นิตยสารสวนเด็ก (1989-1997)

คือต้นกล้า...ในสวนความรู้...วัยเยาว์
ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ที่ออกวางจำหน่าย

ในประเทศไทย

ในทุกยุค-ทุกสมัยนั้น

มีนิตยสารมากมาย

ทั้งรายสัปดาห์

รายปักษ์ รายเดือน

ที่เริ่มต้นการก่อตั้ง

และออกวางจำหน่าย

มาสู่สายตาผู้อ่าน

ให้ได้ติดตาม

แล้วแต่รสนิยม

และความชื่นชอบ

ของผู้อ่านท่านนั้นๆ

ซึ่งในจำนวน

ของนิตยสารต่างๆ

ที่มีการสร้างสรรค์

ออกมาวางจำหน่าย

ในอดีตนั้น

ก็มีนิตยสารมากมาย

ที่มีการยุติการผลิต

และห่างหายไป

จากแผงหนังสือ

ด้วยเหตุผล

และปัจจัยต่างๆ

ที่หลากหลาย

แตกต่างกันไป

โดยนิตยสาร

แนวสร้างสรรค์

สำหรับเยาวชน

ในชื่อว่า สวนเด็ก

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาบันทึกไว้

ในบทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ถือเป็นอีกหนึ่ง

ในนิตยสาร

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงยุค 90

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านมากมาย

มาจนถึงในทุกวันนี้

จากการเป็นนิตยสาร

ที่มีความสร้างสรรค์

และมีความแตกต่าง

จากนิตยสารอื่นๆ

ในช่วงเวลาเดียวกัน

โดยบทความในครั้งนี้

หากมีข้อผิดพลาด

หรือมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับทางนิตยสาร

ไว้ ณ ที่นี้


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารสวนเด็ก

เป็นนิตยสาร

แนวสร้างสรรค์

สำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นเยาวชน

ซึ่งเคยได้รับรางวัล

จากคณะกรรมการ

พัฒนาหนังสือแห่งชาติ

ในปี พ.ศ. 2533

และปี พ.ศ. 2535

รวมถึงได้รับรางวัลดีเด่น

ในปี พ.ศ. 2534

และปี พ.ศ. 2536

โดยนิตยสารสวนเด็ก

เป็นผลงานการผลิต

และสร้างสรรค์

ของสำนักพิมพ์บันลือสาส์น

โดยนิตยสารสวนเด็ก

ออกวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

มีราคา 15 บาท

ต่อ 1 ฉบับ

ในช่วงปีแรก

ของการวางจำหน่าย

(มีการปรับราคา

เป็น 20 บาท

และ 25 บาท

ในระยะเวลาต่อมา)

โดยนิตยสารสวนเด็ก

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

เปิดตัวต่อผู้อ่าน

ในเดือนมีนาคม

ปี พ.ศ. 2532

โดยเป็นการแจก

เพื่อเป็นการแนะนำ

ไปพร้อมกับนิตยสาร

สำหรับครอบครัว

อย่าง ขวัญเรือน

โดยหน้าปกฉบับแรก

ของนิตยสารสวนเด็ก

เป็นพระฉายาลักษณ์

ของพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

โดยนิตยสารแนวสร้างสรรค์

สำหรับเยาวชนฉบับนี้

เริ่มต้นการวางจำหน่าย

ด้วยรูปเล่มขนาดใหญ่

เท่ากับนิตยสารปกติ

(แต่มีขนาดบาง

แบบขายหัวเราะ

การ์ตูนมหาสนุก

ในช่วงยุคแรกเริ่ม)

ก่อนจะมีการปรับรูปแบบ

ให้เป็นขนาดพอกเกตบุ๊ค

แบบเดียวกับขนาด

ของนิตยสารต่างๆ

ในเครือบริษัท บันลือสาส์น

อย่าง ขายหัวเราะ

และ มหาสนุก

นิตยสารสวนเด็ก

ออกวางจำหน่าย

อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532

ไปจนถึงช่วงปีสุดท้าย

ในปี พ.ศ. 2540

โดยหน้าปก

ของนิตยสาร

ในฉบับสุดท้าย

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2540 นั้น

มีผู้แสดงแบบปก

คือ คุณมอส

ปฏิภาณ ปฐวีกานต์

ดาราขวัญใจวัยรุ่น

ที่กำลังโด่งดัง

จากภาพยนตร์

เรื่อง จักรยานสีแดง

อยู่ในขณะนั้น

สำหรับรายชื่อ

ของสำนักพิมพ์

ผู้ผลิตและทีมงาน

กองบรรณาธิการ

ของนิตยสารสวนเด็ก

เท่าที่ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวมไว้

จากนิตยสารเก่าที่มี

มีรายชื่อส่วนหนึ่ง

ดังนี้ สำนักพิมพ์บันลือสาส์น

จัดจำหน่าย

บริษัทศรีสยาม

สำนักงานและจัดพิมพ์

คุณบันลือ อุตสาหจิต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

คุณเกศณี สุเมธานนท์

ตำแหน่ง บรรณาธิการ

ผู้พิมพ์โฆษณา

คุณฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

ตำแหน่ง บรรณาธิการบริหาร

คุณสมหญิง ศรีวัฒนพงศ์

ตำแหน่ง รองบรรณาธิการ

คุณศุภมิตร จันทร์แจ่ม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม

คุณอนุวัฒน์ ชัยเมือง

คุณสุธรรม กังวาลไกร

คุณผดุง ไกรศรี

คุณนุชนาถ แสงนารยณ์

คุณวิมลธา เทพสิงห์

คุณรัดฤดี ชนะภัย

คุณวิไลวัล บุญมาเลิศ

คุณดวงกมล เชื้อน้อย

คุณมารยาท พันสด

คุณอลิษา แก้วคง

คุณถนัด จันทร์พาณิชรวี

กองบรรณาธิการ

คุณรัศมี วรสัมปุรณะ

คุณจิรนันท์ ภูดินดาน

คุณศรันยา อะกาอิน

คุณอนัน พรหมบุญสุข

คุณอัญชลี ตันยะกุล

ฝ่ายสมาชิก

คุณจักรพงศ์ กว้างขวาง

คุณปาริชาติ อมรไพศาลกิจ

คุณรัชนี ศิริธร

ฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต

คุณวรรณทิพย์ อุตสาหจิต

คุณอุมาพร พ้นภัยพาล

คุณกุสุมา จำปามูล

คุณเกษสุดา นิมมานเสถียรกุล

คุณอรอนงค์ จันทร์เชื้อ

คุณกมลพร พุทธชนาธิป

ฝ่ายโฆษณา

คุณปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

ฝ่ายจัดการ

(หากไม่ครบถ้วน

ขาดรายชื่อท่านไหน

หรือสะกดชื่อผิดพลาด

ผู้เขียนบลอกต้องขออภัย

ทางกองบรรณาธิการ

ของนิตยสารสวนเด็ก

ไว้ ณ ที่นี้)

สำหรับรุปแบบ

ของนิตยสารสวนเด็ก

นิตยสารแนวสร้างสรรค์

สำหรับเยาวชน

ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงกลางยุค 90

ในฉบับนี้

มีรูปแบบโดดเด่น

จากการเป็นนิตยสาร

ที่มีภาพสีทั้งฉบับ

(ซึ่งในช่วงเริ่มต้น

ในช่วงปลายยุค 80 นั้น

ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่

เพราะในขณะนั้น

นิตยสารส่วนใหญ่

จะมีหน้าสีแทรก

อยู่ในส่วนของโฆษณา

ภาพแฟชั่น ภาพประกอบ

ในส่วนของบทสัมภาษณ์

และเรื่องสั้น นิยาย เท่านั้น)

โดยเนื้อหา สาระ

ของนิตยสารฉบับนี้

ก็มีทั้งความบันเทิง

ที่สอดแทรกสาระ

โดยนำเสนอคอลัมภ์ต่างๆ

ที่ให้ความรู้รอบตัว

ทั้งด้านวิทยาศาสตร์

การอนุรักษ์ธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ จริยธรรม

สุขภาพ กีฬา บันเทิง ฯลฯ

ผ่านภาพวาด

และการ์ตูนประกอบ

ที่มีความน่ารัก สดใส

ซึ่งมีความเหมาะสม

กับผู้อ่านทางบ้าน

ที่เป็นกลุ่มเยาวชน

ซึ่งจากรูปภาพ

และการ์ตูนน่ารักๆ

ในเนื้อหาบทความ

เรื่องสั้นต่างๆ

ที่ดึงดุดใจเด็กๆ

ได้เป็นอย่างดีนั้น

ก็ทำให้ผู้อ่านทางบ้าน

ซึ่งยังเป็นเยาวชน

สามารถรับข้อมูลต่างๆ

และให้ความสนใจ

และมีการจดจำ

ได้ดีมากยิ่งขึ้น

สำหรับในส่วน

ของคอลัมภ์ต่างๆ

ในนิตยสารสวนเด็ก

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากการ์ตูน

ที่เน้นสาระ

(ในช่วงวัยเด็ก

ผู้เขียนชอบผลงาน

การวาดภาพ

ของคุณปุ๊

อธิษฐาน วงศ์สารศรี

ในนิตยสารฉบับนี้

เป็นอย่างมาก)

และเรื่องสั้นชั้นดี

ในแนววิทยาศาสตร์

และบันเทิงแล้ว

นิตยสารสวนเด็ก

ยังมีคอลัมภ์ประจำ

ที่เน้นในด้านเนื้อหา

ที่ให้สาระ ความรู้

อย่าง มุมแสตมป์

ข่าวเด็ก เก็บข่าวมาฝาก

ย้อยรอยอดีต น้องฝากถาม

คลีนิคคุณหนู โลกความรู้

น่ารู้น่าคิด รูปเก่าเล่าเรื่อง

ลานภาษา กีฬาน่ารู้

ชีวิตสัตว์ ธรรมชาติแสนรัก

โรเบิร์ตคลับ รอบโลก ฯลฯ

โดยนอกจากคอลัมภ์ประจำ

ที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่าน

ที่เป็นเยาวชน

รวมถึงคอลัมภ์

ในส่วนของทีมงาน

อย่างการตอบจดหมาย

เพื่อเป็นการพูดคุย

กับทางกองบรรณาธิการแล้ว

นิตยสารสวนเด็ก

ยังมีคอลัมภ์พิเศษ

อย่าง ลุงจำลองตอบจดหมาย

ที่เป็นคอลัมภ์ตอบปัญหา

โดย พลตรีจำลอง ศรีเมือง

ซึ่งในขณะนั้น

ท่านดำรงตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

และ คุยสบายสไตล์ อ.สุนีย์

โดย อาจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ

ที่จะมาช่วยตอบปัญหา

ในด้านต่างๆ

ให้กับผู้อ่านเด็กๆ

ซึ่งคอลัมภ์เพิ่มเติมเหล่านี้

ก็ถือเป็นคอลัมภ์

ที่เป็นส่วนพิเศษ

ที่ทางทีมงาน

ได้มีการคัดสรร

มามอบให้กับผู้อ่าน

ที่เป็นกลุ่มเยาวชน

ความโดดเด่น

อีกด้านหนึ่ง

ของนิตยสารสวนเด็ก

ซึ่งมีกลุ่มผู้อ่าน

เป็นกลุ่มเยาวชน

ซึ่งอยู่ในวัย

แห่งการทำกิจกรรม

และการมีความคิดริเริ่ม

คือการที่นิตยสาร

ฉบับนี้นั้น

มีคอลัมภ์ต่างๆ

ที่เป็นการร่วมสนุก

เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรม

กับผู้อ่านทางบ้าน

โดยเน้นในกิจกรรม

การร่วมสนุก

เพื่อชิงรางวัล

ที่เป็นทางสร้างสรรค์

อย่างการตอบปัญหา

ด้านวิชาการ การวาดรูป

การเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ

ผ่านทางคอลัมภ์

และกิจกรรมพิเศษต่างๆ

ที่มีผลิตภัณฑ์สินค้า

ที่ลงโฆษณา

กับทางนิตยสาร

ให้การสนับสนุน

ผ่านทางคอลัมภ์

และการจัดงานประกวด

อย่าง มังกี้เกม มุมคู่คิด

ประกวดภาพวาดระบายสี

โดยดินสอสี Staedtler

คันไม้คันมือกับมิรินด้า

สร้างโลกสดใสกับเนสเล่ท์ ฯลฯ

ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริม

ให้กับเหล่าผู้อ่าน

ได้เริ่มต้นการทำกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์กับตนเอง

ผ่านทางกิจกรรม

ในการชิงรางวัลต่างๆ

ทั้งในด้านศิลปะ

กีฬา วิชาการต่างๆ

ที่ทางนิตยสารสวนเด็ก

เป็นผู้จัดขึ้น

โดยนอกจากการร่วมสนุก

ในการประกวดต่างๆ

กับทางผู้อ่าน

ผ่านทางจดหมาย

ที่ทางนิตยสารสวนเด็ก

จัดร่วมกับสินค้าต่างๆ

ที่ลงโฆษณา

กับทางนิตยสาร

(จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ผู้เขียนขอชื่นชม

สินค้าและโฆษณาต่างๆ

อย่าง น้ำมันบางจาก ฯลฯ

ที่ได้มีการลงโฆษณา

และร่วมสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ

ของนิตยสารสวนเด็ก

ฉบับนี้อยู่เสมอ

ซึ่งอย่างที่ทราบกันดี

นิตยสารที่มีเนื้อหา สาระ

มักจะไม่ค่อยมีโฆษณา)

นิตยสารสวนเด็ก

ยังมีการจัดงาน

เพื่อพบปะผุ้อ่าน

โดยงานกิจกรรม

ในครั้งหนึ่ง

ที่มีความน่าสนใจ

คือการจัดงาน

สวนเด็กแฟนตาเซีย

สเปเชียลเดย์

ที่มีการจัดขึ้น

ที่ห้างสรรพสินค้า

เดอะ มอลล์ บางแค

ในวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2538

ซึ่งในการจัดงานวันนั้น

ก็มีกิจกรรมมากมาย

เตรียมไว้ให้กับเด็กๆ

โดยมีคุณต่าย

สายธาร นิยมกาญจน์

มาร่วมเป็นพิธีกร

โดยมีแขกพิเศษ

อย่าง น้องโอ๊ต

ด.ช.หฤทธิ์ ยศเมธา

ดาราเด็กชื่อดัง

และ มังกี้

ตัวการ์ตูนประจำ

ของนิตยสารสวนเด็ก

ซึ่งเป็นขวัญใจของผู้อ่าน

มาร่วมกิจกรรมต่างๆ

ร่วมกันกับเด็กๆ

ที่เป็นแฟนๆ

ของนิตยสารอีกด้วย

 จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นิตยสารแนวสร้างสรรค์

สำหรับเยาวชน

ในชื่อ สวนเด็ก

ฉบับนี้นั้น

ถือเป็นนิตยสาร

ที่มีคุณค่า

จากเนื้อหา สาระ

และรูปแบบ

ของทางนิตยสาร

ที่มีการนำภาพประกอบ

ที่เป็นตัวการ์ตูน

และมีการจัดรุปเล่ม

ที่มีความน่ารัก สดใส

สามารถดึงดุดใจ

ผู้อ่านทางบ้าน

ที่เป็นกลุ่มเด็กๆ

ให้มาอ่านนิตยสาร

ที่มอบสาระ

และความรู้ต่างๆ

ซึ่งนิตยสารแต่ละฉบับ

ที่ออกวางจำหน่ายนั้น

ก็ได้แสดงให้เห็น

ถึงความตั้งใจอันดี

ของนักเขียน ทีมงาน

นักเขียนการ์ตูน

ทุกๆท่าน

ในกองบรรณาธิการ

ที่ได้มีการคัดสรร

เนื้อหาและสาระ

และแนวคิดในด้านที่ดี

มามอบให้กับผู้อ่าน

ซึ่งเป็นเด็กๆ

ซึ่งในการจัดทำ

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ก็ได้ทำให้ผู้เขียนเอง

ย้อนคิดถึงความสำคัญ

ของนิตยสารดีๆฉบับนี้

ซึ่งก็ทำให้เกิดความรู้สึก

ที่อยากจะขอขอบคุณ

คุณบันลือ อุตสาหจิต

คุณเกศณี สุเมธานนท์

คุณฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

และกองบรรณาธิการ

รวมถึงนักเขียนการ์ตูน

 นักวาดภาพทุกๆท่าน

ที่ถือเป็นผู้ใหญ่ใจดี

ที่ทำให้นิตยสารฉบับนี้

ได้มีการผลิตขึ้น

โดยในการบันทึก

บทความครั้งนี้

ผู้เขียนบลอก

ขอนำบทกลอน

ของคุณนึกลักษณ์

ในนิตยสารสวนเด็ก

ฉบับสุดท้าย

มาลงปิดท้ายไว้

เพื่อให้ครบถ้วน

ถึงความทรงจำที่ดี

ที่ผู้เขียนบลอก

และผู้อ่านมากมาย

มีต่อนิตยสารดีๆฉบับนี้

"แล้ววันหนึ่ง...เราก็โตเป็นผู้ใหญ่

อะไร-อะไร...แต่ก่อนนั้น...ล้วนผันผ่าน

ที่ดีงาม...เคยเชื่อ...เหลือประมาณ

ก็ล่วงพ้น...มายาการ...สู่ความจริง

คบคนเป็น-เห็นโลกกว้าง-เดินทางไกล

มีสิ่งใหม่...ให้เรียนรู้...ไม่หยุดนิ่ง

แต่สวนเด็ก...ครั้งยังเล็ก...เคยพักพิง

จะเป็นสิ่งนิรันดร์ไป...ในใจเรา..."

สุดท้ายนี้...

ผู้เขียนบลอก

ขอขอบคุณ

ทีมงานทุกๆท่าน

ของนิตยสารฉบับนี้

สำหรับความทรงจำ

และสิ่งดีๆ

ในช่วงวัยเด็ก

อีกครั้งครับรักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)