สุชรินทร์ พินธุเสน

นายแบบหนุ่มหล่อจากวงการแฟชั่นยุค 80
ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

และวงการโฆษณา

ในประเทศไทยนั้น

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นายแบบ

และนางแบบอาชีพ

มาเป็นผู้แสดงแบบ

ในการถ่ายภาพ

สำหรับแฟชั่น

และงานโฆษณา

ซึ่งจากรูปแบบเฉพาะ

ที่มีความแตกต่าง

จากในปัจจุบัน

ที่นิตยสารแฟชั่น

และวงการโฆษณา

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นักแสดง

โดยเฉพาะวงการโทรทัศน์

มาเป็นแบบปก

ของทางนิตยสาร

และเป็นผู้แสดงหลัก

ในงานด้านโฆษณา

ซึ่งมีความแตกต่าง

จากกระแสความนิยม

ที่เคยเป็นมา

ก็ทำให้ในช่วงยุค 70

ถึงในช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

เป็นที่จดจำ

จากการมีนายแบบ

และนางแบบ

ที่มีความโดดเด่น

ซึ่งก้าวเข้ามา

มีผลงาน

การถ่ายแบบ

การเดินแบบ

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ฝากไว้ในความทรงจำ

ของผู้ชมทางบ้าน

อย่างมากมาย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

คุณสุชรินทร์ พินธุเสน

ที่นำเรื่องราว

ของเขา

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นนายแบบ

อีกท่านหนึ่ง

ที่ได้รับความนิยม

อย่างสูง

ในวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

ในช่วงอดีต

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

เส้นทางการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ของหนุ่มหล่อท่านนี้

ที่เริ่มมีผลงาน

การถ่ายแบบ

การเดินแบบ

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ให้ได้ติดตามรับชม

ตั้งแต่ในช่วงปลายยุค 70

ที่ผ่านมา


สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

ของนายแบบหนุ่มหล่อ

จากวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

ในช่วงอดีตท่านนี้

คุณไก่ สุชรินทร์ พินธุเสน

หรือ พ.อ.ประกิจพงษ์ พินธุเสน

ในปัจจุบันนี้นั้น

เป็นชาวกรุงเทพ

แต่กำเนิด

โดยเป็นบุตรชาย

เพียงคนเดียว

ของคุณพ่อ

และคุณแม่

ที่ประกอบอาชีพ

ในการรับราชการ

เป็นตำรวจ

และคุณครู

โดยสำหรับหน้าตา

ที่มีความหล่อเหลา

ซึ่งมีความคล้ายคลึง

กับชาวต่างประเทศ

ของเขานั้น

มาจากการที่คุณยายชวด

ของคุณสุชรินทร์

ท่านมีเชื้อสาย

เป็นชาวต่างชาติ

จากประเทศอังกฤษ

ในรูปแบบนี้นั่นเอง

(โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในการจัดทำครั้งนี้

ซึ่งเป็นการบันทึก

เฉพาะในด้านการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ของคุณสุชรินทร์

ทำให้เพื่อเป็นการรักษา

ความเป็นส่วนตัว

ของคุณสุชรินทร์

ผู้เขียนบลอก

ขอเลือกที่จะบันทึก

บทความครั้งนี้

โดยใช้ชื่อ-นามสกุล

ของนายแบบท่านนี้

ว่า สุชรินทร์ พินธุเสน

เนื่องจากเป็นชื่อ

ซึ่งเป็นที่รู้จัก

ของผู้ชมทางบ้าน

ในช่วงที่เขานั้น

กำลังมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

การเดินแบบ

ในวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงยุค 80)


สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

ในด้านการศึกษา

จากบทสัมภาษณ์

ในช่วงยุค 80

คุณสุชรินทร์ พินธุเสน

เริ่มต้นการศึกษา

ในระดับชั้นประถม

จนสำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมปลาย

จากโรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้นจึงมาศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษา

จนสำเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี

จากคณะรัฐศาสตร์

ภาควิชาการปกครอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(เป็นการบันทึก

จากความทรงจำ

ในช่วงยุค 80

ของผู้เขียนบลอก

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ต่อคุณสุชรินทร์

และทางครอบครัว

ไว้ ณ ที่นี้)


สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

ในด้านการทำงาน

ของคุณสุชรินทร์ พินธุเสน

หรือ พ.อ.ประกิจพงษ์ พินธุเสน

ในปัจจุบันนี้นั้น

เป็นที่ทราบกันดี

ในวงการแฟชั่น

ในช่วงยุค 80

จากการที่หนุ่มหล่อ

ท่านนี้นั้น

มีงานประจำ

นอกเหนือการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

จากการรับราชการ

ในฐานะนายทหาร

โดยจากบทสัมภาษณ์

ในช่วงปี พ.ศ. 2550

ที่ผ่านมานี้นั้น

ในปัจจุบันนี้

นายแบบหนุ่มหล่อ

ท่านนี้นั้น

มีตำแหน่ง

เป็นรองหัวหน้า

ส่วนกิจการพิเศษ

ศูนย์ปฎิบัติการ

ทุ่นระเบิดแห่งชาติ

ศูนย์อำนวยการร่วม

กองบัญชาการทหารสูงสุด

(เป็นการบันทึก

ในด้านยศ

และตำแหน่ง

จากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2550

เพียงเท่านั้น

โดยหากข้อมูล

มีการเปลี่ยนแปลง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ไว้ ณ ที่นี้)สำหรับเส้นทาง

การทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ในวงการแฟชั่น

จากบทสัมภาษณ์

ของคุณไก่

สุชรินทร์ พินธุเสน

หนุ่มหล่อท่านนี้

ก้าวเข้ามา

และมีผลงาน

ในวงการแฟชั่น

เป็นครั้งแรก

ในช่วงปลายยุค 70

ขณะที่ตัวเขานั้น

กำลังศึกษา

อยู่ในระดับชั้น ม.6

ที่โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยในฐานะนายแบบ

เขาได้รับการแนะนำ

ให้เข้ามาทำงาน

ในด้านการเดินแบบ

เป็นครั้งแรก

จากการชักชวน

ของคุณไข่

สมชาย แก้วทอง

ดีไซเนอร์ชื่อดัง

ผู้เป็นเจ้าของ

ห้องเสื้อไข่ บูติก

ที่มีชื่อเสียง

อย่างมาก

ในวงการแฟชั่น

ในขณะนั้น

ซึ่งจากการเป็นนายแบบ

ที่แม้จะยังอายุน้อย

แต่มาพร้อมส่วนสูง

ที่ได้มาตรฐาน

ของการเป็นนายแบบ

ก็ทำให้ในฐานะ

ของนายแบบหน้าใหม่

คุณไก่ได้รับเลือก

ให้เข้าร่วม

ในการเดินแบบ

เป็นครั้งแรก

ในงานแฟชั่นโชว์

ของห้องเสื้อ

ไข่ บูติก

ซึ่งถือเป็นงานสำคัญ

จากการเป็นแฟชั่นโชว์

ที่มีการจัดงานขึ้น

อย่างยิ่งใหญ่

ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล

ซึ่งมีเหล่าคนดัง

มาร่วมรับชม

งานแฟชั่นโชว์

ภายในงานนี้

กันอย่างคับคั่ง


หลังจากเปิดตัว

ในฐานะนายแบบ

เป็นครั้งแรก

จากงานแฟชั่นโชว์

ของห้องเสื้อ

ไข่ บูติก

ของคุณไข่

สมชาย แก้วทอง

ซึ่งทำให้คุณไก่

ได้รับประสบการณ์

ในด้านการทำงาน

จากการได้ฝึกฝน

ในด้านการเดินแบบ

รวมถึงได้รับคำแนะนำ

ในด้านการวางตัว

และการทำงาน

ในวงการแฟชั่น

จากคุณไข่

ในฐานะนายแบบ

ซึ่งถือเป็นหน้าใหม่

ตั้งแต่ในช่วงปลายยุค 70

เป็นต้นมานั้น

คุณสุชรินทร์ พินธุเสน

ก็เริ่มเป็นที่รู้จัก

ของผู้ชมทางบ้าน

จากการที่เขานั้น

ได้รับการติดต่อ

และมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ให้กับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

และเครื่องแต่งกาย

สำหรับท่านชาย

ของห้องเสื้อ

และแบรนด์ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น Punch

Domon Kenzo

Yohji Yamato

Yours ฯลฯ

ซึ่งมีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสาร

ประเภทสตรี

และแฟชั่น

อย่าง แพรว

ดิฉัน ลลนา

เปรียว กระดังงา

Pg Gm Hi-Class

รวมถึงมีผลงาน

ในด้านการเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

ผลงานของเขา

กันอย่างต่อเนื่อง

(ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

ห้องเสื้อต่างๆ

ในวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

มีการจัดงาน

ในด้านแฟชั่นโชว์

เพื่อแนะนำผลงาน

อย่างต่อเนื่อง

มากกว่าในปัจจุบัน

โดยในช่วงยุค 80

ซึ่งการจัดงาน

แฟชั่นโชว์ต่างๆ

ได้รับความนิยม

อย่างมากนั้น

ในแต่ละอาทิตย์

อาจจะมีการจัดงาน

มากกว่า 5 งาน

ต่อสัปดาห์

อีกทั้งกระแสความนิยม

ของนิตยสารแฟชั่น

ที่มักจะใช้นายแบบ

และนางแบบอาชีพ

มาเป็นผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

ก็ทำให้ในช่วงเวลานั้น

เหล่านายแบบ

และนางแบบอาชีพ

ในวงการแฟชั่น

ล้วนแต่มีผลงาน

ไปสู่ผู้ชมทางบ้าน

อย่างต่อเนื่อง

มากกว่าในปัจจุบัน)


โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะนายแบบ

คุณสุชรินทร์ พินธุเสน

ที่มีผลงาน

การถ่ายแบบ

การเดินแบบ

และมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ฝากไว้ในวงการแฟชั่น

ตั้งแต่ในช่วงยุค 70

จนถึงในช่วงต้นยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นนายแบบ

ที่มีความโดดเด่น

และเป็นที่จดจำ

ของผู้เขียน

ในด้านความหล่อเหลา

ในแบบชายหนุ่ม

ที่มีความคมเข้ม

ซึ่งจากหน้าตา

ที่มีความคล้ายคลึง

กับชาวต่างชาติ

รวมถึงการที่เขานั้น

มีเสน่ห์ส่วนตัว

จากการเป็นนายแบบ

ที่มีเอกลักษณ์

จากการไว้หนวด

และเครานั้น

ก็ทำให้ในฐานะ

ของนายแบบ

หนุ่มหล่อท่านนี้

ซึ่งเป็นที่จดจำ

ในวงการแฟชั่น

จากการเป็นนายแบบ

ที่มีความรับผิดชอบสูง

และวางตัวได้ดี

จากการมีมนุษยสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงาน

รวมถึงเป็นนายแบบ

ที่สวมใส่เสื้อผ้า

ออกมาดูดี

ใด้ในทุกแบบนั้น

ก็ทำให้ในฐานะ

ของนายแบบ

หนุ่มหล่อท่านนี้

ถือเป็นนายแบบ

อีกท่านหนึ่ง

ของวงการแฟชั่น

ในช่วงยุคอดีต

ที่ยังคงเป็นที่จดจำ

ของเหล่าทีมงาน

ในแวดวงแฟชั่น

รวมถึงเป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้ชมทางบ้าน

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในปัจจุบันนี้


ในฐานะนายแบบ

ซึ่งได้รับความนิยม

ในวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

ในช่วงยุคอดีต

คุณสุชรินทร์ พินธุเสน

ในช่วงหลังมานี้

ได้ให้เกียรติ

ในการให้สัมภาษณ์

และร่วมถ่ายแบบ

ให้กับทางนิตยสาร

ประเภทแฟชั่น

ในชื่อ Volume

เนื่องในโอกาส

ที่มีความพิเศษ

จากการเป็นนิตยสาร

ในฉบับครบรอบ

ของการก่อตั้ง

ซึ่งจากโครงการ

ในการรวบรวม

บทสัมภาษณ์

และภาพถ่าย

ของเหล่านายแบบ

ซึ่งมีชื่อเสียง

ในแต่ละยุคสมัย

ของประเทศไทย

ที่ผ่านมา

ตามคอนเซปต์

Super Male Models

ของทางนิตยสาร

ก็ทำให้ในนิตยสาร

ประเภทแฟชั่น

ในชื่อ Volume

ในฉบับที่ 54

ซึ่งเป็นฉบับปักษ์หลัง

ของเดือนกรกฎาคม

ในปี พ.ศ. 2550

ที่ผ่านมา

ในฉบับนี้นั้น

ผู้อ่านทางบ้าน

ที่ยังคงคิดถึง

ผลงานการถ่ายแบบ

ของคุณสุชรินทร์

นายแบบ-นายทหาร

หนุ่มหล่อท่านนี้นั้น

ก็ได้พบภาพถ่าย

และบทสัมภาษณ์

อย่างเต็มรูปแบบ

ของคุณสุชรินทร์

รวมถึงนายแบบ

ที่มีชื่อเสียง

ในรุ่นต่อๆมา

อย่างคุณสหัสชัย ชุมรุม

คุณอติชาต รักษะจิต

คุณคาเมล ซาลวาลา

คุณธนาคาร เผ่าจินดา

คุณเฮนรี่ ปรีชาพานิช

คุณสถาพร นาควิไลโรจน์

คุณตฤณ เศรษฐโชค

คุณกฤษณรัตน์ บูรณะสัมฤทธิ ฯลฯ

ให้ได้ติดตามอ่าน

เพื่อระลึกถึงความทรงจำ

ในช่วงเวลาเก่าๆ

ซึ่งจากการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ในโอกาสพิเศษ

ในครั้งนี้นั้น

คุณสุชรินทร์

ในปัจจุบันนี้

ก็ยังคงหล่อเหลา

และสง่างาม

ไม่แตกต่าง

จากภาพถ่าย

จากการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ในวงการแฟชั่น

ในช่วงยุคอดีต

ที่ผ่านมา

ของตัวเขา

(ในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูล

จากในช่วงปลายยุค 70

คือประมาณปี พ.ศ. 2522

ไปจนถึงในช่วงปี พ.ศ. 2550

โดยอาจจะยังมีภาพ

และข้อมูลต่างๆ

ที่ไม่ครบถ้วน

และมีความสมบูรณ์

เท่ากับความตั้งใจ

ของผู้เขียนบลอก

ที่มีความคาดหวังไว้

ทำให้หากมีภาพ

และข้อมูลต่างๆ

เป็นการเพิ่มเติม

ในอนาคต

ผู้เขียนบลอก

ก็จะนำมาปรับ

และแก้ไขใหม่

เพื่อให้บทความ

มีความสมบูรณ์

ในด้านของเนื้อหา

อีกครั้งหนึ่ง)

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)