บันทึกการอ่าน / ว.ณ ประมวญมารค

หนังสือเล่มเก่า...ในความทรงจำ...วันวาร
ตั้งแต่การเปิดตัว

ผลงานนวนิยาย

เรื่อง ปริศนา

ซึ่งมีการตีพิมพ์

เป็นครั้งแรก

ในแบบเป็นตอนๆ

ลงในหนังสือพิมพ์

ประเภทรายปักษ์

ในชื่อ เดลิเมล์วันจันทร์

ในเดือนตุลาคม

ของปี พ.ศ. 2494

ผลงานนวนิยาย

แนว ชีวิต / โรแมนติก

ซึ่งเป็นผลงาน

นวนิยายอมตะ

จากการประพันธ์

โดย ว.ณ ประมวญมารค

ในเรื่องนี้นั้น

ก็ได้รับความนิยม

และเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่าน

อย่างต่อเนื่อง

ในทุกยุคสมัย

โดยเนื่องในโอกาส

ที่ในปี พ.ศ. 2548

ที่ผ่านมานี้

ทางสำนักพิมพ์

นานมี บุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์

ได้มีการจัดพิมพ์

ผลงานนวนิยาย

และงานนิพนธ์ต่างๆ

ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

ซึ่งใช้นามปากา

ว. ณ ประมวญมารค

ออกมาวางจำหน่าย

ในรูปเล่มสวยงาม

และปราณีต

ซึ่งมีภาพปก

ที่มีความโดดเด่น

ซึ่งเป็นผลงาน

จากการวาดภาพ

โดยคุณเบ็ญจมาศ คำบุญมี

ซึ่งในความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

การจัดพิมพ์

หนังสือชุดนี้

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นการจัดพิมพ์

ที่มีความสวยงาม

และน่าจดจำ

ทำให้ในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ผู้เขียนบลอก

จึงมีความตั้งใจ

ที่จะบันทึก

ภาพปกหนังสือ

จากการจัดพิมพ์

หนังสือชุดนี้

โดยมีรายละเอียด

ของงานเขียน

และเรื่องย่อ

ในแบบสั้นๆ

ลงประกอบไว้

เพื่อเป็นแนวทาง

สำหรับผู้อ่าน

ในรุ่นใหม่ๆ

ที่มีความสนใจ

ในผลงานต่างๆ

ที่มีความโดดเด่น

ของนักประพันธ์ท่านนี้

(โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เนื่องจากผู้เขียน

ยังหาหนังสือ

เจ้าสาวของอานนท์

และ นิกกับพิม

ซึ่งคงจะหลงลืม

และเอาไปเก็บไว้

ในลังหนังสืออื่นๆ

ซึ่งแยกออก

ไปจากกลุ่ม

ทำให้ในการบันทึก

ในส่วนของผลงาน

ของทั้งสองเรื่องนี้

ผู้เขียนบลอก

มีความจำเป็น

ที่จะต้องใช้ภาพ

จากสื่ออินเตอร์เน็ท

ซึ่งต้องขอขอบคุณ

เจ้าของภาพ

ของหน้าปก

ทั้งสองเรื่อง

โดยหากผู้เขียน

ค้นเจอหนังสือ

ทั้งสองเล่มนี้

ก็จะนำมาสแกน

ให้มีความคมชัด

มากยิ่งขึ้น

เพื่อแก้ใขภาพ

ในบทความ

อีกครั้งหนึ่ง)


สำหรับผู้อ่าน

ในรุ่นใหม่ๆ

ที่ไม่ได้ติดตาม

ผลงานนวนิยาย

และงานเขียนต่างๆ

ของ ว.ณ ประมวญมารค

ในการบันทึก

ในครั้งนี้นั้น

ผู้เขียนบลอก

ขอถือโอกาส

ในการบันทึก

ประวัติและข้อมูล

ในแบบย่อๆ

ของท่านผู้ประพันธ์

เจ้าของนามปากกา

ว.ณ ประมวญมารค

ซึ่งอย่างที่ผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

คงจะทราบกันดี

ว.ณ ประมวญมารค

เป็นนามปากกา

ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

ซึ่งทรงมีพระนามเดิม

ว่า หม่อมเจ้าวิภาวดี รังสิต

โดยเป็นพระธิดา

ในพระราชวรวงศ์เธอ

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

(พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส)

และหม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี

ประสูตรเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463

โดยมีพระอนุชาหนึ่งองค์

คือ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

ทรงเสกสมรส

กับหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

โดยทั้งสองท่านนั้น

ทรงมีธิดา 2 ท่าน

คือ หม่อมราชวงศ์วิภานันท์ รังสิต

และ หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต

โดยในฐานะนักประพันธ์

ท่านทรงนิพนธ์

ผลงานเรื่องแรก

ซึ่งเป็นเรื่องแปล

ในชื่อ เด็กจอมแก่น

ซึ่งมีการตีพิมพ์

ในแบบเป็นตอนๆ

เป็นครั้งแรก

ลงในหนังสือพิมพ์

ประเภทรายสัปดาห์

ในชื่อ ประมวญสาร

ขณะที่ท่านนั้น

ชันษาเพียง 14 ปี

ซึ่งหลังจากผลงาน

ในแนวสร้างสรรค์

สำหรับเยาวชน

ในเรื่องนี้

ในฐานะนักประพันธ์

เจ้าของนามปากกา

ว.ณ ประมวญมารค

ท่านได้ทรงนิพนธ์

ผลงานนวนิยาย

บทละครวิทยุ

บทความ เรื่องสั้น

สารคดีการท่องเที่ยว

ที่มีความหลากหลาย

อย่าง ปริศนา

เจ้าสาวของอานนท์

รัตนาวดี นิกกับพิม

นี่หรือชีวิต เรื่องลึกลับ

ตามเสด็จปากีสถาน

คลั่งเพราะรัก

เรื่องหลายรส

พระราชินีนาถวิกตอเรีย

ฤทธีราชินีสาว

เป็นผลงานเอก

ในลำดับต่อมา


สำหรับผลงาน

นวนิยายเรื่องแรก

ของ ว.ณ ประมวญมารค

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึกไว้

ในบทความครั้งนี้

คือ ปริศนา

ซึ่งเป็นผลงาน

นวนิยายเรื่องยาว

ในแนวชีวิต

และโรแมนติก

ซึ่งมีตัวละครหลัก

คือ ปริศนา สุทธากุล

บุตรสาวคนเล็ก

ของพระวินิจมนตรี

และคุณนายสมร

ซึ่งจากการไปใช้ชีวิต

ที่ต่างประเทศ

ตั้งแต่ยังเล็กๆ

ทำให้ปริศนา

ซึ่งเดินทางกลับมา

เพื่อใช้ชีวิต

ร่วมกับครอบครัว

ที่ประเทศไทยนั้น

กลายเป็นหญิงสาว

ที่มีความโดดเด่น

จากหน้าตา

และรูปร่าง

ที่มีความสวยงาม

และการมีอุปนิสัย

ในแบบหญิงสาว

ที่ได้รับการเลี้ยงดู

และเติบโต

มาจากต่างประเทศ

ซึ่งจากความเก่งกาจ

ทั้งด้านศิลปะ

การเล่นเทนนิส

การขี่ม้า ฯลฯ

ก็ทำให้หญิงสาว

ที่น่ารักผู้นี้

กลายเป็นที่หมายปอง

ของเหล่าหนุ่มๆ

ในวงสังคมไทย

(ผลงานนวนิยาย

เรื่อง ปริศนา

เป็นผลงานอมตะ

ที่ผู้ประพันธ์

ท่านทรงนิพนธ์

ไว้ในช่วงปี พ.ศ. 2483

ถึงประมาณปี พ.ศ. 25485

แต่มีการเปิดตัว

และมีการตีพิมพ์

ไปสู่ผู้อ่าน

เป็นครั้งแรก

ในแบบเป็นตอนๆ

ลงในหนังสือพิมพ์

ในชื่อ เดลิเมล์วันจันทร์

หรือชื่อในปัจจุบันนี้

คือ เดลินิวส์

ในช่วงปี พ.ศ. 2494

ซึ่งจากความโดดเด่น

ในด้านการนำเสนอ

เรื่องราวความรัก

ในแบบโรแมนติก

และการนำเสนอ

สภาพสังคม

และความรื่นรมย์

ของหนุ่มสาว

ในระดับ

ชนชั้นผู้ดี

ได้อย่างสมจริง

ซึ่งให้อรรถรส

ในการอ่าน

ที่มีความเพลิดเพลิน

ก็ทำให้นวนิยาย

ในเรื่องนี้

ได้รับความนิยม

อย่างมาก

และมีการนำไปสร้าง

ในรูปแบบภาพยนตร์

และละครโทรทัศน์

หลาย-หลายครั้ง

ในระยะเวลาต่อมา)


สำหรับผลงาน

ในลำดับที่สอง

ของนวนิยาย

ในรูปแบบ

ของซีรียส์

ชุด ปริศนา

คือผลงานนวนิยาย

ในแบบเรื่องยาว

เรื่อง เจ้าสาวของอานนท์

โดยในนวนิยาย

แนว ชีวิต

ตลก / โรแมนติก

ในเรื่องนี้นั้น

มีตัวละครหลัก

คือ อานนท์ วิทยาธร

ชายหนุ่มหล่อเหลา

ที่มีบุคลิกโก้ เก๋

จนเป็นที่หมายปอง

ของเหล่าสาวๆ

ในวงสังคมไทย

หลังจากสำเร็จการศึกษา

มาจากต่างประเทศ

และได้สนิทสนม

กับสาวสวย

อย่างปริศนา

ซึ่งเข้าพิธีแต่งงาน

กับท่านชายพจน์

อานนท์ผู้มีเสน่ห์

ก็ยังคงค้นหา

หญิงสาวสวย

และเฉลียวฉลาด

ที่เขาจะรัก

และอยากจะขอ

ให้เธอผู้นั้น

มาเป็นเจ้าสาว

ของอานนท์

อยู่เรื่อยๆ

(ผลงานนวนิยาย

เรื่อง เจ้าสาวของอานนท์

ในเรื่องนี้นั้น

ถือเป็นนวนิยาย

ของ ว.ณ ประมวญมารค

อีกเรื่องหนึ่ง

ที่ได้รับการสร้าง

ในรูปแบบ

ของสื่อบันเทิง

อยู่บ่อยครั้ง

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ผู้มารับบทบาท

เป็น อานนท์ วิทยาธร

ในแต่ละยุคสมัย

อย่าง คุณไพโรจน์ สังวริบุตร

คุณคาเมล ซาลวาลา

คุณศรัณยู วงษ์กระจ่าง

คุณจอนนี่ แอนโฟเน่

คุณโทนี่ รากแก่น

ก็ดูจะเป็นการบอกเล่า

ถึงภาพลักษณ์

ของชายหนุ่ม

ที่มีเสน่ห์

ในแต่ละยุคสมัย

ได้เป็นอย่างดี)


สำหรับผลงาน

เรื่อง รัตนาวดี

ซึ่งเป็นผลงาน

ในลำดับสุดท้าย

ของนวนิยาย

ชุด ปริศนา

นวนิยายเรื่องนี้

มีตัวละครหลัก

คือ หม่อมเจ้าหญิงรัตนาวดี

ผู้เป็นขนิษฐา

ของหม่อมเจ้าพจนปรีชา

ซึ่งเป็นตัวละครหลัก

จากนวนิยาย

ในเรื่องปริศนา

โดยในนวนิยาย

เรื่อง รัตนาวดี

มีการดำเนินเรื่อง

ในรูปแบบ

การเขียนจดหมาย

จากท่านหญิงรัตน์

และท่านดนัย

เพื่อส่งไปบอกเล่า

ให้กับท่านชายพจน์

ได้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆ

ระหว่างการเดินทาง

ของท่านหญิงรัตน์

และคุณสร้อย

ซึ่งเป็นพี่เลี้ยง

ซึ่งจากเหตุการณ์

ความเข้าใจผิด

เกี่ยวกับนายเล็ก

ผู้เป็นมหาดเล็ก

ของท่านดนัย

ก็ทำให้นวนิยาย

แนวการเดินทาง

ในเรื่องนี้นั้น

เต็มไปด้วยความรัก

และความโรแมนติก

เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่าน

(จากหน้าคำนำ

ในการจัดพิมพ์

นวนิยายอมตะ

แนวโรแมนติก

และการท่องเที่ยว

เรื่อง รัตนาวดี

เป็นผลงานนวนิยาย

ที่ท่านเจ้าของเรื่อง

ได้ทรงนิพนธ์ขึ้น

ในช่วงปี พ.ศ. 2496

โดยข้อมูลต่างๆ

ในการเดินทางนั้น

ก็มาจากบันทึก

ของผู้เขียน

ซึ่งมีข้อมูล

ในด้านเส้นทาง

ของการเดินทาง

จากการที่ท่าน

และ ม.จ.ปิยะรังสิต รังสิต

ได้เดินทาง

ไปท่องเที่ยว

ในประเทศต่างๆ

ในแถบยุโรป

ในช่วงปี พ.ศ. 2490

ซึ่งเป็นช่วงเวลาแรกสุด

หลังจากการเสกสมรส

ซึ่งจากเหตุการณ์

การเดินทาง

ในครั้งนั้นนี่เอง

ที่ทางผู้ประพันธ์

ได้นำมาใช้

เป็นฉากหลัง

ของนวนิยาย

แนวการท่องเที่ยว

เรื่อง รัตนาวดี

ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย

ของผลงาน

ชุด ปริศนา)


โดยนอกจากผลงาน

นวนิยายอมตะ

ชุด ปริศนา

ในฐานะนักประพันธ์

ซึ่งใช้นามปากกา

ว่า ว.ณ ประมวญมารค

พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

ท่านยังมีผลงาน

ในรูปแบบนิยาย

ที่เป็นเรื่องยาว

ในเรื่องอื่นๆ

โดยผลงานนวนิยาย

ในแนว ชีวิต

เรื่อง นี่หรือชีวิต

ที่นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เป็นนวนิยาย

ในแบบเรื่องยาว

เกี่ยวกับชีวิต

ของสามสาว

เพ็ญ ลักษณา

และ วิไล

ซึ่งเป็นพี่น้อง

ในครอบครัวเดียวกัน

ซึ่งมีวิถีชีวิต

และการตัดสินใจ

เลือกทางเดิน

ในชีวิตของตน

ที่แตกต่างกัน

โดยเรื่องราว

ของนวนิยาย

เริ่มเรื่องขึ้น

เมื่อเพ็ญ

ผู้เป็นพี่สาว

ในวัย 40 ปี

ได้รับจดหมาย

จากวิไล

และลักษณา

ผู้เป็นน้องสาว

ซึ่งจะมาพัก

กับทางครอบครัว

ของเพ็ญ

และหลวงเมธาวที

ผู้เป็นสามี

ซึ่งจากจดหมาย

ของผู้เป็นน้องสาว

ก็ทำให้เพ็ญ

หรือนางเมธาวทีนั้น

ได้คิดคำนึง

และนึกย้อนเรื่องราว

ไปถึงฉากชีวิต

ในช่วงวันเก่าๆ

เมื่อครั้งที่เธอนั้น

ยังคงอยู่กับครอบครัว

(จากบทคำนำ

ในการจัดพิมพ์

ผลงานนวนิยาย

เรื่อง นี่หรือชีวิต

มีความโดดเด่น

ในแง่ของการเป็นผลงาน

นวนิยายเรื่องสุดท้าย

ของ ว.ณ ประมวญมารค

นอกจากนี้

นิยายเรื่องนี้

ยังมีคติเตือนใจ

ในด้านการใช้ชีวิต

การครองเรือน

และการวางตัว

ของผู้หญิง

ได้เป็นอย่างดี)


สำหรับงานเขียน

ของ ว.ณ ประมวญมารค

ในชิ้นต่อมา

ที่นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

คือ ผลงานหนังสือ

รวมงานเขียน

ในชื่อ เรื่องหลายรส

ซึ่งจากบทคำนำ

ของหนังสือ

ผลงานชุดนี้

เป็นหนังสือ

ซึ่งเป็นการรวบรวม

นำเอาเรื่องสั้น

บทความ สารคดี

บทละครวิทยุ

ของ ว.ณ ประมวญมารค

ที่น่าสนใจ

และมีคุณค่า

นำมารวมเล่ม

และจัดพิมพ์

ซึ่งจากความดีเด่น

ของผลงาน

ก็ทำให้หนังสือ

ในชุดนี้

ได้รับรางวัล

ในสาขาชนะเลิศ

ประเภทหนังสือทั่วไป

จากการตัดสิน

ของคณะกรรมการ

สวัสดิการเด็ก

สภาสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการประกาศรางวัล

เพื่อเชิดชูเกียรติ

ในปี พ.ศ. 2515

โดยในหนังสือชุดนี้

มีบทความสารคดี

การท่องเที่ยว

ชุด ตามสเด็จ 14 ประเทศ

ตามเสด็จอเมริกา

ตามเสด็จประเทศอิหร่าน

ซึ่งนอกจากจะให้

ความเพลิดเพลิน

ไปยังผู้อ่าน

ยังถือเป็นงานเขียน

ที่มีคุณค่าอย่างมาก

ในด้านการบันทึก

ประวัติศาสตร์สำคัญ

ของประเทศไทย)


สำหรับผลงาน

ในเรื่องต่อมา

เรื่อง เรื่องลึกลับ

ที่นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ครั้งนี้นั้น

ถือเป็นงานเขียน

ที่มีความแตกต่าง

จากผลงานอื่นๆ

ในชุดเดียวกัน

จากการเป็นงานเขียน

ในรูปแบบบทละคร

สำหรับการแสดง

ประเภทละครวิทยุ

โดยเรื่องราว

ที่นำมาดัดแปลง

เป็นบทละครนั้น

ทางผู้ประพันธ์

ได้นำเอาเรื่องราว

มาจากผลงาน

ในแบบเรื่องสั้น

ชุด ศุกระวาร-มาณะศรี

ของ น.ม.ส.

และ แดนเดือน

ซึ่งเป็นนามปากกา

ของพระบิดา

และพระมารดา

ของผู้ประพันธ์

มาดัดแปลง

โดยบทละคร

ที่มีตัวเอก

ชื่อ ศุกระวาร-มาณะศรี

ที่นำมาจัดพิมพ์

ในแบบรวมเล่ม

ในครั้งนี้นั้น

มีการจัดแสดง

และออกอากาศ

ทางวิทยุ

เป็นครั้งแรก

ในรายการวิทยุ

ของ ท.ท.ท.

ภาคเพลินเพลง

(ไม่ระบุปี พ.ศ.)

โดยมีผู้แสดง

และให้เสียงตัวละคร

ในการจัดรายการ

ในรูปแบบครึ่งชั่วโมง

ต่อหนึ่งเรื่องนั้น

คือ ม.ร.ว.ฉันทากร วรวรรณ

ม.ร.ว.สายสิงห์ สวัสดิวัตน์

ม.ร.ว.สุประภาดา เกษมสันต์

ม.ล.รสคนธ์ อิศรเสนา

ดร.รชฏ กาญจนวณิชย์

และ คุณภาวาส บุนนาค


สำหรับผลงาน

ในเรื่องต่อมา

ที่นำมาบันทึก

คือผลงานนวนิยาย

เรื่อง นิกกับพิม

ซึ่งเป็นผลงาน

ในแบบเรื่องยาว

ขนาดสั้น

ซึ่งมีรูปแบบ

การประพันธ์

ที่มีความโดดเด่น

จากการใช้อารมณ์

และความนึกคิด

ของสัตว์เลี้ยง

มาเป็นตัวแทน

ของตัวเอก

ในการเขียนจดหมาย

ไปถึงอีกฝ่ายหนึ่ง

ซึ่งอยู่ต่างประเทศ

โดยนวนิยายเรื่องนี้

มีตัวละครหลัก

คือ พิเชฐ

ชายหนุ่มรูปหล่อ

การศึกษาดี

ผู้ที่ตกหลุมรัก

ในตัวมนทิรา

หญิงสาวสวย

ซึ่งอ่อนหวาน

และน่ารัก

ตั้งแต่แรกเห็น

จากการพบเธอ

ในร้านขายสัตวเลี้ยง

ที่เมืองซูริค

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ซึ่งจากความเข้าใจผิด

คิดว่ามนทิรานั้น

มีครอบครัวแล้ว

ก็ทำให้ชายหนุ่ม

ซึ่งกำลังเดินทาง

จะกลับเมืองไทย

พยายามที่จะตัดใจ

แต่จากความรัก

และความหวังดี

ในตัวหญิงสาว

ด้วยความจริงใจ

พิเชฐตัดสินใจ

ที่จะเขียนจดหมาย

ไปหามนทิรา

โดยมีเนื้อหา

ตัดพ้อลึกๆ

มนทิราที่เข้าใจ

ในความรู้สึก

ของชายหนุ่ม

เป็นอย่างดี

จึงขอให้เขานั้น

เขียนจดหมาย

มาหาเธออีกครั้ง

โดยเลี่ยงไปใช้ชื่อ

ของเจ้านิก

ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยง

ของชายหนุ่ม

เป็นผู้เขียน

ส่งมาแทน

ซึ่งจากจดหมาย

หลาย-หลายฉบับ

ระหว่างนิก

ไปถึงพิม

ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยง

ของมนทิรา

ก็ทำให้หนุ่มสาว

ทั้งสองคนนั้น

ได้ผูกสัมพันธ์

และแก้ไข

ความเข้าใจผิด

ของชายหนุ่ม

ได้เป็นอย่างดี

(ผลงานวนิยาย

เรื่อง นิกกับพิม

ถือเป็นผลงาน

แนวโรแมนติก

อีกเรื่องหนึ่ง

ของ ว.ณ ประมวญมารค

ที่ได้รับความนิยม

จากผู้อ่าน

ในทุกยุคสมัย

เช่นเดียวกัน

กับ ปริศนา

และ รัตนาวดี

ซึ่งจากกลวิธี

ในการแต่ง

ที่มีความโดดเด่น

จากการเป็นจดหมาย

ที่โต้ตอบกัน

ของสัตว์เลี้ยง

ของสองตัวเอก

รวมถึงการได้รับเลือก

ให้เป็นหนังสือนอกเวลา

สำหรับนักเรียน

ในระดับชั้นมัธยม

ในช่วงยุค 80

และช่วงต้นยุค 90

ก็ทำให้นิยาย

ในเรื่องนี้นั้น

กลายเป็นที่จดจำ

ของผู้อ่าน

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้)


สำหรับผลงาน

เรื่องต่อมา

ที่นำมาบันทึก

คือผลงานนวนิยาย

ชุด เด็กจอมแก่น

ซึ่งจากบทคำนำ

ในการจัดพิมพ์

ผลงานหนังสือ

ในแบบชุดยาว

ซึ่งเป็นเรื่องสั้น

แบบจบในตอน

ซึ่งมีเนื้อหา

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นเยาวชน

ในเรื่องนี้นั้น

ถือเป็นผลงาน

ในแบบเรื่องแปล

ที่เป็นการแปล

มาจากผลงาน

นวนิยายอมตะ

ชุด William

ซึ่งเป็นเรื่องชุด

เกี่ยวกับเด็กชาย

ที่มีนิสัยซุกซน

จากการประพันธ์

ของ Richmal Crompton

นักประพันธ์ชื่อดัง

ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ

โดยในฐานะนักประพันธ์

ผลงานนวนิยายชุดนี้

เป็นที่จดจำ

ของผู้อ่าน

ที่ติดตามผลงาน

ของ ว.ณ ประมวญมารค

จากการที่เรื่องชุดนี้

ถือเป็นผลงาน

เรื่องยาวเรื่องแรก

ในฐานะนักประพันธ์

ของ ว.ณ ประมวญมารค

จากการที่ท่านทรงนิพนธ์

ผลงานชุดนี้

ที่มีการตีพิมพ์

แบบเป็นตอนๆ

เป็นครั้งแรก

ลงในหนังสือพิมพ์

รายสัปดาห์

ในชื่อ ประมวญสาร

ขณะที่ท่านนั้น

มีชันษา

เพียง 14 ปี

เพียงเท่านั้น


สำหรับผลงาน

ในกลุ่มสุดท้าย

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาบันทึกไว้

ในบทความครั้งนี้

จะเป็นกลุ่มผลงาน

ในรูปแบบนวนิยาย

อิงประวัติศาสตร์

ของทางยุโรป

ซึ่งในแต่ละเรื่องนั้น

ท่านผู้ประพันธ์

ก็ได้ทำการรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ

ทางประวัติศาสตร์

นำมาเรียบเรียง

และประพันธ์ขึ้น

ในลีลาการเขียน

ในรุปแบบนวนิยาย

ที่มีความสนุกสนาน

โดยผลงาน

เรื่อง ฤทธีราชินีสาว

ที่นำมาบันทึกไว้

ในบทความครั้งนี้

ถือเป็นนวนิยาย

อิงประวัติศาสตร์

ซึ่งเป็นการนำชีวิต

และเรื่องราว

ของเจ้าหญิงแมรี่ ทิวดอร์

ซึ่งเป็นพระขนิษฐา

ในสมเด็จพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8

แห่งประเทศอังกฤษ

นำมาประพันธ์

โดยตัวนวนิยาย

ก็มีการแบ่ง

เป็น 2 ช่วง

คือ อังกฤษ

และ ฝรั่งเศส

ตามเส้นทางชีวิต

ที่มีความพลิกผัน

ของตัวละครเอก

ในเรื่องนี้


สำหรับผลงาน

นวนิยายชุดยาว

อิงประวัติศาสตร์

ของ ว.ณ ประมวญมารค

ในเรื่องต่อมา

ที่นำมาบันทึก

ไว้ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

คือผลงาน

นวนิยายชุดยาว

เรื่อง คลั่งเพราะรัก

ซึ่งเป็นนวนิยาย

ขนาดยาว

ซึ่งเป็นการรวบรวม

นำเอาข้อมูล

และเหตุการณ์

ในประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับฮัวน่าผู้บ้าคลั่ง

(Joanna the Mad)

ซึ่งเป็นสมญานาม

ของพระราชินีฮัวน่า

ซึ่งมีความรัก

และความหลงใหล

ในพระสวามี

คือพระเจ้าเฟลิเปที่ 1

แห่งคาสตีล

ซึ่งหลังจากการสิ้นพระชนม์

อย่างกะทันหัน

ของพระสวามี

ผู้หล่อเหลา

พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2

ผู้เป็นพระบิดา

ก็ได้มีการประกาศ

ให้มีการกักตัวพระนาง

ผู้ซึ่งเป็นบุคคลเสียสติ

ไว้ในปราสาทอเดซียัส

และยึดกุมอำนาจ

มาเป็นของตน

ในฐานะผู้สำเร็จราชการ


สำหรับผลงาน

ในเรื่องสุดท้าย

ของ ว.ณ ประมวญมารค

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาบันทึกไว้

ในบทความครั้งนี้

คือผลงานนวนิยาย

อิงประวัติศาสตร์

เรื่อง พระราชินีนาถวิกตอเรีย

ซึ่งถือเป็นผลงาน

ในด้านการประพันธ์

นวนิยายชุดยาว

แนวประวัติศาสตร์

เป็นเรื่องแรก

ของผู้ประพันธ์

โดยนวนิยายเรื่องนี้

เป็นการนำเอาข้อมูล

ประวัติศาสตร์

ในด้านชีวิต

และในด้านการเมือง

ของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

แห่งสหราชอาณาจักร

นำมาประพันธ์

ในรุปแบบ

ของนวนิยาย

ที่มีความสนุกสนาน

โดยนวนิยายเรื่องนี้

เริ่มต้นเรื่องราว

โดยย้อนกลับไป

ในช่วงเวลาอดีต

ของประวัติศาสตร์

ของประเทศอังกฤษ

ซึ่งตรงกับช่วงเวลา

ในช่วงปีที่ 14

ในสมัยรัชกาลที่สาม

ของประเทศไทย

โดยจากบทคำนำ

ของการจัดพิมพ์

ท่านผู้ประพันธ์

ได้ทรงนิพนธ์

ผลงานเรื่องยาว

ในชุดนี้ขึ้น

โดยท่านใช้เวลา

ในการค้นคว้า

ข้อมูลต่างๆ

ทางประวัติศาสตร์

เป็นระยะเวลา

ถึง 3 ปีเต็ม

ก่อนจะเริ่มต้น

ในการเริ่มเรื่อง

ในบทแรก

ของผลงาน

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)