บิม นครินทร์ สุนทรสิงห์

นายแบบหนุ่มหล่อจากวงการแฟชั่นยุค 90
ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

และวงการโฆษณา

ในประเทศไทย

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นายแบบ

และนางแบบอาชีพ

มาเป็นผู้แสดงแบบ

บนแผ่นปก

ของนิตยสาร

และเป็นผู้แสดงแบบ

ในการถ่ายทำ

ภาพแฟชั่น

และงานโฆษณา

ซึ่งจากความแตกต่าง

จากวงการแฟชั่น

วงการโฆษณา

และวงการบันเทิง

ที่ในปัจจุบัน

มีกระแสความนิยม

ในการใช้นักแสดง

ที่มีชื่อเสียง

มาเป็นแบบ

ในการถ่ายภาพ

และขึ้นปก

นิตยสารแฟชั่น

รวมถึงการถ่ายทำ

งานด้านโฆษณา

ซึ่งจากความแตกต่าง

ในรูปแบบเฉพาะ

ของยุคสมัย

ในรูปแบบนี้เอง

ที่ทำให้ในช่วงยุค 70

ถึงช่วงกลางยุค 90

ที่ผ่านมานั้น

วงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

มีนายแบบ

และนางแบบ

ที่มีชื่อเสียง

หลาย-หลายท่าน

ที่มีความโดดเด่น

และเป็นที่จดจำ

ของผุ้ชมทางบ้าน

จากการฝากผลงาน

ทั้งในด้านการถ่ายแบบ

การเดินแบบ

และงานด้านโฆษณา

ไว้ในความทรงจำ

ของผู้ชมทางบ้าน

โดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

คุณบิม นครินทร์ สุนทรสิงห์

นายแบบหนุ่มหล่อ

จากวงการแฟชั่น

ในต้นยุค 90

ท่านนี้นั้น

ถือเป็นนายแบบ

อีกท่านหนึ่ง

ที่เป็นที่จดจำ

ในวงการแฟชั่น

จากการมีผลงาน

ทั้งในด้านการถ่ายแบบ

การเดินแบบแฟชั่น

และฝากผลงาน

ในด้านโฆษณา

ไว้ในช่วงต้นยุค 90

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

จะเป็นการบันทึก

ถึงเส้นทาง

การทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ของคุณบิม

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

ถึงประมาณปี พ.ศ. 2536

ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ที่เขาฝากผลงาน

การถ่ายแบบ

งานเดินแบบ

และงานโฆษณา

ไว้ในวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

โดยในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

หากมีข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้อง

หรือไม่รายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัย

ต่อคุณบิม

และทางครอบครัว

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้


สำหรับประวัติส่วนตัว

ของนายแบบหนุ่มหล่อ

จากวงการแฟชั่น

ในช่วงต้นยุค 90

ท่านนี้นั้น

คุณบิม นครินทร์ สุนทรสิงห์

เติบโตมาในครอบครัว

ที่มีคุณพ่อ คุณแม่

และพี่สาว 1 ท่าน

โดยจากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2534

นายแบบหนุ่มหล่อท่านนี้

สูง 183 เซนติเมตร

หนัก 74 กิโลกรัม

สำเร็จการศึกษา

ในระดับชั้นมัธยม

จากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

โดยขณะที่มีผลงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

การเดินแบบ

และงานด้านโฆษณา

ในวงการแฟชั่น

ในช่วงปี พ.ศ. 2534

คุณบิมกำลังศึกษา

ในระดับชั้นปีที่ 1

ที่คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ข้อมูลมีการบันทึก

จากบทสัมภาษณ์

ถึงในปี พ.ศ. 2534

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

ที่ไม่ครบถ้วน

ต้องขออภัย

ไว้ ณ ที่นี้)


สำหรับกิจกรรมพิเศษ

ในช่วงวัยเรียน

ที่เขามีความชื่นชอบ

นอกเหนือจากการเรียน

และการทำงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

การเดินแบบ

และงานด้านโฆษณา

ในฐานะนายแบบ

ในวงการแฟชั่น

โดยจากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2534

นายแบบหนุ่มหล่อท่านนี้

มีความชื่นชอบ

และมีความถนัด

ในการเล่นกีฬา

ประเภทรักบี้

โดยในฐานะนักกีฬา

ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และนักกีฬารักบี้

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

คุณบิมมีความสนใจ

และเริ่มต้นฝึกฝน

ในกีฬาประเภทนี้

ตั้งแต่ช่วงที่เขานั้น

มีอายุ 10 ปี

โดยในช่วงแรกเริ่ม

เขามีความสนใจ

ในกีฬารักบี้

จากการที่คุณพ่อ

ของคุณบิมเอง

ท่านเคยเป็นนักกีฬา

ของทีมมหาวิทยาลัย

ในช่วงวัยหนุ่ม

ซึ่งจากเข้ามา

เป็นนักกีฬา

ในทีมรักบี้

ของทางโรงเรียน

และมีความผูกพัน

กับเพื่อนๆ

ที่เป็นนักกีฬา

ในทีมต่างๆ

ก็ทำให้เขานั้น

มีความรัก

ในกีฬารักบี้

โดยเข้าร่วมในทีม

และลงแข่งขัน

ในการแข่งขันต่างๆ

มาโดยตลอด

โดยในฐานะนักกีฬา

ของโรงเรียนสาธิตฯ

คุณบิมและเพื่อนๆ

ที่เป็นนักกีฬา

ในทีมรักบี้

ได้ผ่านการแข่งขัน

ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

อย่าง ฮ่องกง

ไต้หวัน ญี่ปุ่น

ออสเตรเลีย ฯลฯ

มาแล้วหลายครั้ง

ก่อนที่เขาจะเป็นที่รู้จัก

จากการมีผลงาน

ในฐานะนายแบบ

ในช่วงต้นยุค 90

สำหรับเส้นทาง

การทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ในวงการแฟชั่น

ของคุณบิม

นครินทร์ สุนทรสิงห์

จากบทสัมภาษณ์

ในปี พ.ศ. 2533

คุณบิมเริ่มต้น

การทำงาน

ในฐานะนายแบบ

เป็นครั้งแรก

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

โดยการชักชวน

ให้เข้ามาทำงาน

ในด้านการถ่ายแบบ

จากคุณอาของเพื่อน

ที่ในขณะนั้น

ท่านเป็นทีมงาน

ของนิตยสารดิฉัน

โดยในฐานะ

นายแบบหน้าใหม่

ที่มีอายุเพียง 16 ปี

และกำลังศึกษา

ในระดับชั้น ม.5

อยู่ที่โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

คุณบิมมีผลงาน

การถ่ายแบบ

เป็นครั้งแรก

ลงในนิตยสารดิฉัน

ฉบับที่ 331

ในปักษ์หลัง

ของเดือนธันวาคม

ในปี พ.ศ. 2533

ซึ่งจากผลงาน

การถ่ายแบบครั้งแรก

และได้รับคำชมเชย

จากฝ่ายแฟชั่น

ของทางนิตยสาร

จากการทำงาน

ในแบบมืออาชีพ

ซึ่งมาพร้อมส่วนสูง

ถึง 183 เซนติเมตร

ก็ทำให้ในฐานะ

นายแบบหน้าใหม่

คุณบิมได้รับการติดต่อ

และมีผลงาน

ด้านการถ่ายแบบ

ในนิตยสารแฟชั่น

ฉบับอื่นๆ

รวมถึงมีผลงาน

ในด้านการเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์

รวมถึงมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

อย่างผลิตภัณฑ์

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

ยี่ห้อ ONYX

พลาสเตอร์ปิดแผล

นีโอ คอมแบท ฯลฯ

ให้ได้รับชมตามมาโดยจากความทรงจำ

ของผู้เขียนบลอก

ในฐานะนายแบบ

ในวงการแฟชั่น

คุณบิม นครินทร์ สุนทรสิงห์

มีผลงานการถ่ายแบบ

ในนิตยสารแฟชั่น

และมีผลงาน

การเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์

รวมถึงมีผลงาน

ในด้านโฆษณา

ฝากไว้ในวงการแฟชั่น

ของประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

ถึงประมาณปี พ.ศ. 2536

โดยในฐานะนายแบบ

หนุ่มหล่อท่านนี้

เป็นที่จดจำ

ของผู้ชมทางบ้าน

ในฐานะนายแบบ

ที่มีหน้าตา

ที่ดูหล่อเหลา

ในแบบมีเอกลักษณ์

รวมถึงมีรูปร่าง

ที่ดูสูงใหญ่

ในแบบนักกีฬา

โดยในฐานะนายแบบ

นอกจากผลงาน

การถ่ายแบบ

ลงในนิตยสารชั้นนำ

อย่าง ดิฉัน

ลลนา แพรว

แพรวสุดสัปดาห์

เธอกับฉัน

IMAGE , FACE ฯลฯ

อย่างต่อเนื่องแล้ว

ในฐานะนายแบบ

หนุ่มหล่อท่านนี้

ถือเป็นนายแบบ

ที่โดดเด่นอย่างมาก

จากการทำงาน

และมีผลงาน

ในด้านการเดินแบบ

ในงานแฟชั่นโชว์

ที่ถือเป็นงานใหญ่

หลาย-หลายครั้ง

ของวงการแฟชั่น

ในช่วงต้นยุค 90

ที่ผ่านมาในฐานะนายแบบ

ของวงการแฟชั่น

ในช่วงต้นยุค 90

คุณบิม นครินทร์ สุนทรสิงห์

ห่างหายจากการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

ของวงการแฟชั่น

ในประเทศไทย

ไปในช่วงกลางยุค 90

โดยจากบทสัมภาษณ์

ของคุณบิม

ในช่วงปี พ.ศ. 2534

ซึ่งเป็นช่วงแรกเริ่ม

ของการทำงาน

ในวงการแฟชั่น

นายแบบหนุ่มหล่อท่านนี้

ซึ่งในปัจจุบัน

(ปี พ.ศ. 2555)

เป็นที่รู้จัก

ในฐานะนักบิน

ของบริษัทการบินไทย

ได้ให้สัมภาษณ์ไว้

ถึงความตั้งใจ

และความมุ่งมั่น

ของตัวเขาเอง

ที่จะศึกษาต่อ

ในด้านการบินพลเรือน

หลังจากที่เขานั้น

สำเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี

ซึ่งจากการศึกษาต่อ

และการทำงาน

ตามความตั้งใจ

ที่เขาได้ตั้งไว้

ก็ทำให้หลังปี พ.ศ. 2537

เป็นต้นมานั้น

นายแบบหนุ่มหล่อ

ของวงการแฟชั่น

ในช่วงต้นยุค 90

ท่านนี้นั้น

ได้ห่างหาย

จากการทำงาน

ในฐานะนายแบบ

จากการมีบทบาท

และหน้าที่ใหม่

ทิ้งไว้แต่ภาพ

และความทรงจำ

จากยุคสมัย

ที่เหล่านายแบบ

และนางแบบ

ล้วนแต่เป็นที่จดจำ

ของผู้ชมทางบ้าน

(ในการบันทึก

บทความของบลอก

ในครั้งนี้นั้น

เป็นการบันทึก

จากข้อมูลต่างๆ

ในช่วงปี พ.ศ. 2533

ถึงประมาณปี พ.ศ. 2536

เพียงเท่านั้น

โดยหากมีข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้อง

หรือมีรายละเอียด

ที่ไม่ครบถ้วน

ผู้เขียนบลอก

ต้องขออภัยคุณบิม

และทางครอบครัว

รวมถึงผู้อ่าน

ทุก-ทุกท่าน

ไว้ ณ ที่นี้)รักประกาศิต (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารลลนา (1973-1995)

สโมสรผึ้งน้อย (1984)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แหม่ม พัชริดา วัฒนา

รายการมาตามนัด (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารทีวีรีวิว (1972-1992)

SAN MIGUEL BEER (1989)

SVESVESB / YASUO MIYATA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เมย์ ศศลักษณ์ พันธุ์หาญ

YUSHUN ORACION (1988)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
เอล (1992-1995)

SEVENTH HEAVEN (1996-2007)

เสือ 11 ตัว (2001)

เสือ 11 ตัว (2001)

พิษสวาท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจี๊ยบ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์

NIVEA SKIN LOTION (1988)

โฆษณาเก่าในความทรงจำ

โฆษณาเก่าในความทรงจำ
เนสกาแฟเอ็กซ์ตร้าเชค (1985)

BALENO / DAVID WU (1989)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ (1983)

สิงห์โกลด์ไลท์เบียร์ (1989)

From Me To You


การจัดทำบลอกนี้

เกิดจากความรู้สึก

ที่ผู้เขียนบลอก

อยากจะบันทึก

ความทรงจำ

ในช่วงเวลา

ของวันเก่าๆ

ผ่านเส้นทาง

จากเรื่องราว

และผลงานต่างๆ

ของเหล่าดารา

นักร้อง นักแสดง

นายแบบ นางแบบ

นักเขียน ฯลฯ

ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับศิลปะบันเทิง

ในช่วงยุคสมัย

ก่อนการมาถึง

ของอินเทอร์เน็ต

ที่แพร่หลาย

ในสังคมไทย

อย่างในทุกวันนี้

ซึ่งในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

ได้รวบรวม

เรื่องราวต่างๆ

จากความทรงจำ

และค้นข้อมูล

โดยนำรูปภาพ

จากนิตยสารต่างๆ

ในช่วงเวลาอดีต

นำมารวบรวม

และเรียบเรียง

ให้เป็นภาพชัดเจน

ขึ้นมาอีกครั้ง

ด้วยสิ่งที่ตนเองนั้น

ยังคงเก็บไว้

ด้วยความมุ่งหวัง

ในการนำเสนอ

ด้วยความให้เกียรติ

ผ่านการนำเสนอ

ในด้านที่สวยงาม

ซึ่งในการจัดทำ

บทความต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ภาพ

จากนิตยสารแฟชั่น

และนิตยสารบันเทิง

ในฉบับต่างๆ

จากช่วงยุค 70

ถึงช่วงปลายยุค 90

ซึ่งภาพทั้งหมดนั้น

ถือเป็นลิขสิทธิ์

ของนิตยสาร

และช่างภาพ

ท่านต่างๆ

ทำให้ผู้เขียนบลอก

มีความตั้งใจ

ที่จะจัดทำบลอกนี้

โดยไม่แสวงผลกำไร

และไม่เปิดรับโฆษณา

เพื่อเป็นการยุติธรรม

ต่อเจ้าของภาพ

ในนิตยสาร หนังสือ

และวีดีโอต่างๆ

ที่ผู้เขียนบลอก

นำมาเรียบเรียงไว้

ในบทความ

โดยในการจัดทำ

ผู้เขียนบลอก

อยากจะขอขอบคุณ

นิตยสารและช่างภาพ

ซึ่งเป็นเจ้าของภาพ

สำหรับภาพสวยๆ

ในทุก-ทุกรูป

และอยากจะขอ

ความกรุณา

จากผู้อ่านทุกท่าน

ที่จะนำข้อมูล

และภาพต่างๆ

ในบลอกนี้

ซึ่งผู้เขียนบลอก

ไม่ใช่เจ้าของ

ในด้านลิขสิทธิ์

นำไปเผยแพร่

ขอให้ทุกท่าน

ที่จะนำภาพไปใช้

ขอให้นำไปใช้

โดยมิใช่เพื่อการค้า

หรือนำไปรวบรวมใว้

ในเวบไซต์ เพจ

หรือบลอกต่างๆ

ที่มีการลงโฆษณา

หรือนำไปประกอบ

ในข้อความ บทความ

ที่จะเป็นการล่วงเกิน

ผู้ที่เป็นแบบ

ในภาพนั้นๆ

จากการนำไปใช้

ร่วมกับข้อความ

ที่มีข้อมูล

ในด้านลบ

หรือใช้ถ้อยคำ

ที่มีความหยาบคาย

ซึ่งจะสร้างความเสียหาย

ให้กับผู้เป็นแบบ

ซึ่งอยู่ในภาพ

ท่านนั้นๆ

SUMMER CONCERT / JIMMY LIN (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารซินีแม๊ก (1994-2002)

SUCCESS / EISAKU YOSHIDA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Eisaku Yoshida

DIG MEN / TAKAHASHI BROTHERS (1989)

DAWSON'S CREEK (1998-2003)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์ / จอนนี่ แอนโฟเน่ (1989)

กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

SHOWER TO SHOWER / DAVID X (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ลางลิขิต (2001)

โฆษณาเครื่องดื่มเป็ปซี่ / พีท ทองเจือ (1992)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Movie Time Magazine (1997-2009)

EQUAL ROMANCE / COCO (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
แพท พัสสน ศรินทุ

MELROSE PLACE (1992-1999)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Gift Magazine (1981-1992)
ในช่วงยุค 70-90 นั้น

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน

ที่เข้ามาแพร่หลาย

ในประเทศไทยนั้น

ยังไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายลิขสิทธิ์

อย่างที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535

ทำให้วงการการ์ตูน

ในประเทศไทย

ในขณะนั้น

มีการแข่งขันกัน

ระหว่างสำนักพิมพ์ต่างๆ

ในการตีพิมพ์และวางจำหน่าย

ผลงานการ์ตูนเรื่องดังๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุผลในข้อนี้เอง

ทำให้เกิดนิตยสารการ์ตูน

เพื่อที่จะได้มีการแปล

และวางจำหน่าย

ให้ทันกับต้นฉบับ

ของนิตยสารการ์ตูน

ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

และ กิฟท์ แม็กกาซีน

ของ ไลน์อาร์ทแพลนนิ่ง

ถือเป็นหนึ่งในนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่โด่งดังมากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมา

จากการมีการ์ตูนเรื่องดังๆ

อย่าง ไซเฟอร์ ไอบอย

เลขรักพิสดาร

อสูรน้อยกระซิบรัก

ตีพิมพ์เป็นประจำ

โดยนอกจากการ์ตูนฮิตเหล่านี้

กิฟท์ แม็กกาซีน

ยังมีลักษณะเฉพาะ

ที่มีความพิเศษ

ที่เป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้อ่านมากมาย

จนกลายเป็นนิตยสารการ์ตูน

สำหรับเด็กผู้หญิง

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้อ่านทุก-ทุกคน

มาจนถึงในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านบลอก

ที่สนใจและชื่นชอบ

ในนิตยสารเล่มนี้

สามารถอ่านบทความ

และชมภาพทั้งหมด

ได้ในหัวข้อ 80 thai magazine

และ 90 thai magazinr

CITY HUNTER (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
มารยาริษยา (1998)

SUNTORY NCAA / KOJI KIKKAWA (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ต่อ กันติ ธรรมาณิชานนท์

MR PRIVATE EYE / CITY HUNTER (1987)

คิขุอาโนเนะ / วงบอยสเก๊าท์ (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ธรรม์ โทณะวณิก

THE DREW CAREY SHOW (1995-2004)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารอานนท์ (1993-1995)

SUNTORY / KAORU KOBAYASHI (1987)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
รักทระนง (1987)

JAL OKINAWA / TORU KAZAMA (1989)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Taishu Kase

BEVERLY HILLS 90210 (1990-2000)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
HELLO MAGAZINE (1985-1989)

LOVE LIGHT / YU HAYAMI (1982)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารบงกช (1981-1989)

PRIVATE LIFE / SHONENTAI (1987)

Shonentai / 少年隊

ในช่วงยุค 80

ที่ผ่านมานั้น

ถือเป็นช่วงยุคเฟื่องฟู

ของเหล่านักแสดง

นักร้องวัยรุ่น

ขวัญใจวัยรุ่น

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก

และมีชื่อเสียง

ในประเทศไทย

โดยหลังจากความสำเร็จ

ของละครโทรทัศน์

เรื่อง เคนโด้

ข้าคือลุกผู้ชาย

รวมถึงละครโทรทัศน์

แนวกีฬา

จากประเทศญี่ปุ่น

อีกหลายๆเรื่อง

ที่เข้ามาแพร่ภาพ

และได้รับความนิยม

ในประเทศไทย

ในช่วงยุค 70

ผู้ชมชาวไทย

ก็เริ่มจะเปิดรับ

ผลงานเพลง

ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

จากประเทศญี่ปุ่น

โดยในฐานะ

กลุ่มนักร้อง

ขวัญใจวัยรุ่น

สามนักร้องหนุ่มหล่อ

วง Shonentai

ถือเป็นกลุ่มนักร้อง

จากประเทศญี่ปุ่น

ที่ได้รับความนิยม

จากสาวๆชาวไทย

มากที่สุด

ในช่วงยุค 80

ซึ่งความโด่งดัง

ของพวกเขา

ทำให้ผู้ชม

ในประเทศไทยเอง

ได้มีโอกาสต้อนรับ

และเข้าชมคอนเสริต์

ของพวกเขา

ที่มีการจัดขึ้น

ในประเทศไทย

ซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่

ในยุคสมัย

ที่ยังไม่มี Internet

และสื่อบันเทิงต่างๆ

ให้ได้ติดตามรับชม

กันอย่างมากมาย

เหมือนในทุกวันนี้

โดยผู้อ่านของบลอก

ที่คิดถึงผลงาน

และเรื่องราวเก่าๆ

ในช่วงแรก

ของอาชีพนักร้อง

ของทั้งสามหนุ่มหล่อนี้

สามารถติดตามเรื่องราว

และรับชมรูปภาพ

ของพวกเขาได้

ในหัวข้อ 80 Japan Male Idol

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โด่ง สิทธิพร นิยม

แกล้งโง่ / ฝันดี ฝันเด่น จรรยาธนากร (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อุแว้สวรรค์มหัศจรรย์ข้ามโลก (1997)

ละครเก่าในความทรงจำ

ละครเก่าในความทรงจำ
ดั่งดวงหฤทัย (1996)

รักแท้แค่ขอบฟ้า (1997)

ขอคืน / บอยสเก๊าท์ (1993)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารด้วยรัก (1983-1985)

สาวอีสานรอรัก / สมหญิง สุขประเสริฐ (1986)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

EARLY EDITION (1996-2000)

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ

การ์ตูนเก่าในความทรงจำ
บันทึกรักโพนีเทล (1985-1987)

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ

นิตยสารฉบับเก่าในความทรงจำ
นิตยสารแพรว (1979)

ปริศนา (1987)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Kazukiyo Nishikiori (Shonentai)

ปราสาทมืด (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ม.6/2 ห้องครูวารี (1994)

MEIJI CHOCOLAT / NAOKI HOSAKI (1993)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์

TOKI WO KAKERU SHOUJO (1983)

AGAINST ALL ODDS (1984)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
Starpics Magazine (1965)

GLICO ALMOND / RYUJI HARADA (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โจ ธเนศ ฉิมท้วม

โปลิศจับขโมย (1996)

ปุกปุย (1990)

ภาพยนตร์คุณภาพ

เรื่อง ปุกปุย

ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมภาพยนตร์

หลาย-หลายท่าน

มาจนถึงในทุกวันนี้

เกิดจากแนวคิด

ในการเขียนบท

ของ คุณอุดม อุดมโรจน์

และ คุณทองขาว มะขาวป้อม

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

มีชื่อแรกในบทร่าง

ว่า ใครใครก็ไม่รัก

ซึ่งแนวคิดของเรื่อง

ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจาก My Life As a Dog

จากการที่คุณอุดมนั้น

ต้องการสร้างภาพยนตร์

เกี่ยวกับเด็กเด็ก

ในแนวคิดที่อยากนำเสนอ

ให้สังคมและครอบครัว

หันมาใส่ใจ

และดูแลเด็กเด็ก

ในด้านความรู้สึก

ของพวกเขามากกว่านี้

โดยรายนามของผู้สร้างสรรค์

ภาพยนตร์คุณภาพเรื่องนี้

มีดังนี้ กำกับภาพยนตร์

โดย อุดม อุดมโรจน์

อำนวยการสร้าง

โดย จรัญ/วิสูตร พูลวรลักษณ์

ถ่ายภาพ

โดย ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์

ดนตรีประกอบ

โดย จำรัส เศวตาภรณ์

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

เปิดตัวต่อสื่อมวลชน

และออกฉายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โดยแม้จะมาพร้อม

กับคุณภาพ

และงานการสร้าง

ที่มีความสมบูรณ์แบบ

แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ไม่ได้ออกฉายทันที

ที่การถ่ายทำเสร็จสิ้นลง

เนื่องจากต้องรอคิว

และเวลาในการออกฉาย

ในโรงภาพยนตร์

ที่มีจังหวะเหมาะสม

ก่อนที่ภาพยนตร์เล็กๆเรื่องนี้

จะทำรายได้ในปีนั้น

ไปอย่างเหนือความคาดหมาย

และยังคงอยู่ในความทรงจำ

ของผู้ชมทุก-ทุกคน

มาจนถึงทุกในวันนี้

ภาพยนตร์เรื่อง ปุกปุย

นำแสดงโดย ด.ช. ณพัชร สุพัฒนกุล

ที่ให้การแสดงชั้นยอด

และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บทภาพยนตร์ต้องการ

ร่วมด้วย ด.ญ. ปรางใส ณ นคร

ด.ช. ศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน

เกรียงไกร อุณหนันท์

ธิติมา สังขพิทักษ์

และ ญาณี จงวิสุทธิ์

สบตา / แอนเดรีย สวอเรซ (1994)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารมิถุนา (1983-1997)

KODAK VR35 (1985)

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ

ภาพยนตร์เก่าในความทรงจำ
กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ (1991)

อยากรู้ความจริง / ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง

ครีมอาบน้ำลักส์ / อัญชลี จงคดีกิจ (1985)

รอรัก / เบิร์ดกะฮาร์ท (1991)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
โป้ง วราวุธ บูรพาชยานนท์

MISSING YOU / TOMMY PAGE (1997)

ตามรักคืนใจ (1998)

ในปี พ.ศ. 2541

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ยูมาร์ 99 จำกัด

ได้เสนอละครโทรทัศน์

เรื่อง ตามรักคืนใจ

แพร่ภาพเป็นประจำ

ทุกวันศุกร์และเสาร์

เวลา 20:30 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

โดยละครโทรทัศน์เรื่องนี้

สร้างจากบทประพันธ์

ของ กิ่งฉัตร

ดัดแปลงเป็นบทโทรทัศน์

โดย ทุ่งดอกไม้

กำกับการแสดง

โดย วิลักษณา

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท สีหนาท หรือ นายสิงห์

รามาวดี สิริสุขะ

รับบท หนูนา หรือ นารา

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

รับบท ราม

นาถยา แดงบุหงา รับบท รัศมี

นพชัย มัททวีวงศ์ รับบท อดิศร

ชไมพร สิทธิวรนันท์

รับบท จุฑารัตน์ หรือ จุ๊

เมธี อมรวุฒิกุล รับบท สารวัตรกช

รุ้งทอง ร่วมทอง รับบท ขนิษฐา

สมบัติ เมทะนี รับบท วรรณ

ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบท ศักดา

ดารณีนุช โพธิปิติ รับบท แป้น

พิมพกา เสียงสมบุญ รับบท พวง

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท เอกชาติ

วัชรเกียรติ บุญภักดี รับบท เรือง

เรือนมยุรา (1997)

เธอยังคงมีฉัน / ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี (1994)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
ชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธอ (1998)

KIDS RETURN (1996)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
เจ มณฑล จิรา

NEVER SURRENDER / COREY HART (1985)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Paul Visut Carey

ที่เก็บของบล็อก

บทความพิเศษของบลอก

บทความพิเศษของบลอก
นิตยสารวัยรุ่นทศวรรษที่ 90

TRUE / SPANDAU BALLET (1983)

MY FAVORITE ALBUM / EISAKU YOSHIDA

MOU DAREMO AISANAI (1991)

ดอกแก้วการะบุหนิง (2000)

ในปี พ.ศ. 2543

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ร่วมกับบริษัท ฮู แอนด์ ฮู

โดย วรายุฑ มิลินทจินดา

เสนอละครโทรทัศน์

เเนว โรแมนติก-แฟนตาซี

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

โดยเป็นการสร้าง

จากบทประพันธ์

โดย แก้วเก้า

นำมาดัดแปลง

เป็นบทโทรทัศน์

โดย วรดา

กำกับการแสดง

โดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม

นำแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์

รับบท ดนย์

คัทลียา แมคอินทอช

รับบท การะบุหนิง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

รับบท สุหราปาตี

จินตหรา สุขพัฒน์

รับบท กิรณา

เพลงประกอบละครโทรทัศน์

เพลง เธอ

โดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ภาพประกอบละครโทรทัศน์

ช่วง Opening Credits

โดย อ.สุรเดช แก้วท่าไม้

ละครโทรทัศน์

เรื่อง ดอกแก้วการะบุหนิง

ออกอากาศเป็นประจำ

ทุกวันจันทร์ อังคาร

เวลา 20.25 น.

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ในปี พ.ศ. 2543

TOKI / YUTAKA OZAKI (1988)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารกระดังงา (1984-1990)

VITASOY / SIMON LO (1992)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
สามารถ พยัคฆ์อรุณ

CALBEE POTATO CHIPS / LUI FONG (1985)

ป้ายกำกับ

JAL / KAORU KOBAYASHI (1991)

MY FAVORITE ALBUM

MY FAVORITE ALBUM
CAPRICCIO / SHONENTAI (1988)

HI-C LEMON TEA / EKIN CHENG (1987)

นิตยสารเก่าในความทรงจำ

นิตยสารเก่าในความทรงจำ
นิตยสารเพื่อนเดินทาง (1980)

GILMORE GIRLS (2000-2007)

HOP-STEP-LOVE / JUNICHI NITTA (1982)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Shingo Kazami

JA KYOSAI / EISAKU YOSHIDA (1990)

บทความเก่าของบลอก

บทความเก่าของบลอก
Yuki Saito

วนิดา (1991)