นิตยสารเปรียว (1981-2015)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ของประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารชั้นนำ

หลาย-หลายฉบับ

ที่มีการก่อตั้ง

และมีการสร้างสรรค์

เพื่อออกวางจำหน่าย

สำหรับผู้อ่าน

ตามความต้องการ

และความสนใจ

รวมถึงรสนิยม

ที่มีความหลากหลาย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากนิตยสาร

อย่างดิฉัน

ผู้หญิง แพรว

สุดสัปดาห์

คู่สร้างคู่สม

บ้านและสวน

สตาร์พิคส์

และ เอนเตอร์เทน

ที่มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ผ่านช่วงระยะเวลา

มาอย่างยาวนานแล้ว

นิตยสารเปรียว

ที่นำมาเรื่องราว

มาบันทึกไว้

ในบทความครั้งนี้นั้น

ก็เป็นนิตยสารชั้นนำ

อีกฉบับหนึ่ง

ที่หลังจากการเปิดตัว

ก็ได้รับความนิยม

และมีการวางจำหน่าย

มาอย่างยาวนาน

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการย้อน

กลับไปในวันเวลา

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของการเปิดตัว

นิตยสารฉบับนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

ซึ่งถือเป็นยุคเเรกเริ่ม

ของการสร้างสรรค์

ซึ่งจากการเป็นนิตยสาร

ที่มีการวางจำหน่าย

และได้รับความนิยม

มาถึงในทุกวันนี้

ทำให้ในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

เฉพาะข้อมูลต่างๆ

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของนิตยสาร

ที่มีการใช้หัวหนังสือ

ในแบบแรกเริ่ม

ที่เป็นตัวหนังสือ

ของคำว่าเปรียว

ที่มีตัวอักษร ร

ในแบบตัวใหญ่

รวมถึงมีรูปเล่ม

ในแบบเย็บมุงหลังคา

ซึ่งไม่มีสันปก

ซึ่งถือเป็นรูปเล่ม

ที่เป็นที่จดจำ

ในแบบยุคแรก

ของนิตยสารฉบับนี้

ที่ใช้ในการจัดพิมพ์

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2532

เพียงเท่านั้น

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อมูล

ที่ไม่ถุกต้อง

หรือไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้

สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารเปรียว

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของการก่อตั้งนั้น

เป็นนิตยสาร

แนวแฟชั่น

จากการสร้างสรรค์

ของบริษัทสยามสปอร์ต

พับลิชชิ่ง จำกัด

โดยนิตยสารฉบับนี้

มีการเปิดตัวครั้งแรก

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

ในรูปแบบนิตยสาร

ที่มีการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

ซึ่งออกวางจำหน่าย

ในทุก 15 วัน

โดยในการเปิดตัว

ของนิตยสารเปรียว

ในฉบับแรกนั้น

นิตยสารฉบับนี้

มีการเปิดตัว

และมีกำหนด

การออกวางจำหน่าย

ในฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ในช่วงปักษ์หลัง

ของเดือนพฤศจิกายน

ปี พ.ศ. 2524

โดยนิตยสารเปรียว

ในฉบับแรกนั้น

มีความหนา

จำนวน 120 หน้า

และมีราคาต่อปก

คือ 15 บาท

(โดยในระยะเวลา

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

ถึงในปี พ.ศ. 2532

ที่นำมาบันทึกข้อมูล

มีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านราคา

เป็น 20 / 25 บาท

ในระยะเวลาต่อมา)

โดยหน้าปก

ของนิตยสารเปรียว

ในฉบับแรกนี้

มีคุณตั้ว

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

ซึ่งในช่วงเวลานั้น

เป็นที่รู้จัก

ในกลุ่มวัยรุ่น

ในฐานะนิสิตหนุ่มหล่อ

ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ในหลาย-หลายด้าน

กับทางมหาวิทยาลัย

และเริ่มมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ในวงการแฟชั่น

มาเป็นนายแบบ

บนแผ่นปก

เป็นท่านแรก

ของนิตยสารแฟชั่น

ที่มีการวางจำหน่าย

มาอย่างยาวนาน

ในฉบับนี้

สำหรับผู้เกี่ยวข้อง

และทีมงาน

กองบรรณาธิการ

ของนิตยสารเปรียว

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของการก่อตั้ง

นิตยสารแฟชั่น

ในฉบับนี้

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสารเปรียว

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

นิตยสารเปรียว

เป็นนิตยสารแฟชั่น

ในเครือสยามสปอร์ต

พับลิชชิ่ง จำกัด

ซึ่งมีคุณอำนวย เจริญผล

เป็นผู้อำนวยการ

คุณจรูญ วานิชชา

เป็นบรรณาธิการบริหาร

และผุ้พิมพ์ผู้โฆษณา

คุณสมใจ หล่อสมิทธิกุล

เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ

คุณชาญ วรพิพัฒน์กำจร

คุณพรพิมล คัญทัพ

คุณรัชฎาภรณ์ ดวงพันธ์

คุณลักขณา ศรีสุข

คุณพิลาวรรณ พรหมบุตร

คุณดวงฤทัย คชรัตน์

คุณวัชรพรรณ ยุวนวรรธนะ

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณอังสนา สุขวัฒนา

เป็นฝ่ายศิลป์

คุณสนั่น หุนธนเสวี

เป็นฝ่ายภาพ

คุณอรรณพ วงศ์ธิติโรจน์

คุณปกรณ์ ขุนทอง

คุณศิริพงษ์ ถาวรรัตน์

คุณพวงเพชร ปัทมชัยยันต์

เป็นฝ่ายโฆษณา

คุณดำฤทธิ์ วิริยะกุล

เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณวีระ วนรัตนานนท์

เป็นผู้จัดการ

คุณวัชรี มุสิกะสินธร

และ ก.สัมพันธ์

เป็นฝ่ายจัดจำหน่าย

(เป็นรายชื่อทีมงาน

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ในปี พ.ศ. 2524

เพียงเท่านั้น

ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2524

ถึงในปี พ.ศ. 2532

นิตยสารเปรียว

ได้มีรายชื่อทีมงาน

ของกองบรรณาธิการ

และฝ่ายผลิตอื่นๆ

มาร่วมงาน

เป็นการเพิ่มเติม

ในแต่ละช่วงเวลา

อีกหลายท่าน

โดยในช่วงเวลา

ดังกล่าวนั้น

นอกจากการเปลี่ยนแปลง

ในด้านหัวหน้า

กองบรรณาธิการ

โดยมีคุณทิวา โอศิริ

และคุณเริงศิริ ลิมอักษร

มารับหน้าที่แล้ว

นิตยสารเปรียว

ในช่วงยุคก่อตั้งนั้น

ยังเป็นที่จดจำ

จากการมีช่างภาพประจำ

ที่มีความสามารถ

อย่าง ม.จ.ทิฆัมพร ยุคล

คุณวิทยา มารยาท

และ คุณสนั่น หุนธนเสวี

มาเป็นผู้ถ่ายภาพ

ให้กับการถ่ายแฟชั่น

ซึ่งถือเป็นความโดดเด่น

ของนิตยสารฉบับนี้

ในช่วงยุคแรกเริ่ม)


สำหรับรูปแบบ

ของนิตยสาร

แนวแฟชั่น

ในชื่อ เปรียว

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

จากช่วงปี พ.ศ. 2524

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2532

ที่ผ่านมานั้น

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารฉบับนี้

ถือเป็นนิตยสาร

ในด้านแฟชั่น

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นทั้งชาย

และหญิง

ที่มีการนำเสนอ

ในภาพแฟชั่น

ที่มีความล้ำสมัย

รวมถึงนำเสนอ

ในด้านข่าวคราว

ของบุคคล

เทรนด์การแต่งตัว

ของวงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

และต่างประเทศ

นอกจากนี้

นิตยสารฉบับนี้

ยังมีการนำเสนอ

บทสัมภาษณ์

เกี่ยวกับบุคคล

ที่น่าสนใจ

ทั้งในวงการแฟชั่น

รวมถึงอาชีพต่างๆ

ที่มีความหลากหลาย

ในสังคมไทย

(โดยในช่วงยุคแรก

ของการก่อตั้งนั้น

นิตยสารฉบับนี้

เป็นที่ยอมรับ

ในแง่ของความทันสมัย

จากการเปิดกว้าง

ในการนำเสนอ

เรื่องราวต่างๆ

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นเพศที่สาม)

นอกจากนี้

นิตยสารเปรียว

ยังมีคอลัมภ์

และงานเขียนต่างๆ

ที่มีการนำเสนอ

ทั้งในด้านสาระ

และในด้านบันเทิง

ซึ่งมักเป็นข้อมูลต่างๆ

ในด้านศิลปะ

สุขภาพ ร่างกาย

เกร็ดความรู้รอบตัว

สารคดีความรู้

ศิลปะ การตกแต่งบ้าน

การท่องเที่ยว

ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

เรื่องสั้น เรื่องแปล

บทกวี บทวิจารณ์

คอลัมภ์แนะนำ

สื่อบันเทิงต่างๆ

คอลัมภ์ดวงชะตาราศี

คอลัมภ์แจกของรางวัล

จากสปอนเซอร์ ฯลฯ

ตามรูปแบบ

ของนิตยสารชั้นนำ

สำหรับผู้อ่าน

ที่มีความหลากหลาย

ในด้านความสนใจ


โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของนิตยสารฉบับนี้

นิตยสารเปรียว

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

ในกลุ่มผู้อ่าน

ของนิตยสารฉบับนี้

ดังนี้ เบื้องหน้าเบื้องหลัง

คุยกันฉันเปรียว

(บทบรรณาธิการ)

ตอบจดหมายผู้อ่าน

จากทางบ้าน

โดยบรรณษธิการ

คอลัมภ์เมคอัพ

โดย ศิระ

(สอนการแต่งหน้า

โดยคุณโอ

ศิระ กุลเศรษฐศิริ)

ถ้วยกาแฟ

โดย คนเดิม

(คุณอุดร ฐาปโนสถ)

แวดวงสังคมเมืองกรุง

โดย คัทลียา

(คุณคัทลียา นุดล)

แต่งสร้อยร้อยคำ

อะไรก็ได้...ตามใจคุณ

(ข้อเขียนจากผู้อ่าน

คัดเลือกงานเขียน

โดยคุณคมทวน คันธนู)

วัยรุ่นผ่านทางนี้

โดย จ.ส.ย

(คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร)

เกสรภาษา

โดย ดร.นพพร สุวรรณพานิช

แถมพกหนุ่มเปรียว

โดย Anon

คุยกับหมอ

ตั้งวงคุยกับคุณหมอ

โดย นพ.ยรรยงค์ ภักดีวนิชพงศ์

ชะตาราศี

โดย มายา

นอกจากนี้

ยังมีคอลัมภ์อื่นๆ

ที่น่าสนใจ

อย่าง คนเด่น

(บทสัมภาษณ์

บุคคลที่มีความหลากหลาย)

เกร็ดข่าวกระจิบกระจ้อย

(ข่าวสั้นจากทั่วโลก)

ที่คั่นหนังสือ

(คอลัมภ์แนะนำ

หนังสือออกใหม่)

ควักแคะกระปุกกระเป๋า

(แนะนำราคาสินค้า)

ชิมลางช่างชิม

(ตำราอาหาร)

สะดุดร่องเสียง

(แนะนำผลงานเพลง)

ตกร่องฟิลม์

(แนะนำภาพยนตร์ใหม่)

ปฎิทินข่าว

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

แต่งเเบบเปรียว

แถมพกหนุ่มเปรียว

(เทรนด์แฟชั่น

จากต่างประเทศ)

ดีไซน์...ดีไซน์

(แนะนำผลงาน

การดีไซน์เสื้อผ้า

ของผู้อ่านทางบ้าน)

หลังกล้องเปรียว

ผักชีโรยหน้า

(เบื้องหลังแฟชั่น

ประจำฉบับ)

แวะมองงานศิลป์

(แนะนำศิลปิน

งานศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ)

ไอดี้...ไอเดีย

(แนะนำงานดีไซน์

ที่มีความโดดเด่น)

จัดห้องสาว

(การตกแต่งบ้าน

และห้องพัก)

ขีดเขียนคุณหนู

(ประกวดวาดภาพ

จากผู้อ่านทางบ้าน

ที่เป็นเหล่าเด็กๆ)

โดยนอกจากคอลัมภ์

และข้อเขียนต่างๆ

จากนักเขียนชื่อดังแล้ว

ในช่วงยุคก่อตั้ง

ของนิตยสารเปรียว

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

ถึงปี พ.ศ. 2532

ที่ผ่านมานั้น

ภาพถ่ายแฟชั่น

และหน้าปก

ของนิตยสารฉบับนี้

ที่มักเป็นภาพแฟชั่น

ที่มีความล้ำสมัย

มากกว่านิตยสาร

สำหรับผุ้อ่าน

ที่เป็นผู้หญิง

ในฉบับอื่นๆนั้น

ก็ถือเป็นความโดดเด่น

อีกด้านหนึ่ง

ที่มีความสำคัญ

และเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านมากมาย

มาจนถึงในทุกวันนี้

ซึ่งนอกจากผลงาน

ในด้านการออกแบบ

ของดีไซเนอร์ชื่อดัง

ที่เป็นตำนาน

ของวงการแฟชั่น

หลาย-หลายท่าน

รวมถึงผลงาน

ในด้านการแต่งหน้า

และทำผม

ของเมคอัพอาร์ทิส

และช่างผมชื่อดัง

หลาย-หลายท่านแล้ว

นิตยสารเปรียว

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ที่มีภาพแฟชั่น

ที่มีความทันสมัย

อยู่เสมอนั้น

ยังเป็นที่จดจำ

จากการมีช่างภาพประจำ

ของทางนิตยสาร

อย่าง ท่านเม็ดบัว

(ม.จ.ทิฆัมพร ยุคล)

และคุณวิทยา มารยาท

ซึ่งในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ทั้งสองท่านนนั้น

ถือเป็นช่างภาพชื่อดัง

ที่มีความผลงาน

ในการถ่ายภาพ

ที่มีความโดดเด่น

ฝากไว้อย่างมากมาย

ผ่านการสร้างสรรค์

ในการถ่ายภาพปก

และภาพแฟชั่น

ของนิตยสารฉบับนี้


โดยนอกจากผลงาน

ในด้านการถ่ายภาพ

ของ ม.จ.ทิฆัมพร ยุคล

และคุณวิทยา มารยาท

รวมถึงผลงาน

การออกแบบเสื้อผ้า

ของเหล่าดีไซเนอร์

ที่กำลังโด่งดัง

หลาย-หลายท่าน

ในช่วงเวลานั้น

เหล่านายแบบ

และนางแบบ

ของนิตยสารเปรียว

ยังถือเป็นอีกส่วนหนึ่ง

ที่มีความสำคัญ

กับการถ่ายทำ

ภาพแฟชั่นต่างๆ

ของนิตยสารฉบับนี้

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ขณะที่นิตยสารแพรว

และแพรวสุดสัปดาห์

ในช่วงเวลาเดียวกัน

มักจะมีความนิยม

ในการใช้นายแบบ

และนางแบบ

ที่มีความน่ารัก

ร่าเริง สดใส

ตามรูปแบบ

และภาพลักษณ์

ของทางนิตยสาร

นิตยสารเปรียว

และลลนา

ซึ่งมีความโดดเด่น

ในแง่ของแฟชั่น

ที่มีความแปลกใหม่

ก็มักจะมีความนิยม

ในการใช้นายแบบ

และนางแบบประจำ

ที่มีภาพลักษณ์

แบบหนุ่มสาวรุ่นใหม่

ที่มีความเก๋ ดูดี

รวมถึงมีหน้าตา

ที่มีความโดดเด่น

และมีเอกลักษณ์

(นางแบบมักจะสวย

ในแบบแปลกตา

และมีภาพลักษณ์

ในเวลาถ่ายภาพ

ที่ดูเป็นศิลปะ

สำหรับนายแบบนั้น

ก็มักจะมีรูปร่าง

และเสน่ห์ส่วนตัว

ในแบบนักกีฬา)

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นายแบบ นางแบบ

ส่วนหนึ่ง

ที่มักจะมีผลงาน

ในด้านการถ่ายภาพ

และมักจะได้รับเลือก

ให้ขึ้นปกนิตยสาร

รวมถึงเป็นนายแบบ

และนางแบบ

ที่ได้รับความนิยม

จากกลุ่มผุ้อ่าน

ที่เป็นแฟน-แฟน

ของนิตยสารฉบับนี้

มีดังนี้ คุณจันทร์จิรา จูแจ้ง

คุณธนาคาร เผ่าจินดา

คุณเพ็ญพร ไพฑูรย์

คุณวรุฒ วรธรรม

(ได้รับรางวัล

นายแบบยอดนิยม

จากการโหวต

ของผู้อ่านทางบ้าน)

คุณพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์

คุณเผ่าทอง ทองเจือ

คุณอิสรีย์ พินิจภุวดล

คุณสหัสชัย ชุมรุม

คุณรุ่งนภา กิตติวัฒน์

คุณจิรายุส วรรธนะสิน

คุณจิตติมา วรรธนะสิน

คุณสหรัถ สังคปรีชา

คุณมาริสา เชื้อวิวัฒน์

คุณศรัณยู วงษ์กระจ่าง

คุณจันทรา นภาพร

คุณภูษิต มุ่งหมาย

คุณพัชทรี ภักดีบุตร

คุณสุวิชชา ธูปวิจิตร

คุณลินดา ค้าธัญเจริญ

คุณบดินทร์ ดุ๊ก

คุณมาริษา จุลเสวก

คุณชนินทร์ สิริสันต์

คุณอันธิกา อัฏฐประดิษฐ์

คุณเอกพันธ์ บันลือฤทธิ์

(ในช่วงที่เขานั้น

ทำงานด้านนายแบบ

ใช้ชื่อในการทำงาน

ว่า ไทด์ บันลือฤทธิ์)

คุณศิริขวัญ นันทศิริ

คุณกุสุมา ปีเตอร์ส

คุณศศิวรรณ กุลเศรษฐศิริ

คุณอติชาต รักษะจิต

คุณนวลจรีย์ จำนงค์ไทย

คุณนพวรรณ วรรณโสภา

คุณกาญจนา จินดาวัฒน์

คุณเพ็ญพักต์ ศิริกุล

คุณรัชนี ศิระเลิศ

คุณอัญชลี จงคดีกิจ

ม.ร.ว.ปัทมนัดดา ยุคล

คุณภัควดี ภัคเกษม

คุณสปัน เสลาคุณ

(ได้รับรางวัล

นางแบบยอดนิยม

จากการโหวต

ของผู้อ่านทางบ้าน)

ม.ร.ว.เดชาเฉลิม ยุคล

คุณวันวิสาข์ ทรัพย์ประเสริฐ

คุณธาริณี ทิวารี

คุณจริยา อุตตระนาค

คุณมาช่า วัฒนพานิช

ม.ล.รุ่งคุณ กิติยากร

คุณคาร่า พลสิทธิ์

คุณเยอราดีน ริคอร์เดล

คุณรัชนก พูนผลิน ฯลฯ


ในฐานะนิตยสาร

แนวแฟชั่น-สตรี

ซึ่งประสบความสำเร็จ

เป็นอย่างสูง

ตั้งแต่การเปิดตัว

ในช่วงปี พ.ศ. 2524

นิตยสารเปรียว

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านของด้านรูปเล่ม

จากการปรับเปลี่ยน

ในด้านขนาด

และรูปเล่ม

ที่มีความหนา

และแข็งแรง

มากยิ่งขึ้น

ในช่วงปี พ.ศ. 2531

ก็ได้มีการพัฒนา

และมีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านต่างๆ

ของการสร้างสรรค์

ทั้งในแง่ของทีมงาน

ผู้รับหน้าที่

เป็นบรรณาธิการ

รูปเล่มของนิตยสาร

กระดาษในการจัดพิมพ์

แนวทางของนิตยสาร

แนวทางภาพแฟชั่น

การออกแบบ

และจัดรูปเล่ม

หัวหนังสือ ฯลฯ

อย่างสม่ำเสมอ

ในแต่ละช่วงเวลา

เพื่อให้มีความเหมาะสม

กับผู้อ่านทางบ้าน

ในแต่ละยุคสมัย

ในแต่ละช่วงเวลา

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เป็นที่น่าเสียดาย

ที่ในการบันทึก

ในด้านของข้อมูล

ของนิตยสารเปรียว

จำเป็นต้องบันทึก

ถึงช่วงเวลาสุดท้าย

ของการจัดพิมพ์

นิตยสารเปรียว

โดยหลังจากการประกาศ

จากกองบรรณาธิการ

เพื่อเป็นการแจ้ง

แก่ผู้อ่านทางบ้าน

ของทางนิตยสารเปรียว

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558

ทางผู้จัดทำ

นิตยสารเปรียว

ก็ได้ตัดสินใจ

ที่จะยุติบทบาท

ในการสร้างสรรค์

นิตยสารแฟชั่น

ซึ่งมีอายุ

ถึง 35 ปี

ในฉบับนี้

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารเปรียว

ในฉบับสุดท้าย

ที่มีการจัดพิมพ์

ออกมาวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านนั้น

คือนิตยสารเปรียว

ในฉบับที่ 736

ของเดือนธันวาคม

ในปี พ.ศ. 2558

ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์

ในปีที่ 35

ของทางนิตยสาร

โดยนิตยสารเปรียว

ในฉบับสุดท้าย

ซึ่งมีราคาปก

จำนวน 100 บาท

ในฉบับนี้นั้น

มีผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

คือ คุณหนึ่ง

สุริยน ศรีอรทัยกุล

คุณป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์

และคุณสน ยุกต์ ส่งไพศาล

นักธุรกิจชื่อดัง

และสองพระเอกหนุ่ม

ที่มีชื่อเสียง

ในวงการบันเทิง

ของประเทศไทย

มาเป็นนายแบบ

บนแผ่นปก

ของนิตยสารเปรียว

ซึ่งเป็นฉบับอำลา

ในครั้งนี้

(ในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เป็นการบันทึก

โดยเน้นข้อมูล

และใช้ภาพประกอบ

ของนิตยสารเปรียว

ในช่วงยุคแรก

ของการก่อตั้ง

และการจัดพิมพ์

นิตยสารเปรียว

ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา

ระหว่างปี พ.ศ. 2524

ถึงปี พ.ศ. 2531

เพียงเท่านั้น

ทำให้หากบทความ

ในครั้งนี้นั้น

มีข้อมูล

และภาพประกอบ

ที่ไม่ครบถ้วน

ไปถึงการจัดพิมพ์

ในช่วงยุคหลัง

ผู้เขียนบลอก

จึงต้องขออภัย

ในความไม่สมบูรณ์

ของการจัดทำ

บทความของบลอก

ไปยังผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)