ณัฐ ณัฐพล พูนทอง

นายแบบหนุ่มหล่อจากอัลบั้มภาพยุค 80
ในช่วงยุค 80

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

สำนักพิมพ์ต่างๆ

ในประเทศไทย

ได้มีความนิยม

ในการผลิต

ผลงานหนังสือ

ในรูปแบบ

ของอัลบั้มภาพ

จากฝีมือ

การถ่ายภาพ

ของเหล่าช่างภาพ

ที่มีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

หลาย-หลายท่าน

ออกมาวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

ซึ่งจากความนิยม

ในการสร้างสรรค์

ผลงานอัลบั้มภาพ

ของสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในรูปแบบเช่นนี้เอง

ก็ทำให้ในช่วงยุค 80

จนถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

ผู้อ่านทางบ้าน

อย่างผู้เขียนเอง

ก็ได้มีโอกาส

ในการซื้อหา

ผลงานอัลบั้มภาพ

ในชุดต่างๆ

ของเหล่านายแบบ

และนางแบบ

ทั้งในประเภท

ของนายแบบ

และนางแบบหน้าใหม่

รวมถึงผู้มีชื่อเสียง

ในวงการบันเทิง

หลาย-หลายท่าน

ที่ก้าวเข้ามา

และมีผลงาน

ในด้านหนังสือ

ประเภทอัลบั้มภาพ

ที่เป็นการถ่ายทอด

ความสามารถ

ของช่างภาพ

รวมถึงความงาม

ของรูปร่าง

และหน้าตา

ในวัยหนุ่ม-สาว

ของพวกเขาเหล่านั้น

ฝากไว้ในวงการบันเทิง

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

คุณณัฐพล พูนทอง

นายแบบหนุ่มหล่อ

ที่นำเรื่องราว

และภาพถ่าย

ของเขา

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

ก็ถือเป็นนายแบบ

ซึ่งถือเป็นหน้าใหม่

ในช่วงกลางยุค 80

อีกท่านหนึ่ง

ที่ได้ฝากผลงาน

ในด้านอัลบั้มภาพ

ไว้ในวงการบันเทิง

ของประเทศไทย

ในช่วงเวลานั้น


สำหรับข้อมูล

ประวัติส่วนตัว

เล็กๆน้อยๆ

ของนายแบบ

หนุ่มหล่อท่านนี้

โดยจากคอลัมภ์

เบื้องหลังการถ่ายทำ

ผลงานอัลบั้มภาพ

ชุด Junior Album

Natapol Poonthong

ที่มีการจัดทำขึ้น

ในช่วงปี พ.ศ. 2528

คุณณัฐพล พูนทอง

หรือ คุณณัฐ

เป็นหนุ่มราศีเมษ

อายุ 23 ปี

โดยเขาเกิด

และเติบโต

ที่จังหวัดนครพนม

จากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2528

หนุ่มหล่อท่านนนี้

สูง 175 เซนติเมตร

หนัก 65 กิโลกรัม

และมีสัดส่วน

ของร่างกาย

คือ 34/29/32

โดยจากข้อมูล

ในขณะที่มีผลงาน

หนังสืออัลบั้มภาพ

ในชุดนี้นั้น

คุณณัฐกำลังศึกษา

อยู่ในระดับชั้นปีที่ 3

ที่คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยมีกิจกรรม

ในช่วงยามว่าง

ที่เขาชื่นชอบ

และให้ความสนใจ

คือการท่องที่ยว

ในแบบธรรมชาติ

รวมถึงการเล่นกีฬา

โดยเฉพาะกีฬา

ประเภทเพาะกาย

ที่เขามีความถนัด

และให้ความสำคัญ

โดยในฐานะ

ของนักกีฬา

คุณณัฐจะเเบ่งเวลา

จำนวน 2 ชั่วโมง

ของในแต่ละวัน

ให้กับการเล่นกีฬา

ในประเภทนี้

เพื่อเป็นการพัฒนา

ในด้านของรูปร่าง

ในส่วนของแขน

หน้าอก ขา

และ หน้าท้อง

โดยก่อนจะมีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ให้กับทางทีมงาน

ของอัลบั้มภาพ

ในชุดนี้นั้น

คุณณัฐเคยผ่านงาน

ในวงการบันเทิง

มาแล้วหลายชิ้น

ทั้งการทำงาน

ในด้านโฆษณา

และการทำงาน

ในฐานะนักแสดง

ในบทบาทสมทบ

ในวงการภาพยนตร์

ในช่วงเวลานั้น

(เป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูล

ของคุณณัฐ

จากบทสัมภาษณ์

ถึงในปี พ.ศ. 2528

เพียงเท่านั้น)


สำหรับข้อมูล

ในด้านการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

รวมถึงข้อมูล

ในด้านรายละเอียด

ของอัลบั้มภาพ

ชุด Junior Album

Natapol Poonthong

ซึ่งเป็นผลงาน

ในด้านอัลบั้มภาพ

ซึ่งเป็นการรวบรวม

ในด้านภาพสวยๆ

จากฝีมือการถ่ายภาพ

โดย Le Lumière

หรือ คุณกิตติพงษ์ พันไชยนวกุล

ผู้เป็นช่างภาพมืออาชีพ

ที่มีผลงานการถ่ายภาพ

ฝากไว้ในนิตยสาร

หลาย-หลายฉบับ

ในช่วงยุค 80

ที่นำภาพถ่าย

ของเขา

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ของบลอก

ในครั้งนี้

โดยในส่วน

ของข้อมูล

ในด้านรายละเอียด

ของผลงานหนังสือ

อัลบั้มภาพชุดนี้นั้น

จากหน้าสารบัญ

และรายละเอียด

ของทีมงาน

ผลงานหนังสือ

อัลบั้มภาพชุดนี้

เป็นการสร้างสรรค์

โดย สำนักพิมพ์

ชมพูนุช จำกัด

มีการจัดพิมพ์

โดย โรงพิมพ์เอเชีย

และมีการจัดจำหน่าย

ไปยังผู้อ่าน

ซึ่งอยู่ทั่วประเทศ

โดย สายส่งเพ็ญบุญ

โดยผลงานหนังสือ

อัลบั้มภาพชุดนี้

มีการจัดพิมพ์

และออกวางจำหน่าย

ในรูปเล่มขนาดเล็ก

เท่าพ๊อกเก็ตบุ๊ค

และเย็บสันปก

ในแบบมุงหลังคา

โดยผลงาน

อัลบั้มภาพ

ในชุดนี้นั้น

มีราคาหน้าปก

ในแต่ละฉบับ

จำนวน 40 บาท

โดยมีการจัดพิมพ์

และออกวางจำหน่าย

ไปสู่ผู้อ่านทางบ้าน

เป็นครั้งแรก

ในช่วงเดือนมิถุนายน

ของปี พ.ศ. 2528

โดยในส่วนของข้อมูล

ในด้านการทำงาน

ของนายแบบนั้น

คุณณัฐพล พูนทอง

หรือ คุณณัฐ

ได้ให้สัมภาษณ์ไว้

ในคอลัมภ์เบื้องหลัง

ของการถ่ายทำ

ว่าตัวเขาเองนั้น

ได้รับการชักชวน

มาจากทางทีมงาน

และได้รับแรงสนับสนุน

มาจากทางเพื่อนๆ

ที่มีความคิดเห็น

ว่าตัวเขานั้น

มีความเหมาะสม

กับการถ่ายภาพ

ในรูปแบบนี้

นอกจากนี้

ในส่วนของการตัดสินใจ

ของตัวเขาเองนั้น

คุณณัฐเอง

ในช่วงเวลานั้น

ก็ค่อนข้าง

ที่จะมีความมั่นใจ

ในด้านของรูปร่าง

ของตัวเอง

จากการที่ตัวเขา

ได้ออกกำลังกาย

มาอย่างสม่ำเสมอ

จึงทำให้มีความมั่นใจ

ในการที่จะทำงาน

ในฐานะนายแบบ

และมีความต้องการ

ที่จะบันทึก

ในด้านรูปร่างที่ดี

ของตัวเขาเอง

ในช่วงเวลานั้น

ไว้เป็นบันทึก

ความทรงจำ

ผ่านการถ่ายทำ

และรูปภาพต่างๆ

จากหนังสืออัลบั้มภาพ

ในการถ่ายทำครั้งนี้


ในฐานะนายแบบ

ที่ฝากผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

ไว้ในช่วงสั้นๆ

ของช่วงกลางยุค 80

คุณณัฐพล พูนทอง

หรือ คุณณัฐ

ห่างหายจากการทำงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

การถ่ายโฆษณา

งานด้านการแสดง

ในด้านภาพยนตร์

ในส่วนของเบื้องหน้า

ไปตามวันเเละเวลา

ของวงการบันเทิง

ที่ในแต่ละช่วงเวลา

แต่ละยุคสมัย

ก็จะมีหนุ่มสาว

ในรุ่นใหม่ๆ

ที่การก้าวเข้ามา

และฝากผลงาน

ในด้านต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป

ในแต่ละยุคสมัยเสมอ

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อมูล

ที่มีความผิดพลาด

หรือไม่ครบถ้วน

ในด้านรายละเอียด

จากการบันทึก

ในด้านข้อมูล

โดยเป็นการจำกัด

ในด้านช่วงเวลา

(เป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูล

เฉพาะข้อมูล

จากปี พ.ศ. 2528)

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ไปยังผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ในความผิดพลาด

ในด้านต่างๆ

ของบทความ

ไว้ ณ ที่นี้

รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)