 2518

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2528

หลังจากเคยมีการริเริ่ม

ในการสร้างสรรค์

นิตยสารายการโทรทัศน์

ออกมาในช่วงแรก

ในระยะเวลาสั้นๆ

ของปี พ.ศ. 2514

ถึงในปี พ.ศ. 2515

ซึ่งในช่วงเวลานั้น

ยังไม่แพร่หลาย

ไปทั่วประเทศ

และไม่เป็นที่จดจำ

ของผู้ชมทางบ้าน

เท่ากับในยุคที่สอง

ซึ่งมีการจัดพิมพ์

ในรุปแบบรายเดือน

ออกมาเผยแพร่

เป็นระยะเวลา

ถึง 10 ปีเต็ม

โดยในการบันทึก

ข้อมูลของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เป็นการค้นคว้า

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะผู้ชมทางบ้าน

เพียงเท่านั้น

ซึ่งอาจจะมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ถุกต้อง

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทีมงานผู้ผลิต

และผู้เกี่ยวข้อง

กับนิตยสารรายการโทรทัศน์

ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ไว้ ณ ที่นี้สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2528

ซึ่งมีการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ออกมาเผยแพร่

นิตยสารรายการโทรทัศน์

ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

เป็นนิตยสารรายเดือน

ในรูปเล่มปกอ่อน

ขนาดกะทัดรัด

ประมาณ 120 หน้า

ที่มีการผลิตขึ้น

โดยแผนกประชาสัมพันธ์

ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ที่มีการจัดพพิมพ์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

ผังรายการโทรทัศน์

รวมถึงนำเสนอ

ในด้านข้อมูล

ของการปรับแต่ง

เครื่องรับโทรทัศน์

และเสาอากาศโทรทัศน์

(ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530

ที่ผ่านมานั้น

ระบบการออกอากาศ

ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

และสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

มีความคมชัด

และครอบคลุม

ไปทั่วประเทศ

มากกว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

และสถานีโทรทัศน์ช่อง 9)

โดยมีระยะเวลา

ในการจัดพิมพ์

ในช่วงยุคแรก

คือปี พ.ศ. 2514

ถึงในปี พ.ศ. 2515

จากนั้นจึงมีการจัดพิมพ์

ขึ้นมาเผยแพร่

อีกครั้งหนึ่ง

ในช่วงปี พ.ศ. 2518

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2528

ที่นำมาบันทึก

ไว้ในบทความครั้งนี้

โดยในฐานะนิตยสาร

นิตยสารรายการโทรทัศน์

ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

เริ่มมีการสร้างสรรค์ขึ้น

เพื่อเป็นการแจกฟรี

ไปสู่ผู้ชมทางบ้าน

ที่มารับนิตยสาร

ที่แผนกประชาสัมพันธ์

ที่ทางสถานีฯ

ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

(เปิดให้รับนิตยสาร

ในทุกวันที่ 1

ถึงวันที่ 15

ของแต่ละเดือน)

จากนั้นจึงมีการรับสมัคร

สมาชิกทั่วประเทศ

ที่จะได้รับนิตยสาร

ผ่านทางไปรษณีย์

ในทุกช่วงต้นเดือน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลังจากได้สมัครสมาชิก

ตามระยะเวลา

ที่ทางทีมงาน

ได้กำหนดขึ้น

ในแต่ละช่วงปี

(โดยในภายหลัง

เมื่อมีสมาชิก

ในระดับหลักหมื่น

ก็ได้มีการเสียค่าธรรมเนียม

เป็นค่าไปรษณีย์

จำนวน 30 บาท

ต่อการรับนิตยสาร

ในระยะเวลา 1 ปี)ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการเผยแพร่

ในรูปแบบวงกว้าง

และมีช่วงเวลา

ของการจัดพิมพ์

ถึง 10 ปีเต็มนี้

นิตยสารายการโทรทัศน์

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงยุคที่ 2 นี้

มีการจัดพิมพ์

นิตยสารฉบับแรก

ออกมาเผยแพร่

ในเดือนมิถุนายน

ของปี พ.ศ. 2518

ซึ่งนอกจากนิตยสาร

ที่นำเสนอผังรายการ

ของทางช่อง

ในรูปแบบปกติแล้ว

ทางแผนกประชาสัมพันธ์

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ยังมีการจัดพิมพ์

นิตยสารายการโทรทัศน์

ในรูปแบบสถานีโทรทัศน์

ส่วนภูมิภาค

ออกมาเผยแพร่

สำหรับผู้ชม

ในต่างจังหวัด

เพื่อเป็นการจูงใจ

ผู้ชมทั่วประเทศ

อีกทางหนึ่งด้วย

(ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530

ที่ผ่านมานั้น

ผู้ชมต่างจังหวัด

แบบผู้เขียนนั้น

ไม่สามารถรับชม

รายการต่างๆ

ของทางช่อง 3

ในรูปแบบคมชัด

จากระบบ

การออกอากาศ

ที่ยังไม่ครอบคลุม

โดยในช่วงเวลานั้น

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ก็ได้มีการแก้ไข

โดยมีการออกอากาศ

รายการโทรทัศน์ต่างๆ

ของทางช่อง

ผ่านสถานีโทรทัศน์

ส่วนภูมิภาค

ซึ่งมีเลขช่อง

ที่แตกต่างกันไป

ในแต่ละภูมิภาค

โดยทางจังหวัด

นครราชสีมา

ที่ผู้เขียนบลอก

และครอบครัว

พักอาศัยนั้น

ก็จะรับชม

รายการต่างๆ

ของทางช่อง 3

ผ่านทางช่อง 4

ของส่วนภูมิภาค)โดยนอกจากนิตยสาร

รายการโทรทัศน์

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในรูปแบบปกติ

และนิตยสาร

รายการโทรทัศน์

ในส่วนภูมิภาค

เพื่อชมทางบ้าน

ที่อยู่ต่างจังหวัด

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2522

ที่ผ่านมานั้น

แผนกประชาสัมพันธ์

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ก็ได้เป็นผู้ริเริ่ม

ในการผลิต

นิตยสารรายการโทรทัศน์

ของทางช่อง

ในรูปแบบภาษาอังกฤษ

เพื่อผู้ชมทางบ้าน

ที่เป็นชาวต่างชาติ

อีกรูปแบบหนึ่งด้วย

(ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2528

นอกจากรายการโทรทัศน์

และละครโทรทัศน์

ที่เป็นการผลิต

โดยทางช่องเองนั้น

(โดยเป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้ชมทางบ้าน

จากการนำเสนอ

ละครโทรทัศน์

ที่มีเนื้อหาทันสมัย

และแปลกใหม่

นอกจากนี้

ยังเป็นที่จดจำ

ในประวัติศาสตร์

ของวงการโทรทัศน์

ที่เป็นสถานีโทรทัศน์

ที่เป็นช่องแรก

ของประเทศไทย

ที่มีการยกเลิก

รูปแบบการแสดง

ในแบบบอกบท

ในละครโทรทัศน์

เพื่อความสมจริง

โดยคุณภัทราวดี มีชูธน

ซึ่งในช่วงเวลานั้น

เป้นผู้จัดละครโทรทัศน์

ของทางช่อง

ในช่วงเวลานั้น)

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ยังเป็นที่จดจำ

ของผู้ชมรุ่นใหม่

ในช่วงเวลานั้น

จากการที่ทางช่อง

ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์

ภาพยนตร์เรื่องดัง

รายการโทรทัศน์

ประเภทดนตรี

การประกาศรางวัล

ทางการแสดง ดนตรี

การแสดงคอนเสริต์

และละครโทรทัศน์

แบบซีรีย์ชุดยาว

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

(Knots Landing

The Hardy Boys

Nancy Drew

Hart to Hart

Code Red

Columbo

Wonder Woman

Remington Steele

Chips Magnum P.I

Vegas Dallas ฯลฯ)

รวมถึงละครจีนชุด

จากสถานีโทรทัศน์

ช่องทีวีบี-เอทีวี

ของทางฮ่องกง

(มังกรหยก ฝันสลาย

ชอลิ้วเฮียงถล่มวังค้างคาว

คมเฉือนคม เลือดต่างสี

สายเลือดเดียวกัน ฯลฯ)

ซึ่งนิตยสารายการโทรทัศน์

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในแบบภาคภาษาอังกฤษนี้

ไม่ได้มีการเปิดรับ

ในด้านสมาชิก

เช่นเดียวกับนิตยสาร

ในรูปแบบปกติ

ที่เป็นภาคภาษาไทย

แต่เป็นการจัดพิมพ์

และเผยแพร่

โดยเป็นการแจก

ไปสู่ผู้อ่าน

ชาวต่างชาติ

ในทุกต้นเดือน

โดยเป็นการแถม

ไปพร้อมกับการขาย

ของหนังสือพิมพ์

ภาคภาษาอังกฤษ

อย่าง เดอะ เนชั่น

บางกอก โพสต์

บางกอก เวิลด์

และ บิซสิเนส ไทม์

ที่ได้รับความนิยม

ในหมู่ชาวต่างชาติ

ในประเทศไทย

ในช่วงเวลานั้นสำหรับข้อมูล

ในด้านรายชื่อ

ของทีมงาน

และกองบรรณาธิการ

รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

รายการโทรทัศน์

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในปี พ.ศ. 2520

ซึ่งเป็นฉบับเก่าสุด

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้นั้น

นิตยสารฉบับนี้

มีรายชื่อทีมงาน

และผู้เกี่ยวข้อง

กับการสร้างสรรค์

ดังนี้ คุณประสาน มาลีนนท์

คุณประวิทย์ มาลีนนท์

คุณประชา มาลีนนท์

เป็นที่ปรึกษา

คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ

คุณรัชวุฒิ รัชตะนาวิน

คุณอัมพร มาลีนนท์

คุณนิมะ ราชิดี

คุณสุกัญญา ชูพินิจ

คุณเตือนใจ ดิลกวิลาศ

คุณสถาพร คล่องวิทยา

คุณสมศักดิ์ วงศ์รัฐปัญญา

คุณอัญญวดี อ่อนปาน

แผนกประชาสัมพันธ์

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

เป็นกองบรรณาธิการ

โดยนิตยสารายการโทรทัศน์

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

มีการจัดพิมพ์

ที่สหมิตรการพิมพ์

โดยมีคุณชำนิ รัตนวราหะ

เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

(เป็นรายชื่อทีมงาน

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในช่วงปี พ.ศ. 2520

เพียงเท่านั้น

โดยในช่วงปีต่อมา

ของทางนิตยสาร

ก็จะมีทีมงาน

ท่านอื่นๆ

อีกหลายท่าน

เข้ามาสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ในแต่ละช่วงเวลา

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ที่ไม่อาจบันทึก

ในทุกช่วงเวลา

ของการจัดพิมพ์)สำหรับข้อมูล

ในด้านรุปแบบ

และส่วนประกอบ

ของนิตยสาร

รายการโทรทัศน์

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาเผยแพร่

ในช่วงปี พ.ศ. 2518

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2528

จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

นอกจากภาพปก

และภาพประกอบ

ที่มักเป็นภาพ

ในการประชาสัมพันธ์

รายการโทรทัศน์

ละครโทรทัศน์

เรื่องต่าง-ต่างแล้ว

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีคอลัมภ์

ที่มีความโดดเด่น

ในแต่ละช่วงเวลา

ของการจัดพิมพ์

ดังนี้ แถลง

(บทบรรณาธิการ)

จดหมายถึงบก.

(คอลัมภ์ตอบจดหมาย

ของผู้อ่านทางบ้าน)

จดหมายฝ่ายช่าง

โดย อุดร จะโนภาษ

(ตอบปัญหา

เกี่ยวกับข้อมูล

ในการปรับ

เครื่องรับโทรทัศน์

และเสาอากาศ

ในแต่ละพื้นที่)

บทความความรู้

เกี่ยวกับละคร

โดย อ.สดใส พันธุโกมล

คุยกับเด็ก

(บทสัมภาษณ์เด็กๆ

ในสังคมไทย)

บทความและข่าวสาร

ในวงการโทรทัศน์

โดย นคร วีระประวัติ

ภาษาไทยวันละคำ

(บทความความรู้

ด้านภาษาไทย

จากรายการ

ของทางช่อง 3)

เลียนแบบดารา

(เคล็ดลับความงาม

และการดุแลรุปร่าง)

บทความความรู้

และข่าวสาร

จากต่างประเทศ

โดย มล.ตวง สนิทวงศ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดร้องเพลง

(การประกวดร้องเพลง

ที่ถือเป็นรายการใหญ่

ของทางช่อง 3

ในทุก-ทุกปี

โดยผู้ชนะเลิส

จะเป็นตัวแทน

ไปประกวด

ในระดับเอเชีย

ที่ฮ่องกง)

อเมริกันฟุตบอล

(ข่าวนักกีฬา

อเมริกันฟุตบอล

จากสหรัฐอเมริกา)

คลีนิคช่อง 3

โดย นพ.มนตรี ประเสริฐวิทยาการ

บทความท่องเที่ยว

โดย สมศักดิ์ วงศ์รัฐฯ

บทความสุขภาพ

โดย พญ.ปรียา ทัศนประศาท

ผังรายการโทรทัศน์

ประจำเดือน

(ลงข้อมูล

ทั้งของช่อง 3

รวมถึงช่องอื่นๆ

ทั้ง 5 / 7 / 9)

การเปลี่ยนแปลงในเดือน

(ข้อมูลรายการใหม่

ประจำเดือนนั้นๆ)

แนะนำรายการ

สำหรับคุณแม่บ้าน

รายการสำหรับคุณหนู

รายการสำหรับครอบครัว

รายการประจำเดือน

รายการพิเศษวันหยุด

รายการประจำวัน

รายการภาคกลางวัน

ของวันเสาร์ อาทิตย์

(ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ในวันธรรมดานั้น

สถานีโทรทัศน์

ในทุก-ทุกช่อง

จะเริ่มมีการออกอากาศ

ตั้งแต่ในช่วงเย็น

ไปจนถึงเที่ยงคืน

เพียงเท่านั้น)

ทีวี เธียเตอร์

หนังดีวันเสาร์

หนังใหม่ที่กำลังจะมา

หนังใหญ่อมตะ

ยอดภาพยนตร์เงินล้าน

(แนะนำภาพยนตร์

ที่กำลังจะแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3)

แบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์

ทัศนะดารา

(บทสัมภาษณ์

นักแสดงไทย)

มายาดาราเทศ

(ข่าวซุบซิบ

ดาราฮอลลีวู๊ด)

สิ่งละอันพันละน้อย

(เคล็ดลับงานครัว)

เด่นดวงดาริกา

ประกายดารา

(แนะนำหนุ่มสาวหน้าใหม่

ในวงการบันเทิง)
โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ก็ถือเป็นการย้อน

และการรื้อฟื้น

ในด้านความทรงจำ

เกี่ยวกับการรับชม

รายการโทรทัศน์ต่างๆ

ของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงยุค 80

ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ที่ผู้เขียนบลอกนั้น

กำลังอยู่ในช่วงชั้นประถม

โดยหากมองย้อนกลับไป

ในช่วงวัยเด็กนั้น

ละครโทรทัศน์เรื่องแรก

ที่ผู้เขียนบลอก

มีโอกาสรับชม

พร้อมกับครอบครัว

อย่างเต็มเวลานั้น

คือละครโทรทัศน์

เรื่อง ทะเลเลือด

ของทางช่อง 3

ซึ่งเป็นผลงาน

ละครโทรทัศน์

แนวสืบสวน-ฆาตกรรม

ชีวิต-โรแมนติก

ที่เป็นการดัดแปลง

มาจากนวนิยายฮิต

เรื่อง Death on The Nile

ของ อกาธา คริสตี้

ที่เป็นผลงาน

ในฐานะผุ้จัด

อย่างเต็มตัว

เป็นครั้งแรก

ของคุณไก่

วรายุฑ มิลินทจินดา

ที่ทุ่มทุนสร้าง

อย่างเต็มที่

เพื่อเป็นการประกาศ

ความสามารถ

ในการผลิต

ละครโทรทัศน์

โดยในฐานะ

ละครโทรทัศน์เรื่องแรก

ที่ผู้เขียนบลอก

มีโอกาสรับชม

ละครโทรทัศน์

ของทางช่อง 3

ในเรื่องนี้นั้น

ก็ถือเป็นละครโทรทัศน์

ที่ผู้เขียนบลอก

มีความชื่นชอบ

และประทับใจ

มากที่สุด

มาจนถึงในปัจจุบัน

(ละครโทรทัศน์

เรื่อง ทะเลเลือด

เป็นเรื่องราวดราม่า

ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน

แนวสืบสวน

พิศสวาท-ฆาตกรรม

ที่เหตุการณ์เกิดขึ้น

ในเรือสำราญสุดหรู

ที่มีการถ่ายทำ

ในเรือสำราญจริงๆ

โดยในความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

เหล่านำแสดงนำ

ที่มีการคัดเลือก

ออกมาได้เหมาะ

กับบทบาท

ตามนวนิยาย

อย่างคุณกำธร สุวรรณปิยะศิริ

ที่รับบทบาท

เป็นนักสืบปัวโรต์

ฉบับประเทศไทย

รวมถึงนักแสดงนำ

อย่างคุณฉัตรชัย เปล่งพานิช

ที่รับบทหนุ่มหล่อ-ร้าย

ที่อยู่ระหว่างสองสาวสวย

คุณกาญจนา จินดาวัฒน์

คุณดวงตา ตุงคะมณี

และนักแสดงท่านอื่นๆ

คุณเผ่าทอง ทองเจือ

คุณวิวัฒน์ ผสมทรัพย์

คุณพรพรรณ เกษมมัสสุ

ที่ต่างก็อยู่ในช่วงวัย

ที่กำลังมีหน้าตา

ที่งดงามที่สุดนั้น

ล้วนอยู่ในชุดสวย

ที่ดุหรุหรา งดงาม

สมกับเนื้อเรื่อง

ที่เป็นคดีฆาตกรรม

ที่เกิดเหตุขึ้น

ในสังคมผู้ดี

ที่มีฐานะร่ำรวย)

นอกจากนี้

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงเวลานั้น

อีกเหตุผลหนึ่ง

ในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

คือในช่วงยุค 70

และช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

การจะรับชม

รายการโทรทัศน์

และละครโทรทัศน์

เรื่องต่างๆ

ของทางช่อง 3

ในรูปแบบ

ภาพคมชัดนั้น

สำหรับผุ้ชม

ที่อยู่ต่างจังหวัด

อย่างผู้เขียนนั้น

ถือว่าเป็นไปได้ยาก

(หากจะรับชม

ต้องมีการปรับ

ในด้านสัญญาณ

ของเครื่องรับโทรทัศน์

อยู่ตลอดเวลา)

แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น

จากการรับชม

ได้ยากลำบาก

จากระบบการแพร่ภาพ

ที่ยังไม่ครอบคลุม

ไปทั่วประเทศ

ที่มีความแตกต่าง

จากผู้ชมยุคนี้

ที่มีแต่ความสะดวกสบาย

ในการรับชม

ทั้งในแง่ความคมชัด

การชมย้อนหลัง

การรับชมผ่านเน็ท

ในรูปแบบนี้เอง

ที่ทำให้รายการโทรทัศน์

และละครโทรทัศน์

ในเรื่องต่างๆ

ในช่วงอดีต

ของทางช่อง 3

ที่มีการออกอากาศ

ผ่านสถานีโทรทัศน์

ในส่วนภุมิภาค

กลายเป็นรายการ

และละครโทรทัศน์

ที่ต้องติดตาม

กำหนดการ

และวันเวลา

ในการแพร่ภาพ

ที่ไม่ตรงกัน

กับการแพร่ภาพ

ในรุปแบบปกติ

จนกลายเป็นสื่อบันเทิง

ที่ถือเป็นสิ่งมีค่า

ไม่ได้รับชม

ได้แบบง่ายๆ

สำหรับผุ้ชม

ในต่างจังหวัด

จนกลายเป็นบทบันทึก

และกลายเป็นหน้าหนึ่ง

ที่อยู่ในความทรงจำ

ในช่วงวันวาร

ของผุ้ชมต่างจังหวัด

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

(ในช่วงวัยเด็ก

ทุก-ทุกบ้าน

ในแถบบ้าน

ของผุ้เขียนบลอก

ติดละครโทรทัศน์

เรื่อง ปริศนา

ที่มีคุณหมิว

ลลิตา ศศิประภา

และคุณนก

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

เป็นผู้แสดงนำ

กันแถบทั้งนั้น

ซึ่งหากจะรับชม

ผ่านการแพร่ภาพ

ทางช่อง 3

โดยตรงแล้ว

ภาพที่เห็นนั้น

ก็จะไม่คมชัด

ทำให้ผู้ชมต่างจังหวัด

อย่างผู้เขียนบลอก

ต้องติดตามรับชม

ผ่านการแพร่ภาพ

ในช่วงเวลาเย็น

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 4

ซึ่งเป็นการแพร่ภาพ

ของสถานีโทรทัศน์

ส่วนภูมิภาคแทน

โดยหนึ่งในความทรงจำ

ที่ยังคงย้อนนึกถึง

มาจนถึงในทุกวันนี้

คือขณะที่ติดตาม

ละครโทรทัศน์

สุดฮิตเรื่องนี้

มาถึงทุกอาทิตย์

ปรากฎว่าสุดท้าย

ในการแพร่ภาพ

ช่วงตอนจบ

ของละครเรื่องนี้

ที่ช่อง 4 นั้น

ไฟฟ้าเกิดดับ

ในแถบนั้น

ตลอดช่วงเย็น

ก็ทำให้ไม่ได้รับชม

ตอนสุดท้าย

ของละครโทรทัศน์เรื่องนี้

เมื่อมีการออกอากาศ

ในครั้งแรก)
ในฐานะนิตยสาร

ที่มีการจัดพิมพ์

เพื่อเป็นการเผยแพร่

ข้อมูลและข่าวสาร

ของรายการโทรทัศน์

มาเป็นระยะเวลา

ถึง 10 ปีเต็ม

และมีจำนวน

ของสมาชิก

ในอัตราที่สูง

ตลอดระยะเวลา

ของการสร้างสรรค์

(จากบทบรรณาธิการ

เฉพาะในปี พ.ศ. 2527

นิตยสารฉบับนี้

มียอดสมาชิก

ไม่รวมการพิมพ์

เป็นการเพิ่มเติม

สำหรับผู้อ่าน

ที่มารับนิตยสาร

ด้วยตนเอง

ที่ทางสถานีฯ

และการแจกจ่าย

ให้กับบริษัท

ห้างร้านต่างๆ

ที่เป็นผุ้สนับสนุน

ของทางสถานีโทรทัศน์

ถึง 30,694 ท่าน)

นิตยสารรายการโทรทัศน์

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ได้มีการยุติการสร้างสรรค์

และการจัดพิมพ์

นิตยสารฉบับนี้

ไปในช่วงปี พ.ศ. 2528

โดยจากถ้อยแถลง

ของบรรณาธิการ

ในฉบับที่ 120

ของปีที่ 10

ประจำเดือนพฤษภาคม

ของปี พ.ศ. 2528

(ฉบับหน้าปก

ที่มีภาพถ่าย

ของหวงเย่อหัว

พระเอกหนุ่มหล่อ

จากสถานีโทรทัศน์

ทีวีบี-ฮ่องกง

ที่ในขณะนั้น

กำลังมีผลงาน

ในด้านการแสดง

ในละครโทรทัศน์

ชุด จอมยุทธเจ้าสำราญ

ที่กำลังแพร่ภาพ

ในทุกวันจันทร์

ถึงวันอาทิตย์

เวลา 22.30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

มาเป็นแบบปก)

ก็ได้มีบทความ

เพื่อเป็นการแจ้ง

ในการยุติ

การผลิตนิตยสาร

อย่างเป็นทางการ

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

โดยในถ้อยแถลง

ในฉบับสุดท้าย

ของทางนิตยสารนั้น

นอกจากการร่ำลา

รวมถึงขอบคุณ

ผู้อ่านทุกท่าน

ที่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

มาตลอดระยะเวลา

ถึง 10 ปีเต็ม

ทางคณะผู้ทำงาน

ในฝ่ายต่างๆ

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ก็ได้ให้คำมั่นสัญญา

ในความตั้งใจ

ของทางองค์กร

ในการที่จะทำงาน

ในการผลิต

รายการโทรทัศน์

ที่มีคุณภาพ

ไปสู่ผู้ชมทางบ้าน

อย่างสม่ำเสมอต่อไป

แม้ว่าจะยุติ

การสร้างสรรค์

นิตยสารรายการโทรทัศน์

ในรูปแบบนี้

ไปแล้วก็ตาม

(บทความในครั้งนี้

เป็นการบันทึกข้อมูล

จากนิตยสารรายการโทรทัศน์

ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงปี พ.ศ. 2518

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2528

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

แผนกประชาสัมพันธ์

ของทางช่อง 3

และผุ้เกี่ยวข้อง

กับนิตยสารฉบับนี้

ไว้ ณ ที่นี้)


รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)