นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทนิตยสาร

ของประเทศไทย

ในทุกยุคสมัยนั้น

มีนิตยสารชั้นนำ

หลาย-หลายฉบับ

ที่มีการก่อตั้ง

และมีการสร้างสรรค์

เพื่อออกวางจำหน่าย

สำหรับผู้อ่าน

ตามความต้องการ

และความสนใจ

รวมถึงรสนิยม

ที่มีความหลากหลาย

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

นอกจากนิตยสาร

อย่างเปรียว

ดิฉัน ผู้หญิง

แพรว สุดสัปดาห์

พลอยแกมเพชร

บ้านและสวน

สตาร์พิคส์

และ เอนเตอร์เทน

ที่มีการเปิดตัว

และวางจำหน่าย

ผ่านช่วงระยะเวลา

มาอย่างยาวนานแล้ว

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

ที่นำมาเรื่องราว

มาบันทึกไว้

ในบทความ

ครั้งนี้นั้น

ก็เป็นนิตยสารชั้นนำ

อีกฉบับหนึ่ง

ที่หลังจากการเปิดตัว

ก็ได้รับความนิยม

และมีการวางจำหน่าย

มาอย่างยาวนาน

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการย้อนวันเวลา

กลับไปในช่วงแรกเริ่ม

ของการเปิดตัว

นิตยสารฉบับนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2523

ซึ่งถือเป็นยุคเเรกเริ่ม

ของการสร้างสรรค์

นิตยสารการท่องเที่ยว

ที่ได้รับความนิยม

ในฉบับนี้


สำหรับผู้อ่านบลอก

ที่ไม่ได้เติบโต

มาในช่วงยุค 80

หรือไม่ได้ติดตาม

นิตยสารฉบับนี้

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

(Traveller's Companion)

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของการก่อตั้งนั้น

เป็นนิตยสาร

ที่นำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ของบริษัท

พี เอ็ม พับลิชชิ่ง จำกัด

โดยนิตยสารฉบับนี้

มีการเปิดตัวครั้งแรก

ในช่วงปี พ.ศ. 2523

ในรูปแบบนิตยสาร

ที่มีการวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

โดยนิตยสาร

เพื่อนเดินทาง

ในฉบับแรกนั้น

มีการเปิดตัว

โดยมีสโลแกน

ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อน

และออกวางจำหน่าย

ฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ในเดือนมกราคม

ปี พ.ศ. 2523

โดยมีราคาต่อปก

คือ 12 บาท

(โดยในระยะเวลา

ในช่วงปี พ.ศ. 2523

ถึงในปี พ.ศ. 2558

ที่นำมาบันทึกข้อมูล

มีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านราคา

เป็น 20 / 25 / 30

35 / 45 / 50 / 60

65 / 75 / 95 / 100

ในระยะเวลาต่อมา)

โดยในส่วนของรูปเล่ม

ในการจัดพิมพ์นั้น

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

ในช่วงยุคก่อตั้ง

จนถึงในช่วงปี พ.ศ. 2529

มีรูปเล่มแบบบาง

เป็นกระดาษสีน้ำตาล

ที่มีความหนา

เพียง 94 หน้า

และเป็นการเย็บรูปเล่ม

ในแบบมุงหลังคา

ทำให้ไม่มีสันปก

ซึ่งจากการปรับปรุง

ในช่วงปี พ.ศ. 2529

นิตยสารฉบับนี้

ก็มีการเปลี่ยนแปลง

ในด้านของรูปเล่ม

มาเป็นแบบแบบหนา

ขนาด 152 หน้า

ที่มีสันปกแข็งแรง

และมีกระดาษสีขาว

ที่ดูสะอาดตา

และมีภาพสีมากมาย

ในการจัดตีพิมพ์สำหรับรายชื่อ

ของผู้เกี่ยวข้อง

และทีมงาน

กองบรรณาธิการ

ของนิตยสาร

เพื่อนเดินทาง

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของการก่อตั้ง

นิตยสารการท่องเที่ยว

ที่เริ่มต้นก่อตั้ง

ในช่วงต้นยุค 80

ในฉบับนี้นั้น

จากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

ในฉบับที่ 1 ปีที่ 1

ของเดือนมกราคม

ปี พ.ศ. 2523

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

มีรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

ดังนี้ คุณอุดม ชาติยานนท์

เป็นผู้อำนวยการ

คุณวัฒนะ นิมมานวรดิษฐ์

เป็นที่ปรึกษา

คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

เป็นกรรมการผู้จัดการ

คุณอรุณ วัชระสวัสดิ์

เป็นรองกรรมการผู้จัดการ

คุณประพันธ์ ผลเสวก

เป็นบรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

ในนามบริษัท

พี เอ็ม พับลิชชิ่ง จำกัด

คุณเกษม สรศักดิ์เกษม

เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

คุณสันติภพ เจนกระบวนหัด

เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ

คุณวาณิช จรุงกิจอนันต์

คุณนิพนธ์ เจริญพจน์

คุณจิราภรณ์ รันจรูญ

คุณวิชิต สิงห์ทอง

เป็นกองบรรณาธิการ

คุณวิพัฒน์ ชัยประเสริฐวิทย์

เป็นบรรณาธิการฝ่ายภาพ

คุณจอมภัค วิชัยสุทธิกุล

เป็นบรรณาธิการฝ่ายศิลป์

คุณบัญชา เฉลิมกิจชัย

เป็นผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่าย

คุณวินัย ชาติอนันต์

เป็นผู้จัดจำหน่าย

เขตต่างจังหวัด

คุณนันทนา สุทธิพงศ์

เป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

คุณวิภาวี เจริญสิทธิ์

เป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

(เป็นรายชื่อทีมงาน

ในกองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของปี พ.ศ. 2523

เพียงเท่านั้น

ซึ่งอย่างที่ผู้อ่าน

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

คงจะทราบกันดี

ว่านิตยสารฉบับนี้

เป็นที่จดจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

จากการที่ในช่วงยุคต่อมา

นิตยสารฉบับนี้นั้น

ประสบความสำเร็จ

และได้รับความนิยม

จากการปรับเปลี่ยน

รูปแบบของนิตยสาร

โดยบรรณาธิการ

ท่านที่สอง

คือ คุณกรองกาญจน์ พงศธร

ซึ่งหลังจากมารับตำแหน่ง

เป็นบรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

นิตยสารฉบับนี้

ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ที่สามารถตอบโจทย์

ในด้านความต้องการ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ของผู้อ่านทางบ้าน

ที่มีความต้องการ

ข้อมูลและข่าวสาร

ในการเดินทาง

และท่องเที่ยว

ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน

ในด้านของรูปเล่ม

ที่มีความสวยงาม

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย)สำหรับรูปแบบ

และภาพรวม

ของนิตยสาร

การท่องเที่ยว

ในชื่อ เพื่อนเดินทาง

หรือ Traveller's Companion

จากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในช่วงยุคแรกเริ่ม

ของการก่อตั้ง

นิตยสารฉบับนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2523

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

ถือเป็นนิตยสาร

ที่นำเสนอข่าวสาร

ข้อมูลสาระ

รายละเอียด

รวมถึงบทความต่างๆ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ที่เน้นในเชิงธรรมชาติ

ในประเทศไทย

โดยมักจะมีเนื้อหา

และบทความต่างๆ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ในรูปแบบที่สมบุกสมบัน

ที่เหมาะสำหรับผู้อ่าน

ที่เป็นเหล่าผู้ชาย

ที่มีความชื่นชอบ

ในการเดินป่า แคมปิ้ง

การดำน้ำ การว่ายน้ำ ฯลฯ

จากนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยน

มาเน้นในการนำเสนอ

ข้อมูลและข่าวสาร

ของการท่องเที่ยว

ทั้งในและต่างประเทศ

ที่รูปแบบของการเดินทาง

ที่มีความสวยงาม

และสะดวกสบาย

ซึ่งมีความเหมาะสม

กับผุ้อ่านวงกว้าง

ที่มีทั้งผู้ชาย ผู้หญิง

คนโสด คนมีครอบครัว

เด็กๆ หนุ่มสาววัยทำงาน

รวมถึงผู้อาวุโส

เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้

ความโดดเด่น

อีกด้านหนึ่ง

ของนิตยสารฉบับนี้

ที่มีความแตกต่าง

จากนิตยสาร

การท่องเที่ยว

ในฉบับอื่นๆ

ในช่วงเวลาเดียวกัน

คือนิตยสารเพื่อนเดินทาง

ถือเป็นนิตยสาร

แนวการท่องเที่ยว

เพียงฉบับเดียว

ในช่วงเวลานั้น

ที่มีภาพปก

เป็นดารา นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักร้องชื่อดัง

เเละมีภาพแฟชั่น

ประจำฉบับ

ให้ได้ติดตามรับชม

(ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2533

ภาพแฟชั่นและภาพปก

ของทางนิตยสาร

เป็นฝีมือการถ่ายภาพ

โดยช่างภาพ

ที่ใช้ชื่อ Persona

ถ้าผู้เขียนบลอก

จำไม่ผิดพลาด

น่าจะเป็นนามแฝง

ของคุณดาว วาสิกสิริ

ซึ่งหากเป็นข้อมูล

ที่มีความผิดพลาด

ต้องขออภัย

ไว้ ณ ที่นี้

นอกจากนี้

เมื่อผ่านพ้น

ช่วงปี พ.ศ. 2533

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

ก็มีคุณใหญ่

อมาตย์ นิมิตภาคย์

มาเป็นช่างภาพประจำ

อีกท่านหนึ่ง

ให้กับทางนิตยสาร

ซึ่งก็ทำให้นิตยสาร

การท่องเที่ยว

ในฉบับนี้

มีภาพปกสวยๆ

ตลอดระยะเวลา

ของการจัดพิมพ์)สำหรับในส่วน

ของเนื้อหา

และข้อเขียน

ของนิตยสาร

เพื่อนเดินทาง

ในฉบับนี้

จากการค้นข้อมูล

ในช่วงปี พ.ศ. 2530

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2540

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

มีงานข้อเขียน

และคอลัมภ์ต่างๆ

ที่มีความน่าสนใจ

สำหรับผู้อ่าน

ดังนี้ ในเส้นทางท่องเที่ยว

เรื่องชุดคิดถึงบ้านเกิด

(งานข้อเขียน

เกี่ยวกับบ้านเกิด

จากนักเขียนชื่อดัง

หลาย-หลายท่าน)

เยี่ยมเยือนเรือนมิตร

โดย ป.วัชร

สกู๊ปพิเศษเพื่อนเดินทาง

อีสานบันทึก

ชมรมนักเดินทาง

ถามมาก็ตอบไป

(คอลัมภ์ตอบจดหมาย

จากผู้อ่านทางบ้าน

โดยบรรณาธิการ)

บทเกริ่นจากบ.ก.

(บทบรรณาธิการ)

คุยกับช่างภาพ

(เบื้อหลังภาพแฟชั่น

และเคล็ดลับต่างๆ

ในการถ่ายภาพ)

บทสัมภาษณ์ประจำฉบับ

ท่องโลกสิลปวัฒนธรรม

โดย เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ

การประกวดถ่ายภาพ

เพื่อชิงรางวัล

เที่ยวซอกแซก

บทความเรื่องเขื่อน

(แนะนำเขื่อนทั่วไทย)

เรื่องแปล บทความ

การท่องเที่ยว

โดย นิดา / มนันยา

ผู้หญิงเดินทาง

(เคล็ดลับการเดินทาง)

ในเส้นทางการท่องเที่ยว

ตารางเดินทาง

(ข่าวฝากประชาสัมพันธ์)

โลดแล่นตามจักรราศี

โดย หมอหยอง

ดวงเดินทาง

โดย โหรา

เทศกาลประจำเดือน

เรื่องชุด ตามเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ช๊อปปิ้ง ช๊อปปิ้ง

ชีพจรลงเท้า

เรื่องของคนเดินทาง

(ประสบการ์ณการท่องเที่ยว)

ปากต่อปาก

(ทัศนคติการท่องเที่ยว

ของเหล่าคนดัง)

ขออร่อย หน้าต่างโรงแรม

(แนะนำโรงแรม ร้านอาหาร)

เที่ยวกับหมอ

โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

ที่สุดของโลก

(สถานที่ท่องเที่ยว

ที่น่าสนใจ)

วันเดียวก็เที่ยวได้

พฤติกรรมและเหตุผล

ของคนเดินทาง

เมื่อหนูเดินทาง

(งานข้อเขียน

ประสบการณ์

การท่องเที่ยว

ของเด็กๆ

ซึ่งเป้นผู้อ่าน)

มักคุเทศน์กิตติมศักดิ์

(บทสัมภาษณ์คนดัง

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)โดยในฐานะ

นิตยสารการท่องเที่ยว

ที่เน้นในการนำเสนอ

ข้อมูล รายละเอียด

และข่าวสารต่างๆ

ในเชิงสร้างสรรค์

ของการท่องเที่ยว

ไปสู่ผู้อ่าน

ในฐานะนิตยสาร

ที่มีคุณภาพ

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

เคยได้รับรางวัลชมเชย

ในสาขาประเภทวารสาร

ในฐานะสื่อมวลชนดีเด่น

สำหรับเยาวชน

จากการประกาศรางวัล

สื่อมวลชนดีเด่น

สำหรับเยาวชน

ประจำปี พ.ศ. 2529

ถึงในปี พ.ศ. 2530

โดยเป็นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

ส่งเสริมและประสานงาน

เยาวชนแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้

ในช่วงปีต่อมานั้น

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

ยังได้รับรางวัล

หนังสือดีเด่น

สำหรับเยาวชน

ในสาขาประเภทวารสาร

ประจำปี พ.ศ. 2531

ถึงปี พ.ศ. 2532

จากการประกาศรางวัล

โดยคณะกรรมการ

ส่งเสริมและประสานงาน

เยาวชนแห่งชาติ

ซึ่งถือการรับรางวัล

ในสาขานี้อีกครั้งหนึ่ง

จากคุณภาพ

และความดีเด่น

ในการสร้างสรรค์

นิตยสารฉบับนี้

ไปสู่ผู้อ่าน

ที่เป็นเหล่าเยาวชน

(เป็นการบันทึก

ในด้านข้อมูล

ที่สามารถค้นได้

จากนิตยสารเพื่อนเดินทาง

เฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2529

ถึงในช่วงปี พ.ศ. 2532

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงมีเก็บไว้

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีผลรางวัล

ในครั้งอื่น-อื่น

ที่ผู้เขียนบลอก

ไม่ได้พบข้อมูล

ก็ต้องขออภัย

ทางทีมงาน

ของนิตยสาร

ไว้ ณ ที่นี้)
จากความทรงจำ

ของผุ้เขียนบลอก

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

ถือเป็นนิตยสาร

ที่ผู้เขียนบลอก

มีความชื่นชอบ

และติดตามอ่าน

มาตลอดระยะเวลา

ตั้งแต่ในช่วงที่เริ่มต้น

ของความสนใจ

ในการอ่านนิตยสาร

โดยสำหรับผู้เขียนแล้ว

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

ในฉบับนี้นั้น

ก็ถือเป็นนิตยสาร

ในกลุ่มเดียวกัน

กับนิตยสาร

ที่ผู้เขียนนั้น

มีความชื่นชอบ

อย่างเอนเตอร์เทน

สตาร์พิค แพรว

สุดสัปดาห์

ที่ผู้เขียนบลอก

ยังคงติดตามอ่าน

มาตลอดระยะเวลา

ของการผลิต

โดยในฐานะนิตยสาร

เพื่อนเดินทางฉบับนี้

ผู้เขียนบลอก

มีความชื่นชอบ

ในช่วงยุคหลังการปรับเปลี่ยน

ในด้านของรูปเล่ม

คอลัมภ์และเนื้อหา

ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2529

ซึ่งจากการเป็นนิตยสาร

ที่มักมีธีมหลัก

ในแต่ละฉบับ

ที่เป็นข้อมูลเจาะลึก

ในด้านที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยว

บทสัมภาษณ์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับจังหวัด

หรือประเทศต่างๆ

ที่เป็นหัวข้อ

ในแต่ละฉบับนั้น

ก็ทำให้นิตยสาร

ที่ออกมาวางจำหน่าย

ในแต่ละเดือนนั้น

มีความน่าสนใจ

แตกต่างกันไป

นอกจากนี้

อีกความโดดเด่น

ของนิตยสารฉบับนี้

ที่ผู้เขียนนั้น

มีความชื่นชอบ

คือการที่แต่ละฉบับ

ก็จะมีภาพปก

และภาพแฟชั่น

ที่เป็นภาพสวยๆ

จากการถ่ายแบบ

ในจังหวัด

และประเทศต่างๆ

ซึ่งมักเป็นภาพถ่าย

จากฝีมือการถ่ายภาพ

โดยคุณใหญ่

อมาตย์ นิมิตภาคย์

ช่างภาพชื่อดัง

ของเมืองไทย

ซึ่งสำหรับผู้เขียนแล้ว

ก็ทำให้นิตยสารฉบับนี้

มีความแตกต่าง

จากนิตยสารท่องเที่ยว

ในฉบับอื่น-อื่น

ที่ออกวางจำหน่าย

ในช่วงเวลาเดียวกัน

ซึ่งทำให้ในฐานะ

นิตยสารท่องเที่ยว

ที่นำเสนอข้อมูล

รายละเอียดต่างๆ

ของสถานที่ท่องเที่ยว

และที่พักต่างๆแล้ว

ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทางบ้าน

หลาย-หลายท่านนั้น

ภาพปกและภาพแฟชั่น

ของนิตยสาร

เพื่อนเดินทาง

ที่ออกมาสวยงาม

และเป็นภาพสีสดใส

ในทุกฉบับนี้เอง

ที่ถือเป็นจุดเด่น

และถือเป็นภาพจดจำ

อีกด้านหนึ่ง

ของนิตยสาร

ที่มีการสร้างสรรค์

และออกวางจำหน่าย

ได้อย่างยาวนาน

ในฉบับนี้
ในฐานะนิตยสาร

การท่องเที่ยว

ที่ออกวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

มาอย่างยาวนาน

ในขณะที่บันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

(ปี พ.ศ. 2557)

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

ยังคงมีการสร้างสรรค์

เพื่อออกวางจำหน่าย

และยังคงได้รับความนิยม

จากผู้อ่านทางบ้าน

จากสาระ ความรู้

ในด้านการท่องเที่ยว

รวมถึงยังคงมีจุดเด่น

ในด้านภาพปก

จากการถ่ายแบบ

ของเหล่านักแสดง นักร้อง

นายแบบ นางแบบชื่อดัง

รวมถึงยังคงมีรูปเล่ม

ที่สวยงาม ปราณีต

เหมือนกับที่ผ่านมา

โดยจากหน้าสารบัญ

ของนิตยสาร

เพื่อนเดินทาง

ในฉบับล่าสุด

ที่ผู้เขียนบลอก

มีในขณะที่บันทึก

บทความของบลอก

อยู่ในขณะนี้นั้น

นิตยสารเพื่อนเดินทาง

ยังคงเป็นนิตยสาร

ของบริษัท

พี เอ็ม พับลิชชิ่ง จำกัด

ที่มีวางจำหน่าย

ในรูปแบบรายเดือน

โดยมีราคาปก

คือ 100 บาท

ต่อหนึ่งฉบับ

และยังคงมีบรรณาธิการ

ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

คือ คุณกรองกาญจน์ พงศธร

ซึ่งถือเป็นภาพจดจำ

อีกด้านหนึ่ง

ของผู้อ่านทางบ้าน

ที่มีต่อนิตยสาร

การท่องเที่ยว

ที่มีการสร้างสรรค์

และวางจำหน่าย

มาอย่างยาวนาน

ในฉบับนี้

(ข้อมูลทั้งหมด

ในบทความนี้

มีการบันทึกไว้

ถึงในเดือนธันวาคม

ของปี พ.ศ. 2557

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

หรือรายละเอียด

ที่ไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

กองบรรณาธิการ

และผู้เกี่ยวข้อง

กับนิตยสารฉบับนี้

ไว้ ณ ที่นี้)รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

คลั่ง / อนุชิต จุรีเกษ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

LOTTE CRUNKY / YUKI UCHIDA (1995)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

รักเดียวของเจนจิรา (1996)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

โทรทัศน์สีมิตซูบิชิ / สาวสาวสาว (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

EARLY EDITION (1996-2000)

ปราสาทมืด (1994)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

IN THE NAME OF LOVE (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

SPRING TOUR '90 / SHONENTAI (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

คลังบทความของบล็อก

TOKYO CINDERELLA STORY (1994)

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)