ติ๊ด วิเชษฐ์ วรภักดี

หนุ่มน้อยน่ารักจากนิตยสารวัยรุ่นยุค 90
ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

นิตยสารวัยรุ่น

ในชื่อ เธอกับฉัน

ถือเป็นนิตยสาร

ประเภทวัยรุ่น

ที่มียอดจำหน่าย

ที่สูงที่สุด

ในกลุ่มนิตยสาร

ประเภทเดียวกัน

ซึ่งจากความนิยม

ของกลุ่มผู้อ่าน

รวมถึงการเป็นนิตยสาร

ที่มีการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายปักษ์

อย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงยุคสมัย

ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ท

ในการโปรโมท

ผลงานต่างๆ

ของเหล่านักแสดง

นักร้อง นายแบบ

และนางแบบ

อย่างเช่นในทุกวันนี้

นิตยสารเธอกับฉัน

ในช่วงเวลานั้น

ถือเป็นที่จดจำ

ในกลุ่มผู้อ่าน

จากการเป็นนิตยสาร

ที่มีเหล่านักแสดง

นักร้อง นายแบบ

และนางแบบวัยรุ่น

หลาย-หลายท่าน

ได้เริ่มเป็นที่รู้จัก

จากการเริ่มต้น

การทำงาน

ในวงการบันเทิง

ในช่วงแรกๆ

จากการมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

และมีบทสัมภาษณ์

ที่มีการตีพิมพ์

ลงในนิตยสาร

ซึ่งได้รับความนิยม

ในกลุ่มวัยรุ่น

ในฉบับนี้

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

คุณติ๊ด วิเชษฐ์ วรภักดี

นักแสดง นายแบบวัยรุ่น

ที่มีผลงานการแสดง

ผลงานการถ่ายแบบ

และผลงานโฆษณา

ฝากไว้ในวงการบันเทิง

ของประเทศไทย

ในช่วงยุค 90

ท่านนี้นั้น

ถือเป็นนักแสดง

และนายแบบวัยรุ่น

อีกท่านหนึ่ง

ที่เริ่มต้น

การทำงาน

ในวงการบันเทิง

จากการมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

และบทสัมภาษณ์

ในนิตยสารฉบับนี้

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

เส้นทางการทำงาน

ในฐานะนักแสดง

และนายแบบวัยรุ่น

ของคุณติ๊ด

จากข้อมูลต่างๆ

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2539

ที่หนุ่มน้อยน่ารักท่านนี้

ได้ฝากผลงานต่างๆ

ไว้ในวงการบันเทิง

ในความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก


สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

ของนักแสดง

นายแบบวัยรุ่น

หนุ่มหล่อท่านนี้

จากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2533

คุณติ๊ด วิเชษฐ์ วรภักดี

สูง 180 เซนติเมตร

หนัก 70 กิโลกรัม

โดยเติบโตมา

ในครอบครัว

ที่มีสมาชิก

คือคุณพ่อ คุณแม่

พี่ชาย ตัวเขา

และน้องสาว

โดยครอบครัว

ของคุณติ๊ดนั้น

ได้พักอาศัย

และมีธุรกิจส่วนตัว

อยู่ที่อำเภอพระประเเดง

จังหวัดสมุทรปราการ

(ข้อมูลมีการบันทึก

จากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2533

เพียงเท่านั้น)


สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

ในด้านการศึกษา

ของคุณติ๊ด

วิเชษฐ์ วรภักดี

จากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2533

หลังจากสำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมปลาย

(สายวิทย์-คณิต)

คุณติ๊ดเข้าศึกษาต่อ

ในระดับอนุปริญญา

ที่แผนกเขียนแบบเครื่องกล

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

โดยขณะที่มีผลงาน

ในวงการบันเทิง

ในช่วงแรกๆ

จากการทำงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ในนิตยสารวัยรุ่น

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

คุณติ๊ดกำลังศึกษา

อยู่ในระดับชั้นปีที่ 2

ที่วิทยาลัยเทคนิค

สมุทรปราการ

(ข้อมูลมีการบันทึก

จากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2533

เพียงเท่านั้น)


สำหรับเส้นทาง

การทำงาน

ในวงการบันเทิง

ในฐานะนักแสดง

และนายแบบวัยรุ่น

ในวงการบันเทิง

ในช่วงยุค 90

ของคุณติ๊ด

วิเชษฐ์ วรภักดี

จากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2533

หนุ่มน้อยน่ารักท่านนี้

เข้าสู่วงการบันเทิง

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

จากการที่เขานั้น

ได้รับคำแนะนำ

จากทางเพื่อนๆ

ให้ลองเข้าร่วม

ในโครงการ

การประกวด

Man of The Year

ประจำปี 1990

ซึ่งจากการเข้าร่วม

เป็นผู้เข้าประกวด

ในเวทีการประกวด

เพื่อเป็นการเฟ้นหา

นายแบบหน้าใหม่

เข้าสู่วงการแฟชั่น

ซึ่งมีการจัดขึ้น

โดยทางบริษัท

ผลิตภัณ์เสื้อผ้า

และเครื่องแต่งกาย

ในชื่อ Domon

ก็ทำให้คุณติ๊ด

ซึ่งเข้าร่วม

ในการประกวด

ในรอบแรก

ที่มีการจัดขึ้น

ที่โรงแรมดุสิตธานี

ได้รับคำชักชวน

ให้เข้ามาทำงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

จากคุณพจน์

อานนท์ มิ่งขวัญตา

ซึ่งในขณะนั้น

รับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการ

และเป็นผู้ดูแล

การถ่ายทำภาพแฟชั่น

ให้กับทางนิตยสาร

ในชื่อ เธอกับฉัน

ซึ่งถือเป็นนิตยสาร

ที่มีชื่อเสียง

ในกลุ่มวัยรุ่น

ในช่วงเวลานั้น
โดยหลังจากที่คุณติ๊ด

วิเชษฐ์ วรภักดี

ได้รับคำชักชวน

ให้เข้ามาทำงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ให้กับนิตยสาร

สำหรับวัยรุ่น

จากคุณพจน์

อานนท์ มิ่งขวัญตา

ที่ได้พบคุณติ๊ด

ในรอบแรก

ของการประกวด

Man of The Year

ประจำปี พ.ศ. 2533

โดยในฐานะ

นายแบบวัยรุ่น

ที่ถือเป็นหน้าใหม่

หนุ่มน้อยน่ารักท่านนี้

มีผลงานการถ่ายแบบ

และมีบทสัมภาษณ์

อย่างเต็มรูปแบบ

เป็นครั้งแรก

ในนิตยสาร

เธอกับฉัน

ฉบับที่ 162

ซึ่งเป็นปักษ์แรก

ของเดือนกรกฎาคม

ในปี พ.ศ. 2533

ซึ่งหลังจากผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

และมีบทสัมภาษณ์

ที่มีการตีพิมพ์

เป็นครั้งแรก

ลงในนิตยสาร

ในฉบับนี้

ในฐานะนักแสดง

และนายแบบวัยรุ่น

คุณติ๊ดก็มีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ผลงานโฆษณา

และผลงานการแสดง

ในด้านละครโทรทัศน์

หลาย-หลายชิ้น

ฝากไว้ในวงการบันเทิง

ของประเทศไทย

ในช่วงยุค 90

ที่ผ่านมา

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะนักแสดง

และนายแบบวัยรุ่น

คุณติ๊ด วิเชษฐ์ วรภกดี

มีผลงานการแสดง

ในด้านละครโทรทัศน์

ผลงานโฆษณา

และมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ฝากไว้ในวงการบันเทิง

ของประเทศไทย

ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2533

ถึงประมาณปี พ.ศ. 2539

โดยนอกจากผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

และมีบทสัมภาษณ์

ซึ่งมีการตีพิมพ์

ลงในคอลัมภ์ต่างๆ

ของทางนิตยสาร

ในชื่อ เธอกับฉัน

ในช่วงยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

หนุ่มหล่อท่านนี้

ยังมีผลงานโฆษณา

โรงเรียนการจัดการ

การโรงเเรม

และการท่องเที่ยว

นานาชาติ

( I-TIM)

รวมถึงโฆษณา

ฟิลม์สีโกดัก

(ชุดที่มีคุณจุ๋ม

แสงระวี อัศวรักษ์

นางงาม นักร้อง

นักแสดงชื่อดัง

เป็นพรีเซ็นเตอร์)

และมีผลงาน

ในด้านการแสดง

ฝากไว้ในละครโทรทัศน์

หลาย-หลายเรื่อง

เช่น ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ

จากการผลิต

ของบริษัทดาราวิดีโอ

ซึ่งมีการแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

ในช่วงปี พ.ศ. 2534

ละครโทรทัศน์

เรื่อง คนละโลก

จากการผลิต

ของบริษัทอัครพล

โปรดักชั่น จำกัด

ซึ่งมีการแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

ในช่วงปี พ.ศ. 2536

ละครโทรทัศน์

เรื่อง นางฟ้ากับซาตาน

จากการผลิต

ของบริษัทอัครพล

โปรดักชั่น จำกัด

ซึ่งมีการแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงปี พ.ศ. 2536

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ฝันเฟื่อง

จากการผลิต

ของบริษัทไฟว์สตาร์

โปรดักชั่น จำกัด

ซึ่งมีการแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงปี พ.ศ. 2538

ละครโทรทัศน์

เรื่อง สายรักสายสวาท

จากการผลิต

ของบริษัท

ฮู เเอนด์ ฮู จำกัด

ซึ่งมีการแพร่ภาพ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในช่วงปี พ.ศ. 2537

(เป็นรายชื่อ

ผลงานการแสดง

เพียงส่วนหนึ่ง

ของคุณติ๊ด

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

ในด้านรายชื่อ

ผลงานการแสดง

เป็นการเพิ่มเติม

ก็จะมีการแก้ไข

และปรับปรุง

อีกครั้งหนึ่ง)


ในฐานะนักแสดง

และนายแบบวัยรุ่น

ที่มีผลงานต่างๆ

ฝากไว้ในวงการบันเทิง

ในช่วงต้นยุค 90

คุณติ๊ด วิเชษฐ์ วรภักดี

ห่างหายจากการทำงาน

ในด้านการแสดง

และการถ่ายแบบ

ในนิตยสารวัยรุ่น

ไปตามวันและเวลา

ของวงการบันเทิง

ในประเทศไทย

ที่ในแต่ละยุคสมัย

ในแต่ละช่วงเวลา

ก็จะมีนักแสดง

และนายแบบวัยรุ่น

ในรุ่นใหม่ๆ

ที่ก้าวเข้ามา

เพื่อสร้างสีสัน

และความสนุกสนาน

ให้กับวงการบันเทิง

ของประเทศไทย

หมุนเวียนเปลี่ยนไป

อย่างสม่ำเสมอ

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เป็นการบันทึก

จากความทรงจำ

ของผู้เขียน

และข้อมูลต่างๆ

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2539

เพียงเท่านั้น

ทำให้หากมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ต่อคุณติ๊ด

วิเชษฐ์ วรภักดี

และทางครอบครัว

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)