สิ่งนี้หรือคือความรัก / ไซโต้ จิโฮ

จากความสำเร็จ

ของผลงานการ์ตูน

เรื่อง ตำนานรักห้องสมุด

และ ฉันจะเต้นรำในชุดขาว

ที่ได้รับความนิยม

อย่างมาก

จากผู้อ่าน

ในประเทศไทย

ทำให้ตั้งแต่ช่วงยุค 80

เป็นต้นมานั้น

ผลงานการ์ตูน

สำหรับผู้หญิง

ของ อ.ไซโต้ จิโฮ

ที่มีความโดดเด่น

จากลายเส้น

ที่มีความสวยงาม

และมีเนื้อเรื่อง

ที่ชวนฝัน

ให้ความรู้สึก

ที่โรแมนติก

ก็ได้รับการแปล

และนำมาจัดพิมพ์

เพื่อวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่าน

ในประเทศไทย

อย่างสม่ำเสมอ

ในทุกช่วงเวลา

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากการ์ตูน

ในแบบเรื่องยาว

ที่ได้รับความนิยม

หลาย-หลายเรื่องแล้ว

อ.ไซโต้ จิโฮ

ยังถือเป็นนักเขียน

อีกท่านหนึ่ง

ที่มีผลงานการ์ตูน

ในแบบเรื่องสั้น

ให้ได้ติดตามอ่าน

อย่างสม่ำเสมอ

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

ผลงานการ์ตูน

ในแบบรวมเรื่องสั้น

ของนักเขียนท่านนี้

ซึ่งตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2534

เป็นต้นมานั้น

ผลงานการ์ตูน

แบบรวมเรื่องสั้น

ในชุดนี้นั้น

เคยมีการจัดพิมพ์

ในประเทศไทย

มาแล้วหลายครั้ง

จากความดีเด่น

ในแง่ของการรวบรวม

ผลงานการ์ตูน

ในแบบรวมเรื่องสั้น

ของนักเขียนท่านนี้

มาไว้อย่างมากมาย

โดยในการบันทึก

บทความครั้งนี้

จะใช้ภาพประกอบ

จากการจัดพิมพ์

การ์ตูนชุดนี้

ในแบบลิขสิทธิ์

จากการจัดพิมพ์

ในครั้งที่สอง

ซึ่งถือเป็นการรวบรวม

และมีการจัดพิมพ์

ได้อย่างครบถ้วน

เทียบเท่าต้นฉบับ

จากประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งมีความแตกต่าง

จากการจัดพิมพ์

ในครั้งอื่นๆ

ที่มักเป็นการจัดพิมพ์

เพียงเล่มต้นๆ

ของการ์ตูนชุดนี้

เพียงเท่านั้น


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้ติดตาม

ผลงานการ์ตูน

ของ อ.ไซโต้ จิโฮ

หรือไม่ได้ติดตาม

ผลงานการ์ตูน

ในชุดนี้

ผลงานการ์ตูน

ชุด สิ่งนี้หรือคือความรัก

หรือชื่อในภาษาญี่ปุ่น

ว่า Koi Monogatari

เป็นผลงานการ์ตูน

ในแบบรวมเรื่องสั้น

แนว รัก-โรแมนติก

ของ อ.ไซโต้ จิโฮ

ซึ่งเป็นผลงานการ์ตูน

ที่เป็นการรวบรวม

ผลงานการ์ตูน

ในแบบเรื่องสั้น

จากผลงาน

ของอาจารย์ท่านนี้

ที่เคยมีการสร้างสรรค์ไว้

ในช่วงปี พ.ศ. 2528

ถึงในปี พ.ศ. 2545

ที่เคยมีการตีพิมพ์

อย่างไม่สม่ำเสมอ

ลงในนิตยสาร

Petit Comic

และ Cheese!

ซึ่งเป็นนิตยสาร

ประเภทการ์ตูน

สำหรับผู้หญิง

ของสำนักพิมพ์

Shogakukan

โดยขณะที่บันทึก

บทความของบลอก

อยู่ในขณะนี้นั้น

(ต้นปี พ.ศ. 2558)

ทางสำนักพิมพ์

ทั้งในประเทศญี่ปุ่น

และในประเทศไทย

รวมถึงประเทศอื่นๆ

ซึ่งอยู่ในแถบเอเชีย

ซึ่งได้ลิขสิทธิ์

ในการแปล

และจัดพิมพ์

หนังสือการ์ตูน

รวมเรื่องสั้น

ในชุดนี้

ได้มีการจัดพิมพ์

ออกมาวางจำหน่าย

ถึงในเล่มที่ 14

อย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับผู้อ่าน

ในประเทศไทย

ผลงานการ์ตูน

ชุด Koi Monogatari

ของ อ.ไซโต้ จิโฮ

ในชุดนี้นั้น

เคยมีการจัดพิมพ์

ออกมาวางจำหน่าย

หลากหลายช่วงเวลา

และสำนักพิมพ์

โดยในการจัดพิมพ์

ที่เป็นที่จดจำ

ในวงกว้าง

มากที่สุดนั้น

น่าจะเป็นฉบับ

ของการจัดพิมพ์

โดยสำนักพิมพ์

สยามอินเตอร์คอมิกส์

ซึ่งมีการจัดพิมพ์

ทั้งในแบบไม่มีลิขสิทธิ์

และแบบมีลิขสิทธิ์

(สำนักพิมพ์อื่นๆ

ที่เคยมีการตีพิมพ์

ผลงานชุดนี้

อย่าง New Project

และ มิตรไมตรี

ถือว่าเป็นการจัดพิมพ์

ในแบบไม่มีลิขสิทธิ์)

โดยสำนักพิมพ์

สยามอินเตอร์คอมิกส์

ได้มีการแปล

ผลงานการ์ตูน

ในชุดนี้

และนำมาจัดพิมพ์

เป็นครั้งแรก

โดยใช้ชื่อ

ในภาษาไทย

ว่า ของขวัญสรรจากใจ

โดยมีการจัดพิมพ์

ฉบับที่ 1

ออกมาวางจำหน่าย

ในช่วงปี พ.ศ. 2534

ซึ่งในการจัดพิมพ์

เป็นครั้งแรก

ในแบบไม่มีลิขสิทธิ์

จากการอยู่ในช่วงเวลา

ในช่วงท้ายๆ

ก่อนที่กฎหมาย

ในด้านลิขสิทธิ์

จะมีการบังคับใช้

ในประเทศไทย

(ประมาณปี พ.ศ. 2535)

ก็ทำให้ผลงาน

การ์ตูนชุดนี้

ที่มีราคาปก

คือ 15 บาท

และ 18 บาท

ได้รับการตีพิมพ์

ออกมาวางจำหน่าย

ได้เพียงสองเล่ม

ในช่วงระยะเวลา

ของปี พ.ศ. 2534

ถึงในช่วงต้นปี

ของปี พ.ศ. 2535

เพียงเท่านั้น

ซึ่งจากการเข้าสู่ช่วงเวลา

ของการเปลี่ยนแปลง

ในด้านกฎหมายลิขสิทธิ์

ซึ่งถือเป็นช่วงเวลา

ที่สำนักพิมพ์ต่างๆ

ต้องมีการติดต่อ

สำนักพิมพ์ต่างๆ

ของประเทศญี่ปุ่น

เพื่อนำผลงาน

มาเผยแพร่

ก็ทำให้การพิมพ์

ผลงานการ์ตูน

ในชุดนี้

ได้หยุดชะงักไป

ในช่วงเวลา

ที่ได้กล่าวไปแล้ว

โดยหลังจากปี พ.ศ. 2535

ที่สำนักพิมพ์ต่างๆ

ในประเทศไทย

เริ่มเข้าสุ่ช่วงเวลา

ในด้านกฎหมาย

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ทางสำนักพิมพ์

สยามอินเตอร์คอมมิกส์

ได้มีการติดต่อ

และซื้อลิขสิทธิ์

ผลงานการ์ตูน

ในเรื่องต่างๆ

ของ อ.ไซโต้ จิโฮ

เพื่อนำมาแปล

และจัดพิมพ์ใหม่

ในประเทศไทย

อย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย

ซึ่งจากการติดต่อ

ของสำนักพิมพ์

ในประเทศไทย

ในช่วงเวลานี้เอง

ทำให้ผลงานการ์ตูน

ชุด Koi Monogatari

ได้รับการนำมาแปล

และมีการจัดพิมพ์

ไปสู่ผู้อ่าน

ที่เป็นชาวไทย

อีกครั้งหนึ่ง

ในช่วงกลางยุค 90

(ประมาณปี พ.ศ. 2538)

ซึ่งจากการจัดพิมพ์

ในแบบลิขสิทธิ์

เป็นครั้งแรก

ในประเทศไทย

ที่ใช้ชื่อใหม่

ว่า สิ่งนี้หรือคือความรัก

จากการจัดพิมพ์

โดยสำนักพิมพ์

สยามอินเตอร์คอมมิกส์

ที่มีราคาปก

คือ 25 บาท

เป็นการตีพิมพ์

จากผลงานต่างๆ

ของอาจาร์ยท่านนี้

ที่เป็นการรวบรวม

ผลงานเรื่องสั้น

จากปี พ.ศ. 2528

ถึงในช่วงต้นปี

ของ พ.ศ. 2538

ทำให้ในปี พ.ศ. 2548

ถึงในปี พ.ศ. 2553

ที่ผ่านมานี้

ทางสำนักพิมพ์

สยามอินเตอร์คอมิกส์

ได้มีการจัดพิมพ์

ผลงานการ์ตูนชุดนี้

ออกมาวางจำหน่าย

เป็นครั้งที่สอง

ซึ่งในการจัดพิมพ์ใหม่

ในครั้งที่สองนี้นั้น

ถือเป็นการจัดพิมพ์

ที่ถือว่าครบถ้วน

จากการมีผลงาน

การ์ตูนเรื่องสั้น

ของ อ.ไซโต้ จิโฮ

ที่เคยมีการตีพิมพ์

ในหลังช่วงปี พ.ศ. 2538

ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ในการจัดพิมพ์

เป็นครั้งแรก

มารวมไว้

เป็นการเพิ่มเติม

จนครบถ้วน

เทียบเท่ากัน

กับต้นฉบับ

ของประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้มีการจัดพิมพ์

ออกมาวางจำหน่าย

ก่อนหน้าประเทศไทย

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)