นีออนวีคเอนด์ (1986-1987)

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

นิตยสารนีออน

ถือเป็นนิตยสาร

ประเภทสาระ

และบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ซึ่งเป็นชาวเกย์

ที่ได้รับความนิยม

อย่างสูงสุด

ในกลุ่มนิตยสาร

ประเภทเดียวกัน

ซึ่งจากความนิยม

ของผู้อ่านทางบ้าน

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ของทางนิตยสาร

ก็ทำให้ในช่วงปี พ.ศ. 2529

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2530

ที่ผ่านมานั้น

กองบรรณาธิการ

ของนิตยสารนีออน

ได้มีการสร้างสรรค์

นิตยสารนีออน

ในฉบับพิเศษ

แยกจากนิตยสาร

ในฉบับปกติ

ออกมาวางจำหน่าย

เป็นการเพิ่มเติม

ในช่วงกลางเดือน

ของทุก-ทุกเดือน

โดยในการบันทุก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ก็จะเป็นการบันทึก

ถึงเรื่องราว

ของนิตยสาร

ฉบับพิเศษ

ในชื่อ นีออนวีคเอนด์

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ของช่วงยุค 80

(โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เพื่อไม่ให้กระทบ

ถึงความเป็นส่วนตัว

ของเหล่านายแบบ

บนแผ่นปก

ของนิตยสาร

ทำให้ในการบันทึก

บทความครั้งนี้

ทางผู้เขียนบลอก

จึงตัดสินใจ

ที่จะไม่ลงรูป

จากภาพแฟชั่น

แบบเห็นหน้า

ของนายแบบ

ในเซ็ทนู๊ด

ประจำฉบับ

รวมถึงภาพปก

ของนิตยสาร

ในทุกฉบับ

ของนิตยสาร

ในฉบับนี้

ซึ่งต้องขออภัย

ไปยังผู้อ่านทุกท่าน

ในความไม่สะดวก

และไม่ปกติ

ของบทความ

ในครั้งนี้

ไว้ ณ ที่นี้)


สำหรับข้อมูล

ของนิตยสาร

ในฉบับนี้นั้น

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

ในปี พ.ศ. 2529

นิตยสารรายเดือน

ในชื่อ นีออน วีคเอนด์

(Neon Weekend)

เป็นนิตยสาร

ประเภทสาระ

และบันเทิง

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นชาวเกย์

ซึ่งเป็นนิตยสาร

ที่มีการจัดพิมพ์

อยู่ในสำนักพิมพ์

ในเครือหนุ่มสาว

(ถือเป็นนิตยสาร

ในเครือเดียวกัน

กับนิตยสาร

ในฉบับอื่นๆ

ของทางบริษัท

อย่าง หนุ่มสาว

หนุ่มสาว-มินิ

GM MAGAZINE

HI-CLASS ฯลฯ)

ซึ่งมีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในทุกวันที่ 15

ของทุก-ทุกเดือน

ในช่วงปี พ.ศ. 2529

ถึงช่วงปี พ.ศ. 2530

(โดยนิตยสาร

ชื่อ นีออน

ในฉบับปกตินั้น

จะมีการผลิต

ออกมาวางจำหน่าย

ในทุกต้นเดือน

เป็นการสลับกันไป

กับนิตยสารฉบับนี้

ในรูปแบบเดียวกัน

กับนิตยสารแพรว

และแพรวสุดสัปดาห์

ในช่วงเวลาเดียวกัน)

โดยสำหรับข้อมูล

ในด้านการเปิดตัว

และการวางจำหน่าย

เป็นครั้งแรกนั้น

นิตยสารรายเดือน

ในชื่อ นีออน วีคเอนด์

ในฉบับนี้นั้น

มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ทั่วประเทศ

เป็นครั้งแรก

ในเดือนตุลาคม

ของปี พ.ศ. 2529

โดยนิตยสาร

ในฉบับแรกนั้น

มีรูปแบบ

ของนิตยสาร

ซึ่งมีความคล้ายคลึง

กับนิตยสารนีออน

ในฉบับปกติ

คือเป็นนิตยสาร

ที่มีขนาด

เป็นพ๊อกเก็ตบุ๊ค

ที่มีความหนา

ของกระดาษสีน้ำตาล

ประมาณ 134 หน้า

และมีราคาปก

จำนวน 30 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

โดยนิตยสาร

นีออนวีคเอนด์

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

มีนายแบบท่านแรก

บนแผ่นปก

คือ คุณกสิณ คงประสิทธิ์

ซึ่งมาพร้อมแฟชั่นปก

ภายใต้คอนเซปต์

เพื่อนสุดสัปดาห์

เช่นเดียวกัน

กับรูปแบบ

และชื่อ

ของนิตยสาร

ในฉบับนี้


สำหรับข้อมูล

ในด้านรายชื่อ

ของเจ้าของ

บรรณาธิการ

และทีมงาน

กองบรรณาธิการ

ของทางนิตยสาร

จากข้อมูล

ในหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

นีออน วีคเอนด์

ในฉบับที่ 1

ของปีที่ 1

เดือนตุลาคม

ของปี พ.ศ. 2529

นิตยสารรายเดือน

ในฉบับนี้

มีรายชื่อ

ของทีมงาน

และผู้เกี่ยวข้อง

ในการผลิต

นิตยสารฉบับนี้

ดังนี้ คุณนิสิต พงศ์วราภา

เป็นผู้จัดการทั่วไป

คุณพิริยะ เมฆฉาย

เป็นบรรณาธิการ

และหัวหน้า

กองบรรณาธิการ

คุณนิตินันท์ อัศวรัตน์

คุณพงศ์พิทักษ์ รุ่งโรจน์

คุณญาณี ชัยยาตระกูล

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณสามารถ จงเจษฎากุล

คุณกฤษดี ราธี

เป็นฝ่ายศิลปกกรรม

มิสเตอร์มาร์ค อาร์ ดีไวซ์

เป็นบรรณาธิการฝ่ายภาพ

คุณสมบูรณ์ ตามภักดีพานิชย์

คุณธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์

คุณบุศย์ ปิยะวุฒิ

คุณกิตติพงษ์ พันกุล

เป็นฝ่ายภาพ

คุณมานะ ไกรศิริเดชา

เป็นผู้จัดการ

ฝ่ายโฆษณา

คุณทิพย์วรรณ ยางงาม

เป็นฝ่ายโฆษณา

คุณรัชนี บัวแย้ม

เป็นฝ่ายพิสูจน์อักษร

คุณอุไรวรรณ รัตนสิทธิ์

เป็นฝ่ายการเงิน

บริษัท เจ ฟิลม์ โปรเซส

เป็นฝ่ายแยกสี

โรงพิมพ์กรุงสยาม

เป็นฝ่ายจัดพิมพ์

เพ็ญบุญ

รับจัดจำหน่าย

ทั่วประเทศ

(เป็นรายชื่อ

ของทีมงาน

และผู้เกี่ยวข้อง

กับนิตยสาร

ในฉบับที่ 1

ปีที่ 1

ของนิตยสาร

เพียงเท่านั้น

โดยหากไม่ครบถ้วน

หรือมีรายละเอียด

ที่ผิดพลาด

ผู้เขียนบลอก

ต้องขอออภัย

ไว้ ณ ที่นี้)


สำหรับข้อมูล

ในด้านรูปแบบ

และเนื้อหา

ของนิตยสาร

ในฉบับนี้นั้น

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

เนื่องจากนิตยสาร

นีออน วีคเอนด์

ถือเป็นนิตยสาร

ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์

โดยทางทีมงาน

ในกลุ่มเดียวกัน

ของนิตยสารนีออน

ในฉบับปกติ

ที่มีความต้องการ

ที่จะผลิต

นิตยสารเกย์

ออกมาเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการสนับสนุน

ความต้องการ

ของผู้อ่าน

ที่มีความชื่นชอบ

ในนิตยสารนีออน

ซึ่งออกวางจำหน่าย

เพียงเดือนละฉบับ

ซึ่งจากการผลิต

นิตยสารฉบับใหม่

ออกมาวางจำหน่าย

ในช่วงกลางเดือน

เป็นการเพิ่มเติม

ทางทีมงาน

ของนิตยสารนีออน

และ นีออนวีคเอนด์

ก็ได้มีการวางรูปแบบ

ของนิตยสาร

ทั้งสองฉบับ

ให้มีความแตกต่าง

จากการที่นีออน

ในฉบับปกติ

ซึ่งมีรูปแบบ

ของนิตยสาร

ที่มีเนื้อหา

ซึ่งเป็นแบบแผน

และมีความเคร่งขรึม

ดูอนุรักษ์นิยม

แม้จะเป็นนิตยสาร

สำหรับชาวเกย์

(เป็นรูปแบบ

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ซึ่งเป็นนิตยสาร

ในเครือจีเอ็ม

เพียงเท่านั้น

โดยหลังจากเปลี่ยนมือ

ของกลุ่มเงินทุน

และเปลี่ยนทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

นิตยสารนีออน

ในฉบับต้นยุค 90

ก็เปลี่ยนแปลง

ในด้านรูปแบบ

ของนิตยสาร

ไปจากยุคก่อตั้ง

อย่างสิ้นเชิง)

โดยนิตยสาร

นีออน วีคเอนด์

ที่นำมาบันทึกไว้

ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้

ซึ่งเป็นนิตยสาร

ในฉบับพิเศษ

ที่เป็นการแยกตัว

ออกมานิตยสาร

ในชื่อ นีออน

ในฉบับปกตินั้น

ก็จะมีรูปแบบ

ที่ผ่อนคลาย

และมีเนื้อหา

ที่มีความสนุกสนาน

รวมถึงภาษาที่ใช้

ซึ่งเป็นกันเอง

กับทางผู้อ่าน

มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้

ในส่วนของแฟชั่น

และภาพปก

ก็มักเป็นการถ่ายทำ

โดยใช้สถานที่

ในแบบธรรมชาติ

อย่าง ทะเล

ภูเขา น้ำตก

ซึ่งให้ความรู้สึก

ที่สดใส ผ่อนคลาย

ควบคู่กันไป

กับบทความ

การแนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยว

ทั้งในแบบธรรมชาติ

และสถานบันเทิง

ยามค่ำคืน

ที่มีการจัดพิมพ์

เป็นเนื้อหา

อยู่ภายในนิตยสาร

มากกว่าฉบับปกติ

ที่มักจะเน้น

ในด้านสุขภาพ

และความรู้

เกี่ยวกับสังคม

และความเป็นไป

ของแวดวงเกย์

ในระดับนานาชาติ

เพื่อเป็นการสร้าง

ในด้านความเข้าใจ

ให้กับกลุ่มผู้อ่าน

ซึ่งเป็นเกย์

ในยุคสมัย

ของการเริ่มต้น

การผลิตนิตยสาร

ในประเภทนี้

ในประเทศไทย


ซึ่งจากการวางรูปแบบ

ของนิตยสาร

โดยทางทีมงาน

ที่มีความต้องการ

ให้นิตยสาร

นีออน วีคเอนด์

มีความแตกต่าง

จากนิตยสารนีออน

ในฉบับปกติ

ก็ทำให้ในช่วงปี พ.ศ. 2529

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2530

ที่ผ่านมานั้น

ในส่วนของเนื้อหา

และคอลัมภ์ต่างๆ

ของนิตยสาร

ในฉบับนี้นั้น

ก็ได้มีการสร้างสรรค์

ในด้านคอลัมภ์ต่างๆ

ไปสู่กลุ่มผู้อ่าน

ซึ่งอยู่ทางบ้าน

ดังนี้ เปิดสวิทช์

และ ปิดสวิทช์

(บทบรรณาธิการ)

คุยกันฉันท์เพื่อน

(คอลัมภ์ตอบจดหมาย

จากผู้อ่านทางบ้าน)

หน้าต่างสังคม

(บทสัมภาษณ์

ผู้มีชื่อเสียง

ในวงสังคม

และการทำงาน

ในสาขาต่างๆ

ทั้งชายและหญิง)

เรืองแสงแข่งตะวัน

บทสัมภาษณ์พิเศษ

(บทสัมภาษณ์

ผู้มีชื่อเสียง

ในวงสังคม

และวงการบันเทิง

ที่มีการเปิดเผย

ในด้านตัวตน

ของตัวเอง)

นีออน เซอร์เวย์

บทความทั่วไป

เก็บของเขามาเล่าต่อ

(บทความข่าวสาร)

เสริมเสน่ห์หนุ่ม

เพื่อตัวเอง ถนนนีออน

(บทความจิตวิทยา

พัฒนาบุคลิกภาพ

และคอลัมภ์สุขภาพ)

ประสบการณ์พิเศษ

(ประสบการณ์ทางเพศ

จากผู้อ่านทางบ้าน)

เซ็กซี่นักกีฬา

(ภาพถ่ายนักกีฬา

จากการแข่งขันต่างๆ)

1 นาทีกับนายแบบ

(ข้อมูลแนะนำตัว

นายแบบประจำปก)

เพื่อนสุดสัปดาห์

(ภาพแฟชั่นนู๊ด

ประจำฉบับ)

ชุมทางคนอกหัก

(ประสบการณ์

ด้านความรัก

จากผู้อ่านทางบ้าน)

เพลงดวงดาว

(บทกวีประจำฉบับ)

หนุ่มอิมพอร์ต

(ภาพแฟชั่น

ของนายแบบ

จากนิตยสาร

ต่างประเทศ)

วีคเอนด์พาเที่ยว

ชั่วโมงความสุข

(บทความท่องเที่ยว

สถานที่ธรรมชาติ

สถานบันเทิงยามค่ำคืน

และร้านอาหารต่างๆ)

ความเคลื่อนไหว

(ข่าววงการบันเทิง)

เพื่อนทางจดหมาย

(การลงประกาศ

เป็นการหาเพื่อน

ทางจดหมาย)

นวนิยายไทยประจำฉบับ

เรื่องสั้นไทยประจำฉบับ

เรื่องแปลประจำฉบับ

เรื่องสั้นแปลประจำฉบับ

(นิยายและเรื่องสั้น

ประจำฉบับ)


หลังจากการเปิดตัว

นิตยสารรายเดือน

ในชื่อ นีออน วีคเอนด์

ซึ่งเป็นการแยกตัว

มาจากนิตยสาร

ในชื่อ นีออน

ทางบริษัท

และทีมงาน

กองบรรณาธิการ

ของนิตยสาร

ก็ได้ตัดสินใจ

ที่จะยุติ

การผลิตนิตยสาร

นีออน วีคเอนด์

และนำคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความโดดเด่น

เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่าน

รวมถึงนวนิยาย

และเรื่องแปล

ในแบบชุดยาว

ซึ่งยังไม่จบชุด

ไปรวมเพิ่มไว้

ในนิตยสารนีออน

ในฉบับปกติ

ซึ่งยังคงจัดทำ

อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเดียวกัน

(โดยนิตยสาร

ในฉบับปกติ

ก็ได้มีการปรับ

ในด้านกระดาษ

ที่หนาขึ้น

และเพิ่มราคา

ของนิตยสาร

เป็น 40 บาท

จากการเพิ่มเนื้อหา

และภาพสีต่างๆ

ซึ่งเป็นการนำเนื้อหา

มาจากนีออน วีคเอนด์

ในรูปแบบนี้)

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารรายเดือน

สำหรับผู้อ่าน

ซึ่งเป็นชาวเกย์

ในชื่อ นีออน วีคเอนด์

ในฉบับสุดท้าย

คือ ฉบับที่ 9

มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในช่วงเดือนกันยายน

ของปี พ.ศ. 2530

โดยนิตยสาร

ในฉบับสุดท้ายนั้น

ยังคงมีราคาปก

จำนวน 30 บาท

เช่นเดียวกัน

กับในช่วงยุคก่อตั้ง

แต่มีการปรับปรุง

ในด้านกระดาษ

ที่ใช้ในการจัดพิมพ์

จากการเปลี่ยนกระดาษ

ซึ่งเป็นสีน้ำตาล

ในรูปแบบเก่า

มาเป็นกระดาษปอนด์

ที่มีสีขาวสะอาดตา

ซึ่งดูสวยงาม

และอ่านง่ายขึ้น

(เช่นเดียวกัน

กับนิตยสารนีออน

ในฉบับที่ 27

ประจำเดือนกันยายน

ในปี พ.ศ. 2530

ซึ่งออกวางจำหน่าย

ในช่วงเดียวกัน

ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน

ในด้านกระดาษ

ที่ใช้จัดพิมพ์

เช่นเดียวกัน)

ซึ่งหลังจากการยุติ

การผลิตนิตยสาร

นีออน วีคเอนด์

ซึ่งเป็นนิตยสาร

ซึ่งเป็นการแยกตัว

มาจากนิตยสาร

ในชื่อ นีออน

ในฉบับปกติ

เมื่อเข้าสู่ยุคที่ 2

ของนิตยสารนีออน

ที่มีการปรับเปลี่ยน

ในด้านเจ้าของ

และทีมงาน

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่ครั้งแรก

ในช่วงปลายยุค 80

นิตยสารนีออน วีคเอนด์

ในฉบับนี้นั้น

ก็ได้กลับมา

พบผู้อ่าน

อีกครั้งหนึ่ง

ในรูปแบบใหม่

ที่ใช้ชื่อนิตยสาร

ว่า วีคเอนด์เมน

ซึ่งถือเป็นนิตยสาร

ซึ่งทางทีมงาน

ของนิตยสารนีออน

ในช่วงยุคที่ 2

ได้มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ควบคู่กันไป

กับนิตยสารนีออน

ในฉบับปกติ

ซึ่งแม้ว่าทีมงาน

กองบรรณาธิการ

ของนิตยสาร

รวมถึงชื่อ

ของนิตยสาร

จะมีการปรับ

และเปลี่ยนไป

แต่รูปแบบ

ของนิตยสาร

ที่มีการผลิต

เพื่อเป็นการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

โดยไม่ให้กระทบ

กับระยะเวลา

ของการวางแผง

ในแต่ละเดือน

ทางทีมงาน

และผู้ผลิต

ก็ยังคงยึดถือ

การสร้างสรรค์

เพื่อวางจำหน่าย

ในรูปแบบนี้

เช่นเดียวกัน

กับนิตยสาร

ในยุคก่อตั้ง

แม้จะปรับเปลี่ยน

ทั้งในด้านเจ้าของ

และทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

โดยไม่ได้เป็นนิตยสาร

จากการผลิต

ของทางบริษัท

ในเครือเดียวกัน

กับนิตยสารหนุ่มสาว

และนิตยสารจีเอ็ม

เหมือนในยุคก่อตั้ง

ซึ่งมีความยิ่งใหญ่

จากการมีนักเขียน

และช่างภาพ

ที่มีชื่อเสียง

ซึ่งเป็นทีมงาน

ของทางบริษัทเดิม

มาเกี่ยวข้อง

และจัดทำ

อีกแล้วก็ตาม

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)